PIALE Integración en lingua portuguesa

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "PIALE Integración en lingua portuguesa"

Transcrição

1 PIALE Integración en lingua portuguesa Lisboa, outubro de 2015 Isabel Mato Sánchez. IES de Cacheiras (Teo)

2 E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para todos os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a ensinar? José Saramago A Maior Flor do Mundo

3 Comparación dos sistemas educativos na Galiza e en Portugal Portugal Idade Galiza Creche 0-3 Preescolar Infantário 3-5 Educación infantil Ensino básico Ensino secundário 1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 1º 6 1º 2º 7 2º 3º 8 3º Educación primaria 4º 9 4º 5º 10 5º 6º 11 6º 7º 12 1º 8º 13 Educación 2º secundaria 9º 14 obrigatoria 3º º 11º 16 1º Bacharelato 12º 17 2º

4 Horario semanal do alumnado portugués Ensino Ano Materias/Modalidades Períodos semanais * Básico 7º Português Línguas estrangeiras (Inglês obrigatório 34 8º de 3º a 11º) História Geografia Matemática 33 9º Ciências naturais Físico-Química Educação visual TIC Educação física Educação moral e religiosa (optativa)** 33 Secundário 10º Curso de Ciências e Tecnologias Curso de Ciências Socioeconómicas Curso de Línguas e Humanidades Curso de Artes Visuais º º 23 * Os períodos son de 45 minutos. **O alumnado que curse Educação moral e religiosa ten unha hora máis de clase en Básico e dúas en Secundário.

5 Horario semanal do alumnado portugués Os períodos lectivos poden agruparse en bloques de 90 minutos en todas as materias. As cualificacións na Educación Básica exprésanse en porcentaxe. No Secundário danse nunha escala de 0 a 20 valores. Existen tamén os chamados "Cursos vocacionais" no terceiro ciclo da Educación Básica e que poden ter continuación no Secundário.

6 Avaliación externas no Sistema Educativo portugués Ano 4º 6º 9º Materias avaliadas Matemáticas Lingua portuguesa Matemáticas Lingua portuguesa Matemáticas Lingua portuguesa Lingua inglesa 11º 2 disciplinas da modalidade cursada 12º Lingua portuguesa 1 disciplina da modalidade cursada que non fose avaliada no 11º

7 Acceso á función pública docente Ata hai pouco, non existían probas de acceso á docencia. Este realizábase mediante unha listaxe baremada que incluía a nota da carreira e a experiencia docente (1 punto por ano traballado). Agora, o profesorado con menos de 5 anos de experiencia debe pasar unha proba con 2 partes: Proba xeral: inclúe matemáticas e portugués. Proba específica da área. Esta proba foi declarada inconstitucional o 16/10/2015. O profesorado fixo dunha escola ( professorado de quadro ) accede ao posto por un concurso de méritos. Este procedemento é idéntico para o persoal non fixo.

8 Horario do profesorado 38 horas semanais: Componente letiva: ata 25 períodos de 45 minutos Componente não Letiva, que inclúe: Traballo de escola Traballo individual Reducións Reunións Non teñen gardas de ningún tipo

9 ESCOLA JOSEFA DE ÓBIDOS LISBOA

10 As instalacións Despachos de dirección e administración. Salas de profesorado: Sala de directores de turma (titores) Sala de profesores Sala de reunión cos pais e nais Outros espazos Entrada Biblioteca Patio exterior Fotocopiadora Cafetaría Comedor

11 Espazo de docencia Aulas comúns Aulas específicas: Alumnado con necesidades físicas e/ou psicolóxicas específicas. Pavillón deportivo interno (2) Patio externo Aula de música Aula de informática

12 Funcionamento xeral do centro. Acceso ao centro Hai funcionarios ( auxiliares ) que vixían a entrada ao edificio. O alumnado accede cun pase electrónico que grava a hora de entrada e saída do edificio. Desde este lugar accédese ao resto do edificio.

13 Funcionamento xeral do centro. Garda do alumnado Os profesores non realizan ningún tipo de gardas (recreo, aula, comedor...). Ante a ausencia dun profesor, o alumnado pode permanecer nas dependencias comúns do centro (biblioteca, cafetaría ou patio) ou saír do centro con autorización dos pais.

14 Funcionamento xeral do centro. Acceso ás aulas En cada corredor hai unha persoa ( auxiliar ) encargada de vixiar o acceso ás aulas e entregarlle ao profesorado as chaves e os comandos da aula na que tiver clase. Imaxe do corredor coa auxiliar

15 Instalacións. A biblioteca Horario: luns a xoves: 9:00 a 17:00 venres de 9:00 a 15:00. O espazo caracterízase pola amplitude e luz natural Organízase en catro espazos: Recepción Espazo de lectura Espazo de computadores e traballo en grupo Espazo de estudo informal

16 Instalacións. A biblioteca Atención por parte de: Coordinadora da biblioteca (varias horas de dedicación exclusiva). Profesorado adscrito á biblioteca sen carga lectiva (2). Profesorado con horas de biblioteca que computan no seu horario. Espazo de traballo en grupo e computadores

17 Instalacións. A biblioteca O alumnado pode acceder en calquera momento á biblioteca, ben para ler ou estudar, ben para buscar información, ben para realizar traballos... Ante a ausencia dun profesor, o alumnado ten ao seu dispor a biblioteca en todo o horario da escola. Espazo de lectura informal

18 Instalacións: cafetaría e comedor O pagamento realízase cunha tarxeta que se (re)carga na fotocopiadora. Non se admite diñeiro. O prezo do xantar no comedor depende dos ingresos familiares (gratuíto ou un máximo de 2 euros). O alumnado con problemas físicos e/ou psíquicos está acompañado por funcionarios. Non hai profesorado de garda.

