ES 100. Brukermanual Manual de instruções. Norsk Português

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ES 100. Brukermanual Manual de instruções. Norsk Português"

Transcrição

1 Brukermanual Manual de instruções ES 100 Les brukermanualen og sikkerhetsinstruksene før maskinen tas i bruk! Antes de utilizar o aparelho deverá ler atentamente o manual de instruções assim como as instruções de segurança! Norsk Português

2 1. Montering a Monter varmeplaten Montar a placa de aquecimento 1. Colocação em funcionamento b Støpsel Fest Dytt i horisontal stilling Ficha Suspender Colocar na horizontal Ta av beskyttende folie Sett i støpselet Retirar a película protectora Ligar a ficha á corrente Forberedelse Preparação Hver dag før første kopp Diariamente antes da 1ª bebida... Fyll vannbeholderen Encher o depósito de água Håndtaket er i lukket stilling Alavanca fechada Slå på Ligar Automatisk skylling og forvarming Pré-aqueciemento/ limpeza automãtico friskt vann água fresca oppvarming aquecer 3. klar Hver dag etter siste kopp Diariamente depois da última bebida... Tøm kapselbeholder Esvaziar o depósito de cápsulas Tøm dryppbakken Esvaziar a bandeja de gotejamento Ukentlig Limpeza semanal Rengjøring Limpar Fuktig klut, mildt og skånsomt rengjøringsmiddel Pano húmido, produto de limpeza suave, não abrasivo/agressivo Vannbeholder Dryppbakke Kapselbeholder Depósito de água Bandeja de gotejamento Depósito de cápsulas 1

3 Espresso Sett inn kapselen Inserir cápsula Sett koppen på dryppristen Colocar chávena na grelha de gotejamento klar Velg: Seleccionar: eller ou klar Espresso kommer ut Sai café expresso automatisk eller automaticamente ou Løft håndtaket Extrair cápsula Kapselen sklir ned i kapselbeholderen A cápsula cai no depósito de cápsulas Hold systemet varmt Manter sistema quente Temperaturindikator Indicador água quente blinker lampeggia lyser konstant constante blinker hurtig: piscar rápido Maskinen varmer opp etter å ha blitt slått på/laget damp O aparelho aquece: após ligar/para vapor klar Maskinen er overopphetet. For avkjøling, se Cappuccino 4 Aparelho demasiado quente, para arrefecer ver Cappuccino 4 Statusdisplay Indicador de estado Kapselbeholderen er full Depósito de cápsulas cheio Drei knappen til «O» Rodar o botão para «O» Kontakt Nespresso Professional Chamar agente autorizado 2

4 Varmt vann/ damp PÅ Vapor/água quente ON Knapper/lys Teclado Håndtak Manípulo Vannivå Nìvel da água Varmt vann/ damp AV Vapor/água quente a OFF Munnstykke for Varmt vann/damp Dryppbakke Drypprist Bocal para água Bandeja de Kapselbeholder Grelha de quente / vapor gotejamento Depósito de cápsulas gotejamento PÅ/AV On/Off Liten kopp Chávena pequena Stor kopp Chávena grande Varmt vann Água quente Damp Vapor Minne Memória Knapper Botãos Temperaturindikator Indicador de temperatura Kontrollys Indicador luminoso de controle Capsule container full Close steam valve Call service desk Stand-by indikator Indicador de estado 3

5 Melkeskum til Como pre espuma de leite para Cappuccino Fyll med kald melk Encher com leite frio ~ 2 cm Velg «Damp» Seleccionar «vapor» varmer opp a aquecer klar Skum OK Espuma OK Vær oppmerksom på varmt munnstykke Cuidado com o bocal quente For varmt Demasiado quente Sett en beholder under munnstykket Colocar chávena na grelha de gotejamento La vannet renne i 30 sekunder Fare scendere l acqua per 30 secondi se ver Espresso Systemet avkjøles Arrefecer o sistema klar Espressoen traktes direkte i melkeskummet Pre café expresso directamente por cima da espuma de leite Tørk av munnstykket med varmt vann + klut Lavar o bocal com água quente + limpar com um pano húmido 4

6 Varmt vann Água quente Varmt vann Água quente automatisk og/eller automatico e/o Vær oppmerksom på varmt munnstykke Cuidado com o bocal quente MEGET VARMT vann Água muito quente varmer opp demasiado quente klar Varm sjokolade Chocolate quente Vær oppmerksom på varmt munnstykke Cuidado com o bocal quente automatisk og/eller automatico e/o Hell pulver i en stor kopp Verter o pó numa chávena grande Fyll 1/4 av koppen med kaldt vann Encher a chávena até 1/4 com água fria Rør godt Mexer For varmt demasiado quente Avkjøl systemet (se cappuccino «4») Arrefecer sistema (ver cappuccino «4») 4 Fyll koppen helt opp med varmt vann Juntar água quente até a chávena estar cheia 5

7 Kalkfjerning Descalcificar Kalkfjerningsvarsel Indicação de descalcificação Munnstykke Bocal Forberedelse Preparação Slå AV maskinen Aparelho desligado Kalkfjerning Descalcificar Bruk aldri eddik Nunca utilizar vinagre Skru ut munnstykket Desenroscar o bico de saída Fjern kapselen Extrair cápsula START: Ta det fra hverandre + rengjør Desmontar + limpar Tøm dryppbakken Esvaziar bandeja de gotejamento 0,1 l kalkfjerningsmiddel + 0,9 l vann 0.1 l de solução descalcificante l de água Samtidig, 3 sekunder Simultaneamente durante 3 segundos Lamper Luzes Alle grønne lys blinker Luzes verde piscar Sett en beholder under kaffeutløpet Colocar um recipiente 3 sykluser Varmt vann AV 3 Ciclo Acqua quente ON 2 sykluser 2 Ciclo Skyll Lavar Lamper Luzes START: Samtidig, 3 sekunder Simultaneamente durante 3 segundos Tøm dryppbakken. Skyll vannbeholderen grundig og fyll helt opp Esvaziar depósitos, lavar + encher o depósito de água 2 sykluser 2 Ciclo Lamper Luzes Varmt vann AV Acqua quente OFF 2 sykluser 2 Ciclo Avslutte Finalizar Sett munnstykket sammen og skru det på igjen Montar o bocal + voltar a enroscar Maskinen slår seg av automatisk. Kalkfjerningsprosessen er ferdig A máquina desliga automáticamente. Descalcificação pronta 6

