Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni"

Transcrição

1

2 2

3 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur spéci pç qu, s pssívl, m ju crrigí-ls rltn-s mim trvés mu mil. Obrig. pz Snhr. Mrcs Dnil V. Brni Vil Vlh, 2/2/2010

4 Índic Rmissiv É D Jlhs, 224 Ó Cris Pã d Vid, 12 Ó Psr Isrl, 141 Ó Snhr, Vm m Dirigir, 146 Ó Vós Qu Tns S, 216 Ó Vin rr, 149 Bl Cid, 6 Cris Cri, 7 Dus Dms Glóri, 8 Esprnç, 10 Mlhr Cis, 215 Minh lgri, 208 Pdr Fundmntl, 1 Ti Qu Hbits, 14 gu, 220 ind Qu s Tus Snhs, 211 ind Um Vz, Dqui Puc, 220 li Crir, 18 li, mém, 15 lgm Pr Um Ps, 22 lm Cnsd, 210 mr Incndicinl, 21 mr Qu Pr mr, 24 Pé d Cruz, 169 Sntir, 20 s Olhs Céu, 27 s Muits Águs, 25 s Muits Águs Nã Prim, 217 s Tus Mãs Dirigm Mu Dstin, 26 ss d lv, 0 Bl Cid, 6 Bm Si Qu Tu Ps, 219 Bndiri, 210 Bndit Hr Orçã, Bm Psr, 11 Cminh Fliz, 215 Cnti um Cântic Nv Snhr, 4 Cstl Frt, 7 Chr s Pés Jsus, 205 Chuv Bênçãs, 8 Cm Minh Vz, 9 Cmig Hbit, 40 Cm É Bm Our Tu Vz, 212 Cm é Imprtnt Mu Jsus, 225 Cm cntcu m Jruslém, 204 Cm grcr, 41 Cm Tu Qurs, 4 Cnhci um Mun Mu, 218 Cnt s Bênçãs, 44 Crir Dus, 45 Cr Clstil, 200 Cri O Ri, 47 Cris Já Rssusciu, 52 Cris Pã d Vid, 12 Cris Vi Pssr, 5 Dá-m Mis Fé, 54 Dix Dus Rslvr, 214 Dscnç ó lm, 57 Dscnsr m Dus, 211 Dus, 58 Dus s ntigs, 62 Dus stá n Tmpl, 6 Dus Prpru, 217 Dus Tm Um Pln, 219 Dig Snhr, 219 Eis Escrv Rsgtd, 65 Eis Qu br Prt, 222 Eis-m Ó Slvr qui, 64 El Shddi, 222 El é Exlt, 66 El é Jvá, 67 Em Orçã, 27 Em Ti Eu Encntr, Ó Dus, Td Pz, 70 Ench-m, 22 Encntri O Grn mr, 72 Enqun, Ó Slvr, 74 Espíri Trin Dus, 75 Esprnç, 10 Estvã, 76 Eu Estri Smpr qui, 225 Eu nã Pss Fugir Tu Espíri, 78 Eu Qur Sr, Snhr m, 79 Eu Si Qu Tu M Snds, 224 Eu Sirv Um Dus, 206 Eu Su, 80 Eu Tmbém Qur Vr, 76 Eu T mi, 216 Eu Vu Cntr d Glóri, 111 Exlt, 8 Exlt, Ó Dus, Sj O Tu Nm, 86 Expiru, 89 Fl Snhr, 205 Fz Tu Vnt Em Mim, 22 Find-s Est Di, 91 Fg Rnvr, 15 Grçs Du Pr Est Vid, 92 Grçs Snhr, 218 Grn é O Snhr, 9 Grn é O Snhr, Sn Jus, 95 Grn mr, 214 Gui-m, 219 Há Um Pátri N lém, 217 Hj Eu Dscbri, 204 Hj Vnh T rr, 208 Hmm Brnc, 225 Hr Bndit, Ind é Lng Cnã, 216 Instrumn m Tus Mãs, 21 Já Chgui té qui, 197 Já Rfulg, 195 Jruslém D Our, 206 Jruslém Etrn, 98 Jruslém Excls, 101 Jruslém, Jruslém, 215 Jsus I Cminhn, 21 Jsus ns Prmtu (Mis Qu Mrlhs), 117 Jsus Smnt Tu, 214 Jsus, Smpr T m, 102 Jus és Snhr, 104 Juss Sns, 105 Lmn D Isrl, 207 Lg Mnhã, 107 Lng ndv Mu Dus, 22 Lu Dus, Snhr, 109 Lu Snhr (Slm 150), 174 Luvms-t, Ó Dus, 110 Luvr Su Nm Smpr, 111 Luvri Mu Snhr, 224 Mis Pr Jsus, 115 4

