Que é unha rede de ordendores?

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Que é unha rede de ordendores?"

Transcrição

1 Redes Tema 4

2 Que é unha rede de ordendores? Unha rede informática é o conxunto de ordenadores interconectados entre sí, o que permite compartir recursos e información entre eles, Entre as ventaxas do uso de redes están: Posibilidade de compartir periféricos Posibilidade de compartir información Eliminación de duplicidades de datos Posibilidade de dispoñer dun control de usuarios Posibilidade de xerar copias de seguridade máis rápidas Posibilidade de comunicación entre os usuarios

3 Elementos dunha rede de ordenadores Ordenadores.- Necesitamos varios ordenadores independentes, é dicir, que poidan funcionar sen necesidade de rede. Os ordenadores poden ter o mesmo ou distinto sistema operativo Medio.- É o canle a través do cal viaxa a información Hardware de rede Dispositivos repetidores de sinal.- cables, routers, puntos de acceso Adaptadores de rede.- Convirte a información en sinal electrica (modem, tarxetas de rede) Software de rede.- Programas gracias ós que se pode usar a rede

4 O software de rede Dentro do software de rede distinguimos dous tipos: Sistema operativo de rede.- É a parte do sistema operativo que permite ó ordenador comunicarse con outros ordenadores. Dentro desto podemos considerar dous niveis: Os controladores ou drivers dos adaptadores de rede Os protocolos de rede instalados no sistema operativo, dos cales o máis usado é o TCP/IP Aplicacións de rede. Distínguense dous tipos Servidores.- son programas que ofrecen servicios ó resto de ordenadores da rede Os clientes.- son programas que utilizan os servicios prestados polos servidores que se están executando en outros ordenadores da rede

5 Resumo Rede informática Ordenadores Medio Hardware de rede Software de rede Dispositivos repetidores de sinal Adaptadores de rede Sistema operativo de rede Aplicacións de rede Controladores Protocolos Servidores Clientes

6 Tipos de rede segundo a súa extensión LAN (Local Area Network).- A súa extensión abarca, como máximo un edificio, de modo que calquera aula de informática normalmente ten unha rede deste tipo MAN (Metropolitan Area Network).- A súa extensión abarca varios edificios da mesma cidade, por exemplo, unha rede para os institutos dunha localidade WAN (Wide Area Network).- A súa extensión abarca provincias, países e incluso varios países usando medios públicos, o exemplo máis importante é a Internet

7 Tipos de rede Rede informática LAN MAN WAN

8 Estructura dunha rede Rede cableada simple.- Está composta por catro ordenadores conectados a un hub ou switch Ethernet. Cada ordenador está conectado por un cable de par trenzado independente. O cable ten a ambos lados conectores RJ415 e conéctase a un porto do hub e polo outro lado á tarxeta de rede do ordenador

9 Rede cableada con dous switches Esta rede é moi similar á anterior, so que en este caso temos seis ordenadores e o switch de 4 portos non é suficiente. A solución é usar un hub con máis portos ou conectar dous switch entre eles. A conexión faise con un cable igual que o dos ordenadores, só que neste caso un dos cables iría dun porto especial do hub 1 chamado uplink

10 Rede inalámbrica simple Esta rede sustitúe os cables por comunicacións inalámbricas mediante radiofrecuencias. Para esto é necesario un punto de acceso que recolla a sinal de todos os ordenadores e a repita. Ademáis, todos os ordenadores deben ter unha tarxeta de rede inalámbrica ou wifi que pode ser interna (PCI) ou externa (USB) Cando hai varias redes inalámbricas na mesma zona, para evitar que se solapen, cada unha ten un nome que se denomina SSID. Ademáis, para que os sinais non interfiran, cada unha debe usar un dos 15 canles dispoñíbles.

11 Rede inalámbrica simple Para evitar que ordenadores non desexados se unan á rede pódese establecer un contrasinal chamado clave WEP

12 Rede inalámbrica con dous puntos de acceso Na rede que representamos anteriormente, observamos que un ordenador está nun lugar ó que só chega o 15% do sinal Con este nivel é moi difícil que se poida comunicar cos demáis Unha solución consiste en colocar outro punto de acceso, de maneira que os dous teñan unha zona común. Colocando un segundo punto de acceso podemos conseguir que ó ordenador que antes lle chegaba o 15 % de sinal, ahora teña máis sinal gracias ó segundo puto de acceso. Ambos punto xeran unha soa rede co mesmo SSID e canle

13 Rede inalámbrica con dous punto de acceso

14 Rede de cable e inalámbrica Outra posible solución para os ordenadores que quedan fora da cobertura dun punto de acceso é usar cable. Tódolos puntos de acceso teñen un porto RJ45 para conectar mediante cable.

15 Conexión a internet con un módem Un modem sirve para conectar un só ordenador a internet Se este ordenador está conectado por outra parte a unha rede usando un tipo de programa especial chamado proxy pódese facer que o resto de ordenadores da rede accedan a internet a través de ese modem e a correspondente conexión A esto chámaselle ter unha conexión compartida O problema que ten é que o ordenador que ten o modem conectado debe estar sempre encendido, conectado e con software funcionando O software proxy tamén pode restrinxir o acceso a internet ó resto de ordenadores.

