PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE"

Transcrição

1 PLANO DE FOMENTO da

2 I. Liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade O Plano de Fomento da Corresponsabilidade Os obxectivos As áreas de actuación As liñas de acción A temporalización

3 I. LIÑAS ESTRATÉXICAS DE ACTUACIÓN Formación en igualdade Potenciar a participación social e o empoderamento das mulleres, co impulso da redistribución dos tempos do traballo remunerado e do coidado Garantir o acceso das mulleres á información e aos recursos Abordaxe integral da violencia de xénero

4 O OS OBXECTIVOS Proporcionar a resposta necesaria ás demandas da cidadanía no eido da corresponsabilidade en catro escenarios básicos: persoas, fogar, empresa e sociedade Deseñar e desenvolver unha política de igualdade que impulse medidas efectivas nunha serie de áreas básicas de actuación

5 O AS ÁREAS DE ACTUACIÓN ÁREA 1 Cambio de roles e estereotipos sociais ÁREA 2 Conciliación de tempos persoais e sociais ÁREA 3 Extensión dos servizos sociocomunitarios ÁREA 4 Recursos complementarios de conciliación ÁREA 5 A conciliación como depósito de emprego

6 O ÁREA 1 Cambio de roles e estereotipos sociais O reparto asimétrico das tarefas entre homes e mulleres trae consigo un uso dos tempos tamén asimétrico O obxectivo Acadar a redistribución dos tempos e das tarefas produtivas e reprodutivas

7 O ÁREA 1 Cambio de roles e estereotipos sociais SUBÁREAS Sensibilización social e cambio de mentalidade Fomento da corresponsabilidade entre as persoas que conviven no fogar LIÑAS DE ACCIÓN Estudos de usos do tempo pola mocidade e nos fogares Campañas de sensibilización social Elaboración de materiais de apoio e sensibilización dende o ensino

8 O ÁREA 2 Conciliación dos tempos persoais e sociais O obxectivo Impulsar medidas que favorezan os permisos familiares, a flexibilidade de horarios por parte dos a das profesionais da Administración Pública e a reorganización de tempos laborais para concilialos cos tempos e espazos persoais

9 O ÁREA 2 Conciliación dos tempos persoais e sociais SUBÁREAS Fomento do uso corresponsable das medidas de conciliación Promoción da reorganización de horarios na Administración Pública 2.3. Fomento da reorganización de tempos nas empresas LIÑAS DE ACCIÓN Apoio mediante subvencións e axudas: liña de axudas para a reducción da xornada do pai por nacemento de fillo/a Impulso de medidas que favorezan a flexibilidade de horarios na Administración Pública Sensibilización do tecido empresarial e sindical Asesoramento e titorización ás empresas con iniciativas de corresponsabilidade

10 O ÁREA 2 Conciliación dos tempos persoais e sociais LIÑAS DE ACCIÓN Liña de axudas para a redución da xornada de pais Como acción positiva a favor dos homes e das mulleres, co obxectivo de fomentar un novo modelo de corresponsabilidade En favor de homes traballadores por conta allea, cando a súa parella traballe por conta allea ou sexa autónoma/o, e das familias monoparentais Para apoiar a súa decisión de reducir a xornada laboral nun mínimo de 1 tercio e nun máximo da metade, por un tempo mínimo de 2 meses, ao fin de coidar do seu fillo ou filla menor de 3 anos, e sempre que non coincida, no caso de familias non monoparentais, co período de descanso por maternidade da nai A través de axudas con contías que van dende os aos anuais, por un tempo máximo de 12 meses

11 O ÁREA 2 Conciliación dos tempos persoais e sociais LIÑAS DE ACCIÓN Asesoramento e titorización as empresas con iniciativas de corresponsabilidade Posta en marcha dun servizo de diagnóstico e asesoramento na elaboración de plans de corresponsabilidade á medida das empresas, con contidos de seguimento e avaliación da súa implantación Para 50 Pemes de Galiza, que preferentemente teñan entre 50 e 250 traballadores/as Unha titorización das empresas executada en base a tres fases: diagnóstico da situación de partida, identificación das iniciativas a pór en marcha, e implantación e seguimento de ditas iniciativas

12 O ÁREA 3 Extensión dos servizos sociocomunitarios O obxectivo A mellora dos servizos para a infancia, de atención ás persoas dependentes e dos servizos de apoio comunitario como espazos estratéxicos de actuación a favor da corresponsabilidade social

13 O ÁREA 3 Extensión dos servizos sociocomunitarios SUBÁREAS Mellora dos servizos para a infancia Mellora e ampliación dos servizos de atención ás persoas dependentes Fomento dos servizos de apoio comunitario LIÑAS DE ACCIÓN Extensión e mellora da Rede Galega de Escolas Infantís (Galescolas) e de ludotecas Rede de Impulso dos servizos existentes e creación doutros novos de atención a persoas con dependencias Apoio aos bancos do tempo Fomento do voluntariado

