Enquisa sobre a percepción da violencia de xénero en Galicia

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Enquisa sobre a percepción da violencia de xénero en Galicia"

Transcrição

1 Enquisa sobre a percepción da violencia de xénero en Galicia 1

2 Ficha técnica do estudo Ámbito: comunidade autónoma de Galicia. Universo: poboación dun e doutro sexo de 18 e máis anos. Tipo de enquisa: telefónica asistida por ordenador (sistema CATI) Tamaño da enquisa: entrevistas. Selección das entrevistas: mostraxe aleatoria estratificada e afixación proporcional, con selección de individuos por cotas de sexo e idade. Erro mostral: cun nivel de confianza do 95,5% (dous sigmas) e P=Q como caso máis desfavorable, o erro mostral para o conxunto da mostra é de±3,1%. Traballo de campo: do 24 de setembro ao 4 de outubro de

3 A maior parte da poboación galega,contra a violencia de xénero A violencia de xénero é percibida como negativa pola meirande parte da poboación galega, cuxas expectativas sobre a evolución futura deste problema están divididas entre melloría ou empeoramento. Moi mala Mala Nin boa nin mala Boa Moi boa 100% 80% 16,88% 40,96% Empeorará Manterase Igual Mellorará 100% 80% 31,37% 60% 60% 25,07% 40% 21,48% 40% 20% 11,79% 20% 31,87% 0,40% 0% % Situación actual do problema da violencia de xénero na actualidade 0% % Situación futura do problema da violencia de xénero na actualidade 3

4 Un problema de toda España con menor incidencia en Galicia A violencia de xénero é un problema de ámbito estatal que para o 30,47 % das persoas entrevistadas ten menor incidencia en Galicia que no resto de España. Cre que a incidencia da violencia de xénero en Galicia é... 5,09% 13,69% 30,47% 50,75% Menor que no resto de España Igual que no resto de España Maior que no resto de España Ns 4

5 Aumentan as persoas que cren inevitable a violencia Aínda que o 84,72 % considera inaceptable a violencia de xénero, hai un dato preocupante: aumenta a percepción de que constitúe algo inevitable, que sempre existiu. Ese incremento prodúcese dende o ano 2005 ata a actualidade e reflicte un certo conformismo da sociedade galega. 100,00% 84,72% 93,40% 80,00% 60,00% 40,00% ,00% 12,69% 3,20% 1,50% 2,70% 0,00% Algo inevitable que sempre existiu Aceptable nalgunhas circunstancias Totalmente inaceptable 5

6 Para poboación menos formada e de máis de 50 anos, violencia inevitable A opinión que asume que a violencia de xénero é pouco menos que inherente á sociedade dáse en maior medida entre persoas con baixo nivel de estudos e con idades que superan os 50 anos 100% 90% 80% 70% 60% Totalmente inaceptable Aceptable nalgunhas circunstancias Algo inevitable que sempre existiu 50% 40% 30% 20% 10% 0% Sen estudos Algúns anos de estudos primarios Estudos primarios Estudos secundarios FP I e II Estudos de grao medio Estudos de grao superior 6

7 Tres factores se perciben como desencadeantes da violencia de xénero Para a cidadanía galega son tres os principais factores que desencadean a violencia de xénero: o abuso do alcohol e drogas, problemas psicolóxicos, mentais e a sociedade machista e sexista. Esta percepción da poboación non ten mudado dende o 2005, manténdose os mesmos factores como relevantes ou explicativos da violencia de xénero. Persisten os estereotipos. 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% O abuso do alcohol, consumo de drogas Problemas psicolóxicos, mentais A sociedade machista e sexista Ter sofrido malos tratos na infancia ou adolescencia A mala situación económica O baixo nivel educativo A violencia das películas, televisión, videoxogos... As crenzas relixiosas

8 Dereito máis duro e corpo xudicial máis expeditivo O endurecemento do Dereito penal e que o corpo xudicial aplique as leis de forma expeditiva son os factores que máis respaldo acadan para afrontar a violencia. Tendo en conta que a cidadanía considera que a Administración de xustiza é lenta, cabe preguntarse se a opinión está máis vinculada ao problema da demora ou a un garantismo que adoita considerarse excesivo. Que os xuices e xuizas apliquen as leis Que os xuices e xuizas apliquen as leis Que haxa leis que faciliten o castigo Que haxa leis que faciliten o castigo Que os castigos Que os xuices e sexan máis xuizas sexan duros belixerantes contra a violencia Que os castigos sexan máis duros Que os xuices e xuizas sexan belixerantes contra a violencia Serie1 92,91 89,71 87,11 80,02 8

9 As últimas leis non abondan A metade das persoas entrevistadas teñen a percepción de que as leis aprobadas ata agora non cumpren os requisitos esixidos. Este feito pode deberse tamén, nalgunha medida, a que as leis non parecen dar fin á problemática, o cal non implica que non se deban seguir aplicando distintos elementos dende a perspectiva institucional. Cre Vde. que as leis aprobadas nos últimos anos contra a violencia de xénero teñen servido ou serven para que este problema se reduza? n % Sí ,16% Non ,14% Ns 67 6,69% Nc 0,00% Total ,00% 9

10 As políticas públicas, actuacións eficaces e dinámicas Se ben as normas legais son marcos nos que se desenvolven accións e medidas concretas, as primeiras, as normas legais, tenden a percibirse como estáticas e ríxidas, mentres que as segundas, a posta en marcha de políticas públicas, enténdense como actuacións dinámicas e eficaces. 10 Valoración Media 9 8 6,69 7 6,00 6 5,28 5,10 4, A Xunta de Galicia A Administración Central As forzas de seguridade As asociacións cívicas A Administración de Xustiza 10