19 Oferta educativa Rede Escolar (2015/16) 5º Ano 7 turmas 6º Ano 7 turmas 7º Ano 7 turmas 8º Ano 6 turmas 9º Ano 5 turmas Voc. 2 anos Práticas Administrativas 1 turma Ciências e Tecnonogias 1 turma 10º Ano Línguas e Humanidades 1 turma Ciências Socioeconómicas 1 turma Ciências e Tecnonogias 1 turma 11º Ano Línguas e Humanidades 1 turma Ciências Socioeconómicas 1 turma Prof. Técnico de Vendas 1 turma Ciências e Tecnonogias 1 turma 12º Ano Línguas e Humanidades 1 turma Prof. Técnico de Vendas 1 turma

20 Horario Das 8:15 ás 18:50. As sesións lectivas son de 45 minutos. Cada dúas horas, hai un recreo de 15 minutos. Xantar: de 13:15 a 14:30 horas (tamén hai algún caso de 12:30 ás 13:30 horas).

21 Horario Non hai aulas os mércores ás tardes: reservado para a reunión dos departamentos, dos profesores de cada grupo, CCP (Conselho pedagógico), etc. Os horarios dos alumnos son moi variados e non sempre coincide todos os días da semana. Cando non ten aulas, o alumnado pode permanecer no centro ou saír, mais non hai NUNCA profesorado de garda.

22 Horarios. 8º (2º ESO)

23 Horarios. 9º (3º ESO)

24 Horarios. 12º (2º BAC)

25 Aulas comúns As aulas están equipadas con computador e proxector. As mesas organízanse en fileiras de dúas persoas. Destaca a amplitude das mesas que permite traballar ao alumnado con todo o material á vista e comodamente. En xeral acollen entre persoas.

26 Aulas para alumnado con necesidades específicas Integración + especialización Profesorado especializado. 2 docentes por aula e 2 auxiliares. Adecuación da docencia á problemática do alumnado.

27 Desenvolvemento das clases Duración: 45 minutos, mais en xeral hai dúas seguidas da mesma materia (90 minutos). Inicio da clase coa data e o Sumario : resumo do que se vai facer durante a sesión. Exemplo: Corrección de tarefas. Revisión da proporcionalidade directa. Concepto de función. A función de proporcionalidade directa.

28 As clases de matemáticas Dúas sesións semanais de 90 minutos e unha de 45. Ademais teñen unha sesión semanal de apoio, coa mesma profesora, obrigatoria para o alumnado que decide o equipo docente e voluntario para o resto de alumnado. As aulas de 90 minutos favorecen o traballo en grupo. A avaliación contempla: Dúas probas de avaliación de toda a materia: 50% Varios testes sumativos (pequena probas de cada tema): 25% Traballo diario e actitude: 25%

29 Quando a ditadura é um facto, a revolução é um direito Monumento conmemorativo da operación "Vagô", previa á Revolução dos Cravos. Cemiterio dos Prazeres, Lisboa (preto da nosa escola)

30 Muito obrigada pela vossa atenção!

PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009

PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009 1 Ђы C U R S O PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009 M AT E R I AS C I E N CI AS E T ECNOLO X ЊП A H UM AN I D AD E S E C I E N CI AS SO CI AI S Artes pl ЋЁsticas,

Leia mais

DOG Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014 Páx. 11016

DOG Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014 Páx. 11016 DOG Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014 Páx. 11016 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan

Leia mais

Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional Convocatoria 2015 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

Leia mais

Convocatoria ordinaria de 2014

Convocatoria ordinaria de 2014 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional inicial Convocatoria ordinaria de 2014 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Educación,

Leia mais

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia SI O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais II.2. Empresas que non usan Software

Leia mais

Agrupamento de Escolas Dr. Bissaya Barreto Castanheira de Pera. Plano. Estudos. Desenvolvimento. Currículo

Agrupamento de Escolas Dr. Bissaya Barreto Castanheira de Pera. Plano. Estudos. Desenvolvimento. Currículo Agrupamento de Escolas Dr. Bissaya Barreto Castanheira de Pera Plano de Estudos e Desenvolvimento do Currículo Educação Pré Escolar A Educação Pré-Escolar afigura-se como a primeira etapa da educação básica

Leia mais

Toma um atitude pró-ativa na construção do teu

Toma um atitude pró-ativa na construção do teu Agrupamento de Escolas D. Lourenço Vicente Programa de Orientação Escolar Psicóloga Dra. Cláudia Almeida Toma um atitude pró-ativa na construção do teu futuro! E quais são as tuas opções de progressão

Leia mais

PROBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO. Portugués. Comprensión oral TOTAL 25 PUNTOS

PROBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO. Portugués. Comprensión oral TOTAL 25 PUNTOS Apelidos e nome da persoa candidata:... PROBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO Portugués Puntuación e duración: Tarefa 1 Aprox. 12 minutos 7 puntos Tarefa 2 Aprox. 8 minutos 9 puntos Tarefa 3 Aprox.

Leia mais

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 188 Venres, 30 de setembro de 2011 Páx. 28969 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da

Leia mais

Proba de acceso á Universidade (Selectividade)

Proba de acceso á Universidade (Selectividade) Proba de acceso á Universidade (Selectividade) 1. Que requisitos deben cumprirse para poder realizar a fase xeral da Proba de Acceso á Universidade (PAU)? Poderán presentarse á Proba de Acceso á Universidade

Leia mais

SISTEMA EDUCACIONAL DA FINLÂNDIA: CURRÍCULO, PROFISSIONAIS E AVALIAÇÃO

SISTEMA EDUCACIONAL DA FINLÂNDIA: CURRÍCULO, PROFISSIONAIS E AVALIAÇÃO SISTEMA EDUCACIONAL DA FINLÂNDIA: CURRÍCULO, PROFISSIONAIS E AVALIAÇÃO FINLÂNDIA - O PAÍS 338,000 km2 5,3 milhões de habitantes Capital: Helsinque 2 idiomas oficiais: finlandês sueco Helsinki FINLÂNDIA