16 Conexión cun módem

17 Conexión a internet cun router Un router ADSL é un dispositivo que mezcla nun só aparato un módem ADSL e un switch segundo sexa so de cable ou inalámbrico A través da parte modem conéctase a internet usando unha línea ADSL. A través da parte hub conecta tódolos ordenadores en rede e permite o acceso de todos eles a internet. A diferencia co tipo anterior é que ningún ordenador ten que estar permanentemente encendido

18 Estructura lóxica dunha rede Para que os ordenadores dunha rede poidan intercambiar información son necesarias unhas regras que determinen como se envía información Estas regras están implementadas nos ordenadores en forma dos chamados protocolos Os protocolos están incorporados no sistema operativo e entre ambos ocúpanse das comunicacións. Os protocolos reciben encargos das aplicacións de rede e realizan as comunicacións necesarias para facer esos encargos Unha das funcións do protocolo é determinar como se identifica cada ordenador dentro da rede. O protocolo máis usado é o TCP/IP. O sistema Windows sempre o ten instalado

19 Direccións IP Os nomes dos ordenadores nunha sede que usa o protocolo TCP/IP denomínanse direccións IP. As direccións IP están formadas por catro números entre 0 e 255 separados por puntos Para as redes locais, solo valen un conxunto de direccións chamadas direccións privadas que son as seguintes Rango 1.- desde a Rango 2 de a Rango 3 desde ata

20 Direccións IP As direccións IP públicas úsanse para codificar cada conexión particular a internet A dirección IP está acompañada dunha serie de números que se chaman máscara de subrede que dependen do rango escollido: Para o rango Para o rango Para o rango Todos os ordenadores dunha rede deben ter direccións de un so dos rango e cada ordenador debe ter unha dirección diferente A máscara de subrede indica os números da dirección IP que deben ser iguais en todos os ordenadores

21 Direccións IP No rango 1 todas as direccións teñen igual o primeiro número No rango 2 todas as direccións teñen iguais os dous primeiros números No rango 3 todas as direccións teñen igual os tres primeiros números Podemos dicir que unha rede é unha familia de irmás, na que todos teñen os mesmos apelidos para que se lles recoñeza como familia, pero cada un ten distinto nome

22 Direccións IP Supoñamos que queremos poñer direccións IP a unha rede de catro ordenadores En primeiro lugar debemos escoller o rango. Por exemplo, usaremos o rango 2. Ó escoller este rango, sabemos que as máscaras de subrede son e que todas as direccións deben ter os mesmos dous primeiros números A continuación escollemos eses dous primeiros números que deben estar dentro do permitido para o rango 2. Escollemos, por exemplo Agora escollemos os outro dous e formamos as IP dos ordenadores da rede: Por exemplo:

23 A rede Windows En Windows cada ordenador ten un nome. Os nomes non sustitúen á IP Para saber o nome dun ordenador pulsamos o botón dereito sobre Mi PC e escollemos Propiedades. Vamos á pestaña Nombre de equipo e ahí atopamos o nome completo Os ordenadores dunha rede de Windows agrúpanse usando Grupos de traballo Para saber a que grupo de traballo pertence un ordenador pulsamos o botón dereito sobre o icono de Mi PC e escollemos Propiedades. Logo vamos á pestaña nome de equipo e ahí atopamos o nome do grupo.

24 Intranets Unha intranet é unha páxina web interna da rede So se pode acceder a ela desde a rede na que está Úsase para ter páxinas con información á que so poden acceder os usuarios dunha rede Unha forma de acceder é a mesma que a dunha páxina web pero usando o nome IP dun ordenador de rede

PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC

PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC PROCEDEMENTO DE CONEXIÓN A SERVIDORES E EQUIPOS DA REDE DE DATOS INTERNA DA UDC O Servizo de Informática e Comunicacións (en diante SIC) da UDC pon a disposición da comunidade universitaria o servizo de

Leia mais

O CONTRATO DE TRABALLO

O CONTRATO DE TRABALLO O CONTRATO DE TRABALLO Enlace da páxina oficial do Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) con información sobre os contratos de traballo www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/redirect.do?page=ah0103

Leia mais

Conexión á rede Wifi edu.xunta.es: Instrucións

Conexión á rede Wifi edu.xunta.es: Instrucións Conexión á rede Wifi edu.xunta.es: Instrucións Índice 1.Introdución: 5 2.Configuración: 6 3.Equipos Abalar. 6 4.Maqueta corporativa Abalar Libre.6 5.Ubuntu (Linux) 8 6.Windows 7 9 7.Windows 8/10 11 8.Windows

Leia mais

SBN: O TEMPO NO XORNAL

SBN: O TEMPO NO XORNAL I SBN:9788445345054 1.O TEMPO NO XORNAL PROXECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. CAMBIO CLIMÁTICO 1 O TEMPO NO XORNAL Nesta materia debedes recoller datos meteorolóxicos, podendo obtelos de tres fontes diferentes.

Leia mais

Potencias e radicais

Potencias e radicais Potencias e radicais Contidos 1. Radicais Potencias de expoñente fraccionario Radicais equivalentes Introducir e extraer factores Cálculo de raíces Reducir índice común Radicais semellantes. Propiedades

Leia mais

MANUAL DE USUARIO DE etrades

MANUAL DE USUARIO DE etrades MANUAL DE USUARIO DE etrades Versión: v.01.02 Data edición: 14/12/2010 1. ACCESO Á APLICACIÓN... 3 2. EMPRESA DESPRAZA... 4 3. DATOS DO DESPRAZAMENTO... 5 4. EMPRESA CONTRATA... 6 5. PERSOAL... 8 6. RESUMO...