11 A familia e a escola son esenciais Dentro da perspectiva da cidadanía, a investigación pon de manifesto que os elementos de maior importancia son a educación en igualdade dende a escola e a implicación da familia nas denuncias. A familia e a escola constitúen dous dos principais axentes de socialización, polo que o seu papel resulta primordial, no primeiro caso para apoiar ás vítimas no presente e, no segundo, para previr a aparición de casos de violencia nas futuras xeracións. A prevención é fundamental no tratamento desta grave problemática, como tamén o é a educación, a información e o facer visible o problema, coa finalidade de sensibilizar á poboación galega. Considera os seguintes elementos, dentro da perspectiva da cidadanía, importantes para mellorar a protección das vítimas e a erradicación da violencia de xénero? Que se eduquen aos nenos e nenas e a toda a cidadanía con criterios de igualdade dende a escola... Que a xente teña máis coidado e se autoprotexa... Que as familias se impliquen máis nas denuncias... Que a veciñanza se considere afectada e denuncien os casos que coñezan... Que se denuncie sempre e canto antes... Que haxa menos denuncias... n % Sí ,60% Non 17 1,70% Ns 7,70% Nc 0,00% Total ,00% Sí ,12% Non ,88% Ns 18 1,80% Nc 2,20% Total ,00% Sí ,91% Non 36 3,60% Ns 24 2,40% Nc 1,10% Total ,00% Sí ,71% Non 79 7,89% Ns 32 3,20% Nc 2,20% Total ,00% Sí ,61% Non 56 5,59% Ns 17 1,70% Nc 1,10% Total ,00% Sí ,28% Non ,13% Ns 54 5,39% Nc 2 11,20% Total ,00%

12 Percepción social dos factores máis importantes para loitar contra a violencia de xénero. As persoas entrevistadas sinalan a educación como o elemento máis importante á hora de protexer ás vítimas (97,6 %), concretamente, a educación de nenas e nenos e da cidadanía con criterios de igualdade desde a escola. Os restantes items sinalados poñen de manifesto a necesidade de implicar á sociedade en todos os sectores para poder abordar esta lacra Educación na igualdade Denuncia dos familiares Denunciar sempre e pronto Que se impliquen os veciños Serie1 97,6 93,91 92,61 88,71 12

13 A violencia de xénero tamén é responsabilidade do Estado Unha ampla maioría das persoas participantes neste estudo consideran que o problema da violencia de xénero ten transcendido o ámbito privado ou familiar, sendo un problema social que afecta a toda a poboación e que, polo tanto, é tamén responsabilidade do Estado. Cre que a incidencia da violencia de xénero en Galicia é... 5,59% 8,19%,30% 15,48% É unha cuestión privada, do ámbito da familia É un problema social que compromete a todos, incluído ao Estado 70,43% É unha cuestión de orde xurídica que só lle compete ás forzas públicas e á institución xudicial Ns Nc 13

14 Principais conclusións 1.- A violencia de xéneroéun problema de tal caladoeimportancia socialque o seu tratamento require da implicación, concienciación e información de todos os sectores e axentes sociais. 2.-Aumenta a percepción de que a violencia de xénero constitúe algo inevitable, que sempre existiu. Ese incremento prodúcese dende o ano 2005 ata a actualidade e reflicte un certo conformismo da sociedade galega (dáse en maior medida entre persoasconbaixoniveldeestudoseconidadesquesuperanos50anos). 3.- Para a cidadanía galega os tres factores que maior incidencia teñen como desencadeante da violencia de xénero son: o abuso do alcohol e drogas, problemas psicolóxicos, mentais e a sociedade machista e sexista (esta percepción da poboación non ten mudado dende o 2005) 14

15 Principais conclusións 4.- A prevención é fundamental no tratamento desta grave problemática, como tamén o é a educación, a información e o facer visible o problema, coa finalidade de sensibilizar á poboación galega 5.- A metade das persoas entrevistadas teñen a percepción de que as leis aprobadas ata agora non cumpren os requisitos esixidos. Este feito pode deberse tamén a que as leis non parezan dar fin á problemática, o cal non implica que non deban seguir a aplicarse distintos elementos dende a perspectiva institucional. 6.- A enquisa pon de manifesto que os elementos de maior importancia son a educación en igualdade dende a escola e a implicación da familia nas denuncias. A familia e a escola constitúen dous dos principais axentes de socialización, polo que o seu papel resulta primordial. 15

2 Prestacións económicas da Seguridade Social

2 Prestacións económicas da Seguridade Social 28 2 Prestacións económicas da Seguridade Social 2.1 Prestación económica por parto ou adopción múltiple Trátase dunha axuda económica, de pagamento único, cando o número de fillas ou fillos que nacen

Leia mais

Edita: Servizo Galego de Saúde / Consellería de Sanidade. Elabora: División de Asistencia Sanitaria. Colaboradores: Pablo Galego Feal

Edita: Servizo Galego de Saúde / Consellería de Sanidade. Elabora: División de Asistencia Sanitaria. Colaboradores: Pablo Galego Feal Edita: Servizo Galego de Saúde / Consellería de Sanidade Elabora: División de Asistencia Sanitaria Colaboradores: Pablo Galego Feal Antonio García Quintáns Ana Mª Gutiérrez Molina Javier Abalo Piñeiro

Leia mais

Potencias e radicais

Potencias e radicais Potencias e radicais Contidos 1. Radicais Potencias de expoñente fraccionario Radicais equivalentes Introducir e extraer factores Cálculo de raíces Reducir índice común Radicais semellantes. Propiedades

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia O emprego en 2015: pouco, precario e sen dereitos Setembro de 2015