8 Væskemengde Quantidades 1 Ny innstilling IConfigurações de fábrica : 40 ml 110 ml Endre innstilling Alterar configuração Trykk på knapp M Premir o botão M Kaffe Cafè Varmt vann Água quente 2 Innen ti sekunder Durante 10 segundos eller ou 3 Fyll OK 4 koppen Encher chávena min. 15 ml Innen 10 sekunder: Trykk på knapp M Durante 10 segundos premir botão M Trykk og hold inne Premir e manter eller ou Slipp knappen Libertar e manter Ny innstilling er registrert A nova quantidade foi memorizada Feilsøking Resolução de avarias Ingen indikasjon Sem indicação Sjekk støpsel og sikringer Verificar ficha e fusíveis Kaffen er ikke varm nok Café não está suficientemente quente Kaffe kommer ikke ut Não sai café Forvarm koppen, kjør gjennom kaffefunksjonen uten kapsel. Fjern kalk ved behov Pré-aquecer chávena. Descalcificar se necessário Rengjør, fjern kalk ved behov Limpar, descalcificar se necessário Det kommer ikke kaffe, bare vann Não sai café, só água Rengjør, sett kapselen inn riktig Limpar/inserir cápsula correctamente Melken skummer ikke O leite não forma espuma convenientemente Rengjør munnstykket, bruk kald melk Limpar o bocal, utilizar leite frio 7

9 Sikkerhetsinstrukser Studer instruksene nøye før du bruker kaffemaskinen for første gang. Oppbevar dem et sted der du kan finne dem og slå opp senere. Nespresso Professional påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår som følge av feilaktig bruk av maskinen. I en eventuell nødsituasjon, trekk straks ut støpselet fra stikkontakten. Barn, spesielt små barn, må aldri bruke maskinen uten nøye tilsyn. Sjekk at spenningen som står på merkeplaten er den samme som hovedspenningen. Kople maskinen kun til jordede stikkontakter. Bruk av feil koplinger fører til at garantien faller bort. Maskinen er beregnet kun til innendørsbruk. Varmt vann, damp, munnstykket blir meget varm. Fare for forbrenning! For å varme drikke: Senk munnstykket så langt ned i væsken som mulig. Ellers kan det sprute ut damp og væske. OBS: Tapp ikke varmt vann når temperaturindikator for varmt vann/damp (rødt lys) blinker hurtig. Det vil føre til at det spruter en sterk dampstråle i stedet for varmt vann fare for forbrenning! Før du Lager espresso eller varmt vann, må systemet avkjøles. Senk munnstykket i en beholder med kaldt vann. Varmt vann til rødt lys ikke lenger blinker. Bruk alltid håndtaket for å låse inn kapselen. Løft aldri opp håndtaket når maskinen er i bruk. Ta støpselet ut av stikkontakten hvis maskinen ikke brukes over lengre tid (for eksempel i ferien). Før rengjørings- og vedlikeholdsarbeid, tas støpselet ut av stikkontakten og maskinen avkjøles. Bruk ikke maskinen hvis den ikke fungerer helt som den skal eller hvis den viser tegn til skade. Ved funksjonssvikt eller skade, ta kontakt med Nespresso Professional. Alle andre prosedyrer enn normal bruk, rengjøring og vedlikehold må utføres av Nespresso Professional. Legg aldri maskinen, ledningen eller støpselet i vann eller annen væske. Pass på at ledningen er utilgjengelig for barn. La aldri ledningen ligge i nærheten av eller i kontakt med maskinens varme deler, varmekilde eller skarp kant. Når ledningen eller støpselet er skadet, må du ikke bruke maskinen. For å unngå fare, få den defekte delen reparert eller skiftet ut av Nespresso Professional. Sett aldri maskinen på et underlag som er varmt, for eksempel varmeplate. Må aldri brukes ved åpen ild. For sikkerhets skyld, bruk kun deler og tilbehør fra Nespresso Professional til din maskin. Bruk aldri maskinen uten dryppbakke og rist. Alle maskiner fra Nespresso Professional er underlagt streng kontroll. Det utføres praktiske holdbarhetstester omstendigheter på tilfeldig utvalgte enheter for å påvise eventuell funksjonssvikt. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade som følge av feil bruk eller annen bruk enn det som maskinen ble konstruert til. Kalkfjerning: 2 Forberedelse: Les nøye sikkerhetsinstruksene på pakken. 3. Kalkfjerning: Ikke åpne håndtaket og bruk ikke munnstykket under fjerning av kalk. 4. Skylling: Skyll vannbeholderen grundig og rengjør maskinen for å unngå at rester av kalkfjerningsmiddelet ligger igjen. Avhending: Trekk ut strømledningen. Kutt av kabelen helt inntil maskinen. Ta med maskinen og ledningen til det lokale avfallsanlegg. Denne TSM SUCCESS MANUAL er blitt kontrollert av det sveitsiske elektrotekniske forbundt, SEV. Det er kontrollert at sikkerhetsrelevante standarder er overholdt, og bruksanvisningen er blitt analysert ved hjelp av en bruksorientert risikoanalyse for å kontrollere om instruksjonene er komplette og korrekte for å sikre en sikker bruk av maskinen. I denne forbindelse går vi ut fra at maskinen blir brukt fornuftig TSM SUCCESS MANUAL Safe to use - easy to understand due to TSM - Total Security Management and ergonomic communication 8