Leia mais

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015

PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 PROCEDEMENTO FACTURA ELECTRÓNICA - UNIVERSIDADE DE VIGO 2015 A) ALTA NO REXISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS DA XUNTA DE GALICIA SEF O primeiro que hai que facer é acceder ao SEF a través do seu enlace para

Leia mais

PIALE Integración en lingua portuguesa

PIALE Integración en lingua portuguesa PIALE Integración en lingua portuguesa Lisboa, outubro de 2015 Isabel Mato Sánchez. IES de Cacheiras (Teo) E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para todos os adultos?

Leia mais

Proceso de facturación.

Proceso de facturación. Proceso de facturación. O proceso de facturación permite asignar os cargos dunha reserva a unha ou varias facturas que, á súa vez, poden estar tamén a un ou varios nomes. Facturar todos os importes a un

Leia mais

INSTRUCIÓNS PARA A EDICIÓN DE ARTIGOS

INSTRUCIÓNS PARA A EDICIÓN DE ARTIGOS INSTRUCIÓNS PARA A EDICIÓN DE ARTIGOS RESUMO Anxo de la Puente Fernández, Presidente CPMA-Vigo Neste Anexo ó Regulamento da web da CPMA-Vigo danse as instrucións para crear, editar e publicar artigos na

Leia mais

Portal de Directores de Centro de Gasto da USC

Portal de Directores de Centro de Gasto da USC Portal de Directores de Centro de Gasto da USC Índice Introdución Acceso ao Portal Operacións de Usuario Informes Orzamento Execución Xestión de follas de pedimento Alta Visualización Introdución (1) O

Leia mais

Rede CeMIT Cursos Gratuítos de Alfabetización Dixital MAIO Aula CeMIT de Cuntis

Rede CeMIT Cursos Gratuítos de Alfabetización Dixital MAIO Aula CeMIT de Cuntis Rede CeMIT Cursos Gratuítos de Alfabetización Dixital MAIO 2017 Aula CeMIT de Cuntis CIBERDELITOS Días: 2 e 4 de Maio (martes e xoves) Horario: 10:00h a 13:00h Nº de Prazas: 10 Nº de Horas: 6h Descrición

Leia mais

"Enrédate con seguridade" by FADEMGA Plena inclusión Galicia is licensed

Enrédate con seguridade by FADEMGA Plena inclusión Galicia is licensed "Enrédate con seguridade" by FADEMGA Plena inclusión Galicia is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License. Puede hallar permisos más allá de

Leia mais

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO

EXPOSICIÓN DE TEMAS FASES DO TRABALLO. 2. Xustificación necesidade utilidades. 3. Motivación introdutória 3º ESO EXPOSICIÓN DE TEMAS º ESO O proxecto consiste en que o alunado da clase, por grupos, expoña unha unidade completa ou ben parte dunha unidade do programa. Para iso organizarán-se grupos dun mínimo de dous

Leia mais

Manual de cumprimentación da solicitude

Manual de cumprimentación da solicitude Manual de cumprimentación da solicitude Para comezar a realizar a comprimentación da solicitude poderá acceder a páxina habilitada a tal efecto na dirección: https://cooperativas.xunta.es Pasos xerais

Leia mais

Uso do Disco Privado Virtual: acceso web ó contorno de probas

Uso do Disco Privado Virtual: acceso web ó contorno de probas Uso do Disco Privado Virtual: acceso web ó contorno de probas Aplicación web do Disco Privado Virtual Aplicación web do Disco Privado Virtual Acceder ó Disco Privado Virtual Conectarse ó DPV Autenticación

Leia mais

Roteador de Banda Larga Guia de Instalação rápida

Roteador de Banda Larga Guia de Instalação rápida Roteador de Banda Larga Guia de Instalação rápida 1 Conectando o Roteador de Banda Larga Antes de conectar o hardware, assegure-se de desligar seu aparelho Ethernet, modem Cable / DSL e o Roteador de Banda

Leia mais

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet

En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet Enquisa de condicións de vida das familias. Novas tecnoloxías. Ano 2013 RESUME DE RESULTADOS En 2013, o 59,2% dos fogares galegos contan con conexión a internet O 58,1% da poboación galega de 5 ou máis

Leia mais

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS CAMBIOS NO CALENDARIO DE VACINACIÓN Que é o calendario de vacinación infantil? É o documento que inclúe as vacinas que se recomenda administrarlle á poboación dependendo

Leia mais

Acceso ao xestor documental

Acceso ao xestor documental Acceso ao xestor documental Na ventana inicial accedemos a [Documentación] para acceder ao xestor documental. Páxina: 1 Apartados: operacións con cartafoles e ficheiros Dispón de varios botóns para realizar

Leia mais

Requisitos para subir documentos ao

Requisitos para subir documentos ao Requisitos para subir documentos ao Ser PDI Rexistrarse en RUC Solicitar a activación dos permisos para o depósito de documentos, enviando un correo a ruc@udc.es. Nel debes indicar os teus datos persoais

Leia mais

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015)

V I G O AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) AVALIACIÓN DE CALIDADE OFICINAS MUNICIPAIS DE DISTRITO (SETEMBRO 2015) V I G O FICHA TÉCNICA TRABALLO DE CAMPO: Do 21 de setembro ao 5 de outubro (a.i.) MOSTRA: 374 persoas PÚBLICO OBXETIVO: Usuarios/as

Leia mais

Os Números Reais. 1. Introdución. 2. Números racionais. Número irracionais

Os Números Reais. 1. Introdución. 2. Números racionais. Número irracionais Os Números Reais 1. Introdución 2. Números racionais. Números irracionais 2.1 Números racionais 2.2 Números irracionais 3. Os números reais. A recta Real 4. Aproximacións e erros 5. Notación Científica

