ES 100. Brukermanual Manual de instruções. Norsk Português

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ES 100. Brukermanual Manual de instruções. Norsk Português"

Transcrição

1 Brukermanual Manual de instruções ES 100 Les brukermanualen og sikkerhetsinstruksene før maskinen tas i bruk! Antes de utilizar o aparelho deverá ler atentamente o manual de instruções assim como as instruções de segurança! Norsk Português

2 1. Montering a Monter varmeplaten Montar a placa de aquecimento 1. Colocação em funcionamento b Støpsel Fest Dytt i horisontal stilling Ficha Suspender Colocar na horizontal Ta av beskyttende folie Sett i støpselet Retirar a película protectora Ligar a ficha á corrente Forberedelse Preparação Hver dag før første kopp Diariamente antes da 1ª bebida... Fyll vannbeholderen Encher o depósito de água Håndtaket er i lukket stilling Alavanca fechada Slå på Ligar Automatisk skylling og forvarming Pré-aqueciemento/ limpeza automãtico friskt vann água fresca oppvarming aquecer 3. klar Hver dag etter siste kopp Diariamente depois da última bebida... Tøm kapselbeholder Esvaziar o depósito de cápsulas Tøm dryppbakken Esvaziar a bandeja de gotejamento Ukentlig Limpeza semanal Rengjøring Limpar Fuktig klut, mildt og skånsomt rengjøringsmiddel Pano húmido, produto de limpeza suave, não abrasivo/agressivo Vannbeholder Dryppbakke Kapselbeholder Depósito de água Bandeja de gotejamento Depósito de cápsulas 1

3 Espresso Sett inn kapselen Inserir cápsula Sett koppen på dryppristen Colocar chávena na grelha de gotejamento klar Velg: Seleccionar: eller ou klar Espresso kommer ut Sai café expresso automatisk eller automaticamente ou Løft håndtaket Extrair cápsula Kapselen sklir ned i kapselbeholderen A cápsula cai no depósito de cápsulas Hold systemet varmt Manter sistema quente Temperaturindikator Indicador água quente blinker lampeggia lyser konstant constante blinker hurtig: piscar rápido Maskinen varmer opp etter å ha blitt slått på/laget damp O aparelho aquece: após ligar/para vapor klar Maskinen er overopphetet. For avkjøling, se Cappuccino 4 Aparelho demasiado quente, para arrefecer ver Cappuccino 4 Statusdisplay Indicador de estado Kapselbeholderen er full Depósito de cápsulas cheio Drei knappen til «O» Rodar o botão para «O» Kontakt Nespresso Professional Chamar agente autorizado 2

4 Varmt vann/ damp PÅ Vapor/água quente ON Knapper/lys Teclado Håndtak Manípulo Vannivå Nìvel da água Varmt vann/ damp AV Vapor/água quente a OFF Munnstykke for Varmt vann/damp Dryppbakke Drypprist Bocal para água Bandeja de Kapselbeholder Grelha de quente / vapor gotejamento Depósito de cápsulas gotejamento PÅ/AV On/Off Liten kopp Chávena pequena Stor kopp Chávena grande Varmt vann Água quente Damp Vapor Minne Memória Knapper Botãos Temperaturindikator Indicador de temperatura Kontrollys Indicador luminoso de controle Capsule container full Close steam valve Call service desk Stand-by indikator Indicador de estado 3

5 Melkeskum til Como pre espuma de leite para Cappuccino Fyll med kald melk Encher com leite frio ~ 2 cm Velg «Damp» Seleccionar «vapor» varmer opp a aquecer klar Skum OK Espuma OK Vær oppmerksom på varmt munnstykke Cuidado com o bocal quente For varmt Demasiado quente Sett en beholder under munnstykket Colocar chávena na grelha de gotejamento La vannet renne i 30 sekunder Fare scendere l acqua per 30 secondi se ver Espresso Systemet avkjøles Arrefecer o sistema klar Espressoen traktes direkte i melkeskummet Pre café expresso directamente por cima da espuma de leite Tørk av munnstykket med varmt vann + klut Lavar o bocal com água quente + limpar com um pano húmido 4

