proletárias 1. F. i 1. I O que nos disse o administrador Machado

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "proletárias 1. F. i 1. I O que nos disse o administrador Machado"

Transcrição

1 re- <í:t:;. mtmm t m\ u 00 RSÁR N. 30 Ztlt»htt./,. ttte Mel /ft felthte dmllltete.> /». (trtt tttetrtt tt tpece SSGNTURS R M MMMT vtfts F m/tt > NNtl,.,,,, t tttt MMlMKl»...» tt Mu. {VM stmurk SStl,,,,,,, «.l.e.l MMltlTRH,,,.., t V ymtrttte tm reet d Qt N0RD8K0Q C.-C4f/í/«/«-J /» umt-tmt- % vdwr uuu NN V.-.ttt m eet d NRDUQQ à C. -ttt\tul-t em, R Jer Segud-fer, 24 brl 96 f, mmmpmtmmmmmmmmmmmmtmmtmmmmmmmmmmtmmmmmmtmm^mtmm^^» N..383 WWW»»«W»WWllll»J l.ljj UM J... >l(m ll M»ÍM»>>«M PBTÜ L N GUERR BS NÇÕES Chegu Prs legçã prtuguez á segud cferêc dós llds í >3,» ptl3 re.., prteut p 4 cu prl.-, ;.). prlugs d (Í3v> - :.. fvr «t Crtu Verlh Prtg-trs telegrmm PUTCQBM N NRTE N Esprt St ctu pv em sbreslt Recrdções d mh vd Puhy stuçã l é mes lrmte Me. S Lpes escreve sus memórs pr ÉPC CPTUL - MNH NFÂNC s tk t-tmlr-ts em l«tl!«, «cgm. tftull «dh llultlf. fl t,t efprcct wtttl, «..ttl....-mllhel lllllllfltl», s -lfüt t»r tt d«4«f«létl.ttt,,. : l..e.,. Uf.. Mflcr. t.l«.e-.^,l..-.» -,..«-l. Twlst - HUl «tel -ll trefu» -r efercel, rrtlml tlevlllüt ll«-... f. tet.,- «< -. - crltr. fllllml», turl-,=.«-t«rb mcdltlu» m «st» «leverí «t pt rm. -! l.. l E-llUçóe» rmpr-hf udtl dp,.!.- ltrl(«- K-mtt» ttu H U.erlt.,-=., l,,. tttttmlw. l-.l. e ler.,> «,..,,,,:!..,t e r. tlllt Ml «ll» «!«! «. lt»! «- (- Wl» (Hll l.ellr. lllel-, («ftlll «t e -. l -f tu,-l! t.!-. t e.fl.. ««r> e«ltl»\ t r l=t,!,. «; m».tt- («tr,-«, t MtH tttllr!«lll.tl»» lft-fttt- Mtt ft- -et.». ltlt. 3 Qtte br»»».- l#l «rtllp rm t J _ H,-\.,..,,,... r l..l...».tl..«7 Q v,.. - c ctlt et= KftflUB. 3 «, M.rt.» «l,.. -.».. tt ) -e «! ee...- t lutu -et-tetet rllerl.tee. l«te (et -«l -,rllte V lt-..le-ll.l» lllt l.lll.l ll««et-reltlt. N lt.. m ru tt cl > «tud» «. fml.,,\lt,-, «llf» ttl.j.-.»(<-=!(««>, e!e.t J»»tllet tlel», l0tl.lt. t le t.lle».,t.,., Cttu, t,t l«prt te Mftlír»,,lr,., » lt» KltllHl-lll., J.^. ttvutu lellllt»»». Me. l.,e,\,,. lr el,r,l4 0,», Je«et. Pttttlf V., J.àl Murtrlttt.,t,fe«.lltlllll»!.,-.,.... t «llll.lt. l«tr «lllte, t»tt»«.fluu.tuel tt» UM eltí,.e.ul.,.-,;.híut» - «..- l el,l r, lef fl.,t, -,t l.te», rtlttele l «l» -. ^rt tt»» e» -.;ttl». ; et e,-ee..,-.,. l leu U... tv Mletee,.-,.,.!..,,;...,...,. l». tetttffb-te sttlpr f»le tt.. -,,, t-.! =l. le,,<%,...,,,,.. =, mtr, tr, llttlu Klütelc-l -e;t.-!.m 4»««l«te r«tt «4 ltll t-fl»sl V ttl»-«t -t»-rlrt!t â tetlj, qe M,- =» ele.ll.!, le.., :..- 4 Clefel(,,.,,, d) lve! l.vltlh, Cheg-m e«t tl- lellle, le» Je?.l»e,... e,, telexulet «.-<«, «Jlltl te ll Mllt-lur Uél _^.»-^mmmm.,«>.,»..-.m~.t «...^«umm mmmtmmu,.^^.^ > L^. ^_^. m,«=. lt 4» «-,=!«l ll=. ««s tkttm mlfer»<t 4 ll!,e». Wl«4», klll tb «ll.-»r# utllltt«4, tk,.l t t 4.V«=llU Jlee:!- 44. t#» t tehetm rwtm» ee -rrtll. ll» <e=)»>«l$r»,, l=ulrt4 t«w»»e»5twlllt, «trtr l «-lmfl- («tt qt,» r. f»»» MM 4 «tl4e, «e t»tc «.t t,, ttmtt tw ttu44. «tr-4»» «Ml- UU tlltltltt.l. «l«l»» t»»»vt}«.s futlf. tft t,t.,,!. trt m»«?, mdtt t ettl«l«««d tsttfe» àt<» rt.t. l. «, «r,r. frtlíhhe.. Ml l tl «dlt tl S r.lmtllll «ült H NFRMÇÕES 00 «>!E f m D -.! Pll REM f. dr. Cr» Mtíu. «e», mu. -t» d.luíe., le tt lute te,- pt lete «lt lrtllc tfrfbíít ul!ttu>lã<t H9 Httemu T lutut!-« flllv.«ltllet4>.» tl»» prd eu ftt- lh re»:«l-l-t «l» c»r=»«tslc-pe le» Hettllt fttt.,\e» frmcet, «««eâ«t tl»» Trlltl, fhtr BlerMíe» -H ltetrlr el lleptullr. u»r. WerrU llrx tl^»»,llf.fe«. «.te e là<tá b r»e du - lrl Srf.. UU que Se. «. petn! Eltt» Mlll, e«( e «Ut] W» í l.l fr=. d Ktertu frlerl, fm f!«veer.-. «repí.fl f-ler»e. Cte, eutl» l-l(t,,. te re-ellí» ftlbrt-lmrl». e.lv e.-í-ht. S. ex. rr td «mx-ílet, c. rettd que ttrvclu ut» ehtt d tet;6r r lut pr que p lrl.ell vllfucltt», «u 8 «tme â l.lttr. ttee. lvr.» meu fl QUE DZ DEPUT v.tl. yeltlr lu».««.!» bur- E MELL CRNEL \ - rll.r..» pv cult rl t> tfle», tetmbrr.tlrl Rtl-«r t.llfel.l,» rt «tl-tu.t,»tlt««fe etllt pr»«v««el;flt (f prt <!», efbl«l4«. et utll»» s, Wtxr. tl» ew dlll«telíe» lrle«,- <:e He», llltt, «std» r»t íetlhelè rm» Btef» t.,.ll.tes.«tle re rr«ett,l, «eg e >,..r» (e «t.«!»«.»,.r,»«tt=t l.-....rm, em «e futl-t fer B t, e. ee- «t. = l.# r.-;.,,:» e ):,.,] dl «íte -t r«retlt.lt e, tl«ll;! > ettrevttt», l.» letl t»e«ítllfbl l»«tl -l-tllll», ll«te«t., = u tr.âe, te «ll t tt- telrfle. geekert» tl l!»!t» ttelt «e» HeBlettdtDl» J-f erltr.e tb«tte, «t «mffm d<> lt!- l»lt«. ffe»«f» Pud-, llppfulr. t-h»elf «e-l> rm # :»!».»», d» qte. h.»el-!-r, qu teh «t rlelet»!«l,.,. e.,,.,.,.f t tt» - «- í Mllet J ;lltb d fíetst, MBtet Teelr»l» Httr», HttfMl KtlllB^ HHVB..\ltl«Bl» ttet«f.thí. Krt-l-tt tllrlt «. Sítv. J««e«terttl e ílell tl lrrl-,. T«l<t ell.«!,.,; tttt» l pl». H l-uv (.: DE l l :t.(,.-, NVMENTE MEÇD UM v...e, )0 PtlMrlt DE tu tt, THKB5ÍN,.J l.» rrep. tl dr. ásâ, (ruttr tmllle eq «,-, tg.«,., d.h-. trmt-t.ltt.t htem u lterudlr d -e-k-..l..,.,.. :,. ll «m» rerltte» tre ttt «..- -, prtl-ttlt ltl \> - etl.ltl pullrl, leltlllml u Mtlltle u.kel, ferll prl mtmmmmmm Wl.«..et»».v^^r-,»,....,._....^mmmmmm,mutm. l. r.»^.,. CNDES PEtlU SETE SEN- NU-Ml ls. s fl lt «S N TLC D ESTD VCTW, 99 (Dò c.»rre«mlfb» le rhecut drputd Pbb lè.mell, er«l«te d Ctr MmlU l St f.p.p»míb. KtrerUlfl-. Jle-me elle e St LrpuM! rll. m-ttlete. em elt. t» lllllfllll t e (HlP,l ll.lll > l e qtllttl pr«.-á t b «rsete. làut -uptl l sr. tl d Mt-U. -le^u u :rt» Bel SemphllB Tlleltlre. r«l«-tte t Câmr Mutltul tle.\ft.u<» Cludl^ l«rrt»-ul. «tt ltt tle«í t»., :....- llll lerlrl Mlllreemle-. llll- lu eu òppjclutá cuu ll«du- lt ep.». treeptltll-llte qtl» l»tet t rtcut; t teut me tem ttl p, em l plít ublc, em plltlítf Ml... lt Hele u ret-eltl lelegrt d.:, V-eeem Tlrü, pe.r le m chrem Uem.m-»-,,-- em t-mlul «lr. Sl f>t. l>ur r uullr, lmlelltmel «lemlllll». «Trbul Julc ml Bl íue e«p,lle.«le lhe.t-ru» tle que trlel lmtem, pur flt ee» legl. lul íved ul tlr-lte.d emrt- te llt, que l- «ll re«mle, lu ml tle lr««mete, m-rru v b Be.ttm Trleml, tf gttr uft preeelel. =., lt ílreellrl J tl!m tèellles. prtrlítrl du Crret Therexlh, f rdfd que» ffcl t teu rl erm ttfl tttell. te, pel plel. ted-h rerl rm mu fml l e.-. ld d uul estle» mtd» u dl fflr ttepe tl. effeett. vd ít lemlv tutle rgud. Ctu ULTM DR HftM NCE lsrrt mlstr, pru 3Q0 rí-u. e l)rllpe<. l.pc s & Cmp. PR QUE NNGUÉM S QUER? Exercds brd {egultul lr Em cm : lçmet trped pel lrpejer. prth kc fere d» le.