Leia mais

PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD ( )

PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD ( ) PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD (010-017) XUÑO 017 (OPCIÓN A). 0,75+1 ptos Página de 47 Página 3 de 47 XUÑO 017 (OPCIÓN B). 1,75 ptos Página 4 de 47 Página 5 de 47 SETEMBRO 017 (OPCIÓN A). 1 pto Página 6 de

Leia mais

Múltiplos e divisores

Múltiplos e divisores 2 Múltiplos e divisores Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Saber se un número é múltiplo doutro. Recoñecer as divisións exactas. Achar todos os divisores dun número. Recoñecer os números primos. Descompor

Leia mais

Decreto lei RD 16/2012. Preguntas frecuentes

Decreto lei RD 16/2012. Preguntas frecuentes Decreto lei RD 16/2012 Preguntas frecuentes [ Contido ] [ Porcentaxes e límites de achega ]...2 Cales son os cambios que se producirán na prestación farmacéutica?...2 Se supero o meu tope máximo mensual,

Leia mais

3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA

3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA 3.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA A.- A ACTIVIDADE ECONÓMICA : compoñentes e sectores (páx. 94-5) A.1.- Que é a actividade económica? A actividade económica é o conxunto de tarefas ou actividades dos seres humanos

Leia mais

A Sociedade da Información nas empresas TIC de Galicia Principais indicadores. V Plan Galego de Estatística Edición: 2018

A Sociedade da Información nas empresas TIC de Galicia Principais indicadores. V Plan Galego de Estatística Edición: 2018 SI A Sociedade da Información nas empresas TIC de Galicia Principais indicadores. V Plan Galego de Estatística 2017-2021 Edición: 2018 ÍNDICE 1. Caracterización do sector TIC 3 2. Actividades de I+D+i

Leia mais

Certificados de profesionalidade. Competencias clave nivel II. Competencia lingüística: lingua galega

Certificados de profesionalidade. Competencias clave nivel II. Competencia lingüística: lingua galega CLG-N2-13 Certificados de profesionalidade. Competencias clave nivel II Proba escrita Competencia lingüística: lingua galega Duración: sesenta minutos 1º apelido 2º apelido Nome Lugar do exame Data Obxectivo

Leia mais

I.E.S. CADERNO Nº 1 NOME:

I.E.S. CADERNO Nº 1 NOME: I.E.S Os números naturais Contidos 1. Números naturais Sistema de numeración decimal Escritura Orde e redondeo 2. Operacións Suma e resta Multiplicación e división Xerarquía das operacións 3. Potencias

Leia mais

2 Prestacións económicas da Seguridade Social

2 Prestacións económicas da Seguridade Social 28 2 Prestacións económicas da Seguridade Social 2.1 Prestación económica por parto ou adopción múltiple Trátase dunha axuda económica, de pagamento único, cando o número de fillas ou fillos que nacen

Leia mais

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC

5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) 5ª ENQUISA SOBRE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DAS COMUNICACIÓNS AO ESTUDANTADO DA USC Co patrocinio de 0. DATOS DA ENQUISA Preguntas: 56 (

Leia mais

Ámbito: Xerencias de Atención Primaria e Centros de Saúde. Exemplo

Ámbito: Xerencias de Atención Primaria e Centros de Saúde. Exemplo Instrución: 14/2007 Data: 1/06/2007 Asunto: Trámites administrativos de aseguramento a realizar nos centros de saúde Orixe: Dirección Xeral de Aseguramento e Planificación Sanitaria e Dirección Xeral de

Leia mais

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo

Condicións do Campamento Explora Ourense subtítulo Condicións do Campamento Explora Ourense 2016 subtítulo 1. Introdución O campamento de verán Explora Ourense; un proxecto lúdico e educativo que inclúe a programación e o desenvolvemento de actividades

Leia mais

ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2

ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODAS E ESTABLECEMENTO DO CORRESPONDENTE PREZO PÚBLICO P2 ORDENANZA REGULADORA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO XANTAR SOBRE RODASEESTABLECEMENTODOCORRESPONDENTEPREZOPÚBLICO P2 Exposicióndemotivos. OConcellodeRibadeoten,adiadehoxe,unhapoboaciónde10.080habitantesdos

Leia mais

XEOMETRÍA MÉTRICA DO ESPAZO

XEOMETRÍA MÉTRICA DO ESPAZO XEOMETRÍA MÉTRICA DO ESPAZO Índice. Ángulos..... Ángulo de dúas rectas..... Ángulo de dous planos..... Ángulo de recta e plano.... Distancias... 4.. Distancia entre dous puntos... 4.. Distancia dun punto

Leia mais

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares.

Listaxe dos compoñentes do grupo-clase. Horario das clases. Profesorado e módulos. Calendario escolar. Actividades complementarias e extraescolares. 5.2 Acollemento Enténdese por acollemento o proceso que pon en marcha o centro a través dunhas actividades que teñen como obxectivo facilitar a chegada e a adaptación do novo alumnado. A maioría do alumnado

Leia mais

Plan de Evacuación. CIFP Carlos Oroza. Curso 2017/18

Plan de Evacuación. CIFP Carlos Oroza. Curso 2017/18 Plan de Evacuación CIFP Carlos Oroza Curso 2017/18 Obxectivos do Plan de evacuación Amosar a toda a comunidade educativa como debe actuarse en situacións de emerxencia. Coñecer as diferentes zonas e as

Leia mais

Memoria final do departamento de ECONOMÍA IES A Xunqueira II. Pontevedra.