10 Instruções de segurança Leia atentamente estas instruções de segurança antes de usar a máquina de café. Guarde estas instruções num local onde possa facilmente recorrer a elas posteriormente. A utilização inadequada do aparelho exonera a Nespresso Professional de qualquer responsabilidade. Em caso de emergência: retirar imediatamente a ficha da tomada de energia. As crianças, especialmente as mais pequenas não devem utilizar este aparelho sem a vigilância de um adulto. Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da sua instalação eléctrica. Ligar o aparelho apenas a tomadas com ligação à terra. A utilização de ligações eléctricas inadequadas anula a garantia. Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico. Água quente/vapor: o bico de saída de água quente/vapor está muito quente. Perigo de queimaduras! Nunca dirigir o jacto de água quente ou vapor para qualquer parte do corpo. Perigo de queimaduras! Para aquecer bebidas: mergulhar o bico de saída de vapor o mais possível no líquido, de outra forma o vapor e o líquido podem salpicar. Atenção: Não tirar água quente quando a luz do indicador de temperatura (vermelha) piscar rapidamente. Em vez de água quente sairá um jacto forte de vapor Perigo de queimaduras! Antes de pre um café ou retirar água quente o aparelho deve ser arrefecido: mergulhar o bico de saída de água quente num recipiente com água fria. Aqueça a água até a luz vermelha deixar de piscar! Fechar o depósito de cápsulas com o manípulo. Nunca abrir durante o funcionamento. Retirar a ficha da tomada de energia caso não se vá utilizar o aparelho durante um longo período (férias). Antes de limpar ou efectuar a manutenção, retirar a ficha da tomada de energia e deixar o aparelho arrefecer. Não utilizar o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente ou se estiver danificado. Em caso de avarias ou danos notificar o serviço de atenção ao cliente Nespresso Professional mais próximo. Qualquer intervenção para além do uso normal, limpeza e manutenção deverá ser efectuada pelos técnicos do serviço de atenção ao cliente Nespresso Professional. Nunca mergulhar o aparelho, cabo ou ficha em água ou qualquer outro líquido. Manter o cabo fora do alcance de crianças. Nunca deixar o cabo perto ou em contacto com partes quentes do aparelho, fontes de calor ou ângulos vivos. Não utilizar o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Para evitar perigos as peças danificadas deverão ser reparadas ou substituídas pelo serviço de atenção ao cliente Nespresso Professional. Não colocar o aparelho sobre uma superfície quente, como por exemplo uma placa de aquecimento. Não utilizar nas proximidades de chamas. Para a sua própria segurança, utilizar apenas peças e acessórios da Nespresso Professional específicas para o seu aparelho. Nunca utilizar o aparelho sem a bandeja ou grelha de limpeza. Todos os aparelhos da Nespresso Professional passam por um controlo rigoroso. São efectuados testes práticos de uso em algumas unidades seleccionadas, de forma a se poderem detectar eventuais anomalias. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso incorrecto do aparelho. Descalcificação: 2 Preparação: ler atentamente as instruções de segurança inscritas na embalagem. 3 Descalcificar: não abrir a alavanca nem utilizar o bico de saída de vapor durante o processo de descalcificação. 4 Lavar: lavar o depósito de água e limpar o aparelho para eliminar todos os resíduos de do produto descalcificante. Reciclagem: Retirar o cabo de alimentação. Cortar o cabo junto ao corpo do aparelho. Levar o aparelho e o cabo a um ponto de reciclagem ou ao serviço de assistência pós-venda. Este Manual TSM SUCCESS foi examinado pela ASE quanto à conformidade com as normas de segurança relevantes, e foi estudado através de uma análise de risco orientada para a aplicação no que se refere à integridade e precisão dasindicações relativas à utilização em segurança do aparelho. Assim sendo, assumimos que o aparelho será utilizado de acordo com o bom senso. 9

11 Optional accessories Accessoires optionnels Optionales Zubehör Accessori opzionali Дополнительные принадлежности Accesorios opcionales Optioneel toebehoren Wyposażenie opcjonalne Valgfritt tilbehør Acessórios opcionais NESPRESSO descaling kit Kit de détartrage NESPRESSO NESPRESSO Entkalkungs-Set Kit di decalcificazione NESPRESSO Комплект для снятия накипи NESPRESSO Kit de descalcificación NESPRESSO NESPRESSO ontkalkingsset Zestaw do odkamieniania NESPRESSO NESPRESSO kalkfjerningsett Kit de descalcificação NESPRESSO Spare parts Pièces de rechange Ersatzteile Pezzi di ricambio Запасные детали Recambios Onderdelen Części zamienne Reservedeler Pećas suplemtes Water tank Réservoir d eau Wassertank Contenitore dell acqua Бачок для воды Depósito de agua Waterreservoir Zbiornik na wodę Vannbeholder Depósito de água Inset for water filter Pièce pour filtre à eau Einsatz für Wasserfilter Pezzo per filtro dell acqua Soparte filtro de agua Вставка для фильтра воды Binnenbak waterreservoir voor Brita waterfilter Wkład na filtr do wody Innlegg for vannfilter Peça por filtro de água Drip tray Bac d égouttage Abtropfschale Vaschetta raccogligocce Поднос Bandeja de goteo Lekbakje Miseczka odciekowa Dryppbakke Bandeja de limpeza Capsule container Réservoir à capsules Kapselbehälter Contenitore delle capsule Емкость для капсулы Depósito de cápsulas Capsulebakje Zbiornik na kapsuły Kapselbeholder Depósito de cápsulas Technical data Données techniques Technische Daten Dati tecnici Технические данные Datos técnicos Technische gegevens Informacje techniczne Tekniske opplysninger Especificações técnicas V 50 Hz 3l 1300 W 6.6 kg 19 bar max. 268 cm 465 cm cm TSM SUCCESS MANUAL Safe to use - easy to understand due to TSM - Total Security Management and ergonomic communication

C90 Manual de instruções

C90 Manual de instruções C90 Manual de instruções Leia este Manual do Utilizador e as instruções de segurança antes de utilizar este aparelho! PRECAUÇÕES IMPORTANTES Ao usar electrodomésticos, precauções de segurança básicas devem

Leia mais

IMPRESSA Z5 Generation II Resumo das informações mais importantes

IMPRESSA Z5 Generation II Resumo das informações mais importantes IMPRSSA Z5 Generation II Resumo das informações mais importantes O»Manual da IMPRSSA«, em conjunto com este manual breve»imprssa Z5 resumo das informações mais importantes«, recebeu a aprovação do instituto

Leia mais

IMPRESSA J7 Resumo das informações mais importantes

IMPRESSA J7 Resumo das informações mais importantes IMPRSSA J7 Resumo das informações mais importantes O Manual de instruções IMPRSSA J7, em conjunto com este manual breve IMPRSSA J7 Resumo das informações mais importantes, recebeu a aprovação do instituto

Leia mais

JBY 52. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de

JBY 52. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de P JBY 52 P Aquecedor para biberões e comida de bebé Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Português Conteúdo 1 Conhecer o equipamento... 2 2 Explicação

Leia mais

DESCRIÇÃO DO APARELHO

DESCRIÇÃO DO APARELHO PT Leia atentamente este manual de instruções antes de instalar e utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização. DESCRIÇÃO DO APARELHO (ver figura

Leia mais

SÓ PARA USO DOMÉSTICO!