Leia mais

NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2014/2015

NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2014/2015 NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2014/2015 Índice Título I. Matrícula nas titulacións de grao e nas titulacións non adaptadas ao EEES... 5 Artigo 1. Ámbito

Leia mais

DA IMPLANTAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

DA IMPLANTAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº 007/2013. ESTABELECE NORMAS E DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E REVOGA

Leia mais

Objetivo do Portal da Gestão Escolar

Objetivo do Portal da Gestão Escolar Antes de Iniciar Ambiente de Produção: É o sistema que contem os dados reais e atuais, é nele que se trabalha no dia a dia. Neste ambiente deve-se evitar fazer testes e alterações de dados sem a certeza

Leia mais

Cadastro de Profissional Escolar em Sala de Aula Censo Escolar 2016

Cadastro de Profissional Escolar em Sala de Aula Censo Escolar 2016 Cadastro de Profissional Escolar em Sala de Aula Censo Escolar 2016 SISTEMA DE CADASTRO DE ALUNOS DEINF - Departamento de Informação e Monitoramento CIMA - Coordenadoria de Informação, Monitoramento e

Leia mais

Ficha de Actividade. Conteúdos: Os diferentes processos e serviços do Arquivo Municipal.

Ficha de Actividade. Conteúdos: Os diferentes processos e serviços do Arquivo Municipal. Ficha de Actividade Tipo: Visitas de Estudo Tema: Faz de conta que somos de papel Público-alvo: Alunos Pré-escolar e 1º ciclo Equipa: Serviço Educativo Arquivo Municipal Calendarização: Todo o ano. Agendadas

Leia mais

PIALE EM LISBOA NOVEMBRO DE 2015

PIALE EM LISBOA NOVEMBRO DE 2015 PIALE EM LISBOA NOVEMBRO DE 2015 PIALE (Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras) Pela primeira vez (DOG de 15 de abril de 2015), convoca-se um curso de Integración en lingua portuguesa

Leia mais

Rodrigo Claudino Diogo 1, Valéria A. Ribeiro de Lima 2, Vanusa Maria de Paula 3, Rosymeire Evangelista Dias 4

Rodrigo Claudino Diogo 1, Valéria A. Ribeiro de Lima 2, Vanusa Maria de Paula 3, Rosymeire Evangelista Dias 4 A formação docente em Ciência, Tecnologia, Sociedade e Educação Ambiental TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA SALA DE AULA: PRODUÇÃO DE VÍDEOS POR MEIO DE SMARTPHONES COMO UMA POSSIBILIDADE VIÁVEL

Leia mais

RELATÓRIO GERENCIAL AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE, CURSO E COORDENADOR DE CURSO GRADUAÇÃO PRESENCIAL

RELATÓRIO GERENCIAL AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE, CURSO E COORDENADOR DE CURSO GRADUAÇÃO PRESENCIAL RELATÓRIO GERENCIAL AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE, CURSO E COORDENADOR DE CURSO GRADUAÇÃO PRESENCIAL 1º SEMESTRE 2015 CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO CPA RELATÓRIO

Leia mais

Metas / 2016 PESQUISA. Criados mais quatro projetos de pesquisa em desenvolvimento

Metas / 2016 PESQUISA. Criados mais quatro projetos de pesquisa em desenvolvimento PESQUISA Foram desenvolvidos 5 projetos de pesquisa; 1. Família e seus reflexos jurídicos na sociedade contemporânea; 2. Educação a distância: reflexões sobre o processo de ensinoaprendizagem; 3. Formação

Leia mais

VIII Oficinas de Formação A Escola na Sociedade da Informação e do Conhecimento praticar ao Sábado. E-learning. 3 de Março de 2007

VIII Oficinas de Formação A Escola na Sociedade da Informação e do Conhecimento praticar ao Sábado. E-learning. 3 de Março de 2007 VIII Oficinas de Formação A Escola na Sociedade da Informação e do Conhecimento praticar ao Sábado E-learning 3 de Março de 2007 Plataformas de E-learning em contexto educativo Intervenção de José Luís

Leia mais

A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS da Secretaria Municipal de Educação, considerando:

A COORDENADORA DA COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS da Secretaria Municipal de Educação, considerando: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Educação Subsecretaria de Gestão Coordenadoria de Recursos Humanos Rua Afonso Cavalcanti, 455 sala 101-1º andar Cidade Nova RJ - CEP 20211-901

Leia mais

Oferta Formativa 2013-2014

Oferta Formativa 2013-2014 Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes Oferta Formativa 2013-201 201 SPO: Salvadora Viegas 12 de junho de 2013 ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO Oferta Formativa 2013-201 Parte I -Cursos Profissionais

Leia mais

Geografia Avaliação de Cursos Novos Critérios da Área de Geografia

Geografia Avaliação de Cursos Novos Critérios da Área de Geografia Critérios de Implantação e Acadêmico. Geografia Avaliação de Cursos Novos Critérios da Área de Geografia Critérios gerais mínimos exigidos para a recomendação de cursos novos 1. Cursos de Atendimento simultâneo

Leia mais

PROJETO BÁSICO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, COM FORMAÇÃO CONTINUADA

PROJETO BÁSICO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, COM FORMAÇÃO CONTINUADA 1 PROJETO BÁSICO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO, COM FORMAÇÃO CONTINUADA 1. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 1.1.1. O Programa de Formação Continuada, para a Coordenação e Implementação das Diretrizes

Leia mais

Guía UDC 2014-2015. twitter.com/udc_gal facebook.com/udc.gal

Guía UDC 2014-2015. twitter.com/udc_gal facebook.com/udc.gal Guía UDC 2014-2015 twitter.com/udc_gal facebook.com/udc.gal Índice Benvida do Reitor 5 01 A Universidade da Coruña 7 02 03 04 05 Órganos de goberno 15 Estrutura e organización do ensino universitario 21