5 Mis Purz Dá-m, 116 Mis Qu Mrlhs, 117 Mstr O Mr s Rvlt, 121 Mu Pc Rsgt, 12 Mu Tribu, 41 Mil Glóris, 124 Minh lgri, 208 Minh Esprnç Firm, 220 Nã Dsnims, Dus Prvrá, 128 Nã Tms, 218 N Trr bnçd Esu, 127 Ns Linds Mrds, 215 Nst Hr Clmr, 129 Nst Vid Srv é Prv, 205 N Céu Nã Entr Pc, 209 N Exíli, 207 O Bm Psr, 11 O Chr, 216 O Chr P Durr Um Nit, 211 O Dus Qum Srms, 1 O Fg Rnvr, 15 O Hmm Brnc, 225 O Nv Céu, 17 O Qu Os Olhs Nunc Virm, 14 O Ri d Glóri, 22 O Snhr É Minh Luz, 147 O Snhr É O Mu Psr, 171 O Tmp s Ciss S Mudm, 212 Obcr, 221 Oh Qu Bls Hins, 150 Oh Snhr, 209 Oh Vm Lg Jsus, 20 Olhr Smnt Ti Snhr, 211 Orçã Pl Pátri, 15 Os Céus Dclrm Glóri Dus, 154 Os Gurrirs s Prprm, 155 Ouv-s Vz D Snhr, 22 Pátri Minh, 158 Pi Nss, 156 Pi, Runis Estms, 18 Psr Isrl, 141 Pdr Fundmntl, 1 Pgu Tu Prt Irmã, 204 Pl Fé, 207 Pl Fé Eu Pss Cntmplr Jsus, 215 Pl Mun Prdi, 210 Pl Vl Escur, 159 Prdi Fi Qu El M Encntru, 160 Prciss Sã s Hrs, 161 Prclmi T Mun Qu Snhr Prclm Glóri Snhr, 164 É Ri, 162 Sudi Nm Jsus, 180 S d Vid s Vgs, 44 S Ns Cg O Sl rnt, 182 S Pz, Mis Dc, 18 Smpr Vu Lmbrr, 220 Snhr Mu Dus Sú Espiritul, 214 Snhr Qum Sã quls, 212 Snhr Vm Ficr Cmig, 212 Snhr, Às Vzs Pns, 222 Snhr, Eu Si Qu Tu M Snds, 224 Srá Mnhã, 184 Srv Dvr, 224 Snd-m, Ó Dus, 186 Su Fliz (S Pz, Mis Dc), 18 Tl Qul Esu, 187 T Luvms Snhr, 218 Tus Snhs, 211 Tu És Fil, 188 Tu Qu Sbr mrg Cruz, 189 Tu, Ó Dus, 190 Tu, Ó Cris, Ti Entrg, 192 Um Di Jsus chu-m, 19 Um Milgr É, 207 Um Milgr Snhr, 222 Um Pbr Cg, 194 Um Vz Mis, 221 Vós Qu Tns S, 216 Vós, Criturs Dus Pi, 199 Vms Mrr m Jruslém, 208 Vm Vê Glóri Ri, 209 Vm Snhr Visit Tu Vinh, 20 Vm, Jsus, Ns Dsprtr, 189 Vm, Mrnt Jsus Vm, 20 Vncn Vm Jsus, 195 Vr Pásc, 196 Vin pós Mim, 206 Vitóris, 197 Vcê Qu S Snt Pqun, 217 Vlti Mu Pi, 209 Vzs Linds, 200 Qun Chg Em Tu Cs, 204 Qun Srá, 221 Quns Fiéis Snhr, 206 Qum É Cm Tu, 205 Qum é Ess Pv, 225 Qum Ns Sprrá, 221 Qum Sã Ests, 167 Qum Su Eu, 205 Qur Buscr, 146 Qur Estr Pé d Cruz, 169 Qur Tu mr, 220 Qur Vr Sl, 216 Qun Vcê fi Frm, 21 Rnr Oniptnt, 170, 208 Riquzs Mil, 210 Rch Etrn (Só Tu Ns Fzs Vncrs), 21 Só m Jsus, 185 Só Tu Ns Fzs Vncrs, 21 Sú Espiritul, 214 Slm 19, 0 Slm 142, 9 Slm 150, 174 Slm 2, 171 Slm 27, 147 Slm 98, 4