6 Varmt vann Água quente Varmt vann Água quente automatisk og/eller automatico e/o Vær oppmerksom på varmt munnstykke Cuidado com o bocal quente MEGET VARMT vann Água muito quente varmer opp demasiado quente klar Varm sjokolade Chocolate quente Vær oppmerksom på varmt munnstykke Cuidado com o bocal quente automatisk og/eller automatico e/o Hell pulver i en stor kopp Verter o pó numa chávena grande Fyll 1/4 av koppen med kaldt vann Encher a chávena até 1/4 com água fria Rør godt Mexer For varmt demasiado quente Avkjøl systemet (se cappuccino «4») Arrefecer sistema (ver cappuccino «4») 4 Fyll koppen helt opp med varmt vann Juntar água quente até a chávena estar cheia 5

7 Kalkfjerning Descalcificar Kalkfjerningsvarsel Indicação de descalcificação Munnstykke Bocal Forberedelse Preparação Slå AV maskinen Aparelho desligado Kalkfjerning Descalcificar Bruk aldri eddik Nunca utilizar vinagre Skru ut munnstykket Desenroscar o bico de saída Fjern kapselen Extrair cápsula START: Ta det fra hverandre + rengjør Desmontar + limpar Tøm dryppbakken Esvaziar bandeja de gotejamento 0,1 l kalkfjerningsmiddel + 0,9 l vann 0.1 l de solução descalcificante l de água Samtidig, 3 sekunder Simultaneamente durante 3 segundos Lamper Luzes Alle grønne lys blinker Luzes verde piscar Sett en beholder under kaffeutløpet Colocar um recipiente 3 sykluser Varmt vann AV 3 Ciclo Acqua quente ON 2 sykluser 2 Ciclo Skyll Lavar Lamper Luzes START: Samtidig, 3 sekunder Simultaneamente durante 3 segundos Tøm dryppbakken. Skyll vannbeholderen grundig og fyll helt opp Esvaziar depósitos, lavar + encher o depósito de água 2 sykluser 2 Ciclo Lamper Luzes Varmt vann AV Acqua quente OFF 2 sykluser 2 Ciclo Avslutte Finalizar Sett munnstykket sammen og skru det på igjen Montar o bocal + voltar a enroscar Maskinen slår seg av automatisk. Kalkfjerningsprosessen er ferdig A máquina desliga automáticamente. Descalcificação pronta 6

8 Væskemengde Quantidades 1 Ny innstilling IConfigurações de fábrica : 40 ml 110 ml Endre innstilling Alterar configuração Trykk på knapp M Premir o botão M Kaffe Cafè Varmt vann Água quente 2 Innen ti sekunder Durante 10 segundos eller ou 3 Fyll OK 4 koppen Encher chávena min. 15 ml Innen 10 sekunder: Trykk på knapp M Durante 10 segundos premir botão M Trykk og hold inne Premir e manter eller ou Slipp knappen Libertar e manter Ny innstilling er registrert A nova quantidade foi memorizada Feilsøking Resolução de avarias Ingen indikasjon Sem indicação Sjekk støpsel og sikringer Verificar ficha e fusíveis Kaffen er ikke varm nok Café não está suficientemente quente Kaffe kommer ikke ut Não sai café Forvarm koppen, kjør gjennom kaffefunksjonen uten kapsel. Fjern kalk ved behov Pré-aquecer chávena. Descalcificar se necessário Rengjør, fjern kalk ved behov Limpar, descalcificar se necessário Det kommer ikke kaffe, bare vann Não sai café, só água Rengjør, sett kapselen inn riktig Limpar/inserir cápsula correctamente Melken skummer ikke O leite não forma espuma convenientemente Rengjør munnstykket, bruk kald melk Limpar o bocal, utilizar leite frio 7