Leia mais

Regimento Escola Básica de Bonsucesso 2014-2015

Regimento Escola Básica de Bonsucesso 2014-2015 Regimento Escola Básica de Bonsucesso 2014-2015 1. Introdução Este regimento tem por finalidade apresentar de forma clara o funcionamento e organização da Escola Básica de Bonsucesso Ensino Pré- Escolar

Leia mais

PROJETO DE LEI Nº. Art. 1º. A Lei nº 12.066, de 13 de janeiro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações:

PROJETO DE LEI Nº. Art. 1º. A Lei nº 12.066, de 13 de janeiro de 1993, passa a vigorar com as seguintes alterações: PROJETO DE LEI Nº Altera, revoga e acrescenta dispositivos das Leis nº 12.066, de 13 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a estrutura do Grupo Ocupacional do Magistério da Educação Básica MAG e instituiu

Leia mais

Projecto Educativo. de Escola

Projecto Educativo. de Escola Projecto Educativo de Escola 2006/2010 Nota Introdutória P.E.E. No seu primeiro ano de implementação 2006/07, com o objectivo de trabalhar os problemas seleccionados: dificuldades sentidas nas relações

Leia mais

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Nazaré. Atividade de Enriquecimento Curricular TIC. Pré-Escolar Nenúfares

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Nazaré. Atividade de Enriquecimento Curricular TIC. Pré-Escolar Nenúfares Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Nazaré Atividade de Enriquecimento Curricular TIC Pré-Escolar Nenúfares Docente: Telma Sá Ano Letivo: 2015/2016 1 O saber é um processo, não é um produto. Jerome

Leia mais

NYSITELL Folheto Informativo para os Pais

NYSITELL Folheto Informativo para os Pais NYSITELL Folheto Informativo para os Pais Bem-vindo à Rede Pública de ensino do Estado de Nova York! A missão do Departamento Estadual de Educação deste estado (NYSED) Escritório de Educação Bilíngüe e

Leia mais

RESOLUÇÃO 01 /2015 RESOLVE. Art. 1 - Aprovar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, denominado Autismo.

RESOLUÇÃO 01 /2015 RESOLVE. Art. 1 - Aprovar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, denominado Autismo. RESOLUÇÃO 01 /2015 Aprova o Curso de Pós-Graduacão Lato Sensu, na modalidade de Especialização, com a denominação de Curso de Especialização em Autismo. O COLEGIADO ACADÊMICO DA FACULDADE CAMPOS ELÍSEOS

Leia mais

Administração Pública Central Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação Resultados 2000

Administração Pública Central Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação Resultados 2000 Administração Pública Central Inquérito à Utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação Resultados 2000 NOTA TÉCNICA Universo de referência Organismos da Administração Pública Central Realização

Leia mais

A circunferencia e o círculo

A circunferencia e o círculo A circunferencia e o círculo Contidos 1. A circunferencia. A circunferencia. Elementos da circunferencia. 2. Posicións relativas. Punto e circunferencia. Recta e circunferencia. Dúas circunferencias. 3.

Leia mais

REGULAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA PARA A ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

REGULAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA PARA A ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO REGULAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA PARA A ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR I Objeto e Âmbito O presente documento define e regula o funcionamento do Sistema de Gestão

Leia mais

O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia. Edición 2013

O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia. Edición 2013 SI O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia Edición 213 Edita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Fundación para o Fomento da Calidade

Leia mais

CHAVE DO FUTURO. Formativa 2015/16. Oferta. está nas tuas mãos. Ensino Secundário Recorrente. Cursos. Educação e Formação de Adultos.

CHAVE DO FUTURO. Formativa 2015/16. Oferta. está nas tuas mãos. Ensino Secundário Recorrente. Cursos. Educação e Formação de Adultos. A CHAVE DO FUTURO está nas tuas mãos Ensino Secundário Recorrente Cursos Educação e Formação de Adultos Cursos Profissionais Cursos Científico-Humanísticos Cursos Vocacionais Orientar Saberes, Desenvolver

Leia mais

Perguntas Frequentes FAQ. 1. Qual o procedimento necessário para a inscrição no Processo Seletivo da Pós-Graduação?

Perguntas Frequentes FAQ. 1. Qual o procedimento necessário para a inscrição no Processo Seletivo da Pós-Graduação? Perguntas Frequentes FAQ 1. Qual o procedimento necessário para a inscrição no Processo Seletivo da Pós-Graduação? A inscrição para o processo seletivo da Pós-Graduação deve ser feita através do link www.anajure.org.br/posgrad

Leia mais

Eliana Lúcia Ferreira Coordenadora do Curso.

Eliana Lúcia Ferreira Coordenadora do Curso. BOAS VINDAS Prezado aluno, Seja bem vindo ao Curso de Licenciatura Plena em Educação Física, modalidade à Distância da Faculdade de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Juiz de Fora (FAEFID/UFJF).