«p«l«t,»»» PHBtíe» Prd-Ptr, e- fíd u-rul t» luds em td» J,, tev, qu»» frettt!. crtl etd-mr tl lllál» prete ttsbllm cík em tmls s frete d ttlh, d tl srte, que lmpsslbtllt mvmetr s sus reser- lf», ptrt-t, d grd «;l em em, lm uut ms ptlles que M tmlmu sttes e llves: sl s prleus du rm ecômc fcer, guerr tlemrl tltffclt erlm-tc questã ds subslstccls, u vld ecrece s çíc m guerr. D ml-», mults dustrs frm frçds su trsfrmr cm gurt. Certs mttcrl prms l bgm s pzes llluls, tud ss, í precs ttur. Ctm questã ectml surg» qucktl fcer, H Estds et guerr c quu só extm tltcrlcmete, em Bélgc, Mteegr, Servu. Mll grd essu st-. twt;íl, etes. Estds dlspem. Jlttl tl seu mecsm plt-t c gvrmcrtl, e, lul ms, Buê exerct, Pr crrer (tu lcspcz fuz-s ecessár ctulr-s t<;jl cmm..n..,s cm Ftc glter» r. tl, tt ltttsslt, gsl ml- hões pur d. 0 precs ue gur» l se esgtmet dò pul. Tet ss, sm duvd, preecup sermete s llds, Prtugl, bçlllgprt, l pd xr tle cprtlclpr dus resps bltlds t rtut. Ted \ e tprceld. cfercclu, M>l fu rcprõretd pel sr..ll ClítKs, mstr prtugufs em lt. ell- gr u sgud ctf«f. represetd pr u dòll.lu,,d pcl sr. tô M- «r. \ esclh d sr. tô Mclelr d.t bem mprtâc dò ppel rtgl est cfrct, pr - stbcí vulr t ltlg ml-lr d Fmet cm uestfles d rtte ccmte d Clclvt, u rtcl d Prtugl cròscerrt «l»,l ; r. cstdòrqr uxl lve que elle lev s lllrtls, Jt-ttutMt - fs ecptmls» emu prs frt mercte qõ /H cb d requstr us lemftc-t, ettk0l, peque, v pesr x- rrdlrlmet cfcrcclí ect tlct dc Prs. tu\ MNK MM..\Tltll>TK pvclrh, íl» ÍCMfl Ml et lle.-c í htet tlhtcm tuvl muxívõ purttffcz (trtc rt le pvlrs, htem, tul cffeelul sclgll Murltlm.,, >,,v>- H, t ru d» Mlflcrtll 23, êprcbt lh llt» «lulflfmlí, cm t mu vllt tllft, cu; M tlu l,r(,k,. wk,, pcre cuhhc d ufllms ue»lsttrt ulh d qfht! twítltí mm quuhl lllll prtutt/, qu d mu mrtr «rprhdcteftc lllu lrvr «u «tlllftt tle d lrlu.»;,. -(, r Ctmmlssíl Prú-P- JU. reutll m lul dtctrlllll»tll rllf,,,. (-,,»., ; -, V,. ftllllll «>, íl mult ulòtu mrultl Pets s Hrm l ltem, rcullsu-s fdu >rmp (íkttccl u sílú «J».; Mrlll p» velrus, m t MUerlcrll», 23, vll ctetl Mpreéete p»» crps ge,- tf» dquell grlgulc&, cmpst, =,vm. ((,,c hmet d rr uerm e quu,,. cuttuwu vclt tr- Mlrlque ltr le tlur d» l- l tre ffereeer 4 rr Mulrlpt d qterllu Pv «l««vurulm. N «.-tld «d <l<- Jer flt-tllr que \t,-»;. pprxldftdmctf flhs d -vee., regl tm uluter tl td d mr, S rttlttk/l.s N.\ VB N rru tlr tfu f»l mrlt ;r,ul«mmn«&<> lrl r; t ;.u -.tr tlutwum tf «ll- m h Krlftll HrU «Ufc ft Jâ Vrw. lu Cílx Peflcct Thtft Cu, fu» prffldstc frr elet^ ub h t tíl Cuttft Vr-lu tr, rulrm-m, hte, tr.lt>, ítlftu d Bclftltd Recretv l Pe-t-.tl tl lu uh ^ ( v tl, ru t Jrdm Dtlc,» lemets d l prtusuc dmcld» brr el ttm. mm U cpr rt 7 3 hr, ícmt brt pl rt tlõòrl gulrd, d Scledd J»t) d «-m, Jâ Nguer du Cuh Slv \ Cx Dêflceut Tlm l Cuul, t)»r. lleelrl llf r.ll lllll, lllllll»ul- tcl «lh-urt qu m, fe» ruu» Hllcru;õt4 sbt ul/tl qu ue prtugues» brxlllr» expe rm lu cuvcçf prestr td uxl r mterl á trl trtgü» r vlv lu B grd guerr tpí. Km»g«lu, me llr lu -lt d crt m qu r. Hubcrt Tr, cretrl erl d Cóbbís m revltrl, qu fdr cvdd pr presdr r reuutf, Jutlfcr (teu l cupt-lt m vlrtul lu mrt d em seu mg. r. Hrl Kltructrt cvldptt pr lus, rvdm. pdre tl l ru Ferrlr d Btlv, cpellll prfcshr du E»cl du Fbrc Cdrcprd, pr tmr preldl du trblh», Dpl l vllt pr»ccretãrls hh. Hrl d Flgulrd lbert ll-te, revd, pdr Ferrer lu Nlv fz uu brlhte llcuçt etrd d rtgl guerr, ld llll» llllleelees, 0 «lt«- sl t BlgllflCBvu ctr preptêc tete qu r tá lut urmb cm tu Hg rrmd, mu pr m u»t, que scr t «eut pr truqllllldl prgress ds t;íí(h pbls lcttlst u rvdm. pdrp Ferrer l Sllv terle grccdó su c»clb pr prlt dquell sbk, :-m l llugttgct clr, vlbrt pr- «USlVll. llllllll el tllelelh H pllllgul.lít ctr clsb lc qu quer ftlr l, pru lplrlu, «l trç, lell l m llüttrl, d «u cmrcl, lu su clec «u «u» trt», qtd td» h plks, lul «m- lgl» mu- t pqtet», cm rlugl Ulglc_ vll mereced (t, em te» cmp» d àctlvídd lm, ut lgr tle stque d luu. 0 dlctrà l» rflvdm, pdr tô d ru Ferre r d Slv fl vvmt ppílld pel sílstbcl, l secrtfl fe», pô c»s dlscttrí, letur d» ó» d ultldtls rcll-tú-h tlvc, que verm còltllllll ll CBBlSSlt l-lll, llglltlcl d dtmlh fvr d cus d Ptrht Frttglü, pdld pr u Ust rglsd pplvb d bscuuí. l/ cmml-hl, qu trlt pl p; tlcrch pr gr, d eerd cm h u- Str;eH d llrl CvlllllllHfl lró utrl, f!c0 rhí c»tltull Prsllt d lr, «r. Tlz.Tm d Slv Ctl; prlt, ó r. Frcsc d lver; vle-prcllte, r, Mmel Frlálldds! 2. Mel ótlves Cpcll, 3, Mbl Fdtíc; tlcdttíclr, tô Frèlc lts; 2, Kelrl vel l llcl Julr; scetár,.hhí Mrl Pt eflís!, M Vluu,, etulc» Crrôe Mul cmlll cr pquch Bub-cmls» mlllre», pr qu Hrm dcds ps m.: Mced, llptlst, St. llr, M. MvlH, Jq «Slv Murr», lltuc f. C Fudc U U, trlc cferêc lcrpl.ctr cecu c l» lud». s legds prtugueses tverm fev recepcfl fll» ure» «t FBthsmu d ecrd vsts em que se chm s plhe» em Ktetc, mstrm-se cftes qut resultd prtc d cfered, ql, etre utrs ssutuptft t,tt»r-s-í\ ls relflçcs cm mcrrtes etre- ees bellgertes. ctrtu crcle BCQtcstrs t pgmets, reprçf ds prcul» cusds pel cuerr, lcgl»lc!t cmmet, ccòrd» etr s pulücs llds t- redlct ctrculçü metl- H e creçfl t cletcb pstes (merc) crls d ervl MlHtlD, 2t» tcs Lsb sbre crls d cví d pelr» putulsslm truqulsdrtts f» spcs htet vds du cpt prtugues dzem que ugmtu ctwltíerüvelmet preç üem rbustvel, cu scàsses crescct sem reméd, -- (merc). MDtlD. td flrmm!- «.e d crvq cm Prtugl, telegrmms d LÍhku, d uttc lm, t>»,. ( cm terem sd sspehs» em»-.»t- : seqüêc «f.lu d cmbustível, v- r» tres férr-crrls. (uer cul. Cílld ULTM HR llll 0 RÉB-» ll ífe prletárs. F.. que s dsse dmstrdr Mchd 0 d Cttcte sr. preste tl tepultlle cservu-s llcm plác <l Cuttete. Cm sr. presldct d tpubllc cferclu ltu, trd, plác d Cttete, d r dullfl Clgòrs, mstr t Fzll. dr. llell Lb, secretr d preslucl «lu Republc, regressu llcm, pelu mlí, ul fflr psse. S. Pul, Rm udêc, prõvlt mrcd, lresldt <l Rpttbllc recebet ltem, íl tr, pulè d Cttete, ò d. lbert Leve, dlreetr lu Fzed St Mlc, sr. presltlet d Republc recebm ltem, ft lt, plcl d Cttcte, sedr Bue d Plv, - h, v,. - Jíe-r eructtív,p-.r3.--7^?zm>trí^trlu?t7-?..t-.-r^ Mmr, Nt. Lpes p pr»» pf.t grpl rbü dár mmsl me dc cmrt;r ^t -- que fret.u. l «rh»m fttme lf.» «.m «h»r,»»«que me ltutu thlr- «t «vetlgr trrrll r» «ce ttmdl t tllerr» m..».! - te»;!.! > que»«>p.lr ereebl et qe t- sm fle»«>«t!», -.-.«-.t..«.- m gerl eu lfte^» trtur d»» = = «= u -t St»»«rr»«pr v»ll «pel -..e etllllr-m. X» ««t» e»b- l»..rrer-» pr me lllvlr m pet mrl. Em fttt«««te»«-tperlm-. le e« rtl- - - «m-tu- m, dule pp. d tllelm, per d p»» e cler-m» mm prteprl». ptt u teu pbr «srcs. r. e.. gemd, t grl» cóler» grtt plel.lc N mh dl-,...,. huve «epre- dl«lr»ç« rcter«lt«: frque «tvd,»le. «, b r - pr («que lutl-l. Hu rc» pr!