Memoria final do departamento de ECONOMÍA IES A Xunqueira II. Pontevedra. Memoria final do departamento de ECONOMÍA IES A Xunqueira II. Pontevedra. Asdo. A xefatura de departamento. Dª/D. Jorge Fernández Seoane Departamento de Economía Páxina 1 de 7. 1. Modificacións introducidas

Leia mais

Xeometría analítica do plano

Xeometría analítica do plano 8 Xeometría analítica do plano Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Recoñecer os elementos dun vector identificando cando dous vectores son equipolentes. Facer operacións con vectores libres tanto analítica

Leia mais

AXUDA DE USO DO CALENDARIO DE AULA

AXUDA DE USO DO CALENDARIO DE AULA AXUDA DE USO DO CALENDARIO DE AULA O calendario de aula permite que o alumno/a poida xestionar os diferentes acontecementos e o paso do tempo nas aulas, desde un ordenador con conexión a internet, e preferentemente

Leia mais

PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE

PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE PLAN DE SEGURIDADE DA ETSE Integración dun PLAN DE ORDE E LIMPEZA (POL) para os laboratorios CONSIDERANDO : 1- A falta de orde e limpeza como un factor de risco máis. 2- Que a interacción entre as tarefas

Leia mais

PREVENCIÓN = SAÚDE. A prevención na casa. a mellor axuda

PREVENCIÓN = SAÚDE. A prevención na casa. a mellor axuda Por suposto, non temos que ser expertos en todo, pero como pais interesados en aprender pautas de actuación cos seus fillos, especialmente de comunicación acerca do cánnabis deixámosvos a seguinte ligazón

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Versión lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016 Permiten pasalo ben, durante 10 días, convivindo e relacionándote con outras persoas nun espazo lúdico, humano,

Leia mais

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal

Programa de formación en comercialización e marketing. Orientación comercial á grande distribución. As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación comercial á grande distribución As claves do punto de venda Entender o lineal Programa de formación en comercialización e marketing Orientación

Leia mais

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III

BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III BOLSA DE EMPREGO BEN EMPREGADO III DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SERVIZO INTEGRADO NO PROGRAMA BEN EMPREGADO páx. 0 O Programa de Fomento do Emprego e a Economía dos Sectores Estratéxicos da provincia

Leia mais

Nome e apelidos:... Curso:... Data:... POTENCIAS E RAÍCES. Lese a elevado á quinta. BASE

Nome e apelidos:... Curso:... Data:... POTENCIAS E RAÍCES. Lese a elevado á quinta. BASE 2 Potencias e raíces Lembra o fundamental Curso:... Data:... POTENCIAS E RAÍCES CONCEPTO DE POTENCIA EXPOÑENTE Calcula. a a a a a = a 5 { 5 VECES BASE Lese a elevado á quinta. 3 2 = 2 5 = 4 3 = 7 2 = PROPIEDADES

Leia mais

DE PC A ARDUINO POR BLUETOOTH

DE PC A ARDUINO POR BLUETOOTH DE PC A ARDUINO POR BLUETOOTH Enviando datos a tu PC mediante Bluetooth Home De Arduino A Tu PC Por BlueTooth OBJETIVOS. Conectar TU PC a Arduino mediante Bluetooth. Gobernar un circuito, por ejemplo TACHOS

Leia mais

Redes de Computadores. Disciplina: Informática Prof. Higor Morais

Redes de Computadores. Disciplina: Informática Prof. Higor Morais Redes de Computadores Disciplina: Informática Prof. Higor Morais 1 Agenda Sistemas de Comunicação Histórico das Redes de Comunicação de Dados Mídias de Comunicação Meios de Transmissão Padrões e Protocolos

Leia mais

Matemática Financeira

Matemática Financeira Matemática Financeira 1. Introdución 2. Porcentaxes 2.1 Incrementos e diminucións porcentuais 2.2 Porcentaxes encadeadas 3. Problemas de intereses 3.1 Interese Simple 3.2 Interese Composto. Capitalización.

Leia mais

PAU XUÑO 2014 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2014 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2014 Código: 26 MATEMÁTICAS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Leia mais

PAU XUÑO 2013 MATEMÁTICAS II

PAU XUÑO 2013 MATEMÁTICAS II PAU XUÑO 2013 Código: 26 MATEMÁTICAS II (O alumno/a debe responder só aos exercicios dunha das opcións. Puntuación máxima dos exercicios de cada opción: exercicio 1= 3 puntos, exercicio 2= 3 puntos, exercicio

Leia mais

Potencias e raíces de números enteiros

Potencias e raíces de números enteiros Potencias e raíces de números enteiros Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Expresar multiplicacións dun mesmo número en forma de potencia. Realizar operacións con potencias. Traballar con potencias

Leia mais

NAVEGA CON RUMBO.

NAVEGA CON RUMBO. NAVEGA CON RUMBO www.navegaconrumbo.es Uso de internet Que facemos en internet? Navegar pola Web Buscar información Correo electrónico Redes sociais Mensaxería instantánea (chats) Xogos en liña Intercambio

Leia mais

CONFIGURAÇÃO DOS ACCESS POINT EM MODO AP REPEATE (REPETIDOR) TL-WA501G E TL-WA601G. Roteadores Versão:

CONFIGURAÇÃO DOS ACCESS POINT EM MODO AP REPEATE (REPETIDOR) TL-WA501G E TL-WA601G. Roteadores Versão: CONFIGURAÇÃO DOS ACCESS POINT EM MODO AP REPEATE (REPETIDOR) TL-WA501G E TL-WA601G Roteadores Versão: 080429 CONECTANDO O PONTO DE ACESSO 1. Primeiro, conecte o cabo de força no painel traseiro do TL-WA501G.