Leia mais

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçú. SEMED Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Municipal de Ciência e Tecnologia

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçú. SEMED Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria Municipal de Ciência e Tecnologia Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçú SEMED Secretaria Municipal de Educação Coordenadoria Municipal de Ciência e Tecnologia Projeto Sistema de Monitoramento do Usuário da Rede de Proteção Social de Nova

Leia mais

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE VISITAS E ACTIVIDADES NA FUNDACI ЊбN COREN DENTRO DO PLAN EDUEMPRENDE

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE VISITAS E ACTIVIDADES NA FUNDACI ЊбN COREN DENTRO DO PLAN EDUEMPRENDE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR NO PROGRAMA DE VISITAS E ACTIVIDADES NA FUNDACI ЊбN COREN DENTRO DO PLAN EDUEMPRENDE OBXECTIVO Esta convocatoria ten por obxecto o fomentar, difundir e transmitir ao alumnado

Leia mais

REGULAMENTO I OLIMPÍADA A PRÁXIS DO SERVIÇO PÚBLICO

REGULAMENTO I OLIMPÍADA A PRÁXIS DO SERVIÇO PÚBLICO REGULAMENTO I OLIMPÍADA A PRÁXIS DO SERVIÇO PÚBLICO 1. Apresentação O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), Campus João Pessoa, por meio da Departamento de Gestão e Desenvolvimento

Leia mais

Horário Atividade Local

Horário Atividade Local 1 ANEXO I A Secretária de Educação de Mariana, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nesta portaria, torna público que estarão abertas as inscrições para candidatos à designação para exercício

Leia mais

Curso de Especialização Tecnológica Técnicas de Gestão Hoteleira

Curso de Especialização Tecnológica Técnicas de Gestão Hoteleira Curso de Especialização Tecnológica Técnicas de Gestão Hoteleira Unidade Curricular: Gestão de Alimentos e Bebidas Docente: Ana Filipa Ferreira Ano Letivo 2014-2015 TRABALHO PRÁTICO OBJECTIVOS: Pretende-

Leia mais

REGULAMENTO ESPECÍFICO XADREZ 2013-2017

REGULAMENTO ESPECÍFICO XADREZ 2013-2017 REGULAMENTO ESPECÍFICO XADREZ 2013-2017 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO P.2 2. ESCALÕES ETÁRIOS P.3 3. CONSTITUIÇÃO DAS EQUIPAS P.3 4. REGULAMENTO TÉCNICO-PEDAGÓGICO P.3 4.1. FASE LOCAL P.4 4.2. FASE REGIONAL P.5

Leia mais

Curso de Especialização em TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA

Curso de Especialização em TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA Curso de Especialização em TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação e Saúde. NOME DO CURSO: Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, especialização em Transtornos

Leia mais

INSTRUMENTOS DA APLICAÇÃO

INSTRUMENTOS DA APLICAÇÃO INSTRUMENTOS DA APLICAÇÃO FORMULÁRIO DE RASTREAMENTO DE UNIDADE 913000001-7 5º ano Ana Maria COORDENADOR DE AVALIAÇÃO 000.000.000-00 Ana Maria Ana Maria DIRETOR DA UNIDADE ESCOLAR Pacote:913000001-7 913000001-7

Leia mais

Tutorial do aluno Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Rede e-tec Brasil

Tutorial do aluno Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Rede e-tec Brasil Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará Tutorial do aluno Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Rede e-tec Brasil 2015 I F P A 1 0 5 a n o s SUMÁRIO APRESENTAÇÃO... 2 1 CALENDÁRIO

Leia mais

DOC. 08 DEZEMBRO 2007. ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL Recomendações

DOC. 08 DEZEMBRO 2007. ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL Recomendações DOC. 08 DEZEMBRO 2007 ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL Recomendações DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS RECOMENDAÇÕES PARA ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL Introdução O presente documento tem como objectivo fornecer

Leia mais

DISCIPLINAS PEDAGOGIA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR (NOVA) CARGA HORÁRIA PRÉ REQUISITO 1º SEMESTRE. 01 - Metodologia Científica

DISCIPLINAS PEDAGOGIA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR (NOVA) CARGA HORÁRIA PRÉ REQUISITO 1º SEMESTRE. 01 - Metodologia Científica PEDAGOGIA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR (NOVA) DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA PRÉ REQUISITO 1º SEMESTRE 01 - Metodologia Científica 02 - Fundamentos epistemológicos da Educação 1 / 29 03 - Sociologia e Educação 04

Leia mais

PROBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO. Portugués. Expresión escrita TOTAL 25 PUNTOS. TOTAL máx. 75 MINUTOS

PROBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO. Portugués. Expresión escrita TOTAL 25 PUNTOS. TOTAL máx. 75 MINUTOS Apelidos e nome da persoa candidata:... PROBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO Portugués Puntuación e duración: Tarefa 1 Aprox. 30 minutos 10 puntos NON ESCRIBIR Espazo para a corrección Tarefa 2 Aprox.

Leia mais

NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2013/2014

NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2013/2014 NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2013/2014 Índice Título I. Matrícula nas titulacións de grao e nas titulacións non adaptadas ao EEES... 5 Artigo 1. Ámbito

Leia mais

Público Alvo: Investimento: Disciplinas:

Público Alvo: Investimento: Disciplinas: A Universidade Católica Dom Bosco - UCDB com mais de 50 anos de existência, é uma referência em educação salesiana no país, sendo reconhecida como a melhor universidade particular do Centro-Oeste (IGC/MEC).

Leia mais

REGULAMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA CENTRAL

REGULAMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA CENTRAL REGULAMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA CENTRAL ESTHER AUGUSTA CALMON Linhares LINHARES 2016 SUMÁRIO I. DA APRESENTAÇÃO...03 II. III. IV. DAS FINALIDADES...03 DO FUNCIONAMENTO...03 DOS USUÁRIOS...03 V. DOS DIREITOS

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO PARECER HOMOLOGADO(*) (*) Despacho do Ministro, publicado no Diário Oficial da União de 05/12/2008 (*) Portaria/MEC nº 1.476, publicada no Diário Oficial da União de 05/12/2008 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO

Leia mais

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDANTE

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDANTE ANEXO I CARTA DE APRESENTAÇÃO DO ESTUDANTE Senhor (a) Diretor (a):, de de. O Curso de PEDAGOGIA UNITINS/2007 apresenta a Vossa Senhoria o (a) estudante, que tem interesse em cumprir suas atividades práticas

Leia mais

Nº 63 - Brasília - DF, quarta-feira, 02 de abril de 2008 Pág: 13 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO GABINETE DO MINISTRO