14 O ÁREA 3 Extensión dos servizos sociocomunitarios LIÑAS DE ACCIÓN Rede de Para a atención a nenos e nenas de 0 a 12 anos no domicilio familiar En favor de nais e pais con traballo remunerado que por necesidade imprevista precisen deste servizo, logo da súa inscrición como demandantes no rexistro creado ao efecto Un servizo dispoñible as 24 horas do día, os 365 días do ano, prestado por persoal cualificado Un recurso complementario aos outros servizos de atención existentes en Galiza

15 O ÁREA 4 Recursos complementarios de conciliación O obxectivo Impulsar a formación e a realización profesional das mulleres a través do emprendemento: unha aposta polo encontro das responsabilidades familiares coas laborais SUBÁREAS LIÑAS DE ACCIÓN Recursos complementarios á formación Recursos complementarios ao emprendemento Liñas de apoio e axuda en gastos de servizos de atención á infancia e de asistencia domiciliaria a persoas dependentes Recursos para evitar que a maternidade sexa unha barreira ao emprendemento

16 O ÁREA 5 A conciliación como depósito de emprego O obxectivo Converter o que foi considerado unha debilidade en fortaleza: aproveitar as funcións tradicionalmente realizadas polas mulleres e fortemente demandadas nos mercado laboral para xerar emprego de valor SUBÁREAS LIÑAS DE ACCIÓN 5.1. Fomento da creación de recursos Apoio á profesionalización mediante a para a conciliación formación Axudas á creación de empresas e autoemprego relacionado con traballos de atención á infancia ou a persoas depdendentes

17 O TEMPORALIZACIÓN PERÍODO DE VIXENCIA PRINCIPAISA CTUACIÓNS Deseño e desenvolvemento da Rede de 1º trimestre 2007 Apoio a medidas que favorezan a redución de xornada do pai por nacemento dun fillo ou filla: 1º trimestre 2007 Posta en marcha de actuacións de sensibilización e titorización no eido empresarial: 1º trimestre 2007 (sensibilización) e 2º semestre 2007 (titorización)

Exemplo. Dirección Xeral da Función Pública PERMISOS E LICENZAS. Permiso por parto. Permiso por parto no suposto de discapacidade do fillo.

Exemplo. Dirección Xeral da Función Pública PERMISOS E LICENZAS. Permiso por parto. Permiso por parto no suposto de discapacidade do fillo. PERMISOS E LICENZAS Permiso por parto. 16 semanas ininterrompidas (6 delas deberán ser disfrutadas pola nai no periodo inmediatamente posterior ao parto). Permiso por parto no suposto de discapacidade

Leia mais

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas

finalidade beneficiarias actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade obrigas PÁXINA 2 normativa reguladora finalidade beneficiarias PÁXINA 3 actividades subvencionables normas específicas de subvencionabilidade PÁXINA 4 contías obrigas PÁXINA 5 presentación de solicitudes prazo

Leia mais

Política e Obxectivos de Calidade

Política e Obxectivos de Calidade Facultade Política e Obxectivos de Calidade Anexo 04 Manual de calidade VALIDACIÓN: Comisión de Calidade - 20 de Xullo de 2017 APROBACIÓN: Xunta de Facultade - 21 de Xullo de 2017 Política e Obxectivos

Leia mais

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos:

1.- Obxecto. 2.- Requisitos: Poderán solicitar as axudas que cumpran os seguintes requisitos: BENESTAR SOCIAL 2015 BASES REGULADORAS DAS AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DA PRIMEIRA INFANCIA EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 PERTENCENTES Á REDE AFESIN, Á CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR E Á AXENCIA GALEGA

Leia mais

CONSELLERÍA DE FACENDA Dirección Xeral de Planificación e Fondos. A estratexia Galicia 2020

CONSELLERÍA DE FACENDA Dirección Xeral de Planificación e Fondos. A estratexia Galicia 2020 CONSELLERÍA DE FACENDA Dirección Xeral de Planificación e Fondos A estratexia Galicia 2020 Galicia atópase no 2020, de seguir as tendencias actuais, entre o terzo de rexións europeas que experimentarán

Leia mais

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR SECCIÓN 05

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR SECCIÓN 05 VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR SECCIÓN 05 1. COMPETENCIAS A actual estrutura orgánica da Xunta de Galicia ven establecida polo Decreto 211/2005, do 3 de agosto. Polo Decreto 232/2005, do 11

Leia mais

Centro de Desenvolvemento Cooperativo de Verín

Centro de Desenvolvemento Cooperativo de Verín Parque empresarial de Pazos 32619 Verín (Ourense) 9:00h 14:00h Parque Atención Empresarial con cita de previa Pazos (988 413 415) 32619 Verín (Ourense) 16:00h 19:00h Atención ao público AXENDA DO SEGUNDO