6 Bl Cid Otis. F Prsbry ( ) qu s n pr s fi d tru ds qu cns r sus i F c J 8 6 s pr sn Céu Cris G/B t p ns li ds ds d Ts. T Hmns 2. T li Mulhrs 1. T mf li C nh nh nh lhn r d C ts, ds, vs b b F bri m ci ts ls l m/g c f jun zs d li c lhs: pr, t C/ R mui 4 nl rã áu D/F tr i cm lr bi tr g h rs s mu Qun On É Pi crn r bi rã; rr, Céus; C r p p sr sm zn C dis s ts d mr éis Js F ch fi rã rã gr mn d ru n pi n ri m s tr 8 u sã D/F s cris tr tr r p d li t m F nh z, i dã. tr. féus. G tris n T Nm E f mi ri C n g s r, pr qu s nm d s nm ç is sn cn cn cn u u u G mis mis mis C J J J s s s 12 C ff C mr mr mr F rl. tl. tl. m m Ms Ms Ms t t t C m ls F c c c G tl; n l; n l; G 9 ls ls ri z ri t t t g C/E d d mr s u cn C Cr J mis mr s Tnr Bix Sprn Cntrl u cn J mis D tl; F s u cn j t G mis tl. 4 C mr M C t G tl; c ri F ls d 6

7 Cris Cri Sprn Cntrl Tnr Bix Mtthws Bridgs, 1851 Gdfry Thring ( ),.str E Cris c Cris c Cris c Cris Cm c r r r r i, i, i, i, Cr su ds E/G i l r d rs, B/F vn mãs ns E c S B r! lhi! u! nhr! Ou Ds E, Ds E, su fim mun Grg Jb Elvy, 1969 B/D ds s s Cm 7 E hs ch dr s ts gs ns trs 6 11 F c ls s pln sl v d m pli F 7 /E ms u B/D tis r çã, dã E /GF, c p m su ru, rs ns sl /C s d E B r çã, pr tr, sur giu, çã, v B n js, mr tr E ri t n B 7 / p E C 7 /F cn tri Cri E/G F tm un B vr! pli. fu. r! E/GF vn qu l rn t xcl s d trn tr n mn t B 7 / E Nm Cn E/G l n t grn qu mr ru s plnr li ns u tri bu ti Lu B E E v js ms E/G D /F tu lá su R E/G p n E B u-t sl v bi xm su mr t stru vr r vz céu r; r, E C 7 /G n mr Qu çã! lhr. iu. çã. 7

8 Dus Dms Glóri Fnny Jn Crsby Willim Hwrd Dn Sprn Cntrl 4 /C E /C E D Tnr Bix Oh! Dus Gr crr ms r cn ç ns l! ri Fi d cm s tl grn sim pr qu v fr J vr, sus mr, Su Mr ns Fi rn m lh, r bn su ci 6 /C B di pr nós s u; gr ç cn c qul qur p c sn gu pr nós r r mu; H rn ç ns céus, cm s sn s m mn Fi lh Dus; E qum, pis, cn fi sus, Sl v s B/D E /C E m /C J E 12 7 D B/D /E E /E /E E 7 r, z, r, cm Vi brin pru vê -lh pr J sus, xl t -ns, l t n pis n tr pr d ç ri n p s céu. gu. céus. E xul ti! E xul ti! Vin 19 /C E/B E E E /C E/B E 7 /C E s vr J sus Sl v r, J sus R n r! Dus ms 8