«<> que eteret e»t«rtt«e». Ktcl em S Bugl, rmh d Ktd retl «lgu«r, «0 Juh d«8t. N» p b «ll»ml recbl me Klrml. Mtt p rm gu- ch«ch»m-». petl» Ulect Mcb e Fr«:lc Câdd Mchd. Erm tl» d llm-t d prv. Mh me, mult tlí«e, «empm tllh, perdr d» mtub» rqullre» Meu p-, eír «bm. ctetvm mm me crcr cbeç e repe-lr ccrrtlí>rtt t»: Meu tbe-mg» Terrlvl BUBl»! E qe lul tftptt rre-qtlet ««tt» d flgm;». N»» fmtl. d» meu» prtee, pteltlcct,» tre» cc «, c»l«tl em ecd-r-m lrs d prt,e cperr mm.l d pmgcm d cred pr íj-r-lbe - e Deps, l pr cee eu r He>rrete brrsltd cm mh trc, fcr trlt» puh-me chrr. l»- tv d tüvr puc l ull,t. tí gstv d ft-l- suftrer. Tve íempr gr pldd» <t «ífrlme-t lhe. Cresc l, cercl d crh d cms «mtu». Teh ds rms». Fcllcl t> Pedr, que lt tl r d Sl. S me dth «m ermrrf l» mlh. prmer fâc, ê prque 0«Julk d -trel mprtcl» pr dc«cvulrltt qu» vl ter s rhs eflleels. H tlhes qu tmm peprç8cs d rel.lelr -lllle. l tlhe» t\\- prmvem symputllu pt-rdü. N m c, pr xmpl, mlucl» f tud. Meu Rcl rrrhll. lvre, se d llberll e d preplrrl, mlfc»- tu-^t» )5 u BMí prlüírí t» Ptv? tr» brcr te-rrc d ee fted. mtd cm crerlbe. psácàd mle»t lur ue meu pc mlír ftr c«ecll- u- pr mm. (Jud me frcvm etrr cm c. «crepúscul, eu re«l«- U chegv pl regr ctr s ue querm st»pd«r mu recre. mv lut terrç d «tu-! cl-lulu! V- «d dt d mu lh- lr. lp, ll t dres le rvrer cpd». Ve erme bu rtlftc u Uh b;» lr P««bet» met-ltlt f»f«l»r Mm f.efe.ll. r -- Ve) M f.l. pr,,...(t- t mee pdrlb, «tm c«td»«l «retttt ee»,!» lul» = pe «r- «.e» «l» mhecer et ter pm = > reltr-) e^tttlte «t«ls ; = m.el: ee...j -. p...rhu»hrlu ü, e ptetmeàm d» tll. cbmel-, rkmel-. Ceetred-ee H3!!.- uu,--, tetu etr tuul lrte. KU, Jld» ltrr-lbe btw. bl \ mb» d t pr U. Elle U(tu «rtteu--- p-- «m.e. Ds bt» «. t«..-,- ect-s Butt tle-bt t b. Mll» ewsutâ f tmh que teel. Eu th. eflt 0.le - dc lt! ( J» U llltm-.»..! f ltrlm»«. Fluel b fm-»-. » rrte», Rr fetlt. - :. d uut.tu fmíl: (tm 9 4.->» (dd. vlvrml et «eu» (,-, led l cfrt, t KtuUr.»»«ptlmlt«Mr.» (tt prfewrf «ue vhm fel, NS c tel»«-. -u«- Re pre l t lc qud fu pr B d Ultr» te, Hl Gr d Sul.» dte», met rreter er «edlbrdl m, cm dul mtl. Eptce te fllb» d pmp», eu drv turet, equltcl, lçâ; eful. «r cm lulb lpd» rrud» trml ulr fted. td w herd drellr-tr r rpcbr- lm» pr em rup» dc dr» e dt mel. vllehee p<l«ered. D rup» llell tu dvtw rt-m.vm m rrlulr» t«l«t fí. Cm qr -u.,,,.,.,.., p»c tlue d- mcldd : Td mh fâc chle-tut msl-cl» qud peò-tul rpe-t/: ul, rtetll, e«rretl prelcmcte er, lu» lrtfe» elert rerdur tle myster. Hl pu«<e prdr pet r»r»l--l l e mg rtr «í» meu fú- (d.,. Em rc«: mh fcl» vrr-u»«m ctts tre». M«p eru rc. N prpred d fltv. Mt d«tl meu. Jubll flt», 0«u«uc pu e»e)uec«r fcm» frulelí. ft-.. d srprtw. N tl Cr ft Pme e«- ptel e<» gêer dlr>»rtlele«, N-lR» ct» dt«emp» chewm fet dt «rpret. ll«te ell reud dlrcrt fmlll mt fed.etl.tlutt td erl.em rttp, dlrcní d gr qulquer, chegm pr rret, cm crrc che» dc. lelt«-«d. g!- lh» reched», ptel«, bebd» d dlrem» quld», llpt. e mc», ve- b c velh», ld» quesbl» rt-llddc. terrcttre», durte ble rgld ftll <\u< t RpH ckm. l cí- H gt l pfíl. lc» reffl\, q h prlkm ttt lt lr;:ul. Uu fcv luc d przer qud er dlll. bmm fl». etvtg, b lur mrvlhs,» d- C»», lute», lud ts m xv tt.» dte s lur ltl terr JÜ e pdusl lt»«elrll, Eu btv clu mut»», ql bbd pel u u» d l. fl«(vt ctr trv» uruguyá», «sm dut gultrr, tgd pr meu v. lk dc lv frs» «tp»»««em putgue» P&f m. \smkfqft w^m ure. meu, pert, l é trtr r tlbm. l«p e»»pltm,-<=trtl=. «Jure que rr» te fr. Bued rr«plr» mtre», } terr turltt».! e btlt epm (, rrlt, lí..!» pel ll,re v»rlt«feh» prt.t«feh»» rt» d lur. Vem t--t «e mpt r»<m mlb. bld. E l rt» t»t»e!. Que!!.««el >,ee, «tutllí» t-tlll e l,, e ;, e. TtB,t«pht». mh mel, lm d «e etrr «em tre». ss t-».«mltee lv«tt. levrlrme d tm», crr lep=, tmr htllulmele meu eleí «m trrutu Kttítutr! mlht mt, U d r<m m h«tlf ()ul&v< ^ftvrd ll«á l r.llll l-., le. í-lue,lll lt. Dcpl» bdr-lbu m, pergulel-lbt Qu. rm. mm? Sem re«<e!er-me òlhu-me lgme-te t u- m» pel» lu» cbll». Depl-t murmurmu: Meu pe dcluu-» t Nâ mprthrdl elltl lee» p». lvr. Etlr tlve»» lrller dt.«evlvd, ( «chr -m e,mdlçft» mrdtr lh» MttHt t, ^.- re que ltlgl Bx fulll. Met rl mr ru. lrd. r\\ crr ^ltlu m dfrrínfl lr d?»«p rpu» pr td m\ pr, Kl tl «Mpí», l»vrmr:, chtl d urtr e dp«í.l lutubrt. fm chuv furte, ctl». cb, d u»» bfíh mh. rpehy, erwfcdí» \vr t «rbett stkvácédt cmeçv rdlr» cmp». t lg«qu -..e,!,.ee., eeplfe met «v6, mlhd-», melcllr» drmme (upr <»,l cdve-» qu llvesett «.blel el! cullerl» pr cmphr rtd.t d«phl^m. M tvtt p.»r^br d pb% ^m t«ut pcr^u-m drm»» mult temp. hd.t b mu cfl- «lc tfl.-.erl. «-mpre qu me r«e etrd» cteelmt» que mrcrm. term dt prmer plt-u d mh vd. Cm mrt d mu vô, rp trslrtu-ee r cmplet. t l,«rl, ftsrm;:» r-, >ru hlu t mh mfl prsu mult tfp eferm, bmbwpl mm p«d rpcf» xerttcls d qultqll. Xu\,\ t\t\íá Mrtm«pr Rt t Lvrmet, tulm, tr, trukuy xv d er mh pátr e llrtll, berç d mu» prgqltrcs, l brlgr-mò, urrvlr d re d rptr mllu fèdtcçsó ep, mt, mlt r r, cuttulr fmíl ftlmet» tffrôr..m sm, bretud ffrr!... NN.trs CM vés Um ds prcpes rus vll Mrtcl L-rc!?c (llll U Cferctu, dm t lqt, htm, rt te, cm tlr. Wòceslu U/., tlr, Urb Sts, vcepresldct d Republc, «ÉPC» ve.urecer us v pred s seus letres &h CS».^\m s /.,^-tüs LKTRES W.JP0N 50 stes cups dt dret blhete erd: trc cups é fet drmete S 6 Kft B NvtfUt cíá gver frm lrptt d vr-m lvre Vlls r s d rmec ü,m.. Nl ectru, prí-m, tí gr quem t qüls6s8ó, lut vem prvr frmldvel splg qu recebeu t;fl cm <\ strç& t» ftmme Vll», que curm «000 ^tr, msm trtd gver d ver-v llre d vlll,m.., l ccgulu. P;r que guém quer rredl-? S.-r. bvll s-.u mt estd? Serl - (luel d tuu Prcurm vlkltál- w-l fltm», Ltm.»ctrd-8 vclel M.t, Ctr d vlll, verlflc- qu esll pmlyrrtdr» brs d mu d 300 pr«- d», Blbr» tcrlcs expst» 4 cs dmlldr l lmp. prfíul cm prulsclt lcss ücrvlcrt serl d l» d ;.0ü:0u0$, e- KUtl frmm. Ve», u l dret, Escl Fem, lá fucld, frcldü pr ml d 00 ulht l b» sex»;.