Leia mais

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR SECCIÓN 05

VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR SECCIÓN 05 VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR SECCIÓN 05 1. COMPETENCIAS A actual estrutura orgánica da Xunta de Galicia ven establecida polo Decreto 211/2005, do 3 de agosto. Polo Decreto 232/2005, do 11

Leia mais

V I C E P R E S I D E N C I A

V I C E P R E S I D E N C I A V I C E P R E S I D E N C I A PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS: PERMISOS DE INICIO E CESAMENTO DE ACTIVIDADES DE CENTROS E PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS Permiso de inicio de actividades de centros e programas

Leia mais

I XORNADAS GALEGAS DE CALIDADE E SEGURIDADE DO PACIENTE

I XORNADAS GALEGAS DE CALIDADE E SEGURIDADE DO PACIENTE I XORNADAS GALEGAS DE CALIDADE E SEGURIDADE DO PACIENTE Úlceras por presión en Galicia. Resultados e perspectivas. Francisco Javier Rodríguez Iglesias Servizo de Integración de Coidados S.X. de Procesos

Leia mais

Língua Portuguesa na Galiza

Língua Portuguesa na Galiza Exmo Sr/Sra Diretor/a do Centro / Exmo/Exma Sr/Sra Diretor/a do Departamento de Galego/Português do Centro Da DPG em colaboração com um grupo de docentes da especialidade de galego vimos por este meio

Leia mais

Área de Ciencia Excelente: Oportunidades no H2020 e programas de apoio na UDC (berce e InTalent)

Área de Ciencia Excelente: Oportunidades no H2020 e programas de apoio na UDC (berce e InTalent) Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) Área de Ciencia Excelente: Oportunidades no H2020 e programas de apoio na UDC (berce e InTalent) Octavio Pernas Sueiras Coruña, 23 de novembro

Leia mais

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade

ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade ANEXO 4. Política e obxectivos de calidade Política e Obxectivos de Calidade Curso 2014/2015 1 Política de Calidade do Centro A política de calidade do centro deriva da importancia que ten consolidar unha

Leia mais

2 Prestacións económicas da Seguridade Social

2 Prestacións económicas da Seguridade Social 28 2 Prestacións económicas da Seguridade Social 2.1 Prestación económica por parto ou adopción múltiple Trátase dunha axuda económica, de pagamento único, cando o número de fillas ou fillos que nacen

Leia mais

- Língua Portuguesa na Galiza

- Língua Portuguesa na Galiza A ASOC. DE MÃES E PAIS DO ALUNADO DE ENSINO SECUNDÁRIO DO CENTRO do concelho de E a/o representante legal: com DNI EXPOMOS: 1. Que o professorado de português do nosso Centro pode vir a precisar pessoas

Leia mais

ANEXO I NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMEROBLOQUE ANDAR PORTA NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ANEXO I NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMEROBLOQUE ANDAR PORTA NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF PROCEDEMENTO NOVO INGRESO EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR CÓDIGO DO PROCEDEMENTO BS404A DOCUMENTO SOLICITUDE DATOS DA PERSOA SOLICITANTE EN CALIDADE DE NAI

Leia mais

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SERVIZO INTEGRADO NO PROGRAMA BEN EMPREGADO páx. 0 O Programa de Fomento do Emprego e a Economía dos Sectores Estratéxicos da provincia

Leia mais

1.- Organización da Escola de Primavera:

1.- Organización da Escola de Primavera: Curso: Escola de Primavera do CESG. Metodoloxías de acción e participación socioeducativas Lugar: Centro Cívico Municipal de Monelos da cidade de A Coruña Data: 9 e de maio de 6 Duración: horas lectivas

Leia mais

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE)

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE) DOG 61 do 28/03/2011 Orden 21/3/2011. C. de Traballo e Benestar. DATA REMATE: 30/09/2011 Contía da Subvención: -CONTRATACIÓN

Leia mais

RECOMPILACIÓN NORMATIVA 2016 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

RECOMPILACIÓN NORMATIVA 2016 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL RECOMPILACIÓN NORMATIVA 2016 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL RECOMPILACIÓN NORMATIVA 2016 CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Xunta de Galicia Consellería de Política Social 2017 Xunta de Galicia. 2017. Consellería

Leia mais

SmartPeme Pontevedra Un novo impulso para as pemes e os autónomos da provincia

SmartPeme Pontevedra Un novo impulso para as pemes e os autónomos da provincia SmartPeme Pontevedra Un novo impulso para as pemes e os autónomos da provincia 1 Situación actual 4 Carteira de servizos 2 Qué é SmartPeme 5 Resultados 3 Cómo traballamos 6 Liñas de colaboración Situación

Leia mais

ÍNDICE 1. XUSTIFICACIÓN 2. OBXECTIVOS 3. NECESIDADES DETECTADAS 4. ORGANIACIÓN DE: ESPAZOS TEMPOS MATERIAIS ACTIVIDADES 5. FUNCIONAMENTO 6.