SÓ PARA USO DOMÉSTICO! - Não o utilize num espaço fechado e cheio de vapores que advenham de óleos, dissolventes, produtos anticaruncho, pó inflamável ou outros vapores explosivos ou tóxicos. - Extraia sempre a ficha do aparelho

Leia mais

Manual de instruções

Manual de instruções P Manual de instruções Salamandra eléctrica 100 A151.5001 V3/0211 Mantenha este manual de instruções pronto a ser utilizado com o produto! - 1 - 1. Informações gerais 3 1.1 Informações sobre o manual de

Leia mais

Seu manual do usuário PHILIPS HD 8745 http://pt.yourpdfguides.com/dref/4127583

Seu manual do usuário PHILIPS HD 8745 http://pt.yourpdfguides.com/dref/4127583 Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no manual do usuário (informação,

Leia mais

Índice. Simbologia utilizada:

Índice. Simbologia utilizada: Índice Cool Control Descrição dos símbolos... 47 Informações importantes 49 Utilização conforme a finalidade...49 Para a sua segurança...49 1 Preparação e colocação em funcionamento 50 Caixa original...50

Leia mais

Manual de instruções Forno para pizza Mini

Manual de instruções Forno para pizza Mini P Manual de instruções Forno para pizza Mini 203510 203500 V1/0813 PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Antes de iniciar a utilização deve ler o manual de instruções e seguidamente guardá-lo

Leia mais

www.alfahogar.com Ferro a Vapor Doméstico MODELO A 7870 A L F A Manual de Instruções

www.alfahogar.com Ferro a Vapor Doméstico MODELO A 7870 A L F A Manual de Instruções 1 www.alfahogar.com Ferro a Vapor Doméstico MODELO A 7870 A L F A Manual de Instruções 2 Importante Por motivos de segurança, leia atentamente estas instruções antes de utilizar o ferro a vapor pela primeira

Leia mais

Ari Jr. Diego Thamy. Manual de Instruções 839-09-05. Manual de Instruções. Ari Jr. 04-06-2012. Arquivo Liberado PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Ari Jr. Diego Thamy. Manual de Instruções 839-09-05. Manual de Instruções. Ari Jr. 04-06-2012. Arquivo Liberado PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS N MODIFICAÇÃO POR 0 Arquivo Liberado Ari Jr. ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA 06/12 839-09-05 778999 REV.0 SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR

Leia mais

Espresso 3000 - Cod. M0S04159 - Edizione 1H10

Espresso 3000 - Cod. M0S04159 - Edizione 1H10 10 2 3 6 4 5 15 8 7 9 14 16 11 12 1 13 18 17 19 20 Espresso 3000 - Cod. M0S04159 - Edizione 1H10 PORTOGUÊS Espresso 3000 1) Interruptor geral 2) Luz de aviso de funcionamento ON: máquina ligada 3) Luz

Leia mais

BrewStation. Cafeteira. LEIA ANTES DE USAR Visite o site www.hamiltonbeach.com.br para conhecer a nossa linha de produtos completa.

BrewStation. Cafeteira. LEIA ANTES DE USAR Visite o site www.hamiltonbeach.com.br para conhecer a nossa linha de produtos completa. Cafeteira BrewStation LEIA ANTES DE USAR Visite o site www.hamiltonbeach.com.br para conhecer a nossa linha de produtos completa. Dúvidas? Por Favor, ligue - nossos associados estão prontos para ajudar.

Leia mais

Manual de Instruções Espressione Orion FAM - 620 T. Espressione. Especialista em soluções para o seu café

Manual de Instruções Espressione Orion FAM - 620 T. Espressione. Especialista em soluções para o seu café Manual de Instruções Espressione Orion FAM - 620 T Espressione Especialista em soluções para o seu café Espressione Orion 1 A B C D E V F G H I J K L M N O P Q R S T U W 1 Descrição Espressione A B C D

Leia mais

Food Blender Operation Manual (2) Mélangeur pour aliments Manuel d utilisation (4) Licuadora para Alimentos Manual de operación (6)

Food Blender Operation Manual (2) Mélangeur pour aliments Manuel d utilisation (4) Licuadora para Alimentos Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU CN JP KR SA Food Blender Operation Manual (2) Mélangeur pour aliments Manuel d utilisation (4) Licuadora para Alimentos Manual de operación (6) Liquidificador Manual

Leia mais

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA DESCRIÇÃO DO APARELHO DADOS TÉCNICOS

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA DESCRIÇÃO DO APARELHO DADOS TÉCNICOS Leia atentamente este manual de instruções antes de instalar e utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização. DESCRIÇÃO DO APARELHO A seguinte terminologia

Leia mais

IMPRESSA XF50. Manual de instruções

IMPRESSA XF50. Manual de instruções IMPRESSA XF50 Manual de instruções Legenda: INDICAÇÃO NO DISPLAY: serve de informação. INDICAÇÃO NO DISPLAY: execute as mensagens mostradas. = Nota = Importante = Sugestão Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig.

Leia mais

PTBR. Máquina de Café Espresso Instruções de uso Leia atentamente este manual antes de usar este equipamento. Guarde-o para referência futura.

PTBR. Máquina de Café Espresso Instruções de uso Leia atentamente este manual antes de usar este equipamento. Guarde-o para referência futura. PTBR Máquina de Café Espresso Instruções de uso Leia atentamente este manual antes de usar este equipamento. Guarde-o para referência futura. Qosmo Gloss 127V ÍNDICE INFORMAÇÕES TÉCNICAS 4 UTILIZAÇÃO PREVISTA

Leia mais

Manual de I Manual de I nstruç nstruçõesões

Manual de I Manual de I nstruç nstruçõesões Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de um aparelho da linha Philco. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora

Leia mais

Manual de instruções modelo S06HS. Gesto

Manual de instruções modelo S06HS. Gesto Manual de instruções modelo S06HS Gesto Introdução Instalação Preparando produto Limpeza e manutenção Outros 04... Utilização conforme a finalidade 04... Símbolos de advertência 05... Contato TRES 05...

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES WWW.ELGIN.COM.BR UMIDIFICADOR DE AR FGUA-03AZ-0 SAC: 0800 7035446 GDE. SÃO PAULO (11) 3383-5555

MANUAL DE INSTRUÇÕES WWW.ELGIN.COM.BR UMIDIFICADOR DE AR FGUA-03AZ-0 SAC: 0800 7035446 GDE. SÃO PAULO (11) 3383-5555 WWW.ELGIN.COM.BR MANUAL DE INSTRUÇÕES UMIDIFICADOR DE AR FGUA-03AZ-0 Atenção: antes de usar o produto leia cuidadosamente as instruções deste manual. SAC: 0800 7035446 GDE. SÃO PAULO (11) 3383-5555 VANTAGENS

Leia mais

11/13 1094-09-05 783912 REV.1. www.philco.com.br SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO. Manual de Instruções

11/13 1094-09-05 783912 REV.1. www.philco.com.br SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO. Manual de Instruções 11/13 1094-09-05 783912 REV.1 www.philco.com.br 0800 645 8300 SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO PCL1F Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de mais um produto da linha Philco. Para garantir o

Leia mais

1 Boas Práticas de Utilização 1.1 Normas de Qualidade Higiene e Ambiente - Água

1 Boas Práticas de Utilização 1.1 Normas de Qualidade Higiene e Ambiente - Água 2 Conteúdos 1 Boas Práticas de Utilização... 1.1 Normas de Qualidade Higiene e Ambiente - Água... 1.2 Normas de Segurança... 1.3 Recomendações de Ergonomia... 1.4 Normas de Utilização... 2 Resolução de

Leia mais

OBLO MANUAL DE INSTRUÇÕES. www.nescafe-dolcegusto.com.br

OBLO MANUAL DE INSTRUÇÕES. www.nescafe-dolcegusto.com.br OBLO MANUAL DE INSTRUÇÕES www.nescafe-dolcegusto.com.br ÍNDICE RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA.... 3-4 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO... 5 TIPOS DE BEBIDAS.... 6-7 PRIMEIRA UTILIZAÇÃO... 8 PREPARAÇÃO DE BEBIDAS...