\ ml cl pred, r.ttl, ll qtle. eícluld, lclld Kht ulllc Mctll, le Í K«lrm 00 clu, p-ll e»c que Rr uqt flr dá -m prç trt d dqtlrlr pr u mprtt fsbrl d f». tl, vím- llcrc» prd Kml, std Jrdm d fch. <\ ful qurud;d«lcgcl ld cm vl» d cctusfl vled ms d Cem cts d r. l Vlll ll lvdrelr, cxlet u lh ferru d ses kllrtctw», qu ceelu l-e d,r» cts d exstem mctllsm» mvd» leetrlcdd, N fm l vld fròtl xlst pred std ft Sscl Prfssl, cm mbllsm vlr dõ $, qu ve. sr etregue ft Prefetur, X ru d Mul lv- mvle- d frrgse lr pessl l x-ptsl d lfg, cm servç «lt> pfskc rmcr d mterl, cu vlr hóc mlh tl lls ml cts, frrãgut) qu prl»m ser ptds pô» rrll, pru ecessár cscr- Vl. Prcurtms fllr dmltslrttlr, que s recebeu em «u escrptr, Vlll, De.,.e vms qu us frmss qu l «bre vd u rredmet d Vll Xutl se em pss dlzr. Esses s- BUmpts luverã sr trtds Dlrctr l PtrlmBl Ncl, qu türlméte pr pôr e prlc csís mudtdts brlr ccrrêc, estbeleced, us su bsc, B h prvets medd vel u rrdmt d Vll t Xã sd qtí»b cõhdlçs qu gvr stlleerâ; N emtt tlb e tu-ltlu lerd b, cututú qu se ctmm qu c^t cd. lluvtr-l quem fç utâ egc? Nü credt, Blv me fr pr qulquer pre^, que tmbem l ser phhlvrl. ut cms etl lugds? Mh d ^, cm u red supet»r u J cts du rôls c t red? qu v qu recebd rclhtd TlQKUró té d d cd mí» Díd qul llrlg Vlll? Desd d utubr 04 u cffcttyeut só dmstr s 0 l vembr t. quem prt plr, et? Dlrctrl d Ptrmô Nl u. Slm dlsr-m qut custrm dus vlls t,:$000, fflcllmete, pr dur víb Cl us verb vtd, qu l «br mters retrd» d Vll? Tôm sbd s qu sr. mstr d grcultur tm Jmh u ppll» cr em vrs reprtlqó&! Fxcdu d St Mtç, bservtór strômc, Plác (íubr;, l>08t d Dedr, Crp d rmblrs. v Qu servç ru qu, l ds, Ctr lu llrzl? llktcl Uh pr terlr d Vll, Pr retrr mtrls? Nf «t. Sbr cs receb qulquer rm, d flt mult pr celu d.s préds 7 meu vet, clx- VR, em tds cs», ÜRcü drect d precs llquld, qu yem présrtmt ds sbrs lu Vlll Mltr, Hgc lrculr d clllbçl pr bm fucclcl utru < chh ms. - Tem pred» qusl celulls? Cerc d 0, cm h qus k gstríft crc d 20 cts pr prem dr rd d ds cts mhscb» cl pe gver ver cclulr Vlll? ch. Pr gver ã trr h urs d cptl empregd, m fr melhr egc d que vdl- u rredl-, ldt estrurçfl dc css pr prletárs m v, teml sl stmpt reslvd pr vr» cõe- tes tlu llrzl ps d d», pelu Krc e rgetle, Só mrm qu pert 7 Nl. vll d prtrl fl ã perrl. Hepls, l b regulámtcctft «br sspt. S em v./..d er pstár ds prdl d gver, fssem elles le su prprlelb., upllll esse t=(clllsm qu lefelu 7 l fes c buss. Mult get tr-m vd mrr Vlll ul.d qu guém lhes cbrr luguel. Kft bustlrcs du lberd que llcu é dds s revsts e rs, chegds pl «rss l sm, su mr só frm spchds te-htm Nquell reprtçã d Crre 6 ssm : pss kgd 0 uzct t t>cm<>lus psts 6 m prís puru s fucclurls tlu Álfãdg, F t cuclusl»p l m», leptlh «l Épwe-mlã M uu vst glls-põbtlhx dp vrmrs s fuclrl, ítcll reprtçã, trulullm qutl ttm, Clgm ttrtl. u- Bupm-B ms l bllt qu ds scus ffr rtlrrs qul mult u etutl, h 0 2 hrs slluul, pssvs pt-lt ruu Vlscd d tlly, d fc lellsd qucll sced ds Crres fts «u» ps clm, mcrregd dò brr mwm, s çlãvâ u su terr, setd bc. Pesss qu tlttm ylmes retrr d Clls frmvm grups, cuversádp, tó q-e fl, clpgu prmer fcclr! Cm pss trd, pl.vsl.mmlv lmsul àsc etru rmzetu, restml-se mllemt u uu dus ss. l hrs. u puc frm chegd s ms puzeràm-sò dlbcutlr, esperud chegd d lfe. s \\ m pt Chegu ell. E sr. Mlelr d Brrs, s seus ferres lterrchlcs recbr- em grs reveredus, ehgd-s tds ft su mes, tbuld cvrsçílò, sr. Mtflr lt> llrrs, ps d tlgus muts, fez dlstrlbuçl d srvlç. esse temp chegv ultm còferet, sr, dlph Lehmu,. qu, drgds chefe, lhe u lgs pulmdhs mgáves us csts, cóvèrsòu dlglu-s pr su est. sr. lhm dspertu ss tteçfl, l s pr ter sd ltím chegr, em tmbem pr ter ze esss «let d glllchet, ft esper d serem spchds. «<»- ss pprxlmflmò-s uvms qt dlul uu lls: Etl, sr. Lehm, pdrl rellr he s Jrs que chegtrm dmg pssd pel -lsl? Clctlmqs stupfcts Etl s res mpresss levm t semu pur srêtt dlrlrlbulds, ml m u prtr d spettr d lfâg trmlud que lhes set dd preferec sbre tdus s utrs eeucuds? Nst uvms í pspstá d cfçrt VH vr. Ms vcôá d perrm, prqu tds, Smuu St, estvm eepds em remr m lu ler res. E, pusdmet, prcpu pegr us vss, pur dóspchl-s..ml tll lell prmlr dspçl chegu-s ell utr cfretõ, quu vh dcslldr questtl, Clls hv recebd còmtcdu: pr d fôrms pr clçd, Nguém subu em qull v pgr. s pões erm tds dlffrts, Us fflr v tt qu hcmmd v pgr em fôrms prt clcd, que, verd, er; utrs dlzl que ü, tô qu sr. l.chm lembru que mpst vl ser cbrd cm d estlcmlrcs pr clçs! 3 st levrm segurmete u hr, d ted, etrett, fcd reslvd. fl, sr, Lhm spchu pess que sev re lu s cs. Segulml- cm ell s drgms ft sccçl cálculs, pr d s vss thm.sd remetttds, tftms mesm dscs ds fucçrs pel servç que lhes eslft uffvf. DepH mut mr, veu spch. prte th que r ft thcsrrl. t fuecr erregud receber mpst ll l esltv, pls th b ul r t rup. Nv mr emphfts hdu hmem ds rs, que, ps d ler vltd u rmzém, fl cufercle d prtu. Erm ql - hrs, qlt fcu ccluíd mu servç que, «máxm, ver mrr res hrs, ps du chegd d uvl. hmem rcebeu s vles dt mpresss e ft s f, tlvez etete pr l ter mrd ms. tul shls d uzem, reprms em utr que f.zl rcclmçcs, terrgftul- ell s expll. cu: sl m ( vrghulr. s fucçrs, tds s dlus, chcghm mult ps shcu ules d hr, dlxd- scrluete lpllls ltts vezes s dtutl preuízs. Deps d«f chegrem, sul ld lgtmf vezes, r pu tmr efô r pr gr bch, cmflm, pr l css qu l fz.l prt ds stus brlgçcs. E er cm ult rttzí qu< quell sehr reclmv. d utr, que f pedr t t fuecr, d me Crv- lh, pár lespchl-, uvu st«tt segule respst: Nd pss fzer, prque dqu puc vu pr cs, Estu cm) pessul td te, Tud que vms e uvms bs-t tu pur fzerms u déà d brtí vld que pssm s fucclurl d Clls, qull f qu s pd chmr, vrdlrmt, pqtôcá! chefe, sr. Mter d Br- rs, e s tres çufrtcs, sr. dl ph hm, Mes Perer e Pl-t tlg, quelles cfrts ters este d prt shld, heml cm s ms flrl d utrs bcçbs d Clls, tfm 9 vld flgdlsslm, Emqut us cpltes et rpf. servç d dlstrlbulçl d Jres mpresss, pel Clls, é fet rrepreleslvlmte e em máxm brevd, etre rts ô ss qu se vt sem d mr pr su etreg, cm ãebtèeeü cm b lllms ehegds pul rh,,,/

2 ÉPC Nwd-tlr.%, 24 brl d 00 D D J.NT8M HH Vscless tle ur Pret rtvtm TKKMM fsl, m» m ws--t.fm»» -«.-lvsfl f-tw-= V«4»! r,+,.-, t tltt, ttte ttt.l «t-tp 4 SM lr.ltlf t lrnl! - tm ül»«lt «««stmt st»»r.«reflt tmtmtmt» r»»m» tm wttff-trt ttvt tfí»k t» s, rtl- l«f»»m» Wt H H»H«,l«t,# «Bf»»«psr S t w!m» m tmte tem!, prest tstlr,» ttm»» ll» t#mh».»» «! Ktt SHSB 0-f WMtMlS -t- mm,.. -t,u.. «e,m «M. tt» M rr»!» mh trt,,..»,..,...rfs..-.»-.! -.t-t-híttu,»,,.->,...«.,t«s pr»-» í Ml K(ll4- -t» «wfctr-tt».. l«mmu,!t» s.vf»»».. wstn» fl»-tr»e. tttr ««? mtttt, ft,»ss-».» U.. tutt te SskSRM. (wf, t «llf.»»(f.«- r».»»». tltt».,.- d» h ll. s8«tmstl, «t-tv ««t«f.»«r stt (-!»»h P«.m,»,» PfyetMlBM l,í.» t f pkftttnm sslr..,,,.-> « «t-.-t w «-üstí» t»wt»r. Vrve» í «-Stp9 t.f»» -NM»»»?««. S p» fl» té lt»»» ptt tíls.t.l df Vet> l<-,.t.l.lf t mt (Wl»4t»l l-ullll f»t d-»!!» l» l»»m». Nm dt t«t» «t» l-ll» >»» { t» «»,».t»t «. (..«v- te t!mt,4 d» mm ttl», t» tlrttlf t».. ««l»».kl»..» r..»;/,, t.» lm KfH». l pr tss sts t,tt» pl#- rlf» flulbr, s \t>tte t,» «t«>,,.»»>»» «t» «...f». mtl» Um, t e»-f.r tt e» Sgftt ( 4» tulm íp-fll »-,» SSBtUS tl. HJE S XT» M MM». Rl lll. M.H f..»4 tt..-j-. s - > Ulllur,»» tf,»».r.r.l dr» r,,»». lm-m»., ftt» -M»<-Ml» mh» M.pKt» «t s»r lt» p»r f «BtU4» mt.»