ÍNDICE 1. XUSTIFICACIÓN 2. OBXECTIVOS 3. NECESIDADES DETECTADAS 4. ORGANIACIÓN DE: ESPAZOS TEMPOS MATERIAIS ACTIVIDADES 5. FUNCIONAMENTO 6. ÍNDICE 1. XUSTIFICACIÓN 2. OBXECTIVOS 3. NECESIDADES DETECTADAS 4. ORGANIACIÓN DE: ESPAZOS TEMPOS MATERIAIS ACTIVIDADES 5. FUNCIONAMENTO 6. AVALIACIÓN 7. ANEXOS XUSTICACIÓN En contacto co entorno natural

Leia mais

Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller

Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller Lei 3/1991, do 14 de xaneiro, de creación do Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller Tramitación parlamentaria: Proposición de lei, BOPG núm. 24, do 27.4.1990. Debate e toma en consideración

Leia mais

2. CALES SON OS OBXECTIVOS DO PROGRAMA VACACIÓNS CON TRABALLO?

2. CALES SON OS OBXECTIVOS DO PROGRAMA VACACIÓNS CON TRABALLO? CONVOCATORIA XII EDICIÓN DO PROGRAMA VACACIÓNS CON TRABALLO Programa de voluntariado internacional para o persoal técnico da administración local galega Ano 2017 1. QUE SON AS VACACIÓNS CON TRABALLO? Vacacións

Leia mais

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS Docencia da formación profesional para o emprego CARACTERÍSTICAS XERAIS Modalidade presencial Datas 15/09/2014 18/12/2014 Prácticas Xaneiro 2015 Horario 16:00 21:00 Lugar de impartición Duración Inscrición

Leia mais

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs

PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs IES URBANO LUGRÍS A CORUÑA INDICE 1. CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA (curso 2012-2013). INICIATIVAS XA REALIZADAS NESTE CAMPO. INTERESE DE CARA AO FUTURO. 2. OBXECTIVOS

Leia mais

Rede CeMIT Carta de Servizos. Santiago de Compostela, 4 de marzo 2011

Rede CeMIT Carta de Servizos. Santiago de Compostela, 4 de marzo 2011 Rede CeMIT Carta de Servizos Santiago de Compostela, 4 de marzo 0 Introdución. Introdución. Obxectivos 3. Axentes involucrados 4. Identificación dos colectivos e ámbitos de actuación 5. Carta de servizos

Leia mais

PROGRAMA DO CURSO DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

PROGRAMA DO CURSO DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE PROGRAMA DO CURSO DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE OBXECTIVOS: Formar persoas capaces de realizar actividades socioculturais e recreativas, tanto en tempo libre urbano como na natureza. As funcións

Leia mais

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL INTRODUCIÓN Finalidade A música é unha forma de linguaxe na que a función expresiva é unha das súas manifestacións fundamentais. Edgar Wilems di que a música favorece o impulso

Leia mais

ÍNDICE INTRODUCIÓN... 3 BREVE ANÁLISE DO II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DE VERÍN ( )... 14

ÍNDICE INTRODUCIÓN... 3 BREVE ANÁLISE DO II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DE VERÍN ( )... 14 ÍNDICE INTRODUCIÓN............................................... 3 BREVE ANÁLISE DO II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES DE VERÍN (2004-2007).......................................

Leia mais

Índice. Páxina 2 de 15

Índice. Páxina 2 de 15 Página 1 de 15 Índice O itinerario do emprendemento en economía social... 3 Finalidade... 3 Estrutura do itinerario... 4 Cantas entidades socias poden integrarse no asesoramento dun proxecto?... 7 Coordinación

Leia mais

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) Nº SS.SS TELÉFONO DE CONTACTO NACEMENTO PARENTESCO

CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) Nº SS.SS TELÉFONO DE CONTACTO NACEMENTO PARENTESCO CONCELLO DE PONTEDEUME (A CORUÑA) PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE NOVO INGRESO NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL CHALÉ ROSA CURSO 2018/2019 DOCUMENTO SOLICITUDE DATOS DO NENO/A APELIDOS NOME DATA DE NACEMENTO DATOS

Leia mais

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación e Formación esixible): Técnico/a superior

Leia mais

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. Sociedades mercantís

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. Sociedades mercantís EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL Sociedades mercantís I. MEMORIA DOS S E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS

Leia mais

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015)

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) V I G O FICHA TÉCNICA TRABALLO DE CAMPO: Do 21 de setembro ao 5 de outubro (a.i.) MOSTRA: 374 persoas PÚBLICO OBXETIVO: Usuarios/as

Leia mais

MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA. Nazaret Álvarez Freire Coordinadora de Servizos da Mancomunidade Terra de Celanova

MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA. Nazaret Álvarez Freire Coordinadora de Servizos da Mancomunidade Terra de Celanova MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA Nazaret Álvarez Freire Coordinadora de Servizos da Mancomunidade Terra de Celanova POBOACIÓN (hab.) 2008 2015 Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade