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia O emprego en 2015: pouco, precario e sen dereitos Setembro de 2015 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia O emprego en 2015: pouco, precario e sen dereitos Setembro de 2015 Elaboración: Secretaría de Emprego e Gabinete Económico ÍNDICE 1. Galicia crea menos emprego ca

Leia mais

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SERVIZO INTEGRADO NO PROGRAMA BEN EMPREGADO páx. 0 O Programa de Fomento do Emprego e a Economía dos Sectores Estratéxicos da provincia

Leia mais

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia SI O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais II.2. Empresas que non usan Software

Leia mais

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III REGIÃO NORTE GALICIA Camas por 1000 habitantes: número de camas de hospitais e de centros de saúde com internamento referido à população residente estimada para

Leia mais

ANEXO I NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMEROBLOQUE ANDAR PORTA NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ANEXO I NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMEROBLOQUE ANDAR PORTA NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF PROCEDEMENTO NOVO INGRESO EN ESCOLAS INFANTÍS 0-3 DO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR CÓDIGO DO PROCEDEMENTO BS404A DOCUMENTO SOLICITUDE DATOS DA PERSOA SOLICITANTE EN CALIDADE DE NAI

Leia mais

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL

A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL A MÚSICA NA ESCOLA INFANTIL INTRODUCIÓN Finalidade A música é unha forma de linguaxe na que a función expresiva é unha das súas manifestacións fundamentais. Edgar Wilems di que a música favorece o impulso

Leia mais

Puntazo de Encontro speed-dating cultural

Puntazo de Encontro speed-dating cultural Culturgal é un gran punto de encontro. Por iso, o Concello de Pontevedra quere ORGANIZAR espazos e momentos para atoparnos no Culturgal. Entendemos que é moi importante que empresas (novas ou non tanto),

Leia mais

Que é unha rede de ordendores?

Que é unha rede de ordendores? Redes Tema 4 Que é unha rede de ordendores? Unha rede informática é o conxunto de ordenadores interconectados entre sí, o que permite compartir recursos e información entre eles, Entre as ventaxas do uso

Leia mais

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO EXPOSICIÓN DE TEMAS º ESO O proxecto consiste en que o alunado da clase, por grupos, expoña unha unidade completa ou ben parte dunha unidade do programa. Para iso organizarán-se grupos dun mínimo de dous

Leia mais

INFORMACIÓN PARA PAIS E EDUCADORES

INFORMACIÓN PARA PAIS E EDUCADORES 1 LAVAR OS DENTES 2 INFORMACIÓN PARA PAIS E EDUCADORES Establecer unha correcta hixiene oral desde os primeiros anos é un investimento para toda a vida. Os problemas relacionados coa saúde bucodental,

Leia mais

1.- Organización da Escola de Primavera:

1.- Organización da Escola de Primavera: Curso: Escola de Primavera do CESG. Metodoloxías de acción e participación socioeducativas Lugar: Centro Cívico Municipal de Monelos da cidade de A Coruña Data: 9 e de maio de 6 Duración: horas lectivas

Leia mais

Indicadores sobre Banda Larga. Enquisa ás empresas sobre a Sociedade da Información en Galicia Ano 2012 Edición 2012

Indicadores sobre Banda Larga. Enquisa ás empresas sobre a Sociedade da Información en Galicia Ano 2012 Edición 2012 SI SI Indicadores sobre Banda Larga Enquisa ás empresas sobre a Sociedade da Información en Galicia Ano 2012 Edición 2012 . Edita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica

Leia mais

05 Movémonos mellor?

05 Movémonos mellor? Movémonos mellor? 05 05 01CAMIÑAS OU CONTAMINAS? A nosa protagonista, Inés Quecible, fai ao longo do día o seguinte percorrido: Pola mañá no coche co pai ata a casa dos avós; no coche da súa tía desde

Leia mais

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 A) ALTA NO REXISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DA XUNTA DE GALICIA SEF O primeiro que hai que facer é acceder ao SEF a través do seu enlace para

Leia mais

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS En definición do artigo 11 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia os organismos autónomos son entes institucionais de dereito público, dotados

Leia mais

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS Docencia da formación profesional para o emprego CARACTERÍSTICAS XERAIS Modalidade presencial Datas 15/09/2014 18/12/2014 Prácticas Xaneiro 2015 Horario 16:00 21:00 Lugar de impartición Duración Inscrición

Leia mais

Ámbito: Xerencias de Atención Primaria e Centros de Saúde. Exemplo

Ámbito: Xerencias de Atención Primaria e Centros de Saúde. Exemplo Instrución: 14/2007 Data: 1/06/2007 Asunto: Trámites administrativos de aseguramento a realizar nos centros de saúde Orixe: Dirección Xeral de Aseguramento e Planificación Sanitaria e Dirección Xeral de

Leia mais

"Enrédate con seguridade" by FADEMGA Plena inclusión Galicia is licensed

Enrédate con seguridade by FADEMGA Plena inclusión Galicia is licensed "Enrédate con seguridade" by FADEMGA Plena inclusión Galicia is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. Puede hallar permisos más allá de

Leia mais

Gaita de Foles. 1 de 10 / Gaita de Foles e Palheta / D. Morais / Abril de /

Gaita de Foles. 1 de 10 / Gaita de Foles e Palheta / D. Morais / Abril de / Gaita de Foles A transcrição de música de guita de foles em notação musical põe problemas de difícil resolução, pela quase impossibilidade de anotar o que para alguns autores são «... faltas de entoação

Leia mais

A cidade do Século XXI afronta diversos retos derivados dunha nova conciencia medioambiental e dunha nova concepción dos espazos urbanos.