9 Sikkerhetsinstrukser Studer instruksene nøye før du bruker kaffemaskinen for første gang. Oppbevar dem et sted der du kan finne dem og slå opp senere. Nespresso Professional påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feilaktig bruk av maskinen. I en eventuell nødsituasjon, trekk straks ut støpselet fra stikkontakten. Barn, spesielt små barn, må aldri bruke maskinen uten nøye tilsyn. Sjekk at spenningen som står på merkeplaten er den samme som hovedspenningen. Kople maskinen kun til jordede stikkontakter. Bruk av feil koplinger fører til at garantien faller bort. Maskinen er beregnet kun til innendørsbruk. Varmt vann, damp, munnstykket blir meget varm. Fare for forbrenning! For å varme drikke: Senk munnstykket så langt ned i væsken som mulig. Ellers kan det sprute ut damp og væske. OBS: Tapp ikke varmt vann når temperaturindikator for varmt vann/damp (rødt lys) blinker hurtig. Det vil føre til at det spruter en sterk dampstråle i stedet for varmt vann fare for forbrenning! Før du Lager espresso eller varmt vann, må systemet avkjøles. Senk munnstykket i en beholder med kaldt vann. Varmt vann til rødt lys ikke lenger blinker. Bruk alltid håndtaket for å låse inn kapselen. Løft aldri opp håndtaket når maskinen er i bruk. Ta støpselet ut av stikkontakten hvis maskinen ikke brukes over lengre tid (for eksempel i ferien). Før rengjørings- og vedlikeholdsarbeid, tas støpselet ut av stikkontakten og maskinen avkjøles. Bruk ikke maskinen hvis den ikke fungerer helt som den skal eller hvis den viser tegn til skade. Ved funksjonssvikt eller skade, ta kontakt med Nespresso Professional. Alle andre prosedyrer enn normal bruk, rengjøring og vedlikehold må utføres av Nespresso Professional. Legg aldri maskinen, ledningen eller støpselet i vann eller annen væske. Pass på at ledningen er utilgjengelig for barn. La aldri ledningen ligge i nærheten av eller i kontakt med maskinens varme deler, varmekilde eller skarp kant. Når ledningen eller støpselet er skadet, må du ikke bruke maskinen. For å unngå fare, få den defekte delen reparert eller skiftet ut av Nespresso Professional. Sett aldri maskinen på et underlag som er varmt, for eksempel varmeplate. Må aldri brukes ved åpen ild. For sikkerhets skyld, bruk kun deler og tilbehør fra Nespresso Professional til din maskin. Bruk aldri maskinen uten dryppbakke og rist. Alle maskiner fra Nespresso Professional er underlagt streng kontroll. Det utføres praktiske holdbarhetstester omstendigheter på tilfeldig utvalgte enheter for å påvise eventuell funksjonssvikt. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade som følge av feil bruk eller annen bruk enn det som maskinen ble konstruert til. Kalkfjerning: 2 Forberedelse: Les nøye sikkerhetsinstruksene på pakken. 3. Kalkfjerning: Ikke åpne håndtaket og bruk ikke munnstykket under fjerning av kalk. 4. Skylling: Skyll vannbeholderen grundig og rengjør maskinen for å unngå at rester av kalkfjerningsmiddelet ligger igjen. Avhending: Trekk ut strømledningen. Kutt av kabelen helt inntil maskinen. Ta med maskinen og ledningen til det lokale avfallsanlegg. Denne TSM SUCCESS MANUAL er blitt kontrollert av det sveitsiske elektrotekniske forbundt, SEV. Det er kontrollert at sikkerhetsrelevante standarder er overholdt, og bruksanvisningen er blitt analysert ved hjelp av en bruksorientert risikoanalyse for å kontrollere om instruksjonene er komplette og korrekte for å sikre en sikker bruk av maskinen. I denne forbindelse går vi ut fra at maskinen blir brukt fornuftig TSM SUCCESS MANUAL Safe to use - easy to understand due to TSM - Total Security Management and ergonomic communication 8