Nº 63 - Brasília - DF, quarta-feira, 02 de abril de 2008 Pág: 13 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO GABINETE DO MINISTRO Nº 63 - Brasília - DF, quarta-feira, 02 de abril de 2008 Pág: 13 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO GABINETE DO MINISTRO Portaria Normativa nº 3, de 1º de abril de 2008 Determina as áreas e os cursos superiores de

Leia mais

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MESTRADO 2016 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (UNIFEI)

EDITAL DE SELEÇÃO PARA MESTRADO 2016 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (UNIFEI) 1 EDITAL DE SELEÇÃO PARA MESTRADO 2016 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (UNIFEI) O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP) da Universidade Federal

Leia mais

CONSELHO DO CURSO DE DIREITO. Resolução nº 01/2015 do Conselho do curso de graduação em Direito do ILES/Ulbra Itumbiara/GO

CONSELHO DO CURSO DE DIREITO. Resolução nº 01/2015 do Conselho do curso de graduação em Direito do ILES/Ulbra Itumbiara/GO CONSELHO DO CURSO DE DIREITO Resolução nº 01/2015 do Conselho do curso de graduação em Direito do ILES/Ulbra Itumbiara/GO Dispõe sobre as atividades complementares do curso. CONSIDERANDO o que determina

Leia mais

1º Ciclo. Componentes do currículo Áreas disciplinares de frequência obrigatória (a):

1º Ciclo. Componentes do currículo Áreas disciplinares de frequência obrigatória (a): 1º Ciclo Componentes do currículo Áreas disciplinares de frequência obrigatória (a): Áreas não disciplinares (b): Português Matemática Estudo do Meio Expressões: Artísticas Físico-motoras Área de projeto

Leia mais

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ACESSIBILIDADE CULTURAL: ARTICULAÇÕES E REFLEXÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES Edital

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ACESSIBILIDADE CULTURAL: ARTICULAÇÕES E REFLEXÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES Edital CURSO DE APERFEIÇOAMENTO ACESSIBILIDADE CULTURAL: ARTICULAÇÕES E REFLEXÕES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES Edital O grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Formação Docente, Tecnologias e Inclusão (NEFTI) torna

Leia mais

PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO

PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PACTO NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO Secretaria de Educação Básica Diretoria de Apoio à Gestão 1 Educacional Objetivo do Pacto do Ensino

Leia mais

Regulamento das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESEL dos

Regulamento das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESEL dos Regulamento das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do Curso de Licenciatura em Enfermagem da ESEL dos maiores de 23 anos e do Concurso Especial dos Estudantes

Leia mais

EDITAL N. 03/2014 - CE, de 04 de setembro de 2014. Processo Seletivo para Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil

EDITAL N. 03/2014 - CE, de 04 de setembro de 2014. Processo Seletivo para Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA COORDENAÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO EDITAL N. 03/2014

Leia mais

FACITEC - Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas IESST Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico

FACITEC - Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas IESST Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico FACITEC - Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas IESST Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Credenciada pela portaria: MEC 292, de 15.02.2001 DOU Nº 35-E, de 19.02.2001, Seção 1 RESOLUÇÃO

Leia mais

EDITAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FACULDADE MULTIVIX- VITÓRIA 003/2016 ALTERADO EM 14/06/2016

EDITAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FACULDADE MULTIVIX- VITÓRIA 003/2016 ALTERADO EM 14/06/2016 EDITAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA FACULDADE MULTIVIX- VITÓRIA 003/2016 ALTERADO EM 14/06/2016 Chamada para submissão de Projetos de Iniciação Científica e Tecnológica A Direção Geral da FACULDADE

Leia mais

$0,1+$(6&2/$ É5($'(352-(&72. $QR/HFWLYR $7850$'2ž(

$0,1+$(6&2/$ É5($'(352-(&72. $QR/HFWLYR $7850$'2ž( (6&2/$(%0É5,2%(,5 2 %(-$ $0,1+$(6&2/$ É5($'(352-(&72 $QR/HFWLYR $7850$'2ž( ÍNDICE Páginas Introdução..1 Apresento-lhes a minha escola.2 Conselho Executivo 3 Portaria...4 Central Telefónica..5 Biblioteca.6

Leia mais

2015-2016. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2º Ciclo

2015-2016. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2º Ciclo 2015-2016 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 2º Ciclo Setembro 2015 Este documento pretende dar a conhecer a todos os intervenientes no processo educativo os critérios de avaliação, e respetivas percentagens, a que

Leia mais

Programa Curricular GEOMETRIA I. Docente Responsável Assist. Ricardo Delgado. Ano Lectivo 2013-2014. Licenciatura em Ciências da Arte e do Património

Programa Curricular GEOMETRIA I. Docente Responsável Assist. Ricardo Delgado. Ano Lectivo 2013-2014. Licenciatura em Ciências da Arte e do Património Programa Curricular GEOMETRIA I Docente Responsável Assist. Ricardo Delgado Ano Lectivo 2013-2014 Ciclo de Estudos Licenciatura em Ciências da Arte e do Património Período Lectivo 1º Semestre Horas semanais

Leia mais

Programa de Mobilidade Estudantil na Fatih University. Edital GCUB nº 001/2016. Acerca das iniciativas da Fatih e do GCUB

Programa de Mobilidade Estudantil na Fatih University. Edital GCUB nº 001/2016. Acerca das iniciativas da Fatih e do GCUB Programa de Mobilidade Estudantil na Fatih University Edital GCUB nº 001/2016 A Fatih University (Fatih) e o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), no âmbito do Protocolo de Cooperação Internacional

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL Coordenadoria Institucional de Educação a Distância - CIED