A cidade do Século XXI afronta diversos retos derivados dunha nova conciencia medioambiental e dunha nova concepción dos espazos urbanos. A cidade do Século XXI afronta diversos retos derivados dunha nova conciencia medioambiental e dunha nova concepción dos espazos urbanos. O aforro enerxético, ou a redución de gases contaminantes, marcan

Leia mais

Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015

Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015 Bolsas da Fundación SGAE para a ampliación de estudos internacionais Curso 2014/2015 A Fundación SGAE presenta o seguinte programa de bolsas de formación para o ano 2014/2015: -Bolsas para a formación

Leia mais

ESTRATEXIA GALEGA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

ESTRATEXIA GALEGA DE CONVIVENCIA ESCOLAR ESTRATEXIA GALEGA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Informe de diagnose 2015-2020 ÍNDICE 1 2 CUESTIONARIOS E FASES 1.1 INTRODUCIÓN 5 ANÁLISE DE RESULTADOS 2.1 SOBRE A EVOLUCIÓN DA CONVIVENCIA NO CENTRO 2.2 SOBRE

Leia mais

Certificados de profesionalidade. Competencias clave nivel II. Competencia lingüística: lingua galega

Certificados de profesionalidade. Competencias clave nivel II. Competencia lingüística: lingua galega CLG-N2-13 Certificados de profesionalidade. Competencias clave nivel II Proba escrita Competencia lingüística: lingua galega Duración: sesenta minutos 1º apelido 2º apelido Nome Lugar do exame Data Obxectivo

Leia mais

SEA. Seguridade e medio ambiente

SEA. Seguridade e medio ambiente 2014-2015 SEA Seguridade e medio ambiente CS Educación e control ambiental Que se aprende a facer? En que ámbitos se traballa? Que ocupacións se desempeñan? Cales son os módulos deste ciclo? Que título

Leia mais

Nome e apelidos:... materiais sólidos (ou no interior fundidos a altas temperaturas)

Nome e apelidos:... materiais sólidos (ou no interior fundidos a altas temperaturas) Nome e apelidos: UNIDADE 4: OS MINERAIS E AS ROCHAS 1 Completa a seguinte táboa: Capas da Terra atmosfera hidrosfera ecosfera xeosfera 2 Completa a seguinte táboa: Capas da xeosfera Codia Manto Núcleo

Leia mais

PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009

PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009 1 Ђы C U R S O PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009 M AT E R I AS C I E N CI AS E T ECNOLO X ЊП A H UM AN I D AD E S E C I E N CI AS SO CI AI S Artes pl ЋЁsticas,

Leia mais

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS

III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS III. ORGANISMOS AUTÓNOMOS Os Organismos Autónomos aparecen recollidos no artigo 11 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia que os define coma entes institucionais de dereito

Leia mais

Os Números Reais. 1. Introdución. 2. Números racionais. Número irracionais

Os Números Reais. 1. Introdución. 2. Números racionais. Número irracionais Os Números Reais 1. Introdución 2. Números racionais. Números irracionais 2.1 Números racionais 2.2 Números irracionais 3. Os números reais. A recta Real 4. Aproximacións e erros 5. Notación Científica

Leia mais

OLLO_cos ollos. unha visión saudable_ dende a Atención Primaria

OLLO_cos ollos. unha visión saudable_ dende a Atención Primaria OLLO_cos ollos guía técnica do Programa para a promoción da visión e prevención dos problemas visuais dende a Atención Primaria unha visión saudable_ dende a Atención Primaria VI DELEGACIÓN COLEGIO NACIONAL

Leia mais

O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA

O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA 2008 O SOFTWARE LIBRE NAS EMPRESAS INFORMÁTICAS DE GALIZA 2008 Este é un informe que presenta os resultados obtidos do estudo sobre o uso e a implantación

Leia mais

A poboación mundial 1. Cifras e distribución 2. Movemento natural 3. Contrastes demográficos 4. As migracións Carlos Díaz Diéguez - IES As Mariñas

A poboación mundial 1. Cifras e distribución 2. Movemento natural 3. Contrastes demográficos 4. As migracións Carlos Díaz Diéguez - IES As Mariñas A poboación mundial 1. Cifras e distribución 2. Movemento natural 3. Contrastes demográficos 4. As migracións 1. Cifras e distribución da poboación Somos 7.000 millóns de persoas A distribución da poboación

Leia mais

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Homes Mulleres. Menores de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos

Paro rexistrado por sexo e grupos de idade Homes Mulleres. Menores de 30 anos De 30 a 49 anos De 50 ou máis anos 1 PARO REXISTRADO Principais cifras do paro rexistrado O pasado mes de febreiro pechou con 235.268 persoas desempregadas inscritas nas oficinas do servizo público de emprego en Galicia, das cales o 53,73

Leia mais

Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación

Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación . Elabora: Instituto Galego das Cualificacións Edita: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Emprego e Formación CONTIDO 1. DATOS DE POBOACIÓN 2. ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA

Leia mais

INFORME EXECUTIVO DO ESTUDO SOBRE DISCAPACIDADE E XÉNERO: APROXIMACIÓN Á SITUACIÓN DAS MULLERES CON DISCAPACIDADE

INFORME EXECUTIVO DO ESTUDO SOBRE DISCAPACIDADE E XÉNERO: APROXIMACIÓN Á SITUACIÓN DAS MULLERES CON DISCAPACIDADE DO ESTUDO SOBRE DISCAPACIDADE E XÉNERO: APROXIMACIÓN Á SITUACIÓN DAS MULLERES CON DISCAPACIDADE EN GALICIA RESUMO DO INFORME FINAL DE RESULTADOS DO ESTUDO SOBRE DISCAPACIDADE E XÉNERO: APROXIMACIÓN Á