Leia mais

SOLID CERAMIC HAIR STYLER

SOLID CERAMIC HAIR STYLER SOLID CERAMIC HAIR STYLER Straigth & Curls HS 3830 PORTUGUÊS A C E A B D F 2 SEGURANÇA Durante a colocação em funcionamento do aparelho, por favor, respeite as seguintes indicações: 7 Este aparelho destina-se

Leia mais

02/13 972-09-05 782259 REV.0. Fritadeira Inox 2,5L. Manual de Instruções SOMENTE SOMENTE PARA USO PARA DOMÉSTICO

02/13 972-09-05 782259 REV.0. Fritadeira Inox 2,5L. Manual de Instruções SOMENTE SOMENTE PARA USO PARA DOMÉSTICO 02/13 972-09-05 782259 REV.0 Fritadeira Inox 2,5L SOMENTE SOMENTE PARA USO PARA DOMÉSTICO USO DOMÉSTICO Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha da Fritadeira a óleo Britânia. Para garantir

Leia mais

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO TABELA DE PROGRAMAS BROCHURA

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO TABELA DE PROGRAMAS BROCHURA ÍNDIE GUIA DE ONSULTA RÁPIDA TABELA DE PROGRAMAS PREPARAÇÃO DA ROUPA SELEIONAR AS OPÇÕES E O PROGRAMA INIIAR E TERMINAR UM PROGRAMA MODIFIAR UM PROGRAMA INTERROMPER UM PROGRAMA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIAS

Leia mais

ANTES DE UTILIZAR A PLACA EM VIDRO CERÂMICO

ANTES DE UTILIZAR A PLACA EM VIDRO CERÂMICO MANUAL DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR A PLACA EM VIDRO CERÂMICO INSTALAÇÃO LIGAÇÃO ELÉCTRICA SUGESTÕES PARA POUPANÇA DE ENERGIA SUGESTÕES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS

Leia mais

BS 29. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.

BS 29. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer. BS 29 P P Espelho de bolso iluminado Instruções de utilização Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Leia mais

INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA O fabricante aconselha um uso correcto dos aparelhos de iluminação!

Leia mais

www.saeco.com/welcome

www.saeco.com/welcome Registe o seu produto e obtenha assistência no site www.saeco.com/welcome 06 Português Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 INSTRUÇÕES DE USO 06 PT LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES DE USO ANTES DE UTILIZAR

Leia mais

TRC 095 UMIDIFICADOR ULTRASONICO MANUAL DE INSTRUÇÕES

TRC 095 UMIDIFICADOR ULTRASONICO MANUAL DE INSTRUÇÕES TRC 095 UMIDIFICADOR ULTRASONICO MANUAL DE INSTRUÇÕES LEIA ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR, GUARDE O PARA FUTURAS REFERENCIAS DADOS TÉCNICOS Modelo: TRC 095 Saída Padrão: 280mllh Volume de

Leia mais

A151.300 A151.600 V4/0111

A151.300 A151.600 V4/0111 A151.300 A151.600 V4/0111 P 1. Informações gerais 62 1.1 Informações sobre o manual de instruções 62 1.2 Simbologia 62 1.3 Garantia 63 1.4 Direitos de autor 63 1.5 Declaração de conformidade 63 2. Segurança

Leia mais

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA TABELA DE PROGRAMAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA TABELA DE PROGRAMAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA PREPARAÇÃO DA ROUPA SELECÇÃO DE UM PROGRAMA E OPÇÕES INICIAR E TERMINAR UM PROGRAMA ALTERAR UM PROGRAMA TAELA DE PROGRAMAS INTERROMPER UM PROGRAMA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIAS

Leia mais

Manual de instruções. Misturador de bar duplo V1/1013

Manual de instruções. Misturador de bar duplo V1/1013 P Manual de instruções Misturador de bar duplo 135101 V1/1013 PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Antes de iniciar a utilização deve ler o manual de instruções e seguidamente guardá-lo

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUÇÕES Steam Power

MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUÇÕES Steam Power MANUALDE DE INSTRUÇÕES MANUAL INSTRUÇÕES Steam Power INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de um produto da linha Philco. Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as instruções a seguir.

Leia mais

GENIO MANUAL DE INSTRUÇÕES. www.nescafe-dolcegusto.com.br

GENIO MANUAL DE INSTRUÇÕES. www.nescafe-dolcegusto.com.br GENIO MANUAL DE INSTRUÇÕES www.nescafe-dolcegusto.com.br ÍNDICE RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA.... -4 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO... 5 TIPOS DE BEBIDAS.... 6-7 PRIMEIRA UTILIZAÇÃO... 8 PREPARAÇÃO DE BEBIDAS...

Leia mais

FRITADEIRA MEGA FRY INOX

FRITADEIRA MEGA FRY INOX 02/13 973-09-05 782264 REV.0 FRITADEIRA MEGA FRY INOX SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO MANUAL DE INSTRUÇÕES INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha da Fritadeira Philco. Para garantir o melhor desempenho de seu produto,

Leia mais

Referência do modelo 3. Especificações 4. Antes de usar 5, 6. Peças e acessórios 7

Referência do modelo 3. Especificações 4. Antes de usar 5, 6. Peças e acessórios 7 Página Referência do modelo 3 Especificações 4 Antes de usar 5, 6 Peças e acessórios 7 Instalação 8, 9 Modo de operação para modelos mecânicos Modo de operação para modelos electrónicos 10, 11 12, 13 Drenagem

Leia mais

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 P 1. Informações gerais 82 1.1 Informações sobre o manual de instruções 82 1.2 Simbologia 82 1.3 Garantia 83 1.4 Direitos de autor 83 1.5 Declaração de conformidade 83 2.