..... t»h». »» f»rtl-t, «t» r» t»r, t. Wfr fr. pr- (tt.t-t. d tf-trblles, ttfrtfbt! tltftf t B.ttt ttmt ttvt<» MfttMeMf <l»f«ll»r dll t lll íbrlr»- «tttt» B.t. f»»».,-.-,. t>.»,-!.»r.. «(tltt.. «t.. t «t«t prrflm w tt «M»» «t». tmtm dlrltel». llrttl, -p» -«- lb.f Jt»l«pr«trl»r»rr»llll»fl»».,.,. td«. u «ut. tttmttt d ttrr m «t url»t, h»!».-.! r (ut--. d» ler»» dl«rlpllt««r rm»»l M»r femme»»>»b m gtrssls»-tf te «t»tfb, tl.f», d rr. M. «, p»»llhs»t rtllut. Kt» t t! ««f «rr ltrs tl»» rterrll r MWM mtl. M p-f-dr-». lm»»rlt,ll»»r»««r.t»»». lll-l-!. -..t».>.» «««frter lmllt mm vr. «. pr«p»t««ttlltl»«t.»,».«f»» mltr»» «fvf»tffl«.»bf vlr rt-tl- «rtr ltl. twt ptltl.r». d<» rlm e«lrtrr», e» t «-t»»»»b» e plr l»m <t qur dlflt-m» dwll» d» «..» -tw.ldf p»rtrrr tl»ír»» l«ltr»«ll lulur». ell. l»»l«. ee «rr» tlrm».m... d l..lt». d ttumul». trr«rc d» sr. dr,!vc»»lf» lr»«. «errrml. d m-fr-w-,!» dw. «lu». K.fl Mlllur, t. teb ee»- dr rl-t. lttt»...lrljt.. MNH u Clt-NDSTB. lllth. d u. rmllf.ul» (lttr ph-e «.f «r «-t r.rrr««t Km t «fbllm.t rt- re«fl»ltle tl ]«l»!f> tle Vrmtr. >«rltll-r» d p.lltlüeu»»r.luet!-l frl lulere» «le u «ur«,»«f elet, pt «s l < HJ. tt-t»!» mrl, me d rütttdtp l.lt «lte. le efrtl rm t prrmtt d r. Utl». hver, >pretet«s t rrr» d Plm»- e». «lllldf tl r.lkí mltr. eell.,,»r. rllle,»»r u» tpp.rt e ulu. ert mmet cessr, pel lm» pre. u cpht d trtrtltl, eheeld pel etlehre Kse-m- cmmdte Llt (lme, P. «.. ue mt r r.rrlpl «!«rr«pell,»«- rl, gr, u fff cmph tl rt.t d Câmr. Ser mu mel >»«llete cccteftt»r. Murlelt 0- rêr.l, prr...-.u..,tl,t cm ««u» retlttcôe». tr»llur»étlute.l d lthr, QUt lud t»tr bem 0 que quer, r tlr mlr ftvmete repre.t-.-u r«plrl «tr.f. «tl pt e»tlv» pre»le» rslr «e, «ru» vet tlr reelr t r. Cl-er» Dtl frmçe «..lrr pe rr.lvrl etfrrrlcl tlf DUS-ÓS lt.». Prlclplmcte «trc ltsr c ll.elul qu lud tel SS uu sr. Mc. du. «ím.lle l.lt «r>t í, cm e T.\ Um ld chld. Vrtemele mlllflrld, brhttm lem mtt que mr pr lr.-lr. t» l l «> l- ps- vrl que» llpltlr. em e. lued tl lfttlef d lleclfe, u mur-,» d pttblec ls eplll udl d -K«tt- 0. Que trlh, p», cmmdte Ll e. P0LTG lccldldmelr «plltlrtem lrtrltlr f rult «.r. Sír - d» etpe» c» fur.tt. Drprecl r rtl, cm lll mcrób, td rglm reubllc. Nuc «e vu lrll «em dce» termável», rldl.el e crlmltt tu- th, que l, l».»lt l.tu lllel., quc t mbl.u l» vtlurèlrt pllllcs, d»-- mruí-e.- t Uut>HM QU, d d pl lte. ue vfm Htlhre» d burc l cutell lu retrgrud» ftllrlll qur f pth,r«m ítd, ml» ll elvl- tl, em dr u checd chrlu mud, «Htd» hrtlelrt ue»- l.gle. t que «r etl p««l»d, gr lcm, m«feltrlr t» tr, Mrclcx H«e Mguel t»... C bem prv tr- «te que mul e mult hveul d dr d me qm» lxe d»»er, fl. t terr... d Mrcdc c du» Ml- Uels. M.» et» dl, telltmete, mu m.. «ett». T\ lg cm, pr exem» pl, lulet d eulr llre rerl d cérebr du mrtbl Plrcí Ferrer,.. SEU ENTERRMENT l J^T^tm, tül <»» ff-pmlsf-tt^>:^r«--^fl-mt-h^._? <& tr t^^kbflhrw ; lfff Tr f-ll?^^ -:»l-»yff ff-be^-ff í JW-{Wr- wtrl rm elms, heís d teretr» esmlts. tm bl.. s s» t-ur.d-.u e» «rp sl st d bxr pulur. N. ecltcrl s, Jlt» lpl«prcmmud Fltlf l Hcl-frm ltem lls sepultur, el Jtrldl» t» Kmle. lfl..,.. c t ;. ll-.» l /. m» tepre.pt tt -tlt tt lmrlt- e 0»rpll -». -.--» s fuc» t«, Vscless, cmls» «cpt. pel srs, Mel tl- «rt>. us Pllm. Mt Plelu» e dr. PNlrt» St.tt Mr.».- Er re«l utre» d esms. r, ll, Pu- l dt Tled, Vlscss ur. Prel, vluv d sl elsdl»u lu lperl». dr. ffuu Cels. l Melr-tl. Vsc ur Pret. 0!l er J elevd e» le pe»««, qu «eelrv re.l.lfels d exel. ru HR Prcsc Xver. ÍM. flm preslr «llm. ege llustre mrt. Erm 0 l-, M>K0 u- u mes, qud e rclsu «b» met fucbr, «e.l cllcd feretr ett eele el»»e. Em segud. f«l rrltd., prt»- lt, que «««pt tle ttue» r elvd err luvel. «udusld fmlll»» pesss,«rrlçte» d VscdMs, N remllerl» S..tl». lpll.lfl. ll-tr crp «epllur, v r rtl.re. utrm «plvr, e «m plres ches crll e «l. elteerm qulds tte» d» et»pr «crçfl d suds m. fssed s plg d u vd. que fu exempl d ddleçü crh e extrem b» d.. mlutr d terr cx-sc rcpre»etr»r. rthur bl. cmpreceu eterrmet d lllt.tre Vcu-,l»» le ur Pret, represetd t. sr. dr. Prl. Mxlmlllt, lls- r d terr. cm lts Htud V rul-sl d.vcdcmltt lts Estuds, d qul < drectr «> sr. C dó ffs Cels, fll d.,v ttuls XtlUCt, represetu, The.lr breu,! -. «, «lerrtet., quell cul, em mue d csregç. CÔmtlssl er rp.sl pel dr. tulz llvã. Crvlh Murã e urel Lel. Vr l.tttu.8e» se f,/.e reprcetr eterrmet Fculd Sce cs Jurídc c Scle» prfessres, dr. Ferd M, s V, Mel Cícer, lfred Rch è Pt d Rch cmprecerm u eterrmet, re- dmbms t-f»., pí»mf-«m l»res s..u. rtltt.m ful tm» tm plxfl» «t«l l 4t W te b l l dt» r f-bí-tá r d«-utprs» d«..» prtts, - «lururs pl» l,,mm.le tm tmp«d» pr«wh«>l, t «s »r ss tsdw ts mtt, etl,»t, Km t-t-ft» st shs. 4e f.ur. -.0».».. r, «r»f í lll>u pr w>rtpt,0f d. f-». pel»., r mtlkert d», psr qut lm -mlu»!.» í»»».»t- mr sterm.. w p.. «t «H»r#tE»s»# t-ltt tt tsm tt,»».-t,lf» tu»»t»»l».l.ll-», M»..t» t»>» íülp rs» tt» gsstls, «lltem» «rem», m». brttw,.et«t>tets «etel u msíflert PlSB» lb»lt»dt» pt«lllutlr dr, tev!-» H»»d pprtvtd-» pl» r. t- <-u l».!«.«--». Km lòtls llt d.»>»«l;srt, tt UstVM em» > srls» p»g..-.,..» d» lr! ; tt -. p J.rí»l t.»mm#rv»»e ttst» l - t.r»»,»» mult l»..»» t.< - -m.l.ll.rl, Ut mlllll M«H»dMt««d mullplt» rlhl-l,. m.ttpe. pr m rtr....» rr.pelt í-...», lter»tt>»,- lmbem,.»». -»»,-, u. -» «-.«--.» t».. t «.- d!- -»» e mt» qutt.t pl t-t ctmptír u»-. t.,-llt-tlut.e..«l.b.» rm que tt pr s t.l.lu«, ms d#m«ers» H tlemets, tltt be fltvm,. t «ultl,.,llle«dtfkul.l.» r td, mlt st cur» superr!: e, ll» sld. s,» ttr, - est t..-t. elllr..t. (.fl llrplbllt «<» BMS SS» (.l - rlg r-rl», N» t.r b» lmlle te.t tmxt sl»e emplels q se vs» (- - «t.t «d, trltvrle -»t...l» ftltlt e p,«f»«l», C»»»,,., «m ver, qe reputm» s» crtlttlm, sctelhd t.l f» tlls ». d :.» -.»., met gr p.blesdt. H, <. sls»» q me» reeem ílr J m tem--» e.pef sl. Km msl l, ««us s Ktp Mtv - lt»re dr. seved Hutlr» e refere..... relglut lutrtu. Prl«. et. t» rs rphu» e - vlds, rçds tlul..,-,»». Pt»r» (» -C.llfs.t tle Hlt. d...:!.., e qe s»,.>-»... s 8»,t rldf. dquell, u».t educ» t,>, erm. rm, pr fslls» Slreçl rrllglu. que lhe» ervl»««le fre. Sllrhld» pel rfl. d.ts.fr er «e fette»».,»«(.-.l,«. Km ur p d»u -K H,»lt;t» df Mlv»», «. et. lttl» m que Cslluk-» «t Hepbüe peltt s berttrms e«l.. rfllm. mut clr que em me pru NTERR te._- Cs Estds pe clegrph lk, S3 - lr ff fhtlwt.» tl4t! tlt rhemb FT.BLL. clpl sut ( r-tmmelrl í J. Frtll cll.e.d «bre feretr.»»<rblh.>) mrldd publle»,.