Leia mais

Guia Rápido de Instalação SL-D300N. Guia Rápido de Instalação

Guia Rápido de Instalação SL-D300N. Guia Rápido de Instalação Guia Rápido de Instalação SL-D300N Guia Rápido de Instalação Roteador Wireless SL-D300N Conteúdo do Pacote Um Modem Roteador Wireless SL-D300N Um Adaptador de Energia Um cabo Rj45 Dois Cabos Rj11 Guia

Leia mais

CADERNO Nº 13 NOME: DATA: / / Estatística

CADERNO Nº 13 NOME: DATA: / / Estatística Estatística Contidos 1. Vocabulario estatístico Poboación, mostra, individuo e carácter 2. Carácter. Variable estatística Carácter cualitativo. Atributos Variables discretas Variables continuas 3. Ordenación

Leia mais

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN PARA A SOLICITUDE DE ADMISIÓN MATRÍCULA PARA O CURSO 2017-2018 As solicitudes de admisión dirixidas á dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados presentaranse

Leia mais

Redes de Comunicação. Duarte Mendes Número 16, turma 10/ /2014

Redes de Comunicação. Duarte Mendes Número 16, turma 10/ /2014 Redes de Comunicação Duarte Mendes Número 16, turma 10/13 2013/2014 Introdução Neste trabalho vamos falar sobre o hardware específico para redes de computadores, ver os diferentes tipos de hardware e os

Leia mais

Control de programación en Matlab

Control de programación en Matlab Crea un arquivo de texto chamado datos exame1.txt co seguinte contido: 1 0-1 0-2 1 1-1 0 2-1 3 Escribe un programa de Matlab chamado exame1.m que lea por teclado o nome do arquivo anterior e lea o arquivo

Leia mais

Equipamentos, Tipos de Rede, Topologias, Prof. Roberto Andrade

Equipamentos, Tipos de Rede, Topologias, Prof. Roberto Andrade Introdução a Redes Equipamentos, Tipos de Rede, Topologias, Internet, Intranet e Extranet Prof. Roberto Andrade Rede doméstica ou Rede Ponto a Ponto (PeertoPeer) O que é: Interligar um computador diretamente

Leia mais

PROTOCOLO USO PISTOLAS INTRADERMOTUBERCULINIZACIÓN

PROTOCOLO USO PISTOLAS INTRADERMOTUBERCULINIZACIÓN PROTOCOLO USO PISTOLAS ÍNDICE 1.- USO... 1 1.1. SISTEMÁTICA DE TRABALLO... 1 1.1.1. Calibración... 1 1.- USO As pistolas de intradermotuberculinización están destinadas ao uso veterinario para a inoculación

Leia mais

COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social Área de Orientación Laboral e Emprego

COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ. Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social Área de Orientación Laboral e Emprego COMO FACER UN CURRICULUM EFICAZ Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social Recursos de información Páxina web. http://www.usc.es/gl/servizos/saee/aol/ Perfil facebook https://www.facebook.com/areadeorientacionlaboral.usc

Leia mais

EXERCICIOS DE XEOMETRÍA. PAU GALICIA

EXERCICIOS DE XEOMETRÍA. PAU GALICIA IES "Aga de Raíces" de Cee EXERCICIOS DE XEOMETRÍA PAU GALICIA 1 a) (Xuño 2001) En que posición elativa poden esta tes planos no espazo que non teñen ningún punto en común? b) (Xuño 2001) Detemine a posición

Leia mais

Puntos singulares regulares e irregulares. Serie de Frobenius. Ecuación de Bessel

Puntos singulares regulares e irregulares. Serie de Frobenius. Ecuación de Bessel Puntos singulares regulares e irregulares. Serie de Frobenius. Ecuación de Bessel Índice 1. Introdución 1. Puntos singulares regulares.1. Definición..................................... Estudo dun punto

Leia mais

REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMPUTADORES Aulas 16 / 17 / 18 REDES DE COMPUTADORES Por: André 1 Aparecido da Silva Qual a maior rede de computadores do mundo? 2 2 OBJETIVO GERAL COMPARTILHAR RECURSOS: Conexão com a internet; Impressoras; Scanner;

Leia mais

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III

Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III Conceitos PARTE III Conceptos PARTE III REGIÃO NORTE GALICIA Camas por 1000 habitantes: número de camas de hospitais e de centros de saúde com internamento referido à população residente estimada para

Leia mais

Algúns conceptos matemáticos necesarios para a materia Optica Física

Algúns conceptos matemáticos necesarios para a materia Optica Física Algúns conceptos matemáticos necesarios para a materia Optica Física Estas notas carecen do rigor dun texto especializado de matemáticas ó que non pretenden substituír. Unicamente son recordatorio informal

Leia mais

Disciplina: Dispositivos de Rede II. Professor: Jéferson Mendonça de Limas. 4º Semestre. Aula 02 Dispositivos Básicos de Rede