Leia mais

Torradeira Tosta Pane Inox

Torradeira Tosta Pane Inox Torradeira Tosta Pane Inox Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha da Torradeira Britânia. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a

Leia mais

GARRAFEIRA. Modelo RV 8. Manual de Instruções

GARRAFEIRA. Modelo RV 8. Manual de Instruções GARRAFEIRA Modelo RV 8 Manual de Instruções Índice I. Indicações gerais de segurança...3 II. Especificações técnicas.......4 III. Partes principais, desenhos....5 IV. Esquema elétrico.....5 V. Instruções

Leia mais

2 8 1 1 7 8 6 5 4 3 9 6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES Gentil Cliente, a máquina de café DiVa consente fazer café expresso e café normal utilizando pastilhas e café em pó. Como todos os

Leia mais

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR A PLACA DE FOGÃO SUGESTÕES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS SUGESTÕES PARA POUPANÇA DE ENERGIA CUIDADOS E MANUTENÇÃO GUIA PARA RESOLUÇÃO

Leia mais

09/12 1036-09-05 789870 REV 0 SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO. Manual de Instruções

09/12 1036-09-05 789870 REV 0 SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO. Manual de Instruções 09/12 1036-09-05 789870 REV 0 SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário

Leia mais

CAFETEIRA INOX 30 TEMP

CAFETEIRA INOX 30 TEMP CAFETEIRA INOX 30 TEMP Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções

Leia mais

ASPIRADOR TURBO RED 1850

ASPIRADOR TURBO RED 1850 06/08 350-04/00 072579 REV.0 Manual de Instruções SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO ASPIRADOR TURBO RED 1850 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-6458300 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS PROBLEMA CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO POSSÍVEL

Leia mais

2. Segurança 64 2.1 Informações gerais 64 2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho 64-65 2.

2. Segurança 64 2.1 Informações gerais 64 2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho 64-65 2. 120.109 V2/1011 P 1. Informações gerais 62 1.1 Informações sobre o manual de instruções 62 1.2 Simbologia 62 1.3 Garantia 63 1.4 Direitos de autor 63 1.5 Declaração de conformidade 63 2. Segurança 64 2.1

Leia mais

Ler este manual antes da instalação OHMLINE 2009 DOMUS. Motor de correr. Página 1

Ler este manual antes da instalação OHMLINE 2009 DOMUS. Motor de correr. Página 1 Ler este manual antes da instalação OHMLINE 2009 DOMUS Motor de correr Página 1 Na instalação e utilização deve ter muita Atenção 1) Cuidado! Para sua segurança, é importante seguir todas as indicações

Leia mais

Z6 Resumo das informações mais importantes

Z6 Resumo das informações mais importantes Z6 Resumo das informações mais importantes Z6 Resumo das informações mais importantes J Este manual breve não substitui o Manual de instruções Z6. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e

Leia mais

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388f-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388f-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388f-0 Printed in U.S.A. número de cuidado do cliente Como parte do programa de Cuidado do Cliente Rexair, cada Rainbow AquaMate recebe um

Leia mais

ML-6622 CHURRASQUEIRA ELÉTRICA

ML-6622 CHURRASQUEIRA ELÉTRICA ML-6622 CHURRASQUEIRA ELÉTRICA INTRODUÇÃO A Churrasqueira Elétrica ML-6622 NKS Milano é um produto de alta tecnologia e qualidade. Para melhor entender todas as funções deste aparelho, e utilizá-lo com

Leia mais

3 Manual de Instruções

3 Manual de Instruções 3 Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se

Leia mais

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA [ REV04 24112011 ] 1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança

Leia mais

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black

04/2014. Mod: MICRON-48/B. Production code: UPD80 Black 04/2014 Mod: MICRON-48/B Production code: UPD80 Black Model: UPD60-UPD80 Manual de instrucción PT 280-120424 1 PT Instruções importantes de segurança 1. Para se obter uma utilização plena desta arca vertical,

Leia mais

1 Descrição do aparelho 107. 2 Advertências de segurança 108. 3 Instalação 108. 4 Preparação da máquina de café 109

1 Descrição do aparelho 107. 2 Advertências de segurança 108. 3 Instalação 108. 4 Preparação da máquina de café 109 106 1 Descrição do aparelho 107 2 Advertências de segurança 108 3 Instalação 108 4 Preparação da máquina de café 109 4.1 Enchimento do reservatório de água 109 4.2 Enchimento do recipiente de café em grão

Leia mais

Oar contém uma quantidade variável de vapor de água, que determina o grau de umidade de um

Oar contém uma quantidade variável de vapor de água, que determina o grau de umidade de um Algumas noções sobre a umidade relativa do ar Oar contém uma quantidade variável de vapor de água, que determina o grau de umidade de um ambiente. A capacidade do ar de reter vapor de água é tanto maior

Leia mais

150320 150310 V1/0815

150320 150310 V1/0815 150320 150310 V1/0815 P PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Índice 1. Segurança... 72 1.1 Indicações de segurança... 72 1.2 Explicação dos símbolos... 74 1.3 Fontes de riscos... 74 1.4

Leia mais

Manual de instruções

Manual de instruções Manual de instruções Doppelkochplatte Dubbele Kookplaat Double réchaud Fogón doble Placa de aquecimento dupla Piastra termica doppia Double Hot Plate Podwójna płyta grzewcza Dupla főzőlap Двокамфорна кухонна

Leia mais

Mixer Black Plus 2. Manual de Instruções

Mixer Black Plus 2. Manual de Instruções Mixer Black Plus 2 Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções

Leia mais

Cafeteira BrewStation

Cafeteira BrewStation LEIA ANTES DE USAR Cafeteira BrewStation Visite o site www. hamiltonbeach.com.br para conhecer a nossa linha de produtos completa. Dúvidas? Por Favor, ligue nossos associados estão prontos para ajudar.