Leia mais

O SOFTWARE LIBRE NAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS DE GALIZA

O SOFTWARE LIBRE NAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS DE GALIZA O SOFTWARE LIBRE NAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS DE GALIZA 2008 O SOFTWARE LIBRE NAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS DE GALIZA 2008 Este é un informe que presenta os resultados obtidos do estudo sobre o

Leia mais

DOG Núm. 13 Xoves, 21 de xaneiro de 2016 Páx e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema

DOG Núm. 13 Xoves, 21 de xaneiro de 2016 Páx e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema DOG Núm. 13 Xoves, 21 de xaneiro de 2016 Páx. 2332 III. OUTRAS DISPOCIÓNS CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 13 de xaneiro de 2016 pola que se fan públicos os anexos da Orde do 29 de

Leia mais

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS TÉCNICO/A DE GRAO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS Requisitos de Titulación (Nivel mínimo de Titulación e Formación esixible): Técnico/a superior

Leia mais

Ciencia que estuda o pasado da humanidade.

Ciencia que estuda o pasado da humanidade. Ciencia que estuda o pasado da humanidade. Clasifícanse FONTES HISTÓRICAS Son pegadas deixadas pola actividade do ser... a través do... Permítennos... os acontecementos e a forma de... Poden ser Restos

Leia mais

Orzamentos da Xunta de Galiza

Orzamentos da Xunta de Galiza Orzamentos da Xunta de Galiza (Ano 2018) Gabinete técnico confederal 1 ORZAMENTOS XUNTA 2018 Os orzamentos e os seus compoñentes (gasto público e impostos) configuran a política fiscal, e nunha comunidade

Leia mais

2. CALES SON OS OBXECTIVOS DO PROGRAMA VACACIÓNS CON TRABALLO?

2. CALES SON OS OBXECTIVOS DO PROGRAMA VACACIÓNS CON TRABALLO? CONVOCATORIA XII EDICIÓN DO PROGRAMA VACACIÓNS CON TRABALLO Programa de voluntariado internacional para o persoal técnico da administración local galega Ano 2017 1. QUE SON AS VACACIÓNS CON TRABALLO? Vacacións

Leia mais

clases sen 30 outubro 2novembro 11novembro 31 xaneiro 28abril XUNTA DE GALICIA información para os centros docentes curso

clases sen 30 outubro 2novembro 11novembro 31 xaneiro 28abril XUNTA DE GALICIA información para os centros docentes curso clases sen fume información para os centros docentes curso 2016-2017 30 outubro Remate do prazo de inscrición Remisión ficha de inscrición (web o fax) 2novembro Comezo do compromiso de non fumar 11novembro

Leia mais

Estatística de familias numerosas 2015 Operación estatística n.º

Estatística de familias numerosas 2015 Operación estatística n.º 2016 21-201 Estatística de familias numerosas 2015 Operación estatística n.º 21-201 Estatística de familias numerosas 2015 Operación estatística n.º 21-201 Xunta de Galicia Consellería de Política Social

Leia mais

As claves da. factura eléctrica

As claves da. factura eléctrica As claves da factura eléctrica Que vai cambiar na miña factura eléctrica? Que vai cambiar na miña factura eléctrica? ANTES AGORA ANTES AGORA Consumidor acollido ao MERCADO REGULADO TUR (Tarifa de Último

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 189 Martes, 4 de outubro de 2016 Páx. 45663 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral

Leia mais

Educación Financeira. Materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes en educación secundaria obrigatoria.

Educación Financeira. Materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes en educación secundaria obrigatoria. Materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes en educación secundaria obrigatoria Educación Financeira Introdución A introdución no currículo da ensinanza obrigatoria

Leia mais

Estado da Sociedade da Información en Galicia Resumo executivo

Estado da Sociedade da Información en Galicia Resumo executivo Estado da Sociedade da Información en Galicia Resumo executivo Pleno do Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2011 Estado

Leia mais

COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social Área de Orientación Laboral e Emprego

COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social Área de Orientación Laboral e Emprego COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social Recursos de información Páxina web. http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ Perfil facebook https://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc

Leia mais

CHAMAMENTO DAS MULLERES POLA PAZ. Marcha Mundial das Mulleres

CHAMAMENTO DAS MULLERES POLA PAZ. Marcha Mundial das Mulleres COLECTIVO de PAZ e DESMILITARIZACIÓN NOS GRANDES LAGOS DE ÁFRICA CHAMAMENTO DAS MULLERES POLA PAZ Marcha Mundial das Mulleres COLECTIVO de PAZ e DESMILITARIZACIÓN NOS GRANDES LAGOS DE ÁFRICA O organismo

Leia mais

TÁBOAS DE VALORACIÓN DO RISCO CARDIOVASCULAR

TÁBOAS DE VALORACIÓN DO RISCO CARDIOVASCULAR TÁBOAS DE VALORACIÓN DO RISCO CARDIOVASCULAR Francisco Jesús Represas Carrera Enfermeiro especialista en Atención Familiar e Comunitaria ÍNDICE 1. Introdución Páx. 3 2. Táboa de Framingham Páx. 4 3. Táboa

Leia mais

DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades

DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades www.esculca.net PREÁMBULO Considerando que o recoñecimento da dignidade inerente a todos os membros da família

Leia mais

Rede CeMIT Cursos Gratuítos de Alfabetización Dixital MAIO Aula CeMIT de Cuntis

Rede CeMIT Cursos Gratuítos de Alfabetización Dixital MAIO Aula CeMIT de Cuntis Rede CeMIT Cursos Gratuítos de Alfabetización Dixital MAIO 2017 Aula CeMIT de Cuntis CIBERDELITOS Días: 2 e 4 de Maio (martes e xoves) Horario: 10:00h a 13:00h Nº de Prazas: 10 Nº de Horas: 6h Descrición