Disciplina: Dispositivos de Rede II. Professor: Jéferson Mendonça de Limas. 4º Semestre. Aula 02 Dispositivos Básicos de Rede Disciplina: Dispositivos de Rede II Professor: Jéferson Mendonça de Limas 4º Semestre Aula 02 Dispositivos Básicos de Rede 2014/2 Roteiro Introdução Adaptadores de Rede Reptidor Hub Bridge Introdução O

Leia mais

Edita: Servizo Galego de Saúde / Consellería de Sanidade. Elabora: División de Asistencia Sanitaria. Colaboradores: Pablo Galego Feal

Edita: Servizo Galego de Saúde / Consellería de Sanidade. Elabora: División de Asistencia Sanitaria. Colaboradores: Pablo Galego Feal Edita: Servizo Galego de Saúde / Consellería de Sanidade Elabora: División de Asistencia Sanitaria Colaboradores: Pablo Galego Feal Antonio García Quintáns Ana Mª Gutiérrez Molina Javier Abalo Piñeiro

Leia mais

CAMPA A RESGAL

CAMPA A RESGAL CAMPAÑA RESGAL 02-03-2017 ÍNDICE 2 _RESGAL e tecnoloxía A Rede Dixital de Emerxencias e Seguridade de Galicia xurde co obxectivo de mellorar a coordinación nas emerxencias en Galicia. REDE PÚBLICA RESGAL

Leia mais

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO 2017-2018 1 Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia

Leia mais

EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: XEOMETRÍA MÉTRICA DO ESPAZO

EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: XEOMETRÍA MÉTRICA DO ESPAZO EXERCICIOS AUTOAVALIABLES: XEOMETRÍA MÉTRICA DO ESPAZO. Acha o ángulo que forman as rectas x y z + e x y. y z x. Comproba que as rectas r: y z e s:(x, y, z) ( + λ,, + λ) se cruzan e logo acha o ángulo

Leia mais

ÍNDICE. 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade

ÍNDICE. 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade Páx. 1 de 10 ÍNDICE 1. Obxecto 2. Alcance 3. Pautas de actuación 3.1 Redución das cantidades almacenadas 3.2 Separación dos produtos químicos en función da súa incompatibilidade 4. Condiciones de almacenamento

Leia mais

Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO

Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO Condicións legais do programa de puntos R Residencial OBXECTO O programa de puntos de R Cable e Telecomunicacións Galicia S.A. (en diante R) foi deseñado como unha atención para aqueles clientes que dispoñen

Leia mais

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS

PRAZAS LIMITADAS. GRUPO MÁXIMO DE 15 PERSOAS Docencia da formación profesional para o emprego CARACTERÍSTICAS XERAIS Modalidade presencial Datas 15/09/2014 18/12/2014 Prácticas Xaneiro 2015 Horario 16:00 21:00 Lugar de impartición Duración Inscrición

Leia mais

Números decimais. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Números decimais...páx. 44 Elementos dun número decimal Redondeo e truncamento dun decimal

Números decimais. Obxectivos. Antes de empezar. 1.Números decimais...páx. 44 Elementos dun número decimal Redondeo e truncamento dun decimal 3 Números decimais Obxectivos Nesta quincena aprenderás a: Identificar os distintos elementos dun número decimal. Realizar aproximacións con números decimais mediante redondeo e truncamento. Sumar e restar

Leia mais

Utilizando IP na iluminação Cênica

Utilizando IP na iluminação Cênica Utilizando IP na iluminação Cênica (Conectando software DOT2 on PC e interface LUMIKIT) Por Marco Gonçalves IP (Internet Protocol) O que é IP (Internet Protocol) ou o Protocolo da Internet, a máscara de

Leia mais

programas .py python nome.py

programas .py python nome.py Scripts en Python A tradución literal sería guións, aínda que prefiro chamarlles programas. Un programa é un arquivo que contén código fonte en linguaxe Python. Os programas teñen extensión.py Para escribir

Leia mais

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO

NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO NORMATIVA PARA A ORGANIZACIÓN DA DOCENCIA NOS GRAOS PARA O CURSO 2016-2017 1 Primeiro e segundo curso 1. Cada crédito ECTS equivale a 25 horas de traballo do alumnado, divididas en 7 horas de docencia

Leia mais

I.E.S. CADERNO Nº 4 NOME:

I.E.S. CADERNO Nº 4 NOME: Números decimais Contidos 1. Números decimais Numeración decimal Orde e aproximación Representación 2. Operacións Suma e resta Multiplicación División 3. Sistema métrico decimal Lonxitude Capacidade Peso

Leia mais

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE

PLANO DE FOMENTO CORRESPONSABILIDADE PLANO DE FOMENTO da I. Liñas estratéxicas de actuación da Secretaría Xeral da Igualdade O Plano de Fomento da Corresponsabilidade Os obxectivos As áreas de actuación As liñas de acción A temporalización

Leia mais

Gaita de Foles. 1 de 10 / Gaita de Foles e Palheta / D. Morais / Abril de /

Gaita de Foles. 1 de 10 / Gaita de Foles e Palheta / D. Morais / Abril de / Gaita de Foles A transcrição de música de guita de foles em notação musical põe problemas de difícil resolução, pela quase impossibilidade de anotar o que para alguns autores são «... faltas de entoação

Leia mais

A GANDERÍA EXTENSIVA E A NOVA PAC

A GANDERÍA EXTENSIVA E A NOVA PAC Santiago, a 5 de novembro do 2012 A GANDERÍA EXTENSIVA E A NOVA PAC A nova proposta para a PAC da Comisión Europea vai eliminar o actual réxime de Pago Único (desaparición dos dereitos históricos no 2019),