-,......hmm mu.r m.rlthlr rrer.» e plle vr.r flre» uturse», r,\tu,^ M_,_, r Um\wí mut rcm scrpções e dltere CXpreu» rrt?,, _, me»t.» lvfl Jrl.» t» «u.ltlt, cu lle htem ctull, que K.td» em ul em» plblcms. brc <> crete e qe te e pe. d relsu ecpm s «eu dml- pe»«que cmp..l m prellt csrável er pm «l d-,» clsses «m-ues que empbr «-.-dver d «ud- Vlscsss.le ur Prel Dt ecrp. dc 8. Jl» Upll.t. cutre pesss è empretfí ps lr seffltm r. l..» d Gh, Vsíeret r d.ulle> dts RelcBeJ ltlfrlre», eprf»el.d.» dr. Ltr Mler. mlltr d» ltel»«t>f Kxtrr.trr ; ll.ger. epre»etl» «t dr. usutt Tv.re» df l.vr.. íulr d V.;Vt. sedr Ferd Mes lmed, dr. lltr e drd. dr. mm Csvsltl Crd J«.«h Xemev«r. Tt Prltrrer, lrd-> letrte trud M» df Nlfue.fr, dr, CÒstdl dr brl M»» «mplllr» l dr Neme.ter..»>r». «tlu fml e reresed.» tmbsb «t rl. lce Nemerer Tled; Mt Flel»». dr. lbert Sml... dr. Se-lur r.,mcddr Ferrer Smp, dr. tdrlt elvl, dr.,»- tlrt ctv Flh, ltuul BSmpSl Vu, brtl dl S Mrgtd», dr. tvdvlt Crí. Hermger» Vlle le bel, Edgrd Tled,.r. Pe» Leme, Ímp Nlmeer. lltel He. dr. ctv le breu d Slv Lm. putd Fslls Phfc. Frskll Sml, L. Lurer e tuttl. utt pe». EpCS f represetd pel «e.l drectr, putd tlr. Vcete Prgle. erelr em qu ( tepltd s Vtctts V.««Ur Pret fcu.eptll.l rr 8.06, d ce» mlter. Sl.líl BsptlstS. ds fu- lepltd seu flh ffs, fulleed.» J l.rl 8S0. N qurtel. «frtle»». u v guerr h. etrett, squel» r embrc. pe vem «er, me»m «(.rregr» llu«, ttm ermlu- perversd. N ter»-yl» pervetddàds d mr, pr»,., ««rlmrl rellgl-»«í re«pet. tre dult,» d m. c-em,. qf f «r ptl lffrmlfr. Srm v-cr» 0 etepl dr tl. c-le. t>rg«d plllleele e t»». b»t lembrr reepett CNBÇ relglt.» d mr, m- (r.ldt, mu» e mul» vrse, pel ««tt própr «ver. V relmelf pr l.lmr ue. d u«recurs» ttt<rr«r trllectuses, l te frecem t«them terd»» m.vl,» frtíssms escuds d mrl relgs, lt 4, fhr.t. Prque tt rl leg tem»tmete pwdutld effet. mrvlh... etre te. _s mm -f_wf -».-_-. - SR. PRESÜNTK R-P- tl.lc VE SSSTR RU- BERTUR U ESCL ML- TR lu cmph d «r. mstr d llterr. r. preste d tepu» blleà r be. Ül S hr. em trem especl d Kt rd Ferr Cetr d Brsl,»«lsllr rrberttr ts ul ü Escl Mllltr, ltcleg..uus.lt....u 4» TMtsut t»-»l MC rlt.,,u,t..», t.te.ttí t ptlt qulmt»,, d. ttrhlt» >.» d < -!. <.B ru - t» > ) > - >» -..,. q». <. J4»!,!.» pts m s«--!-»»... - «tlm- f d, -» (Àmereml Bspsldt.«d.. MÇl, 5«l Kmhe h-j», rem tll ess.«ull, > pu s»l<»».» d««udrtttt - ms rírs.l Um rdt crlmlsts qu s l prtsr M0M0, ttl..-r-r d ferlr ere» d» Trs. cm (-«ds.»»!..... tsr prbdlds ll... t. tltl.l..l-l.....l-.!-.. p t»» pr ler e.tt dhppteme e «lll dquell lcdt. (m. tt.... f «-» mu r«t u>.»-t.t -... btm.,.»«.«cptl,!»«tt«r fsllstt, r.t..»». ds»-.«.»> sr. uu M-» llb»»,»»».»-, ttr--! l llttlt tlmell» rll.». 0 elbrl, q«# 0SSVS «le trl est m «<m <» <<». - m». s»r hr «mu.» rwl»w,...«..tftj.», >f,.lt» Nrllt», rtfl#s»» SS» tlttl» puttl,.l >«fll. Um rmc HCrlpt cspccllmte ptt «Épc Cs r» >. cme.».,-t s publcr brsvsmsts «ultm retse d». tlllbrdc terc Wtr» sck. cu eereveu»pu» culm-. pus Nt»«lvr, q lt per r m- utr., - - «e crscl, utr tt Mr, rrlems, Luerscts s rle ds educr flh,....t -» p»» f ll, ltlmml v, tll. H,.-u» etud prlu» d turet h. t - pl l» dgclt d mrl, d ptyrhlfls, 4s phlph d rrtlcs llttr. r. d crmlgl. rs ptycllstrls s.!«- pslxlst. -u.-.-r-. ersdst et cmblt Blrlre d etelrt ts. t vee, «rpt. dre- s vsrrlrmet epl. Hs tee em».e». que prvcm lgrlmt. Et trâe. lelltm. te,»tt uu» t cvslsttt r» letur terrmpd. elxmt fer rstu m, pr tlrsr t let» re, e tbr ds vdtd. 0 qu pmt Çrllr 4 qu tetbllldr. femlls ve ter, typ ttmbrs prludmets h ds U Merlv. u«> VStt cmpe r cçl. uyurdtf ev r «sbht!» l S. [hslm. í»? emtch» trstdl S. ChrlKtv&. C vt St» P» C, termu m empt d M - fst; rtlv prgrmm Jg tr-eutídl ltt dsgrdv - Vr utrs ts,-»-»-» S»--S--fw- t\ttl[ ^v» «^»T -». T^Pm r^t M H^F^J W.J \ ^_ \-. tw ke H_ _^^^^^^ ^Slí?»r. Brb, u lesl.te d r. Hetr m ee- QUGStfl rt tfelxc d r, «tr... lre-. que lmbem ft 4» veze», cl lt ppu u eb m >U crpet- trmete utrld prctr- et lrmcí, tlc- qu e d tur rblu que -r. Sllverl Nery wt 4pp(tml lut» pr RUÇC88&Q ktcrt-ull d uz). Trblh p, Jll»c vê, p» e trt prt erytt, que, rct Deu t Republc, lml mu lem llbcrdrt-, c d p-l tlu-tr Vüm cm (tuslqítr hrdlmlu brgut... Pe.t que Hu tt b- rcpd! d vrlu, te- dl pr cdcrt bc frmu l»». Mt\ pttú ft s suprmpt 6 h r, 8- rgresír m-ut-, frlm fvh-;ul, etá dltpht u pgr u checd (-pllttlmt Ãlt pr\:, dulfl d ctu d.- rmfl, que lh tmu empr^stud.-,! mlll-... Ppl d «c fllr ds tfdlclddc hmu-. u tul que e fll. u fsltlddfl prmcrt Trc. (ll»4 d vík-mu, rut, t<.mlh. «t», e íl«vee» luc», qfl sc rem bm pqut, El... l querer t cpls.. f.r.el td «eul lób ft d(8t0 t vuhtls s» d mrfl, cm ctte tull, vem rte d dtprtqb rldl- 0 mmvel dplmt d rlt c- etr (l m lltllrlt etlvllul. qul Ul. Tt»m dítgítdí r(p->ett», mtsrlb uvld plufl dhb qutrze. «V Já mtut ucu qu? r. Rí»», ete» ultm tp», tem r»ttttd pr C&, pur lulhlr tl + h r)prô80trtb, bugu-l dfl rll c cc cts, rrcds rôíbícô d thsur «Mtlul mmet d dpllle «UK.l. Vm pr Ul trt e cc el, fór h qm ( vl. que etl vud,» qu ld hl d» vr... Kmqut l«, ppulwu h«> vê d b- C» cm ml tremed crse flcelrt que h tc lllt lllltòrl ( fuc» etllm, hér u rtu feeltmll» lucl mrr, «tle» u rtlgdtltutlc fr! «\ prphl d Pr Qm- Tb -ttuul Uu l.rt,. lud f^ r. uíu vl» v u ttt íuík ctprvesc pcrmbrc scísã, hverá u ã? que s dzem s tclcgrms N l duvíí ue c Permbuc é» cs em uc, t «r, Õstst Brret cst em vgem psr» llectfê, e tguu que e lbe, h relusb ctr Ml..,, Kll. plítc lcl [et, PrepVm-ss festes, pce cu. el.le-sc s ut, prmvem-c bquetes, ô sr. Cst Nett sse cmud l òllcl ctdál e Cetr Se» Seeru fz dcclrc8«s grvíssms ctr sr. Hetr M. Nd, pr cmtt, u frmr, pfl (rme, que l se lr...,, espltcc f smples. r sr. Dt. Brrst cf ms teu prestg e s m» frc,»l. l plítc e d pv per.u. cu.; segud s dutlsts, r. l.l pssue, fffectvette, esse prestg e ««frc. Ur, ctece que sr. Muel t, eul gverdr, cf ts t u qut c r. Puut», qud l tu» «eu prestg; pcl e su trç turl cm gver, S, ex. f d.»ue lemu. cm rtul, que pur 4 pr, e pcule quem lllll s. Defrtc, e cm f rgul»».» d sl, lu seu H-ts, seu t tlu-lllv ds us llds pr»> crg, l dmlttlf, cm hypths lut, mptlcjís lqer utures, prt elís le lul prtrem. l»; cm ltucr.». tr, Me Brb f mm st.-l puc JílL lrcm t?. bem tut premedt ds, qe uu ss sltlllçcs dus qucs ll» e le «tl u elr vlet. _ Ttr frc. Selu lsslll, pl, 4 Cl prevst, p (r, sclsã peruluc. Sl» s schdttes telpgrms reebltlps d Pcrbuc, rehtl»s llllllls BUCCCStS... KCK-.,» d Keterl Pl.- letlu Telles rltdf ml» lxu» ll d su prtlu pr ck-. cpltl. mete. _.,,, UlKHKl.. 28 teete ( ust Netl resslr» eômmfttdô d p» lcl d» ftstftd. merct. TtCl,.! > cusl pr» mtr ds fsts cm hr l»; b; tcrl Httts ll», ffrccr-lh-»!..» tlu, pr» < f c» vlul».. gdvcvrtld t.» Khm. (Ylr S. s le Setembr Cltll- tt eelr. cvldul» pv pr cmpre-ev dubíqu d (eerl DqtH llrret. Km dlvts mts d cdld, lu ffxlm llels, drgd cuvlt py mesu hc,» e.. ElEE -- e.