9 E pr bn lh E di pr /C ri, nós 26 E qun u. s D Su Fi céu 9

10 Esprnç Hbrus 6:19 ndnt D pp f ç. z Tnr Bix Sprn Cntrl p di D Bn rn ç. t p S p c s c s rn = 69 ff lh vr. is nhr. ms ins 6 Vir pi r s Pr r. d tu tu pi Vi t é fn p c pr js 11 p nhs. tr s n Tu cruz. sus. t é pp On Mr p ru rit On pp cruz. fn J pi J ru 15 x J sus. pi x ru p Mr f ru rs sus giu! J ms rs brn sus. 18 mém! s sur lhõs gri Qu ff du 10

11 22 sur vr brn Qu s giu! mém! J ml ri rs nhr! ff Ms sus S nhr! S ri sus J c s p p D rs du lhõs gri 25 Lu vr ml. tr cn Tu crsc. m cn ç. n n 0 rn rn ç. D p duz. c s lh ms d Pr s is r d D 5 N vr. Tu fim. és d nhr. S z qu bm r Ps cn m 41 duz, cn m qu r d ci. N ci J sus Pr. qu é 11

12 qu m r 45 r cn p r ps bm qu duz, duz O Sl Mu v duz. cn m sus qu é J 49 bm Ps r d c ri. N c Pr i. N i. r d Mu Sl cn m qu duz 5 r, v duz, cn qu r m qu O r ps bm cn m duz. ç. c s c s p rn u sm 57 v ri. t rn ppp pp ç. D pr D p 12

13 Sprn Cntrl Tnr Bix 6 12 Smul Jhn Sn, cn gr tá, z, nhã, s vs, é qu r E, S Pdr Fundmntl D I gr p S nhr, fr gr dun S r j dr nós t m ç m br ri nm fun d mn ci s r g pr t su tr tu mr. b lhu. vr; R ch di tm pl ms É Cris, Sl qu Dus pr s qu, r gui pr v ti r; nu mr, Smul S. Wsly Em su p r s Sus tn t p drs O tm pl cn s Em Cris bm fir m E, qun m nu mn qu l ms r di mi tr fí sn n ci j s d mis rá tu s h b Ri bi l J d, s ds sur t rá. sus! çã. gu r smpr s gir m pl n qui, m c mu mém. 1

14 Ti Qu Hbits brn d ts ni Ti 4 cs, ti Vs E és Dus Sprn Cntrl ru d cm 4 qu tr s tr s s vs n 1. ti bins, çis, Tnr Bix ts B qu bi h si cs qu tr Ti, n ps = E si Ti, cu Pi j u u, sl, mr, m c v, 8 Ti, rs r. r. tr cm prs lh tr prs ps bri 17 tás, qu és plr; t p Lu cn Ti, v ti rs mi r ms mr rs Tu Ti, r nin rs m,, pu úl Lu guém pr r fi pri tã rs tm v s qu Ti, p mém. 26 pr, pr, 2. sm mém. sm pr, pr, r, r, r, sm ri mém. Pr ri mém. r, p sm Pr hn 1. hn 14

15 li, mém D Ortóri "Juds Mccbus" Hnl l i, i, i, l l Tnr Cntrl Sprn Bix mém. i, mém, l l i, f i, mém, l mém, mém, mém, mém, i, f l l 5 l l mém, l mém. l l i, l i, i, mém, l i, i, i, l l i, mém. mém. mém, i, i, i, mém, i, i, l mém, l f mém, l mém, mém. mém, i. mém, mém, i. i, i, 9 i, i, mém, l l l i, i, i, l i, l l mém. l i, i, mém, l l i, l l l 15