Leia mais

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO

PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO PROGRAMA FORMATIVO MF1445_3 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINANZA-APRENDIZAXE NA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO páxina 1 páxina 2 DATOS XERAIS DA ESPECIALIDADE: 1. Familia Profesional: SERVIZOS SOCIAIS

Leia mais

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación comercial á grande distribución As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación

Leia mais

enfrontar a Administración local. Un reto que resposta aos intereses de construír unha sociedade xusta,

enfrontar a Administración local. Un reto que resposta aos intereses de construír unha sociedade xusta, Mellorar a calidade de vida do conxunto da poboación de Santiago de Compostela é o reto fundamental que debe enfrontar a Administración local. Un reto que resposta aos intereses de construír unha sociedade

Leia mais

Escala técnica superior

Escala técnica superior Categoría Gr. Subescala GR Escala técnica superior Arquitecto xefe de servizo I Arquitecto A1 Dirixir, coordinar e supervisar a actividade do Servizo. Control urbanístico e medioambiental dos campus Redacción

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Versión lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Permiten pasalo ben, durante 10 días, convivindo e relacionándote con outras persoas nun espazo lúdico, humano,

Leia mais

COMO PODE AXUDARME O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA?

COMO PODE AXUDARME O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA? COMO PODE AXUDARME O SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA? Servizos para favorecer a mellora da empregabilidade e a inserción laboral de persoas desempregadas menores de 30 anos Actualizados en febreiro

Leia mais

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada

ANEXO I. Don/Dona... con DNI,... en calidade de responsable de... con CIF..., como entidade provedora de formación continuada ANEXO I PROCEDEMENTO SOLICITUDE DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES NO SISTEMA ACREDITADOR DA FORMACIÓN CONTINUA DAS PROFESIÓNS SANITARIAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A TRAVÉS DE SAGA CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

Leia mais

MEMORIA ANO 2013 SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES

MEMORIA ANO 2013 SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES MEMORIA ANO 2013 SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPERÁ DA MANCOMUNIDADE DE MUNICIPIOS DA COMARCA DE ORDES ANTECEDENTES O Servizo de Atención Temperá da Mancomunidade de Ordes, situado no concello de Ordes funciona

Leia mais

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet Enquisa de condicións de vida das familias. Novas tecnoloxías. Ano 2013 RESUME DE RESULTADOS En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet O 58,1% da poboación galega de 5 ou máis

Leia mais

OFICINA DE CURSOS ABRIL 2015

OFICINA DE CURSOS ABRIL 2015 FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN PROGRAMA FORMATIVO DE INNOVACIÓN: PÍLULAS FORMATIVAS DE APOIO PARA A ELABORACIÓN E PRESENTACIÓN DO TFG/TFM Datas de realización: Febreiro, marzo, abril. Horario de 16:00

Leia mais

DOG Núm. 70 Mércores, 13 de abril de 2016 Páx

DOG Núm. 70 Mércores, 13 de abril de 2016 Páx DOG Núm. 70 Mércores, 13 de abril de 2016 Páx. 13329 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2016 pola que se convoca un curso de prevención de riscos

Leia mais

O CONTRATO DE TRABALLO

O CONTRATO DE TRABALLO O CONTRATO DE TRABALLO Enlace da páxina oficial do Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con información sobre os contratos de traballo www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page=ah0103

Leia mais

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN Que é o calendario de vacinación infantil? É o documento que inclúe as vacinas que se recomenda administrarlle á poboación dependendo

Leia mais

Plans e protocolos de empresa familiar

Plans e protocolos de empresa familiar Plans e protocolos de empresa familiar INSTRUMENTO DE CONSOLIDACIÓN E PERPETUACIÓN DA EMPRESA FAMILIAR O protocolo constitúe un marco normativo interno que ofrece á empresa familiar un conxunto de regras

Leia mais

Ofoe (Oficina de Orientación ao Emprego)

Ofoe (Oficina de Orientación ao Emprego) Anexo V SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO Ofoe (Oficina de Orientación ao Emprego) s - Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no ámbito

Leia mais

Non se vai predeterminar ningún libro de texto. O material didáctico deixarase por avaliacións, en carpetas, nos computadores da biblioteca.

Non se vai predeterminar ningún libro de texto. O material didáctico deixarase por avaliacións, en carpetas, nos computadores da biblioteca. 1 Departamento de Lingua e Literatura Galega EPAPU Eduardo Pondal LITERATURA UNIVERSAL 1º DE Bacharelato GUÍA BREVE Curso 2017-2018 MATERIAIS E RECURSOS Non se vai predeterminar ningún libro de texto.