10 Instruções de segurança Leia atentamente estas instruções de segurança antes de usar a máquina de café. Guarde estas instruções num local onde possa facilmente recorrer a elas posteriormente. A utilização inadequada do aparelho exonera a Nespresso Professional de qualquer responsabilidade. Em caso de emergência: retirar imediatamente a ficha da tomada de energia. As crianças, especialmente as mais pequenas não devem utilizar este aparelho sem a vigilância de um adulto. Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da sua instalação eléctrica. Ligar o aparelho apenas a tomadas com ligação à terra. A utilização de ligações eléctricas inadequadas anula a garantia. Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico. Água quente/vapor: o bico de saída de água quente/vapor está muito quente. Perigo de queimaduras! Nunca dirigir o jacto de água quente ou vapor para qualquer parte do corpo. Perigo de queimaduras! Para aquecer bebidas: mergulhar o bico de saída de vapor o mais possível no líquido, de outra forma o vapor e o líquido podem salpicar. Atenção: Não tirar água quente quando a luz do indicador de temperatura (vermelha) piscar rapidamente. Em vez de água quente sairá um jacto forte de vapor Perigo de queimaduras! Antes de pre um café ou retirar água quente o aparelho deve ser arrefecido: mergulhar o bico de saída de água quente num recipiente com água fria. Aqueça a água até a luz vermelha deixar de piscar! Fechar o depósito de cápsulas com o manípulo. Nunca abrir durante o funcionamento. Retirar a ficha da tomada de energia caso não se vá utilizar o aparelho durante um longo período (férias). Antes de limpar ou efectuar a manutenção, retirar a ficha da tomada de energia e deixar o aparelho arrefecer. Não utilizar o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente ou se estiver danificado. Em caso de avarias ou danos notificar o serviço de atenção ao cliente Nespresso Professional mais próximo. Qualquer intervenção para além do uso normal, limpeza e manutenção deverá ser efectuada pelos técnicos do serviço de atenção ao cliente Nespresso Professional. Nunca mergulhar o aparelho, cabo ou ficha em água ou qualquer outro líquido. Manter o cabo fora do alcance de crianças. Nunca deixar o cabo perto ou em contacto com partes quentes do aparelho, fontes de calor ou ângulos vivos. Não utilizar o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Para evitar perigos as peças danificadas deverão ser reparadas ou substituídas pelo serviço de atenção ao cliente Nespresso Professional. Não colocar o aparelho sobre uma superfície quente, como por exemplo uma placa de aquecimento. Não utilizar nas proximidades de chamas. Para a sua própria segurança, utilizar apenas peças e acessórios da Nespresso Professional específicas para o seu aparelho. Nunca utilizar o aparelho sem a bandeja ou grelha de limpeza. Todos os aparelhos da Nespresso Professional passam por um controlo rigoroso. São efectuados testes práticos de uso em algumas unidades seleccionadas, de forma a se poderem detectar eventuais anomalias. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso incorrecto do aparelho. Descalcificação: 2 Preparação: ler atentamente as instruções de segurança inscritas na embalagem. 3 Descalcificar: não abrir a alavanca nem utilizar o bico de saída de vapor durante o processo de descalcificação. 4 Lavar: lavar o depósito de água e limpar o aparelho para eliminar todos os resíduos de do produto descalcificante. Reciclagem: Retirar o cabo de alimentação. Cortar o cabo junto ao corpo do aparelho. Levar o aparelho e o cabo a um ponto de reciclagem ou ao serviço de assistência pós-venda. Este Manual TSM SUCCESS foi examinado pela ASE quanto à conformidade com as normas de segurança relevantes, e foi estudado através de uma análise de risco orientada para a aplicação no que se refere à integridade e precisão dasindicações relativas à utilização em segurança do aparelho. Assim sendo, assumimos que o aparelho será utilizado de acordo com o bom senso. 9