16 ti, ti cn tãs Cris Cris ti, ti ti! cn cn mém. 1 tãs cris ti, xl l ti Cris ti Cris cn ti, mém, ti, Cn ti! cris ti! tãs Cn xl xl xul ti! i, Cn Cris i, tãs Cris cn mém. l Cn mém, Cm r qu ru vr! vr! r qu bins bins bins cn tãs! tãs! Cm gui. r fins Cm r 17 r tãs! fins s bins fins ru Cm r vz Cm ru s ru qu Cm qu bins gui. qu vz cn r ru ti ti gui. ti bins qu cn tãs! ru gui. qu Cm s vr! vz bins vz ru ti cn vr! vz fins s s i, cn ti Cn vz vr! cn r vz l ti 21 i, E r l i, vz fins r fins mém. mém, r vr! ti mém, i, cn r mém, i, l l fins mém, l r ti ti s s vr Cn vr, mém, r vr! r 16

17 l l l i, i, i, i, vr, vr, vr. vr. 26 Cn Cn i, i, i, ti l mém, mém, mém, mém, mém. mém. mém. mém. mém, mém, mém, mém, l l l l i, Cn Cn gui! gui! gui! gui! ti ti ti mém. mém. mém. mém. i. mém. l i. i. i. mém. mém. mém. mém. mém. l l l 1 mém. mém. 17

18 li Crir Sprn Cntrl 18 Tnr Bix Dn Mn Dbby Grfsm vn m d cr mr t m t u m sl só vz. vs n fim! nm xprs sr tã um só vr i Pi Tus ru fi ni s stms pr t lhs s ms Nã há mns mr. cm mu p sr! r mi l vrs mf Ms r s rr. Rm Brks rr. vcl Jy Rus rr pr Ti, p r gr gu ri mi nh f vz l

19 7 i! l i! l i! Cri r! l i! l i! P l 4 49 sn gu qu vr tu. ri, dn hn r Td tr r, d tri b, vn ns s Sl d língu, v r! céu dn Tu mf Pi, fi lhs Vm r r pr Tu in sms, fin imns mr sl mr vs Tu pr Ti, sn prs ns tr s s c mr m t nós m sl pr r v çã. çã. srms z ns t 19

20 tu rã ri nr ri qui. mun p v 78 vs N f çõs 85 T Cr l ff l r rã! i! l i! i! vr i! l r, tr tu. 92 d r! i i! d qu gu T l P sn l dn céu r ri, dn hn ns 98 s vn lín d gu, b, tri 104 gr gr is ti ti dã dã r! Sl v Ch is Ch s s cl pr l 111 S és nhr mm Tu qu Ri! i! l 20

21 tu. i! T l d tr i! r, Cr d i tri r! b, l d i! língu, l i! céu P l dn sn gu ri, qu dn vr hn r vn ns s Ri! l Sl v r! E 16 rit. vn ns s Sl v r! E vn ns s Sl v r! 142 ff Ns s Dus ri n rá! 21

22 lgm Pr Um Ps Sprn Cntrl 22 Tnr Bix 4 1. l 4 9 té sntir cum Uh. Qun Fin J mã sus, Uh. gm pr um Snhr Cris cu. J Ds qu nc tri m. sus p s m Oh! Quã tris Nã su mis c D pz cu (m m r t l nchu u li vru m u n si. mu cr Jnn Gnçlvs i, çã. cu) Cris snti su tr n mr d scuri dã. T

23 sm m D.S. l Fin T- ri cn Pr nh pr 42 su pz ch t vr. T d 2

24 mr Qu Pr mr Sprn Cntrl Tnr Bix Grg Mthsn rs ç gu c Sl ti ci t! s! s r, r v vn t g çã r, ci mr, mr, mr, mr h! Oh! um cr pr mu, ó r, ó cn bm Sl Sl qu pr mr qu cm mr qu tu m qu nun c, nun Qun Qun réu cn quis J v v tr sus, r, r, t s is s s pr c r mr qum m cs gui mu nã pr tu mu frn -m s mu t! s s! d, mr, mim, mr, qu m tu p mim t mil tus hu sn fi vn mr s pés, mil cs ti ç tu lbrt Listr Pc qu pr mr mr qu sm mr tu qu té ms m bn gr ç m s g br S t, s, s! rs; nhr! cruz! nhr. mr! mu mu Pr 24