Leia mais

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO

CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO CALENDARIO XERAL PAU 2016 ACCESO CURSO 2016-2017 D E C E M B R O 2 0 1 5 9-14 Envío aos centros de Secundaria e ás Universidades das fichas de solicitudes para participar nas Comisións Delegadas e nas

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Dous anos de reforma laboral: menos emprego, máis paro, máis pobreza Xuño de 2014

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Dous anos de reforma laboral: menos emprego, máis paro, máis pobreza Xuño de 2014 1 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia Dous anos de reforma laboral: menos emprego, máis paro, máis pobreza Xuño de 2014 Elaboración: Secretaría de Emprego e Gabinete Económico Secretaría Xeral de Política

Leia mais

ANTEPROXECTO DE LEI DE APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA DE GALICIA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTEPROXECTO DE LEI DE APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA DE GALICIA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ANTEPROXECTO DE LEI DE APOIO Á FAMILIA E Á CONVIVENCIA DE GALICIA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I A Comunidade Autónoma de Galicia presenta dúas características indiscutibles que deben terse moi presentes á hora

Leia mais

acollemento familiar de menores Guía para profesionais dos servizos sociais

acollemento familiar de menores Guía para profesionais dos servizos sociais acollemento familiar de menores Guía para profesionais dos servizos sociais acollemento familiar de menores Guía para profesionais dos servizos sociais Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar

Leia mais

Que é a... Responsabilidade Civil Xeral?

Que é a... Responsabilidade Civil Xeral? Que é a... Responsabilidade Civil Xeral? A responsabilidade civil establécese polo Código Civil, que di: "Aquel que por acción ou omisión causa dano a outro intervindo fallo ou neglixencia, está obrigado

Leia mais

PAU XUÑO 2016 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

PAU XUÑO 2016 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II PAU XUÑO 2016 Código: 36 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1 = 3 puntos,

Leia mais

O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia. Edición 2013

O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia. Edición 2013 SI O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia Edición 213 Edita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Fundación para o Fomento da Calidade

Leia mais

INTERCAMBIOS TERRITORIAIS INTERCAMBIO TERRITORIAL GUIMARAES (PORTUGAL)

INTERCAMBIOS TERRITORIAIS INTERCAMBIO TERRITORIAL GUIMARAES (PORTUGAL) INTERCAMBIOS TERRITORIAIS INTERCAMBIO TERRITORIAL GUIMARAES (PORTUGAL) MATERIAL PARA A VIAXE... NOME CURSO PROGRAMA DE ACTIVIDADES MÉRCORES 25 (Horarios en hora galega) As 08:30.- Saída do Centro. Chegar

Leia mais

FERRAMENTAS PARA A BÚSQUEDA DE EMPREGO O CURRÍCULO

FERRAMENTAS PARA A BÚSQUEDA DE EMPREGO O CURRÍCULO FERRAMENTAS PARA A BÚSQUEDA DE EMPREGO O CURRÍCULO Continuando o camiño ó emprego, a continuación centrámonos nas pautas a seguir á hora de utilizar as ferramentas precisas para iniciar a búsqueda de emprego.

Leia mais

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS NORMATIVA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA HISTORIAL DE CAMBIOS FECHA Órgano Actuación PUBLICACIÓN Boletín Nº Fecha 29/12/2010 Pleno Corporación Aprobación BOP 53 05/03/2011

Leia mais

Múltiplos e divisores

Múltiplos e divisores 2 Múltiplos e divisores Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Saber se un número é múltiplo doutro. Recoñecer as divisións exactas. Achar todos os divisores dun número. Recoñecer os números primos. Descompor

Leia mais

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTAIS XUDICIAIS

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTAIS XUDICIAIS FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE SERIES DOCUMENTAIS XUDICIAIS 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 1.1. Denominación autorizada Código Expedientes de xuízos de faltas. 0001 Outras denominacións Xuízos

Leia mais

GUÍA DE ACTUACIÓN COORDINADA CONTRA O MALTRATO DE PERSOAS MAIORES OU ADULTAS CON DISCAPACIDADE

GUÍA DE ACTUACIÓN COORDINADA CONTRA O MALTRATO DE PERSOAS MAIORES OU ADULTAS CON DISCAPACIDADE GUÍA DE ACTUACIÓN COORDINADA CONTRA O MALTRATO DE PERSOAS MAIORES OU ADULTAS CON DISCAPACIDADE Xunta de Galicia Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal 2011 4 1ª Edición, 2011 Axentes implicados

Leia mais

Nome e apelidos:... Curso:... Data:... POTENCIAS E RAÍCES. Lese a elevado á quinta. BASE

Nome e apelidos:... Curso:... Data:... POTENCIAS E RAÍCES. Lese a elevado á quinta. BASE 2 Potencias e raíces Lembra o fundamental Curso:... Data:... POTENCIAS E RAÍCES CONCEPTO DE POTENCIA EXPOÑENTE Calcula. a a a a a = a 5 { 5 VECES BASE Lese a elevado á quinta. 3 2 = 2 5 = 4 3 = 7 2 = PROPIEDADES

Leia mais

O TEATRO GREGO CUESTIONARIOS DE LECTURA

O TEATRO GREGO CUESTIONARIOS DE LECTURA Teatro de Éfeso O TEATRO GREGO CUESTIONARIOS DE LECTURA Edipo rei Sófocles (obra de selectividade en Galicia)..2 Antígona -Sófocles...3 Electra Sófocles..4 As nubes- Aristófanes (obra de selectividade

Leia mais

GRAO EN ENXEÑARÍA AGRÍCOLA E AGROALIMENTARIA Informe de satisfacción de prácticas. Curso Contenido