Leia mais

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil

Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2018 Versión en lectura fácil Permiten pasalo

Leia mais

Información do documento. Control de versións. Manual de Explotación

Información do documento. Control de versións. Manual de Explotación MANUAL DE EXPLOTACIIÓN Pllantiillllas para Joomlla versiión 1..0..x e 1..5..x baseadas na nova iimaxe corporatiiva da Uniiversiidade de Viigo Vigo 08/03/2010 Información do documento Nome do proxecto:

Leia mais

Guia de Instalação Rápida TEW-450APB

Guia de Instalação Rápida TEW-450APB Guia de Instalação Rápida TEW-450APB Table Índice of Contents Português... 1. Antes de Iniciar... 2. Instalação de Hardware... 3. Configure o Ponto de Acesso... 1 1 2 3 Troubleshooting... 6 Version 09.27.2007

Leia mais

REDE EUSUMO. información e comunicación

REDE EUSUMO. información e comunicación REDE EUSUMO información e comunicación Índice 1. Presentación do documento 1. Principais responsabilidades dos beneficiarios en materia de información e comunicación. 1. Referencia ao financiamento e disposición

Leia mais

Introdução à Informática. Aula 05. Redes de Computadores. Prof. Fábio Nelson

Introdução à Informática. Aula 05. Redes de Computadores. Prof. Fábio Nelson Aula 05 Redes de Computadores Sistemas de Comunicação de Dados Sistemas computadorizados que transmitem dados por meio de linhas de comunicação, como, por exemplo, linhas telefônicas ou cabos. História:

Leia mais

Rede Local - Instalação. Formador: David Casimiro

Rede Local - Instalação. Formador: David Casimiro Rede Local - Instalação Rede Local - Instalação Objectivo(s) Reconhecer a Estrutura de um Sistema Operativo. Definir um Plano de Instalação de um Servidor de Rede Local. Conteúdos Estrutura de um Sistema

Leia mais

MANUAL PROGRAMA DIETAS E INDEMNIZACIÓNS POR RAZON DE SERVIZO PERFIL UNIDADE TRAMITADORA

MANUAL PROGRAMA DIETAS E INDEMNIZACIÓNS POR RAZON DE SERVIZO PERFIL UNIDADE TRAMITADORA MANUAL PROGRAMA DIETAS E INDEMNIZACIÓNS POR RAZON DE SERVIZO PERFIL UNIDADE TRAMITADORA Data de actualización: 09/06/16 INDICE: 1-Alta no aplicativo informático...páxina 2 2-Perfil...Páxina 2 3-Acceso

Leia mais

SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO.

SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO. Expte.nº Expediente Nº. Ex SOLICITUDE DE LICENCIA PARA CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS Apelidos e nome: DNI/NIF: Correo lectrónico: Domicilio: Teléfono: Localidade: Provincia: C. Postal: EXPON: Que

Leia mais

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE GRAO DATOS DA TITULACIÓN TITULACIÓN CURSO ACADÉMICO GRAO EN PEDAGOXIA APELIDOS E NOME DNI DATOS DO/A ALUMNO/A TITULO DO TFG A) TRABALLO ESCRITO (70%) Apartados

Leia mais

1.- A función f(t)=am sen (wt + φ) utilízase ampliamente na teoría de sinais, cómo se chaman os seus parámetros e en qué unidades se expresan?

1.- A función f(t)=am sen (wt + φ) utilízase ampliamente na teoría de sinais, cómo se chaman os seus parámetros e en qué unidades se expresan? 1.- A función f(t)=am sen (wt + φ) utilízase ampliamente na teoría de sinais, cómo se chaman os seus parámetros e en qué unidades se expresan? am: Amplitude máxima. É o valor máximo alcanzado pola función.

Leia mais

NOÇÕES DE REDES E INTERNET

NOÇÕES DE REDES E INTERNET NOÇÕES DE REDES E INTERNET (CONCEITOS SERVIÇOS ) INFORMÁTICA PROF. LEONARDO MARTINS E-mail: prof.leonardomartins@hotmail.com Instagram: @Prof.LeonardoMartins Prof. Leonardo Martins Analista em Tecnologia

Leia mais

3º ESO - MÚSICA - EXERCICIOS SETEMBRO

3º ESO - MÚSICA - EXERCICIOS SETEMBRO 3º ESO - MÚSICA - EXERCICIOS SETEMBRO 1. CUALIDADES DO SON ( REPASO) Exercicios 1. Cita as 4 cualidades do son: 2. Relaciona cada un dos termos coa cualidade correspondente. Recorda que: a intensidade

Leia mais

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN Acordos sobre criterios de convalidación tomados pola Comisión de Relacións Exteriores (Subcomisións dos Graos en Tradución e Interpretación, Linguas Estranxeiras e Ciencias de Linguaxe) modificados o

Leia mais

Guía de recursos dixitais da web da UMinho

Guía de recursos dixitais da web da UMinho Universidade do Minho Guía de recursos dixitais da web da UMinho Talleres de uso das TICS para a Orientación Universitaria Proxecto cofinanciado por: Guía rápida de recursos dixitais Índice Pax 2 Introdución

Leia mais

Desenho de esquemas de Redes com componentes de Redes

Desenho de esquemas de Redes com componentes de Redes Instituto Superior de Transportes e Comunicações Desenho Esquemático Desenho de esquemas de Redes com componentes de Redes Turmas: I11, I12, I13 e I14 DOCENTES: Emírcio Vieira Célio Pereira Rede de Computadores

Leia mais