Leia mais

Manual de instruções Máquina de gelo

Manual de instruções Máquina de gelo P Manual de instruções Máquina de gelo 104.025 / 104.040 V2/0412 Mantenha este manual de instruções pronto a ser utilizado com o produto. - 1 - 1. Informações gerais 3 1.1 Informações sobre o manual de

Leia mais

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 PT Manual do utilizador a b c d e i h g f j k Português Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo

Leia mais

Panini A150.676 V3/0211

Panini A150.676 V3/0211 Panini A150.676 V3/0211 P 1. Informações gerais 72 1.1 Informações sobre o manual de instruções 72 1.2 Simbologia 72 1.3 Garantia 73 1.4 Direitos de autor 73 1.5 Declaração de conformidade 73 2. Segurança

Leia mais

1 Alteração das imagens do aparelho Kaue 11-08-2011 2 Alteração na capacidade do reservat rio, de 1600ml para 1400ml Kaue 20-09-2011

1 Alteração das imagens do aparelho Kaue 11-08-2011 2 Alteração na capacidade do reservat rio, de 1600ml para 1400ml Kaue 20-09-2011 1 Alteração das imagens do aparelho Kaue 11-08-2011 2 Alteração na capacidade do reservat rio, de 1600ml para 1400ml Kaue 20-09-2011 07/11 719-09-05 775788 REV.2 Vapor Tapete Clean 719-09-05 2 Parabéns

Leia mais

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA/LIGAÇÕES CUIDADOS E SUGESTÕES GERAIS COMO ENCHER O DEPÓSITO DO SAL COMO ENCHER O DISTRIBUIDOR DO ABRILHANTADOR COMO ENCHER O DISTRIBUIDOR

Leia mais

07/07 276-05/00 072446 REV.2. www.britania.com.br sac@britania.com.br ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR MANUAL DE INSTRUÇÕES

07/07 276-05/00 072446 REV.2. www.britania.com.br sac@britania.com.br ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR MANUAL DE INSTRUÇÕES 07/07 276-05/00 072446 REV.2 www.britania.com.br sac@britania.com.br ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR MANUAL DE INSTRUÇÕES SOLUÇÃO DE PROBLEMAS Problema Luz que indica o funcionamento está apagada Odores estranhos

Leia mais

Filtro de partículas diesel

Filtro de partículas diesel Filtro de partículas diesel 12.07 - anual de instruções P 51145778 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Prefácio Para obter o melhor e mais seguro rendimento do veículo industrial,

Leia mais

MaxHome. Mini Ferro de Viagem. MaxHome. Sm-110 Bivolt

MaxHome. Mini Ferro de Viagem. MaxHome. Sm-110 Bivolt Mini Ferro de Viagem Sm-110 Bivolt ÍNDICE NOTAS: Parabéns por ter adquirido o seu Mini Ferro de Viagem. Características do produto Dicas de Segurança Informações do aparelho Usando o aparelho Cuidados

Leia mais

Manual de Instruções. Escova rotativa Red Hot. Leia atentamente antes de usar. www.lizz.com.br 11 5660 2600 TY3000A (127V) TY3000B (220V)

Manual de Instruções. Escova rotativa Red Hot. Leia atentamente antes de usar. www.lizz.com.br 11 5660 2600 TY3000A (127V) TY3000B (220V) Manual de Instruções Escova rotativa Red Hot TY3000A (127V) TY3000B (220V) Leia atentamente antes de usar www.lizz.com.br 11 5660 2600 2 Manual de Instruções Manual de Instruções (Leia atentamente antes

Leia mais

Advertências. Código QR. 1 Advertências

Advertências. Código QR. 1 Advertências Advertências Como obter o manual completo Neste manual são apresentadas apenas as noções básicas necessárias para a utilização do aparelho. Para obter o manual completo com as descrições de todas as funcionalidades,

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7900 A L F A

MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7900 A L F A ASPIRADOR TIPO CICLONE Manual do utilizador MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7900 A L F A 1 Estimados clientes: Muito obrigada por ter escolhido um dos nossos aspiradores de uso doméstico, que é um aparelho

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÃO VAPORIZADOR INDUSTRIAL STEAMER PARA ROUPAS MODELO SS-5000

MANUAL DE INSTRUÇÃO VAPORIZADOR INDUSTRIAL STEAMER PARA ROUPAS MODELO SS-5000 MANUAL DE INSTRUÇÃO VAPORIZADOR INDUSTRIAL STEAMER PARA ROUPAS MODELO SS-5000 Instrução de Segurança Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou agente

Leia mais

V-ZUG Ltd. Exaustor DW-E. Manual de instruções

V-ZUG Ltd. Exaustor DW-E. Manual de instruções V-ZUG Ltd Exaustor DW-E Manual de instruções Muito obrigado por ter optado pela aquisição de um dos nossos produtos. O aparelho satisfaz elevadas exigências e o seu manuseamento é simples. Todavia, leia

Leia mais

Manual de instruções para carregadores de acumuladores. utilizados para carregar acumuladores de cadeiras de rodas e scooters

Manual de instruções para carregadores de acumuladores. utilizados para carregar acumuladores de cadeiras de rodas e scooters Manual de instruções para carregadores de acumuladores CCC 405 e CCC 410 24V/5A 24V/10A utilizados para carregar acumuladores de cadeiras de rodas e scooters Certified to EN60601-1 3 rd ed. Em conformidade

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES Usuário Versão 1.1 BEBEDOUROS TROPICAL. Bebedouros Tropical www.bebedourostropical.com.br. Produtos com Certificação Inmetro

MANUAL DE INSTRUÇÕES Usuário Versão 1.1 BEBEDOUROS TROPICAL. Bebedouros Tropical www.bebedourostropical.com.br. Produtos com Certificação Inmetro MANUAL DE INSTRUÇÕES Usuário Versão 1.1 Bebedouros Tropical www.bebedourostropical.com.br BEBEDOUROS TROPICAL LEIA E SIGA TODAS AS REGRAS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES OPERACIONAIS ANTES DE USAR. sac@bebedourostropical.com.br

Leia mais

Reparação e Manutenção de Tubos

Reparação e Manutenção de Tubos Reparação e Manutenção de Tubos Vasta selecção a partir de uma fonte única. Concepções duradouras exclusivas. Desempenho rápido e fiável. Tipo de modelos Página Bombas de Teste de Pressão 2 9.2 Congeladores

Leia mais

Grill e Sanduicheira Crome Inox

Grill e Sanduicheira Crome Inox Ari Jr 06-12-2012 12/11 939-09-05 781431 REV.0 SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO Grill e Sanduicheira inox www.britania.com.br 0800-417644 Ari Jr 06-12-2012 Diogo Thamy 06-12-2012 06-12-2012 Grill e Sanduicheira

Leia mais

HK 54. P Almofada térmica para ombros. e pescoço Instruções de utilização

HK 54. P Almofada térmica para ombros. e pescoço Instruções de utilização HK 54 P 06.0.43510 Hohenstein P Almofada térmica para ombros e pescoço Instruções de utilização Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0)7 31 / 39

Leia mais

Instruções de instalação

Instruções de instalação Instruções de instalação Acessórios Cabos de ligação do acumulador da caldeira de aquecimento Para técnicos especializados Ler atentamente antes da montagem. Logano plus GB225-Logalux LT300 6 720 642 644

Leia mais

CELSIUSNEXT WTD 24 AM E23 WTD 24 AM E31. Manual de instalação e utilização

CELSIUSNEXT WTD 24 AM E23 WTD 24 AM E31. Manual de instalação e utilização Manual de instalação e utilização CELSIUSNEXT 6720608913-00.1AL WTD 24 AM E23 WTD 24 AM E31 Ler as instruções de instalação antes de instalar o aparelho! Antes de colocar o aparelho em funcionamento, ler

Leia mais

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA SUA SEGURANÇA Antes do uso, certifique-se de que a tensão da rede (voltagem) corresponde a indicada na placa de dados do aparelho. Conectar o aparelho somente quando há uma intensidade mínima de 10-A.