11 Optional accessories Accessoires optionnels Optionales Zubehör Accessori opzionali Дополнительные принадлежности Accesorios opcionales Optioneel toebehoren Wyposażenie opcjonalne Valgfritt tilbehør Acessórios opcionais NESPRESSO descaling kit Kit de détartrage NESPRESSO NESPRESSO Entkalkungs-Set Kit di decalcificazione NESPRESSO Комплект для снятия накипи NESPRESSO Kit de descalcificación NESPRESSO NESPRESSO ontkalkingsset Zestaw do odkamieniania NESPRESSO NESPRESSO kalkfjerningsett Kit de descalcificação NESPRESSO Spare parts Pièces de rechange Ersatzteile Pezzi di ricambio Запасные детали Recambios Onderdelen Części zamienne Reservedeler Pećas suplemtes Water tank Réservoir d eau Wassertank Contenitore dell acqua Бачок для воды Depósito de agua Waterreservoir Zbiornik na wodę Vannbeholder Depósito de água Inset for water filter Pièce pour filtre à eau Einsatz für Wasserfilter Pezzo per filtro dell acqua Soparte filtro de agua Вставка для фильтра воды Binnenbak waterreservoir voor Brita waterfilter Wkład na filtr do wody Innlegg for vannfilter Peça por filtro de água Drip tray Bac d égouttage Abtropfschale Vaschetta raccogligocce Поднос Bandeja de goteo Lekbakje Miseczka odciekowa Dryppbakke Bandeja de limpeza Capsule container Réservoir à capsules Kapselbehälter Contenitore delle capsule Емкость для капсулы Depósito de cápsulas Capsulebakje Zbiornik na kapsuły Kapselbeholder Depósito de cápsulas Technical data Données techniques Technische Daten Dati tecnici Технические данные Datos técnicos Technische gegevens Informacje techniczne Tekniske opplysninger Especificações técnicas V 50 Hz 3l 1300 W 6.6 kg 19 bar max. 268 cm 465 cm cm TSM SUCCESS MANUAL Safe to use - easy to understand due to TSM - Total Security Management and ergonomic communication

IMPRESSA XF50. Manual de instruções

IMPRESSA XF50. Manual de instruções IMPRESSA XF50 Manual de instruções Legenda: INDICAÇÃO NO DISPLAY: serve de informação. INDICAÇÃO NO DISPLAY: execute as mensagens mostradas. = Nota = Importante = Sugestão Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig.

Leia mais

1 Descrição do aparelho 107. 2 Advertências de segurança 108. 3 Instalação 108. 4 Preparação da máquina de café 109

1 Descrição do aparelho 107. 2 Advertências de segurança 108. 3 Instalação 108. 4 Preparação da máquina de café 109 106 1 Descrição do aparelho 107 2 Advertências de segurança 108 3 Instalação 108 4 Preparação da máquina de café 109 4.1 Enchimento do reservatório de água 109 4.2 Enchimento do recipiente de café em grão

Leia mais

Instruções de serviço. Maquina de lavar loiça de integrar

Instruções de serviço. Maquina de lavar loiça de integrar Instruções de serviço Maquina de lavar loiça de integrar 5600 060 477 Indice Indicações de segurança....... 4 Familiarização com a máquina.. 6 Sistema de amaciamento da água 6 Adição de sal especial.........

Leia mais

GP1200 104905 104902 V1/0715

GP1200 104905 104902 V1/0715 GP1200 104905 104902 V1/0715 P PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Índice 1. Segurança... 82 1.1 Indicações de segurança... 82 1.2 Explicação dos símbolos... 84 1.3 Fontes de riscos...

Leia mais

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA PERIGO: ADVERTÊNCIA:

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA PERIGO: ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA A SUA SEGURANÇA E A DOS OUTROS É MUITO IMPORTANTE Este manual e o próprio aparelho possuem importantes informações relativas à segurança, que devem ser lidas e respeitadas

Leia mais

Instruções de utilização e montagem Exaustor de bancada

Instruções de utilização e montagem Exaustor de bancada Instruções de utilização e montagem Exaustor de bancada Antes da montagem, instalação e início de funcionamento é imprescin dível que leia as instruções de utilização e montagem atentamente. Desta forma

Leia mais

Manual de Instruções Manter para consultas futuras!