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS UFAL Coordenadoria Institucional de Educação a Distância - CIED Recomendação da Coordenadoria Institucional de Educação a Distância (CIED) sobre a inclusão de disciplinas nos cursos de licenciatura presencial e a distância da UFAL A Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Leia mais

FACULDADE PITAGORAS EDITAL 01/16 PROGRAMA DE MONITORIA DA FACULDADE PITAGORAS - SÃO LUIS

FACULDADE PITAGORAS EDITAL 01/16 PROGRAMA DE MONITORIA DA FACULDADE PITAGORAS - SÃO LUIS EDITAL 01/16 PROGRAMA DE MONITORIA DA - SÃO LUIS O Diretor Geral da Faculdade Pitágoras, através da Núcleo de Atendimento Institucional - NAI, no uso de suas atribuições regimentais e de acordo com o que

Leia mais

1. INSTITUTO/CENTRO/CAMPUS/FACULDADE, ÁREA/SUBÁREA, CARGA HORÁRIA, CLASSE E DURAÇÃO PREVISTA DO CONTRATO:

1. INSTITUTO/CENTRO/CAMPUS/FACULDADE, ÁREA/SUBÁREA, CARGA HORÁRIA, CLASSE E DURAÇÃO PREVISTA DO CONTRATO: EDITAL N. 2, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015. CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE COMISSÃO ESPECIAL CURSO DE NUTRIÇÃO SELEÇÃO DE CANDIDATOS A PROFESSOR SUBSTITUTO A COMISSÃO ESPECIAL DO CURSO DE NUTRIÇÃO

Leia mais

FICHA DA ESCOLA. 1.1 - Designação: 1.2 Localização: 1.3 Início do Funcionamento Data da sua criação. Data de entrada em funcionamento

FICHA DA ESCOLA. 1.1 - Designação: 1.2 Localização: 1.3 Início do Funcionamento Data da sua criação. Data de entrada em funcionamento FICHA DA ESCOLA 1 - ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 1.1 - Designação: 1.2 Localização: 1.3 Início do Funcionamento Data da sua criação Data de entrada em funcionamento 1.3.1 Horário de funcionamento: 1.4 Situação

Leia mais

Condições de Filiação 2016 (Anexo ao Regulamento Administrativo)

Condições de Filiação 2016 (Anexo ao Regulamento Administrativo) Condições de Filiação 2016 (Anexo ao Regulamento Administrativo) DOS ESTATUTOS: Artigo 15º, Nº1 Adquirem a qualidade de Associados as Entidades referidas nos artigos 11º e 12º destes Estatutos, através

Leia mais

EDITAL DE CONCURSO VESTIBULAR - 2016

EDITAL DE CONCURSO VESTIBULAR - 2016 EDITAL DE CONCURSO VESTIBULAR - 2016 O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o que dispõem o artigo 44, inciso II, da

Leia mais

ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A. PROGRAMA DE PROCEDIMENTO

ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A. PROGRAMA DE PROCEDIMENTO ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DA AdCA PROGRAMA DE PROCEDIMENTO Página 1 de 11 ÁGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

Leia mais

1 3Cartilla de sa de infantil. www.coidatecoidame.sergas.es

1 3Cartilla de sa de infantil. www.coidatecoidame.sergas.es 1 3Cartilla de sa de infantil www.coidatecoidame.sergas.es Xunta de Galicia Conseller a de Sanidade Santiago de Compostela, 2014 1 3Edita Xunta de Galicia Conseller a de Sanidade Direcci n Xeral de Innovaci

Leia mais

PROGRAMA ACOMPANHAMENTO. Jardins de Infância da Rede Privada Instituições Particulares de Solidariedade Social RELATÓRIO DO JARDIM DE INFÂNCIA

PROGRAMA ACOMPANHAMENTO. Jardins de Infância da Rede Privada Instituições Particulares de Solidariedade Social RELATÓRIO DO JARDIM DE INFÂNCIA PROGRAMA ACOMPANHAMENTO Jardins de Infância da Rede Privada Instituições Particulares de Solidariedade Social RELATÓRIO DO JARDIM DE INFÂNCIA Designação: Centro Social de Azurva Endereço: Rua Professor

Leia mais

BCC402 Algoritmos e Programação Avançada. Prof. Marco Antonio M. Carvalho Prof. Túlio Ângelo M. Tóffolo 2011/1

BCC402 Algoritmos e Programação Avançada. Prof. Marco Antonio M. Carvalho Prof. Túlio Ângelo M. Tóffolo 2011/1 BCC402 Algoritmos e Programação Avançada Prof. Marco Antonio M. Carvalho Prof. Túlio Ângelo M. Tóffolo 2011/1 Introdução ao Curso 2 Carga horária semanal 2 aulas teóricas e 2 aulas práticas (ambas em laboratório)

Leia mais

Guía informativa CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO. Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas

Guía informativa CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO. Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas Guía informativa CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO 2014 Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas 1 ÍNDICE Páx. Introdución... 5 Normativa aplicable...

Leia mais

Agrupamento de Escolas MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO. Projeto PNL 2011/ 2012

Agrupamento de Escolas MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO. Projeto PNL 2011/ 2012 Agrupamento de Escolas MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO Projeto PNL 2011/ 2012 Objetivos/Estratégias do Projeto Objetivos (definidos a partir das Prioridades (1,2,3,4,5,6) Educativas definidas no Projeto Educativo

Leia mais

IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA O USO NA EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA O USO NA EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL PARA O USO NA EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS Júlio César Neis 1 ; Rosangela Aguiar Adam 2 ; Tiago Lopes Gonçalves 3 ; Vera Regina Mazureck

Leia mais

Decreto 105/2011 Técnico superior en desenvolvemento de aplicacións

Decreto 105/2011 Técnico superior en desenvolvemento de aplicacións Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Currículos de FP Decreto 105/2011 Técnico superior en desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Páxina 1 de 100 Índice Decreto