Leia mais

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA MANUAL DO USUÁRIO Obrigado por adquirir o Espremedor Citro Plus Cadence ESP802, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É Muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações

Leia mais

Purificador de ar AIRPUR-35

Purificador de ar AIRPUR-35 Purificador de ar AIRPUR-35 Instruções de uso 1 PORTUGUÊS Descrição do aparelho Saída de ar Painel de comandos Asa de transporte Patilha de retenção Grelha de entrada de ar Cabo de ligação Fig. 1 Pode

Leia mais

IH 30. Instruções de utilização. Inalador

IH 30. Instruções de utilização. Inalador IH 30 Inalador Instruções de utilização BEURER GmbH + Co. KG Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: 0731 / 39 89-144 Fax: 0731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Indicações Este inalador

Leia mais

Tassenwärmer / Cup warmer

Tassenwärmer / Cup warmer en fr it nl assenwärmer / Cup warmer Bedienungsanleitung assenwärmer Cup Warmer Instctions for Use Mode d emploi du chauffe-tass Istzioni per l uso scaldatazze Gebiksaanwijzing kopjwarmer Modo de empleo

Leia mais

FineNess Cachos PRO. Manual de Uso

FineNess Cachos PRO. Manual de Uso Manual de Uso IMPORTANTE, POR FAVOR, LEIA ESTAS INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O DUTO Antes de começar a utilizar o novo Fineness Cachos, por favor, leia atentamente as instruções. 1. Certifique-se

Leia mais

Obrigado por escolher um aparelho da gama KRUPS exclusivamente previsto para a preparação de alimentos e para uma utilização doméstica apenas.

Obrigado por escolher um aparelho da gama KRUPS exclusivamente previsto para a preparação de alimentos e para uma utilização doméstica apenas. Obrigado por escolher um aparelho da gama KRUPS exclusivamente previsto para a preparação de alimentos e para uma utilização doméstica apenas. DESCRIÇÃO a Bloco motor a1 Selector electrónico de velocidade

Leia mais

INSTRUÇÕES SLIDE3000/5000 MOTOR INDUSTRIAL P/PORTA DE CORRER

INSTRUÇÕES SLIDE3000/5000 MOTOR INDUSTRIAL P/PORTA DE CORRER MOTOR INDUSTRIAL P/PORTA DE CORRER INSTRUÇÕES SLIDE3000/5000 A POR FAVOR LER O MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE PROCED- ER A INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO AUTOMATISMO VER.:1.02 REV.:11/2012 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Leia mais

TRZ 12-2. Português 6 720 610 625 (01.11) OSW

TRZ 12-2. Português 6 720 610 625 (01.11) OSW Português OSW Índice 1 Indicações sobre o aparelho 35 2 Instalação 36 3 Comando 37 1 Indicações sobre o aparelho Regulador de temperatura ambiente de duas posições para comando do queimador de caldeiras

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7901 A L F A

MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7901 A L F A ASPIRADOR SISTEMA CYCLONIC COM DEPÓSITO DUPLO Manual do utilizador MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7901 A L F A 1 As Vantagens: 1. Com o seu avançado sistema de limpeza de duplo ciclo, e além disso os 2 filtros

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES. CAFETEIRA ESPRESSO 15 BAR Fun Kitchen. Imagem meramente ilustrativa CERTIFICADO DE GARANTIA

MANUAL DE INSTRUÇÕES. CAFETEIRA ESPRESSO 15 BAR Fun Kitchen. Imagem meramente ilustrativa CERTIFICADO DE GARANTIA CERTIFICADO DE GARANTIA Por este certificado de garantia, ST Importações Ltda., distribuidora do(s) equipamento(s) / produto(s) adquirido por V.S.a., se compromete a prestar Assistência Técnica aos referidos

Leia mais

V-ZUG Ltd. Coffee-Center. Supremo SL/XSL. Instruções de utilização

V-ZUG Ltd. Coffee-Center. Supremo SL/XSL. Instruções de utilização V-ZUG Ltd Coffee-Center Supremo SL/XSL Instruções de utilização Prezada cliente V-ZUG, prezado cliente V-ZUG Obrigado por optar pela aquisição de um de nossos produtos. O aparelho atende aos mais exigentes

Leia mais

E- Sempre desconecte o equipamento da energia antes de realizar quando troca de filtro ou manutenção.

E- Sempre desconecte o equipamento da energia antes de realizar quando troca de filtro ou manutenção. Manual dei ns t r uç õe s As pi r adori Vac www. odont omega. c om. br 1. Produto Parabéns. Você acaba de adquirir um equipamento com garantia de qualidade e durabilidade. Por favor, siga as orientações

Leia mais

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Manual do utilizador

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Manual do utilizador Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 PT Manual do utilizador a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Português Parabéns

Leia mais

Seu manual do usuário SIEMENS TK76K572 http://pt.yourpdfguides.com/dref/5834562

Seu manual do usuário SIEMENS TK76K572 http://pt.yourpdfguides.com/dref/5834562 Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para SIEMENS TK76K572. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no manual do

Leia mais

12633 INDUSTRIAL DRIVE GRANGER, INDIANA 46530 USA Telefone: (800) 348-5070 / (574) 272-9950 Fax: (574) 277-6566 (www.glunz-jensen.

12633 INDUSTRIAL DRIVE GRANGER, INDIANA 46530 USA Telefone: (800) 348-5070 / (574) 272-9950 Fax: (574) 277-6566 (www.glunz-jensen. MÓDULO DE TAPETE TRANSPORTADOR CM62-X-R GLUNZ & JENSEN 12633 INDUSTRIAL DRIVE GRANGER, INDIANA 46530 USA Telefone: (800) 348-5070 / (574) 272-9950 Fax: (574) 277-6566 (www.glunz-jensen.com) REF.: 0001000-0035CM62XRSO-PO

Leia mais

ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 4 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 10

ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 4 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 10 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 4 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 10 3 UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ Ligue o aparelho à tomada de corrente. Nos modelos com parte eletrónica, será emitido um

Leia mais