Manual de Instruções Manter para consultas futuras! Bimby TM31 Manual de Instruções Manter para consultas futuras! Índice Notas para sua segurança... 5 Dados Técnicos... 8 Introdução/Serviço de apoio ao cliente... 9 A sua Bimby TM31... 10 Antes de utilizar

Leia mais

MEDIDAS DE PROTECÇÃO IMPORTANTES

MEDIDAS DE PROTECÇÃO IMPORTANTES en Manual de instruçõ O»Manual de instruçõ NA«recebeu a aprovação do instuto independente de controlo alemão ÜV SÜD graças à sua fácil compreensão, ao seu conteúdo completo e ao seu rigor. NA 5 MDIDAS

Leia mais

Distribuidor automático USO E MANUTENÇAO

Distribuidor automático USO E MANUTENÇAO Distribuidor automático USO E MANUTENÇAO ATENÇÃO: O presente manual de instrução é destinado exclusivamente a pessoal com especialização apropriada. PT PARTES PRINCIPAIS PARTES PRINCIPAIS VERSÃO ESPRESSO

Leia mais

Índice. Simbologia utilizada:

Índice. Simbologia utilizada: Índice Cool Control Descrição dos símbolos... 47 Informações importantes 49 Utilização conforme a finalidade...49 Para a sua segurança...49 1 Preparação e colocação em funcionamento 50 Caixa original...50

Leia mais

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO COMPRESSORES ELÉCTRICOS SILENCIADOS ROTATIVOS A PARAFUSO

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO COMPRESSORES ELÉCTRICOS SILENCIADOS ROTATIVOS A PARAFUSO MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO COMPRESSORES ELÉCTRICOS SILENCIADOS ROTATIVOS A PARAFUSO PT ADVERTÊNCIAS: Antes de utilizar o compressor, ler atentamente as instruções do seguinte manual. 1 PT INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia mais

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO COMPRESSORES ELÉCTRICOS SILENCIADOS ROTATIVOS A PARAFUSO

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO COMPRESSORES ELÉCTRICOS SILENCIADOS ROTATIVOS A PARAFUSO MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO COMPRESSORES ELÉCTRICOS SILENCIADOS ROTATIVOS A PARAFUSO PT ADVERTÊNCIAS: Antes de utilizar o compressor, ler atentamente as instruções do seguinte manual. 1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia mais

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE MANUAL DE UTILIZAÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS INSTALAÇÃO COME PÔR O APARELHO PARA FUNCIONAR MANUTENÇÃO E LIMPEZA PERIÓDICA RESOLUÇÃO

Leia mais

IKTS 35 105841 V1/1114-1

IKTS 35 105841 V1/1114-1 IKTS 35 105841 V1/1114-1 P PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Antes de iniciar a utilização deve ler o manual de instruções e seguidamente guardá-lo num lugar facilmente acessível! 1.

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUÇÕES 63602029P.fm Page 56 Wednesday, October 24, 2007 5:38 PM MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS COMO USAR O COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Leia mais

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE

CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE MANUAL DE UTILIZAÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO CONSELHOS PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO GERAL DO FUNCIONAMENTO DO FRIGORÍFICO E DO CONGELADOR COMO PÔR A FUNCIONAR

Leia mais

Manual de Instruções. Art. No BW-50-072/10 2007-07-02

Manual de Instruções. Art. No BW-50-072/10 2007-07-02 Manual de Instruções Art. No BW-50-072/10 2007-07-02 0413 Atenção Por favor leia com atenção este manual. A utilização incorrecta deste equipamento pode causar danos no paciente. Fabricado por: KANMED

Leia mais

HD 5/11 C. 9.356-193.0-07/2011 Ind. a

HD 5/11 C. 9.356-193.0-07/2011 Ind. a HD 5/11 C KÄRCHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. AV. PROF. BENEDICTO MONTENEGRO, 419 - BETEL - 13.140-000 - PAULÍNIA - SP CORRESPONDÊNCIA: CAIXA POSTAL 34-13.140-000 - PAULÍNIA - SP CENTRAL DE ATENDIMENTO

Leia mais

FR 3 Frymaster *8196932* FRITADEIRA. Números de modelo BIELA14 e BIGLA30 LOV Volume de óleo baixo

FR 3 Frymaster *8196932* FRITADEIRA. Números de modelo BIELA14 e BIGLA30 LOV Volume de óleo baixo FRITADEIRA FR 3 Frymaster Números de modelo BIELA14 e BIGLA30 LOV Volume de óleo baixo Tarefas de manutenção diária FR 3 D1 Limpar a fritadeira (apenas fritadeiras eléctricas) Tarefas de manutenção semanais

Leia mais

Este aparelho está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições:

Este aparelho está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: CERTIFICADO FCC Este aparelho está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1). Este dispositivo não pode provocar interferências nocivas, e (2).