25 s Muits Águs Cntrs 8: t mui ts s p gus ri nã s mr, s á gr m Nm p ri s g guém s s f rã 4 in l s qu d t. pr s ri su z s c mr bns s pr s 8 E sim mr cri Sprn Cntrl in Tnr Bix é s s Dus, s sn é vl dá mr. in mr E t tí s vl, sim D sus. dá t 6 in sn mu vl s cri vl, J s mr. in tí Dus, 25

26 s Tus Mãs Dirigm Mu Dstin mãs Oh! s rs, mãs s s f sm s mi c mu m n Pr ds; gm Dus mus di c Tnr Bix s s di tu. 1. ti mu trns nh, grn n; ps s, ti O, s gm n, mus ri O mãs cr ts d; s Sprn Cntrl nh di rm s Em Pi E p ps s c p s mi ti mu gm dn mu Tu s tu sã Tu Bm Tu 2. ri gi s ri fl Pi, grn sus! g n gui n u nã tr m ls mim, v tn cruz, põ v s jm 6 s n sm rá. rá! s s r h nh su di t n J fli qu ti mr cn gi sim! mim! p p cur nã céus ds v Mu T ns pr in r cm c t cns dis sn s ds, sr, r j s tr pri s rã mãs t é mr; s tris E m ps br u 12 p s br vã! n pr n zr, t nã ç, in ts cui s fr sm m br, di v, n sn su m zs u s, su m su i, p sl tu tr bm cn v n! cr ri cm, m r! rr. çã. g u tu tu nh Sl mu qu pl ç, n, d s n ci mi pl tr n v n tr 18 Ri E é n trn z d n vm v fi 26

27 s Olhs Céu (cnfrir) Phill McHug Bruc Grr p frá Em tã g, Tnr Bix u n gil tr r su m Sprn Cntrl çã r r. mi l n n vm p Ms nh ç 8 cn tr cr. vz c bus su n m Uh. u Uh. cs 17 N z, s vr mu fr há bri qu mu sus. ms J qun su c s r p 25 c m cs s; J m sus J fr mu há Em sus mu nã 41 cn éis n n mi c nh pz. vs fi s Os guir sr vn tr 27

28 rã fé t J mu m z 49 sus. 59 sm u n mul m ti nin p só guém s vê dã. m r Qun Eu mã. xi tn Dus r qu m u 67 m s li c 75 c r, nh l d c s sus prn Uh. nhs Uh. mi vê. J céu E lhr sus. n z cn 8 mr tr J mu n sus cs m fr mu pz. tr sus J E cn s; mu há nã J 91 28

29 s sr éis rã c vn n nh fi Os guir fé t 99 vs z. mi sus Em 108 cn mu s. mu nã J há fr J n sus Em tr cs c sr mi pz. Os guir 116 nh vn fi vs t s fé éis rã n sus. Em m z mu J J sus;

30 ss d lv Slm 19 Lind Spncr nhr 4 nh 4 Tnr Bix m ds t tu sn m c S cs mu cs, C Sprn Cntrl nh i tu mu vn ri i u l ri Es tr; tr E Pr pr n 6 pí l S s h! mr fu 1 d l S l ss s ss ss gi mr c? n tu ri d d d f s Lá S h ms mr. mr. li ns té bi tr mã x tr tr tu m ms x mr, ns S h gui v, bi 20 tr v. v. S 27 s dis rá, sr s sus di t S rá. m qu tr 1. Tu 0

31 m n tr rã cu r, tr vs qu rs m n bri E 6 sr c bri r t s s c t s s r r ni cu ni c rã vs 42. ti, tr s lh c m bri sã guis z Ni i t pr r. di vs l ri nh v v ri, 2. S - 50 t s Eu vz v t mi ri, ç v ri, ri, 58 ri, Ó S v v Pi Pi ri. ri. t t v nhr; v v v nr, ri, ri ri, ó Ó ri. t t v v m, cr, t nhr, t ns Fr 68 m ms ts Tu S cri n s T 1