GRAO EN ENXEÑARÍA AGRÍCOLA E AGROALIMENTARIA Informe de satisfacción de prácticas. Curso Contenido GRAO EN ENXEÑARÍA AGRÍCOLA E AGROALIMENTARIA Informe de satisfacción de prácticas. Curso 2016 2017 Contenido Cuestionario e resultados por curso... 2 Resultados do primeiro curso... 3 Resultados do segundo

Leia mais

Informe VIH-sida en Galicia 2015

Informe VIH-sida en Galicia 2015 Informe VIH-sida en Galicia 2015 Diagnósticos de infección polo VIH: 2004-2014 Casos de sida: 1984-2014 Altas hospitalarias en relación co VIH: 2000-2014 Mortalidade polo VIH-sida: 1984-2013 Probas de

Leia mais

SISTEMA DIÉDRICO I Intersección de planos e de recta con plano TEMA 8 INTERSECCIÓNS. Obxectivos e orientacións metodolóxicas. 1.

SISTEMA DIÉDRICO I Intersección de planos e de recta con plano TEMA 8 INTERSECCIÓNS. Obxectivos e orientacións metodolóxicas. 1. Obxectvos e orentacóns metodolóxcas SISTEMA DIÉDRICO I Interseccón de planos e de recta con plano TEMA 8 Como prmero problema do espazo que presenta a xeometría descrtva, o alumno obterá a nterseccón de

Leia mais

PLAN DE IGUALDADE DO PERSOAL MUNICIPAL DO CONCELLO DA CORUÑA. Co cofinanciamento de: IGUALDADE E DIVERSIDADE

PLAN DE IGUALDADE DO PERSOAL MUNICIPAL DO CONCELLO DA CORUÑA. Co cofinanciamento de: IGUALDADE E DIVERSIDADE PLAN DE DO PERSOAL MUNICIPAL DO CONCELLO DA CORUÑA Co cofinanciamento de: 1 PLAN DE ÍNDICE 3-5 6 7 8 9 9-11 12 13 14-16 17-18 19-20 21 21 22-23 24 24 25 26 27 28 28 30-32 I. CONTEXTUALIZACIÓN II. PRINCIPIOS

Leia mais

Plan de Sistemas TIC na Administración de Xustiza en Galicia

Plan de Sistemas TIC na Administración de Xustiza en Galicia Plan de Sistemas TIC na Administración de Xustiza en Galicia Santiago, 14 de xuño de 2010 Por qué o Plan de Sistemas? A Administración de Xustiza enfróntase con grandes retos que asumir derivados dun novo

Leia mais

CENTRO DE FARMACOVIXILANCIA DE GALICIA. Boletín de. farmacovixilancia REACCIÓNS ADVERSAS A MEDICAMENTOS EN PACIENTES XERIÁTRICOS

CENTRO DE FARMACOVIXILANCIA DE GALICIA. Boletín de. farmacovixilancia REACCIÓNS ADVERSAS A MEDICAMENTOS EN PACIENTES XERIÁTRICOS CENTRO DE FARMACOVIXILANCIA DE GALICIA Boletín de farmacovixilancia Nº 8 XULLO 25 8 REACCIÓNS ADVERSAS A MEDICAMENTOS EN PACIENTES XERIÁTRICOS ÍNDICE ENVELLECEMENTO POBOACIONAL 1 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIAIS

Leia mais

O BARCO DE VALDEORRAS

O BARCO DE VALDEORRAS V CROSS POPULAR DE O SALGUEIRAL VIª CARREIRA POPULAR DOS SANTIÑOS O BARCO DE VALDEORRAS BARCO DE VALDEORRAS 03/11/2013 O CLUBE ADAS PROINOR, coa colaboración do Concello de O Barco de Valdeorras, a Delegación

Leia mais

cooperativas de galicia cooperativas de galicia Informe de síntese 2010

cooperativas de galicia cooperativas de galicia Informe de síntese 2010 cooperativas de galicia cooperativas de galicia Informe de síntese 2010 cooperativas de galicia Informe de síntese 2010 Autores_ María Rosario Babío Arcay Manuel Jordán Rodríguez edita_ Xunta de Galicia

Leia mais

III PLAN DE IGUALDADE

III PLAN DE IGUALDADE III PLAN DE IGUALDADE Concello de Carballo Concellería de Igualdade e Benestar 2011 2014 III PLAN DE IGUALDADE Concello de Carballo Concellería de Igualdade e Benestar ANO 2011 ÍNDICE III PLAN DE IGUALDADE

Leia mais

ESTUDO DA CARACTERIZACIÓN DA DEMANDA TURÍSTICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ANO CETUR Universidade de Santiago de Compostela

ESTUDO DA CARACTERIZACIÓN DA DEMANDA TURÍSTICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ANO CETUR Universidade de Santiago de Compostela ESTUDO DA CARACTERIZACIÓN DA DEMANDA TURÍSTICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA ANO 2015 CETUR Universidade de Santiago de Compostela CETUR Centro de Estudos Avanzados Parque de Vista Alegre Rúa das Salvadas

Leia mais

DOG Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014 Páx. 11016

DOG Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014 Páx. 11016 DOG Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014 Páx. 11016 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan

Leia mais

CONTRATOS-PROGRAMA Información xeral sobre a convocatoria

CONTRATOS-PROGRAMA Información xeral sobre a convocatoria CONTRATOS-PROGRAMA Información xeral sobre a convocatoria 1. Que se pretende con esta convocatoria? A Resolución pretende acoller, baixo un marco único, a todos aqueles programas que se veñen desenvolvendo