Leia mais

Ari Jr. Diego Thamy. Manual de Instruções 839-09-05. Manual de Instruções. Ari Jr. 04-06-2012. Arquivo Liberado PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Ari Jr. Diego Thamy. Manual de Instruções 839-09-05. Manual de Instruções. Ari Jr. 04-06-2012. Arquivo Liberado PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS N MODIFICAÇÃO POR 0 Arquivo Liberado Ari Jr. ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA 06/12 839-09-05 778999 REV.0 SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR

Leia mais

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES Utilize o aparelho somente como indicado neste manual. Estas instruções não pretendem abranger todas as condições e situações possíveis. É necessário sempre usar o bom senso e

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES. CAFETEIRA ESPRESSO 15 BAR Fun Kitchen. Imagem meramente ilustrativa CERTIFICADO DE GARANTIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES. CAFETEIRA ESPRESSO 15 BAR Fun Kitchen. Imagem meramente ilustrativa CERTIFICADO DE GARANTIA CERTIFICADO DE GARANTIA Por este certificado de garantia, ST Importações Ltda., distribuidora do(s) equipamento(s) / produto(s) adquirido por V.S.a., se compromete a prestar Assistência Técnica aos referidos

Leia mais

Sobre as gavetas para frutas e verduras Sobre as gavetas para frutas e verduras. Carne e peixe limpo. Queijo fresco. Chouriço, pão de forma, chocolate

Sobre as gavetas para frutas e verduras Sobre as gavetas para frutas e verduras. Carne e peixe limpo. Queijo fresco. Chouriço, pão de forma, chocolate Instruções para a utilização FRIGORÍFICO ortuges, 41 TLA 1 Índice Instalação, 2 osicionamento e ligação Reversibilidade da abertura das portas Descrição do aparelho, 3 Visão geral Início e utilização,

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO FRITADEIRAS A GÁS SÉRIE LG MODELOS: LG300 ML-136528 LG400 ML-136622 LG500 ML-136643 Comercializado por: HOBART DO BRASIL LTDA Rev.: A (AGOSTO/2010) IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA ESTE

Leia mais

Caldeira HidraPellets. Caldeira CombiPellets. Estufa a Pellets Manual de Instalação

Caldeira HidraPellets. Caldeira CombiPellets. Estufa a Pellets Manual de Instalação Estufas. HidraPellets. CombiPellets. Agosto.2011 www.cirelius.pt pág. 1 Agosto.2011 www.cirelius.pt pág. 2 Índice 1. Avisos de segurança... 4 2. Combustível... 6 3. Utilização... 7 4. Instalação... 21

Leia mais

Manual do Usuário Modelos: MPN-12CRV1 / MPN-12CRV2

Manual do Usuário Modelos: MPN-12CRV1 / MPN-12CRV2 Condicionador de Ar Portátil Manual do Usuário Modelos: MPN-CRV / MPN-CRV SUSTENTABILIDADE Os componentes desse aparelho e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum. Para o descarte seguro

Leia mais

Vista geral do aparelho

Vista geral do aparelho Vista geral do aparelho Parte da frente e parte inferior PT IT FR 1. Flash 2. Indicação para modo do disparo automático/lâmpada Autofocus pisca: Modo do disparo automático ligado 3. Lente da câmara 4.

Leia mais

Salamandra a Pellets

Salamandra a Pellets Salamandra a Pellets Manual de Instruções Modelos Douro e Alpes Leia com atenção as instruções antes de proceder à instalação, utilização e manutenção do equipamento. O manual de instruções é parte integrante

Leia mais

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX3614. Manual de utilização

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX3614. Manual de utilização Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX3614 PT Manual de utilização Índice Descrição geral... 3 Estimado cliente... 3 Acerca deste manual de instruções... 3 Conteúdo da embalagem...

Leia mais