Leia mais

ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico

ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico ANEXO I SOLICITUDE DATOS DA ENTIDADE/DENOMINACIÓN DO GRUPO INFORMAL: Denominación: CIF (só para entidades): Enderezo: Localidade CP Tfno./Tfno. móbil Fax Correo electrónico Número do Rexistro Municipal

Leia mais

Edita Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar Secretaría Xeral da Igualdade

Edita Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar Secretaría Xeral da Igualdade Edita Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar Secretaría Xeral da Igualdade Maquetación océano...visual, S.L. Impresión litonor Dep. legal C 385-2009 05 07 11 17 27 39 53 81 107 presentación introdución

Leia mais

I Plan de Divulgación Científica da Universidade de Vigo

I Plan de Divulgación Científica da Universidade de Vigo I Plan de Divulgación Científica da Universidade de Vigo 1. Introdución A universidade, como axente xerador e transmisor do coñecemento, ten a obriga de achegarse á sociedade mediante a divulgación e a

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Permiten pasalo

Leia mais

clases sen fume información para os escolares curso É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos).

clases sen fume información para os escolares curso É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos). clases sen fume información para os escolares curso 2017-2018 É un concurso para mozos e mozas da túa idade (12-14 anos). Ten como fin evitar que comeces a fumar ou ben, se xa o fixeches, que deixes o

Leia mais

PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D)

PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D) PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO (TR341D) Finalidade / Obxectivo A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais cunha viabilidade económica e financeira

Leia mais

REDE EUSUMO. información e comunicación

REDE EUSUMO. información e comunicación REDE EUSUMO información e comunicación Índice 1. Presentación do documento 1. Principais responsabilidades dos beneficiarios en materia de información e comunicación. 1. Referencia ao financiamento e disposición

Leia mais

Guía de boas prácticas en materia de igualdade para a negociación colectiva

Guía de boas prácticas en materia de igualdade para a negociación colectiva 2 Guía de boas prácticas en materia de igualdade para a negociación colectiva 1 A negociación colectiva é o espazo natural do exercicio da autonomía colectiva das organizacións empresariais e sindicais

Leia mais

DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821

DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821 DOG Núm. 16 Martes, 26 de xaneiro de 2016 Páx. 2821 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29

Leia mais

Plan Galego de Política Familiar

Plan Galego de Política Familiar 1 1. INTRODUCIÓN E MARCO SOCIODEMOGRÁFICO (Páx. 3) 2. MARCO NORMATIVO (Páx. 43) 3. METODOLOXÍA (Páx. 48) 4. VIXENCIA (Páx. 49) 5. OBXECTIVOS (Páx.50) 6. ÁREAS DE ACTUACIÓN (Páx. 51) Área de actuación 1:

Leia mais

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO EXPOSICIÓN DE TEMAS º ESO O proxecto consiste en que o alunado da clase, por grupos, expoña unha unidade completa ou ben parte dunha unidade do programa. Para iso organizarán-se grupos dun mínimo de dous

Leia mais

PANORAMA E CLAVES NO GRAN CONSUMO

PANORAMA E CLAVES NO GRAN CONSUMO II ciclo de workshops PANORAMA E CLAVES NO GRAN CONSUMO Workshop 1. Tendencias de consumo saudables Workshop 2. O surtido e a innovación na gran distribución Workshop 3. Plan promocional eficiente Primeiro

Leia mais

Proxecto PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015 AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Proxecto PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2015 AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 87 88 PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 89 90 CÓDIGO Sección 04 PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA Servizo A2 AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA Programa 761A COORDINACIÓN E PROMOCIÓN

Leia mais

REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES. Día: Hora: 10:30

REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES. Día: Hora: 10:30 REUNIÓN DA COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA OS DEREITOS DAS MULLERES Día: 02.02.2017 Hora: 10:30 RELACIÓN DE MEMBROS DE COMISIÓN NON PERMANENTE DE ESTUDO PARA A IGUALDADE E PARA

Leia mais

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL

PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL PREZO PUBLICO POLAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL A ESCADA Artigo 1.- Obxecto O obxecto deste prezo público é o cobramento da participación nas actividades socioeducativas

Leia mais

TR341 D-FOMENTO DO EMPREGO AUTÓNOMO

TR341 D-FOMENTO DO EMPREGO AUTÓNOMO DATA REMATE: 30/09/2017 Subvencion base de 2.000. Incrementarase 25% ata un máximo de 4.000 - Se é muller - Si é discapacitado/a ou risco de exclusion social - Si é unidade familiar con todos en desemprego

Leia mais

DEBATE CO PAS 19/04/2018

DEBATE CO PAS 19/04/2018 DEBATE CO PAS 19/04/2018 INTERVENCIÓN XERAL (5 MINUTOS) Saúdos, con especial atención aos medios de comunicación e aos que seguen o debate por streaming. Quixera comezar a miña intervención agradecendo

Leia mais

Segundo.- Derrogar a Resolución Reitoral da UDC do 8/09/2016. ANEXO I

Segundo.- Derrogar a Resolución Reitoral da UDC do 8/09/2016. ANEXO I RESOLUCIÓN REITORAL DO 16/10/2017 DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA POLA QUE SE ESTABLECEN AS ACTIVIDADES POLAS QUE SE RECOÑECEN CRÉDITOS NOS ESTUDOS DE GRAO, POLA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS CULTURAIS,

Leia mais

2. CALES SON OS OBXECTIVOS DO PROGRAMA VACACIÓNS CON TRABALLO?

2. CALES SON OS OBXECTIVOS DO PROGRAMA VACACIÓNS CON TRABALLO? CONVOCATORIA XIII EDICIÓN DO PROGRAMA VACACIÓNS CON TRABALLO Programa de voluntariado internacional para o persoal técnico da administración local galega Ano 2018 1. QUE SON AS VACACIÓNS CON TRABALLO?