«t -( plllc tu prcecupr tec d lllble», lütrèvlüt pl Jfuál Peque. l, preslele l» Clltr Ses Selemlr dlss que dl, Hetr M fu petlll ul. Cetr r uu Seul fze yst/üeá» gllrl lut. lu-el, e prtestr ctr ele» tl du cuddt dt> gverudr prtlcls d Bed, d Cetr repelltl cvte d» dr. Hetr Ml. Cetr tt pl u cddtur d dr. Ml c,» geerl Pts Brret sstr pr e««u cddtur, SSr prblem tt estudr. drectr d Cetr, em lu. ublícscu tu» Jres vêspertl <e ltem, cfrm fftrmtlv d «eu preste, merc, lkcrfe, 28 N mr, fleu» tl Pedr Velh preu tu dsruíd, fed mstr d gr. cultur «l»-» ul.qes ue lhe tem.llll-. ( gd» Jrl d» lleclfe-; - me- re. MCEÓ, 23 Chegrm htrm est cptl, tlr. Guvê d Brt» SDb-prefclt d lleclfe. que verm gurdr pssgem d» se» erl Dts llrret, he, pr este prt. (merc). í NEPEMESUr l l Thetr. l Ncclmc pr este c. Drmtór perb clr, typ mr, cm 0 cçs rs. 7$000 Teleple 476- Cetrl VSS fr f «rltl. lbmr»u» l»r. r t»btt. hsvebtte h»t«>. em lt»»l»mld»>. v»,,r eluu d» ptrte.. l pr» r»»prl d S «b«l»lt lhl» TEMP dl» mheceu, ht.m. che d, dc lu», e, «lm, t prltu «tf lt hr», qud chveu pr lg temp. temprrlut f. ptu. grs-svsl, «fd td».»» Ngtlll v»rlce» xlm, 2,0; mím,»,7.»- PREÇ D CRNE cre l ltem vedd plt» prec»; rrz»., d $59 prct, $U00 d. 2 fsj:» e- «.,00; crer, d. tll.», S00 S00. legc d r Jequá N ess» he d Cselh Mucpl» tete P Dutr ustfcrá dlcçl, tr- Sd prefet etr em CCrd mstr d Mrh letttl ser tet dregem lrm. le ur.- ettru u lh d fluver» lur, e ull checd pel m..l r.lequ. Ess drrgem tm-s precs, em vrtu d gr rstuett terr ldss, te» d frequeutes clss mplt» dstuu. TRDE E NTE wmmmmmm.tk-w mmmmmmèlmmmmm THETRS Sl Pdr NS h espectcul. Ku» sem d Meu b mrreu. Sl Jt4 rrelr. pll llull. l.x»». lecrel Sugue ttrlsl. CNEMS Pthê Pm plu-e hmem tlet e Sgue pluc. dc feet \ erdu e Mls frte que mrte. vds Pm psse tt.» fud d» r (vd), lll Sgue pluc e lm pbre hmem tlet. Prs Defes Verdu, Ms frte que u mrte c utr s cômcs. lymp Mut» flms, etre s ques s u-.terl3 Wsbgt Slreet. Excslr lm prgrrm gr», che vreds. Õr-UM-Ó, q Chr st»v. t LkJD > -ld per llemã sul d Brzl _. t. Um rl pró-llds em Flrópls TvT^^W» ~l 0y «? ptf- tttmmtttmààr ( -_^ ^usfw.^- ;_;. V,»v f.cttftlt -, V-s^l».í(,»^..,..,_... pkc^ííí^tô cqtí-;.l^çí-í. fbíá W Betlddm tset-rut r, v t; uss S.tttfUH»»--- Ct»» 5rtf» tít rtt>.! ry\tt rtt,mmt-íev m,rtm,mé tt l-, mmm ~mm..,-:-,m mt-,\-,m~~..-.,.?.,., \ -7. &&/.-..)$&; ^ ÍC.VlÀNl ll ^-Jl^-Jtt^^-...»;V_ ,-,,f,,, l»>«-»--»-_» u3<-t-»_nrr.. rãf -_>cmxhwbtr^s, Pel Cvlsçã dlr & Bttrbr : Jf mtttté -t- r,«-.,4v--<> tü Pl-lfcítl», lb áe»»r_.p d. 0e N. B 0 CBEUH D LUD, DE FLRNÓPLS. Qut» veze «tem pst em fle ptlèàet llemít rftlvrehte terrltrl trkllelr ul d ss pulr. 7 Her m. vrlule? E pel mcu luls sllu ptd.! pr tt ctd J e tru elsslc celebr lvr d ulle t. TâÜtbtrg, ttul- u r»»-»»tschld qul em u p.. 205, trz uppu d merc d Sul em r, fgurd bl lel ustrl, e.ps ds terrtór píttcctb Ullvl, Vru, (Mll, l- MRu), rgt, Uruguy <> l3r-.ll» r-.e-hul<) pel l-lyplrll Hft, lll d..elr, íl. Pul, prle du Ms,»- rf, Hlt tlrl d Grtule d Bul Ce.t trup lft, pr dzer quem ã c cc u ft tlfô Uuç\ t fc dtl ellü,!» lleml u Ml d llríll, et-«lluct qudlpk tr- ulllu. _-tftd«, pr qu lltt Clüflfl tue fuzc pe- (r... Pçl m. 3 h\? vcrdl- qu sh dc Tlrf trtd Wr cd- rflu l-vd lptut». mt»uu ud Kler th s eu- l terldvel» -xrcu rrguutcmeuty fz U lrtrt dlríl»-.um». pet, tm l.m tlr.pr creçb lrltcre.pqul» mued» lckel, ü e me» qu m í ml vls td precuçã cm s hmes d prutllllm brbr e ubttrvt. K dlíets lus prqu l í -0 sld d (rss Dellselld, tltt ltl em dptlg. N mesm -u du dé estl us legultel lvrs, tds escrpt» pr llcufe- e kuh ulvecluds pel gver du KStr BUdmrlW tí QJtsdlld leresse, prf. M. Wllle BlfrâB) Ru mí-rslhlm-h Dõut8ch< d,.lseplt l.uld-vlk lllmer: D lltllcdldhg s duterlcbeu ludmêrlk lu HlbHch dr.utsele terete, lfred Futlk; Ree eutsebt, Fretlrlel l.e! Klle dur DUttUc Klllll llltl ll-wlll.l.llllkstll.ll. llellllsche uulter, K. vu Lebcrt tts utr»... Ml» ss fl e tud. ss e pc h lurt thsrle. trtle 0 tfl extremd 0 ll» vlet,. pr dr uu prvu lembrm» cmtctdre» esse tel llr d.» r ulll lleulf p- el feru elle stlrlee pfts«e prufesr med cglufctc pel Buver le» Etd, pe pu) u«prfessr, tpet setes!, l sbl Sl» lelu!,,, Ms, em leve pr f.er ld( d qte í rcl e dlr. d cllsçf lleml sul, qe l cle. prl. tl f», ss vd erlu (lus sss gveles, que uvms J u dlhtlcl frcll u s- «xercltu, que, h slvçt. Qul, cpltu, grglus, curlsu 7 üt: sltr s cds llmüs H BUl d Ur.r-ll levtll dc Jrucs e emcelr»... H elles pdl vecer essu Ret que pr dmr lg prel tu tl uscl «lmlllcl, ps d sbr e vlêc. Pr llsr dl lg mud ess»lut,(l, lg, íflcle» d ss exercll fudrm m Plrldpòllt Jrlllu, ltlllu D lllud, que e dstlbll B-.tullut! «que ecup du cus d» llds, ms especlluet tlu dft dbfhíu d Brttíll, BlUettQftd puls lleftm e tbut-brtll.r» d.lultllle, llluelu, S. Frucle», llh-, Ul Negr,,l» dt Vclr» m rutuuupll», ll»b, t» PUPMlr d» Mrll. P»r remetr.r r»«.uturct. B. Cbrtlrl. «. prmr.u» b.» (r.l -«pfllt, 4 qul «llelu» -,»lth- l!er-r»t»rl<».l «tr» tí. fhrl»- lvâ». C. f H.Bt. f. C. lt prr.mm. qu. l r»l»«d pel dlreetrl d B. thrl»». tel d lted-ld, h»vrd gr lml» dl «pul d p»t«w«. N» prv» df f»t-b»r. t»»ll«.l» err 2 -rm d» H. Cltll.lv» l.r d Plm.lr». C. «blu vrcedr 8. rht»«ft, pr 2. -rqlllpr- dl.puuue. <t»t»»»u lm f-lluld»: /«wft! lch pr lmed tert Cmp» Krtul.rlc dfrrd W.»hl l» l»tu»r» cl 34 t. rrl.l.etl : Mlllh Turrrle» Telm dher»r. Cr» Ret Clr VlhM tll trr.ld»! CtTtü ulllm prv d prgr.rm f mu» t ppuuldk. du» equpe» qu dlpulrm mtch rtrr u.mp. tmr» l rm que rr hftr.d llmul d.»-t Clrl.lvl, p.rllt rrrl. du»r chm lutcr» f»ulll«,.ubr d cmelb d» l.l«, dlrecre» dt Ust Mucpl. drlc»c d K.p.rl. cvddu rtpr-»(-t«tph d- lmpr<«<. rqulpe d Ut» K. C. r.r seu ufrme, qu r«c» e CSmltS brc», em tgrm p-tll, v frb pret cltut refree, r. )»>- Wrrr, d Put» ft V.., «plu, chmd» tm.» sem lugr»». pés ler llrd «rt. melh» d cmp, ct fvreceu S. ChrUlvt,. que cllcu ld esquerd d» r» chuutcrl».» 0!2 hr» f dd» «hld.t d,» prl»r. Álvr Zmlh. pre.ldrt» t d» Fcr.cí» BlSltír UMrl, qu»»»- lm l»ugurt, v emp d-. 8t Chrl-tv, led p-..