Leia mais

Inecuacións. Obxectivos

Inecuacións. Obxectivos 5 Inecuacións Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Resolver inecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita. Resolver sistemas de ecuacións cunha incógnita. Resolver de forma gráfica inecuacións

Leia mais

Informe VIH-sida e outras ITS en Galicia 2017

Informe VIH-sida e outras ITS en Galicia 2017 Informe VIH-sida e outras ITS en Galicia 2017 Diagnósticos de infección polo VIH: 2004-2016 Casos de sida: 1984-2016 Altas hospitalarias en relación co VIH: 2000-2016 Mortalidade polo VIH-sida: 1984-2015

Leia mais

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS NO CURSO PRIMEIRO CICLO DE PRIMARIA (1º-2º

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS NO CURSO PRIMEIRO CICLO DE PRIMARIA (1º-2º ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS NO CURSO 2012-13 PRIMEIRO CICLO DE PRIMARIA (1º-2º curso) Titora 1º curso: M. Rosario Rey Titora 2º: Esther Fernández O SAMAÍN Alumnado de primeiro e segundo preparando

Leia mais

EDITA: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Formación e Colocación Instituto Galego das Cualificacións

EDITA: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Formación e Colocación Instituto Galego das Cualificacións EDITA: Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar Dirección Xeral de Formación e Colocación Instituto Galego das Cualificacións COORDINACIÓN: Marisa Mallo Fernández María José Cortés Jiménez EQUIPO

Leia mais

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia As políticas de austeridade e a reforma laboral provocan un intolerable retroceso na igualdade Marzo de 2014

Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia As políticas de austeridade e a reforma laboral provocan un intolerable retroceso na igualdade Marzo de 2014 Cadernos do S. N. de CC OO de Galicia As políticas de austeridade e a reforma laboral provocan un intolerable retroceso na igualdade Marzo de 2014 Secretaría Xeral de Política Lingüística Elaboración:

Leia mais

INFORME MULLER E MERCADO LABORAL EN GALIZA Natividade López Gromaz Gabinete Confederal de Economía

INFORME MULLER E MERCADO LABORAL EN GALIZA Natividade López Gromaz Gabinete Confederal de Economía INFORME MULLER E MERCADO LABORAL EN GALIZA 2014 Natividade López Gromaz Gabinete Confederal de Economía 1 SITUACIÓN LABORAL DA MULLER (Ano 2014) A crise económica que, desde o ano 2007, afecta a Galiza,

Leia mais

VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes U VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020 VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020 Xunta

Leia mais

Informe VIH-sida en Galicia 2016

Informe VIH-sida en Galicia 2016 Informe VIH-sida en Galicia 2016 Diagnósticos de infección polo VIH: 2004-2015 Casos de sida: 1984-2015 Altas hospitalarias en relación co VIH: 2000-2015 Mortalidade polo VIH-sida: 1984-2014 Probas de

Leia mais

Edita: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) Coordinación: Alberto Conde Bóveda. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.

Edita: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) Coordinación: Alberto Conde Bóveda. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Edita: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) Coordinación: Alberto Conde Bóveda. Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Revisión: Lucía Ferron Vidán. Instituto Galego de Seguridade

Leia mais

Plan Galego de Política Familiar

Plan Galego de Política Familiar 1 1. INTRODUCIÓN E MARCO SOCIODEMOGRÁFICO (Páx. 3) 2. MARCO NORMATIVO (Páx. 43) 3. METODOLOXÍA (Páx. 48) 4. VIXENCIA (Páx. 49) 5. OBXECTIVOS (Páx.50) 6. ÁREAS DE ACTUACIÓN (Páx. 51) Área de actuación 1:

Leia mais

Guía dos dereitos das mulleres vítimas de violencia de xénero

Guía dos dereitos das mulleres vítimas de violencia de xénero Guía dos dereitos das mulleres vítimas de violencia de xénero Guía dos dereitos das mulleres vítimasdeviolenciadexénero Edita: Confederación Intersindical Galega Secretaría Confederal da Muller Impresión:

Leia mais

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS, AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS, AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR FONDO SOLIDARIO DE LIBROS, AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR Estimadas familias, O DOG do 22 de maio de 2017 publica a Orde do 16 de maio de 2017, pola que se regula a participación

Leia mais

SISTEMAS DE POSICIONAMENTO GLOBAL

SISTEMAS DE POSICIONAMENTO GLOBAL 153 SISTEMAS DE POSICIONAMENTO GLOBAL Xesœs Pablo Gonz lez V zquez Universidade de Santiago Campus de Lugo 1. INTRODUCCIÓN O home tivo dende sempre a necesidade de co ece-la sœa posici n na Terra. A topograf

Leia mais

A 21 de Abril de Estimado Alcalde:

A 21 de Abril de Estimado Alcalde: A 21 de Abril de 2014 Estimado Alcalde: Tal e como me solicita, emito informe aclaratorio sobre o documento recibido de Consideracións ao estudo de viabilidade sobre un centro residencial para persoas

Leia mais

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DOG Núm. 190 Xoves, 4 de outubro de 2012 Páx. 38170 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DECRETO 193/2012, do 27 de setembro, polo que se regula o Observatorio

Leia mais

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ANEXO III MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE DE MÓDULOS PROFESIONAIS 1. Identificación da programación Centro educativo Centro Concello Ano académico 15015767 Politécnico de Santiago Santiago de Compostela 2016/2017 Ciclo formativo da familia profesional Familia profesional

Leia mais

PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC

PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC O Servizo de Informática e Comunicacións (en diante SIC) da UDC pon a disposición da comunidade universitaria o servizo de

Leia mais

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 17 Martes, 27 de xaneiro de 2015 Páx. 3885 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DECRETO 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011,

Leia mais