Leia mais

I Plan de Divulgación Científica da Universidade de Vigo. Vicerreitoría de Investigación e Transferencia

I Plan de Divulgación Científica da Universidade de Vigo. Vicerreitoría de Investigación e Transferencia I Plan de Divulgación Científica da Universidade de Vigo 2 I Plan de Divulgación Científica da Universidade de Vigo 1. Introdución A universidade, como axente xerador e transmisor do coñecemento, ten a

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 118 Venres, 21 de xuño de 2013 Páx. 24106 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDE do 14 de xuño de 2013 pola que se desenvolve o Decreto 49/2013,

Leia mais

Convocatoria ordinaria de 2012

Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional inicial Convocatoria ordinaria de 2012 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional

Leia mais

CONSELLERÍA DE TRABALLO SECCIÓN 16

CONSELLERÍA DE TRABALLO SECCIÓN 16 CONSELLERÍA DE TRABALLO SECCIÓN 16 1. COMPETENCIAS O Decreto 232/2005, do 11 de agosto, polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia, establece a estrutura orgánica superior

Leia mais

Santiago de Compostela, dez de novembro de dous mil catorce REUNIDOS

Santiago de Compostela, dez de novembro de dous mil catorce REUNIDOS Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Traballo e Benestar para impartir ciclos formativos de formación profesional básica e programas

Leia mais

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx

DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx DOG Núm. 192 Luns, 8 de outubro de 2018 Páx. 45091 III. Outras disposicións Escola Galega de Administración Pública RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018 pola que se convoca un curso de formación de carácter

Leia mais

ÍNDICE. 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade

ÍNDICE. 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade Páx. 1 de 10 ÍNDICE 1. Obxecto 2. Alcance 3. Pautas de actuación 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade 4. Condiciones de almacenamento

Leia mais

3. Administración do Parlamento de Galicia

3. Administración do Parlamento de Galicia BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA IX lexislatura. Número 674. 11 de xullo de 2016 3. Administración do Parlamento de Galicia 3.1. Organización e normas de funcionamento da Administración do Parlamento

Leia mais

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares.

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares. 5.2 Acollemento Enténdese por acollemento o proceso que pon en marcha o centro a través dunhas actividades que teñen como obxectivo facilitar a chegada e a adaptación do novo alumnado. A maioría do alumnado

Leia mais

A poboación mundial 1. Cifras e distribución 2. Movemento natural 3. Contrastes demográficos 4. As migracións Carlos Díaz Diéguez - IES As Mariñas

A poboación mundial 1. Cifras e distribución 2. Movemento natural 3. Contrastes demográficos 4. As migracións Carlos Díaz Diéguez - IES As Mariñas A poboación mundial 1. Cifras e distribución 2. Movemento natural 3. Contrastes demográficos 4. As migracións 1. Cifras e distribución da poboación Somos 7.000 millóns de persoas A distribución da poboación

Leia mais

INFORME SITUACIÓN SOCIO LABORAL DA MULLER. Comisión Situación Socio Laboral da Muller

INFORME SITUACIÓN SOCIO LABORAL DA MULLER. Comisión Situación Socio Laboral da Muller INFORME SITUACIÓN SOCIO LABORAL DA MULLER Comisión Situación Socio Laboral da Muller Informe Situación Socio Laboral da Muller Coordinación: Secretaría Xeral da Igualdade Elaboración: Comisión de Situación

Leia mais

I PLAN MUNICIPAL PARA A IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES DO CONCELLO DE ALLARIZ SERVIZOS SOCIAIS CONCELLO DE ALLARIZ 3

I PLAN MUNICIPAL PARA A IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES DO CONCELLO DE ALLARIZ SERVIZOS SOCIAIS CONCELLO DE ALLARIZ 3 DO 2006-2008 SERVIZOS SOCIAIS 3 DO 2006-2008 Saúda do Alcalde Coñecendo a situación de desvantaxe, que na acualidade segue a padecer o colectivo feminino, o Concello de Allariz quere apostar de forma rigorosa

Leia mais

MAPA DE RECURSOS: Instalacións Portuarias

MAPA DE RECURSOS: Instalacións Portuarias ASOCIACION IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DE BARBANZA-NOIA ASOCIACIÓN IMPULSORA DO PACTO TERRITORIAL DE EMPREGO DO BARBANZA-NOIA UNIDADES DE PROMOCIÓN E DESENVOLVEMENTO MAPA DE RECURSOS: Instalacións