««rl» bl» ur rwrd, d St» tf. C. N «hll, Uh d,- vte d le-u Stst stru lg seu vlr, r tque l.lt u -rb KUrd.lu pr ue f vlet, ted 3 llrdó, (mr ct d -eu- d. bck que hutem ««prttrm d» mtrvelmtt. lll» d S. Chrls.vt rep tmbm, «sr»u dvrssrl, e vestd «sul. d tem p«u«., led Hre». gl-hrupr. «d brl gd cmmetter prmer cruer d tr. Trd este, l lpru vlgtm «S. Chrstvã, ted Sts se «prvltd, rgsd perg.» vés- td ctr 8 CbrlstvS, dlrlgll pr ry. cter làtllll, evd fs brr», gurdd» pr Clrd frte llck,» que f bem fedd. velt llb d B, Chrlstv tc, pel l esquerd, ted Sylvl r tll vlvld bell g<» p»«e. que > f multe dmtr.l prl Slltlteel, lrlcrrelr, blt crlt, rm» melte ful vlutár, em Uutuc, qu rcutut. S. Ctrlstv fm su prmer cmer, CClld pr Multlb, que l ltur rwultd d mtch. lluh vte d Sts, pr ler» med MUlh, v,--»t ctr -rbl d S. Chrltlv, ted Leverlt. cm, bell cbeçd, lvrd u etrd d bl, RlM. Jg lrm-sc mult mlmetd. et- td tds s ;l/-rs d.sevlvl Jg cm lustre», qud tpe d S. ÇbrltVl, Bylvl, sht u gl. flcud Sree. fhd, pel vestd d ] esplr pr cr.-r, que tlrml pr, Sylvl, cheg 0 pés d lltr, que mu» t bem lled, sht gl cm vlet klck, que cctlu pr» telr e uc gl d Sl CllrltVl. ssstêc vc est fl d Hltc. Jg ctlt b»tte vlet pr prte d Sts F, C, que f«z lgs vestd» gl Crds, ted tsrpd e Mlt, checd ts Brr«d gl du club d lll. t mrud fuh pt, pr mtur cmp mult lgd, preudcd lu blí d- lg. pv JU m ct bem s dclsc! d refr-í, luvcd (íl KtgBtír uu rcblbícd, pr prt ds ssl» tetes tem d St» prece querer tlfr revche, rgld frtes e vlets tqte gl d Sl Chrttvá ted, ql Mlll prtetldlõ lllr lm bl, eucttld este plu.vr ll que l f rcl el r.feje. Tlem cmpete.» d tem d S, ClrltMvtt, ted dst se prrelthd s tlt, pr lteredl tuse, que ev gl, frte slt d effeltu, ft pd Crlus mpedr que ephcr se lle tòds, sblstecl re-l, cm grs m- lf0ttc8t)t elr referee, que se t su dcctlt Jr ptfbflegü td dcrl sl uutt, pr furtt d» ds truu-t, hvd.-rle lrutlllles, clm mesm que l su perlttc u ftlll, cp, eermlrs, que Jg cm ull vt, ft7. m pergs vculd pel extrem dlclt, gl d Sts V. C lugml» vlflge seu leu, pl su tl Jg pessl. Ql llrrd, llflelt esquerd t tem St, prtell ftlrc» r u psse Pelerelrs, f ehcttld u frte clmbr, que brgu ll reütrsu d etp, pr Ulu hqu cüpt» l temp. Turl prmer llf Ume, cm ete l X, ted ssuteu bvclul s dul» tem., se relrrem pur sec cstlelru. Uepl. d set;.) reletul,» ( ltlpcs vllrm cmp, ted S. lsv dd slll. Kst prte d Jg mstr erttlllbr ds ds tm, lm.ghêtdft du cpcut-}, Jr brutu ds du tem» e velcd dus llb vte d dus dqulpes. r HuU tuu k. (.lulwyv le»»»llrtr. u»l«,.ttmrl te mprlr»m S -»l«r,«tlr..«crl««r m Jg brut, que lle,t».b [. Ulmtr-. bslfb«rl eufrtl». rsrtl. d -rtu.» St», ufb«r»-» VX emt.t vr. rl «.l«lrtel».ppr- sfpl (<«hm»»«f«ttt» t pt «t» llf.-«l». lf lm lurt» lllbl». qu» mult t»» drmltm. dftr. d le»,- «le SBtS, «< tue prerls.,.»)»v» rxtrrssprdtr me. hr l.rl.llddr.» re, pl «e!v«rr«dr fle tmel g lrl.llulr» p,p»ll»f». tsted»»»ulr.. brk «lll.t».»ppll.» d trtf lul ftu S»le,. u chr.! luelr-». ftg.» m rlelçl, e p«er Jgd mrl tlr. rp, dlsrlbuld wl blf-bt-k que tte.te llf Ume mul» rblbrm. fferee «>»r Weter Mre.ter ctr K. Cbrllttl,,,»em ler eh d» rmrt «lels íqulps, fet. Dutr v.. pv TUm, twd<>, drl- vrt, u.trl U prrlru;tct, pl truclv» qtwsl vdr m.u, c espselltdj d.< psrts d»«ger.». -»,ul H> tllu dbrs «ru Jg d» l.rulll.llr». pr vfr e uu«l wr- d. qulte tl«l«f me»c»» «erflírtr.l»cuh,, «ttfrmltl ecvrl dreetur d, H btt» t, leld Brt. ll reíeree p b.» lt». lte.llele term J»f empte lertk». drecttr d.» Sl l lrtrj»» rlf-«e fulm d frít-e» e cmpb «u -. mlf mtm l.-«-.,«t d^ lul»» -trllvtu d. crível, mt 4 verd, teem d Ht V.. r-ú bm.geueu, hved gr r»:»!».u lh dc vle, pel l relt.»u gtl-l,ep»r pt».» glpe vlt, gltl, ted»>t u»f trr ul»»», p»«lefe««d«bl» r«ler.«. prelh» bsr_s g!. p>«. «ttd bm h»t c b tlrtl»». h«lfbck mrcm cr grs vtgem p.»»e» ftursffdt, «etul reter-hlf m puc t.«t, que preudc bls - cl.ec. lh svle psts bs rfm» blu.!.!. leuld-te cete lrwrd, ry Purs. que dstrb,!»g cm ;»-l cubv. extrem» cetrm e»m gr»! gtlds, pr prts d-, gõsl. ; ^^ rr-r«u ífr JrT9^ mmmmw^jm4&mm»l---éí S H. --t-lkb Rr>:»- Um pet dt rhlbetdt d S. Chrstvã. C. ssstêc prcp ethu.s mr»s r.zes d S. Chrlltv, grltd, dd vvus, ted Bleus, : tt tes mmets, evd gl d Rcrd, frte kck ugd esquerd, que este keeper fe, ted»«sstetes Julgd que est lml e Sule tvesse cu- trul» gl. prcprm e mfestr cm sgrd rete ree, que psru g, t estes se lmre. g prcpe terüsssr, qu.- d, ttqt d N Chrs)vft, : Cturl,.u este mf»g.le cter frwrd, sbt bbl gl, te-l est ss terrmpd, pur ter btd us ms d. ruts; htcl stlstt. sem que (s.r, re feree, tl vsse, xd sr. mrcr est tl» mprtt peulu tld. ssstêc, que á ltt ms- trd em lesgldd referee, p em grtr Ctl0 este et» vullrl t referee, hved u lesm d prt d N» Chrstvl, lllu. pler d scgl tetu, se drgd t» referee, mslml que th lvd; cp es» te l ttelesse, tru c lll» lelt d Sfl lrlltvlld chl, retrl-se mmrlttele dò cmp, em dlrccõ referee, ted sd terrmpd pr seus cmphers, ted sy sd brgd u tetmper g, m «pr esle cte, cm tlem pr eçrcm s gms vdr cmp, cm leu».5es puc grdáves, tll. que e retru d»» etp, pssr ut d rclluel, f tutt vcd pr prte ds dlsteles, que ssl mmlr-m qut sl prcs e usts pru mu pessó que tut se eefrç, mstrd e» r uct ustlrllu,- le tu lle.stt, que se vu sctltl. f.««.l prpred d» mes «htur em gl qulquer.ttu-ír. pôs tel. dlreetr. em e,0 secretr, dttrlhtll tc dt l.lltge. led. >»r et ec-»» fulld «eu preste, r. Míg». que grleeel le. b» ll p., lecretsrl <l tegçl.tst grce «plvr, levutrt hrrb S» hrtt»»«, que pr tlus f crrespdd, ml ülu N» Ptrl«t»v. 0 presllete d Club Eptrl, «pe f rlpúdd pl r. lmed Brtl (rm, etl. etregues u«et Hs s yeuecdrel d» prvs» fet er d lò psmd», lsd )e u Mu Cltrltrtvõ. V, sr.lm lermu grd!,rllv, prmvd pel» Sl lvl. (J. (ls tets lsptles e»lv::» ssm ttlds: Su ls P. C : Bàre mérc rstes Perer -- Bst» lllcr.- Mrb Mlt Ptusc <! luu.ll. (!.- Chrlstv. C. Cr.ls Puleus Mtlh» T.everett Ctlmru -- revel Sylvl tllu Slem - leltl Perer. v cmp t Sfl Cbrltvl ltem ugurd,.» sbe r lv ler chvd mtllt. e< tv, ds gls, em cslml.» servel, cle» lut. cm mu! r Mf, que mult pretd.«dstt d mteh. KÒr esl clvelllete, ^ ut preu sprls d S»» Clrlsb.v est lem estrull hr spv lcltl. Durte tdd festvl, lcu bd d musc d P.xerdt. rl v bsp d mzs... Sbbd, urd, revm. sr. dm,l«5 vers, úc pttllc, receb, c, Pétrps, mmulcç Rm, l hver pp Bdòl XV meul bltp d tmh dm.let lreu.lesslly, u vg d dm Frerc Cu.-tu, bsp reslgutrlu dquell dcese. Dm.ld rlueu, que í etul bsp uxlr d rchldles lll, ê scerlte dutdd d gr tlet vludfm. ^_^ v tuíd íltr d» Vr cpltü d 20» regmet drglles d exerct frueu, Freu llr, que cb ler med udlll llllr, lutu legfl Frc, ó lll Jer, ómpehr Uç» fucçs cm lles res Mdltóvld, D cptl Frueu J eslev lríll, tul flt prt d tl-el trrcett lustruetr d«frc Publc d S. {ul. CFÉ GLB/; lclut. blbs fs s ftlhlt d cl» lw, Srt tle llberg & U. Uu H-íl üllcwbr, 0H., tlm_ sem...! ULTMsJpÍS... té sbbí 29 d crrete Álles 3ú Blç Muts rups íells. rup brcs, chpe.-, gurds chuv, cups t brrcl c gr vfetl rtlfís vllü) pr Hmes, Rpzes Ms prçs d cust bx d cust C-fts RtcT^vuphftt 56-Ru d uvdr-50 ( st, r.ll d tpubllí r lue, pel ttflf u.slslr rebr u d lm du Bscls Mltr, uí tteíuí»