Leia mais

El proceso de Evaluación de Investigadores en el CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Brasil

El proceso de Evaluación de Investigadores en el CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Brasil El proceso de Evaluación de Investigadores en el CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Brasil Ana Lúcia Delgado Assad Política de Estado Plano de Ação 2007-2010 Ciência,

Leia mais

TECNOLOGIAS APLICADAS

TECNOLOGIAS APLICADAS ESCOLA SECUNDÁRIA DE VALONGO Ano Lectivo: 2009/2010 CURSO PROFISSIONAL DE ELECTRÓNICA, AUTOMAÇÃO E COMPUTADORES TECNOLOGIAS APLICADAS 12 ANO - Turma TE Professor: Ana Lisa Rodrigues Grupo: 0 Tecnologias

Leia mais

Contratar um plano de saúde é uma decisão que vai além da pesquisa de preços. Antes de

Contratar um plano de saúde é uma decisão que vai além da pesquisa de preços. Antes de Planos de saúde: Sete perguntas para fazer antes de contratar Antes de aderir a um plano de saúde, o consumidor precisa se informar sobre todas as condições do contrato, para não correr o risco de ser

Leia mais

EDITAL 2016.1-Aditamento

EDITAL 2016.1-Aditamento EDITAL 2016.1-Aditamento O Colegiado do Curso de Especialização em Organização e Gestão em Justiça Criminal e Segurança - Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional - Campos dos Goytacazes

Leia mais

Primeira Infância Completa

Primeira Infância Completa Primeira Infância Completa Uma abordagem integrada do Desenvolvimento Infantil Seminário Itaú de Avaliação Econômica de Projetos Sociais Printed Eduardo Pádua Outubro, 2011 Agenda 1. Educação Infantil

Leia mais

Tradución e Interpretación Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuadrimestre. 6 OB 3 1c Galego

Tradución e Interpretación Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuadrimestre. 6 OB 3 1c Galego Guía Materia 2012 / 2013 DATOS IDENTIFICATIVOS Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego Materia Código Titulacion Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego V01G230V01502 Grao en Tradución e Interpretación Descriptores

Leia mais

EDITAL N. 17 DE 27 DE MARÇO 2014 DISPÕE SOBRE A OFERTA DE DISCIPLINAS EM PERÍODO ESPECIAL PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL

EDITAL N. 17 DE 27 DE MARÇO 2014 DISPÕE SOBRE A OFERTA DE DISCIPLINAS EM PERÍODO ESPECIAL PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL EDITAL N. 17 DE 27 DE MARÇO 2014 DISPÕE SOBRE A OFERTA DE DISCIPLINAS EM PERÍODO ESPECIAL PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL A Direção-Geral do Câmpus Porto Velho Calama por meio do Departamento

Leia mais

PROJETO CONEXÃO EDUCAÇÃO NA REDE ESCOLAR ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO: DESAFIOS E RESULTADOS

PROJETO CONEXÃO EDUCAÇÃO NA REDE ESCOLAR ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO: DESAFIOS E RESULTADOS GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE ENSINO SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DAS REGIONAIS PEDAGÓGICAS PROJETO CONEXÃO EDUCAÇÃO NA REDE ESCOLAR ESTADUAL

Leia mais

Deutsch für die Schule. Aprender alemão no ano antes da entrada no jardim de infância. Informações para pais

Deutsch für die Schule. Aprender alemão no ano antes da entrada no jardim de infância. Informações para pais Deutsch für die Schule Aprender alemão no ano antes da entrada no jardim de infância Informações para pais Janeiro de 2016 Quando uma criança com cinco anos inicia o jardim de infância (Kindergarten),

Leia mais

Proposta Wizard Nova Veneza

Proposta Wizard Nova Veneza Proposta Wizard Nova Veneza Sobre a Wizard Com uma metodologia totalmente diferenciada, a Wizard aposta em cursos que acompanham as características particulares de cada aluno, preparando-o para aproveitar

Leia mais

Isabel Fraga. Responsável: Equipa técnica: Fátima de Matos; Marina Santos Joana Gonçalves

Isabel Fraga. Responsável: Equipa técnica: Fátima de Matos; Marina Santos Joana Gonçalves Responsável: Isabel Fraga (Secretário; CPCJ; Pelouro da Ação Social, Habitação e Saúde) Equipa técnica: Fátima de Matos; Marina Santos Joana Gonçalves Objetivos Este projeto visa proporcionar às crianças

Leia mais

MANUAL DO CANDIDATO 2º SEMESTRE DE 2016

MANUAL DO CANDIDATO 2º SEMESTRE DE 2016 MANUAL DO CANDIDATO 2º SEMESTRE DE 2016 Giovana Aluna de Biomedicina ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO INSCRIÇÕES PELA INTERNET processoseletivo.metodista.br INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PRESENCIAIS Processo Seletivo

Leia mais

3 - Marque um "X" na quantidade de bens existentes no local que você mora.

3 - Marque um X na quantidade de bens existentes no local que você mora. FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO 2014/1 1- IDENTIFICAÇÃO DO ESTUDANTE: Nome: Curso: Turno: CPF: RG: Endereço: Bairro: Ponto de referência: Telefones: Residência: Celular: Recado: E-mail: Data do Nascimento: Sexo:

Leia mais

3.2. Bibliotecas. Biblioteca Professor Antônio Rodolpho Assenço, campus Asa Sul: Os espaços estão distribuídos da seguinte forma:

3.2. Bibliotecas. Biblioteca Professor Antônio Rodolpho Assenço, campus Asa Sul: Os espaços estão distribuídos da seguinte forma: 1 3.2. Bibliotecas Contam as Faculdades UPIS com a Biblioteca Professor Antônio Rodolpho Assenço e a Biblioteca do Campus II, que atuam como centros dinâmicos de informação, atendendo o corpo docente e

Leia mais