Leia mais

Presidencia Secretaría Xeral de Igualdade. Anagrama Union Europea

Presidencia Secretaría Xeral de Igualdade. Anagrama Union Europea Escudo Concello de Xinzo Anagrama Union Europea Anagrama Xunta de Galicia Presidencia Secretaría Xeral de Igualdade O equipo humano que fixo o seguimento da realización das actuacións do Plan foi variado

Leia mais

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL PLAN DE ACCIÓN TITORIAL CENTRO: ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS. TITULACIÓN: MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL. CURSO ACADÉMICO: 2016/2017 ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS EMPRESARIAIS www.euee.uvigo.es

Leia mais

ESTRATEXIA RETORNA 2020

ESTRATEXIA RETORNA 2020 ESTRATEXIA RETORNA 2020 2 ESTRATEXIA RETORNA 2020 ÍNDICE 1 INTRODUCIÓN 5 1.1 ANÁLISE DA SITUACIÓN DA EMIGRACIÓN E A CIDADANÍA GALEGA NO EXTERIOR 6 A) ANÁLISE DA POBOACIÓN GALEGA NO EXTERIOR 6 B) ANÁLISE

Leia mais

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Co patrocinio de 0. DATOS DA ENQUISA Preguntas: 56 (

Leia mais

Paro rexistrado por duración da demanda Menos de 6 meses De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24 meses

Paro rexistrado por duración da demanda Menos de 6 meses De 6 a 12 meses De 12 a 24 meses Máis de 24 meses 1 PARO REXISTRADO Principais cifras do paro rexistrado O paro rexistrado baixou en xullo, como ocorre adoito nese mes. Na evolución anual tende á baixa desde novembro de 2013. Malia o descenso, o desemprego

Leia mais

X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez

X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez X TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO IX Memorial Marina Álvarez SÁBADO, 30 DE XULLO ÁS 12.00 HORAS. ORGANIZACIÓN. A X edición da TRAVESÍA A NADO CONCELLO DE ARTEIXO, rexerase polo código deportivo e a

Leia mais

A Sociedade da Información en Galicia desde unha perspectiva de xénero

A Sociedade da Información en Galicia desde unha perspectiva de xénero SI A Sociedade da Información en Galicia desde unha perspectiva de xénero Edita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Fundación para o Fomento da Calidade

Leia mais

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E CAIXA GALICIA SOBRE O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA EUROPEO DOS GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA REUNIDOS

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E CAIXA GALICIA SOBRE O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA EUROPEO DOS GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA REUNIDOS CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E CAIXA GALICIA SOBRE O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA EUROPEO DOS GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA En Santiago de Compostela, a REUNIDOS Dunha parte, a Sra. Dona

Leia mais

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. Memoria Área de Traballo

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. Memoria Área de Traballo CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR Memoria 2008 - Área de Traballo CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR Memoria 2008 - Área de Traballo 1ª Edición 2009 Elaboración e edición Xunta de Galicia, Consellería

Leia mais

ANTEPROXECTO DE LEI DE APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA DE GALICIA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTEPROXECTO DE LEI DE APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA DE GALICIA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ANTEPROXECTO DE LEI DE APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA DE GALICIA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I A Comunidade Autónoma de Galicia presenta dúas características indiscutibles que deben terse moi presentes á hora

Leia mais

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS.

TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ORDENANZA FISCAL NÚM. 117 TAXAS POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR POR PARTE DOS SERVIZOS SOCIAIS MUNICIPAIS. ARTIGO 1º. CONCEPTO 1. En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da

Leia mais

ANEXO I 1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI/NIE ENDEREZO CÓDIGO POSTAL CENTRO ESCOLAR

ANEXO I 1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI/NIE ENDEREZO CÓDIGO POSTAL CENTRO ESCOLAR ANEXO I DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (pai, nai, titor/a ou persoa acolledora) 1º APELIDO 2º APELIDO NOME DNI/NIE ENDEREZO CÓDIGO POSTAL TELEFÓNO ENDEREZO ELECTRÓNICO DATOS DO ALUMNADO E MODALIDADE/S DE

Leia mais

III Plan de Igualdade de oportunidades entre Mulleres e Homes Concello de Fene

III Plan de Igualdade de oportunidades entre Mulleres e Homes Concello de Fene III Plan de Igualdade de oportunidades entre Mulleres e Homes Concello de Fene 2017-2020 Edita: Concello de Fene (A Coruña) - Concellaría de Benestar Social e Igualdade - 2017 Concelleira Delegada de Benestar

Leia mais

II Plan de Igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2016/19

II Plan de Igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2016/19 II Plan de Igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2016/19 Unidade de Igualdade II Plan de Igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo 2016/19 Edita: Unidade de Igualdade

Leia mais

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS En definición do artigo 11 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia os organismos autónomos son entes institucionais de dereito público, dotados

Leia mais