32 78 v pr qu um m m r lh s Tu m fr ms t. s - 2

33 Sprn Cntrl Tnr Bix Willim W. Wlfrd, l b s tm sus fim dil sm i v b j, n Bndit Hr Orçã Bn Bn Bn tr nig qun ps m r n rs pr cm tn tur gr di di di n n cui n pln t b ti t t t d r r çã çã dã Sl qui h h h r r r r r r J sus v r, m chr, r, cr rr Dus, bn di u bus ds h r n g c rs çã, çã, çã, qu cl qun s qu cm fú su gi ri h h su r tn fé t mr s r r vs sn gs cns Willim Btchlr Brdbury( ) m fr t p vz tn nh m mis r r r mu su l fli vn pz r u t hu çã. çã. çã. S p s t xí mu mil c p c nhr; r, céus, r ti mu li cl çã, çã nhã! z! mr! rr; qu s D Em J E n Vn cn r cn tn t lm brr m mém.

34 Cnti um Cântic Nv Snhr Slm 98 C.M.D. v fz! m um r lhs E l cân ti Qu S Sprn Cntrl Tnr Bix l c fz! Cm nhr! n Cn ti ff E li vs di ri O n di t br S v mf n cm ç nhr 5 sl t br mã fr u! ri tó ms r çã s E p çã, 10 ru; mr cl l v Jus sl vs s tr ç d ti d su tru. bru lm nhr s d 16 s cm S xã Is c l, n O pi r r d sl E fins v v cn s c tr s s s r l. E fins r Is tr rã 2 v cn d s 4

35 V Ó n R p v sl vs çã; bn çã ju rã çã; v bi sl ff r. rã s 28 bi tri li, ju S E gr sm ç di l nhr. 4 cn ms ss, ti, vs Lu p s; fim nhr mr.. cm S S nhr r ss p 9 ls té du tri rn sl ss bi 45 vs Ms ju cm f p, ri! p hr l mun vr mr Ri. S tu 51 O t n m l há. pp Br qu m nhr l h E l m Sl n r m 58 m s tr bi vr. t gri mn qu f tr. Br mr ; 5

36 l g ji rá, zi Pis nhr rá, nhs S p rn nhr. S 65 t E t O r Jul ti jul gr g r tr jus dã. cm cm s rá ti mun r ç; p s O vs 71 ri m Sn c j Su; Es Pi pí E ri Gló Pi, lh 77 Fi s p pi. g fi E é pr, 8 sm n prin cí r r sm r pr. ff P mém! mém. mém! mém, 89 mém! 6

37 Cstl Frt F m t é ç fr fr l Bm ns n fi vr ns qu t D/F G t b D bm cn cm d ms ms F m p Bm s s s s Ms E fz, ci z; Dus, 7 t cu d c cr Tnr Bix ; vn E 7 s Cm D. Cs Sim, l s p D B 7 /D Sprn Cntrl s; rá Em sus n t t r s E 7 F m s f G r ms pr D trz pr sus, trz rá F m cr s Cris Bm s cm S Em t gi ns ns S Dus S D pr D/F r s D fn s. s. d s Bm cr B 7 /D 5 7 p su çã. qu Bm bis qu vn E 7 E 7 qum nhr S S ri é l qu hu 9 é d vn r cruz, m s D s Bm sus? O D vr, Bm/D D n D r sus? n cruz, O cu qum qu /C G 7 /E s bns nhr /C ms J cu qu J b zs, F /C t bis F / l s pr lh. G pri Em n tri f f sn D 7 b pró pró n D nós B 7 /D sus F G pri F m pr B 7 /D céus vá, Dus, n. céus t s ri lh. J Bm un D tri ns t su á sn b G/B un 14 tá Dus, dr Em 7

38 Chuv Bênçãs Jms McGrnhm ( ) D. W. Whittl ( ) bên bên bên vs t t t vs vs Tm d çãs çãs çãs s ó É S pr mn d ns Chu pz Tnr Bix Dá 8 6 Os ms; ps rs. z s 2. tr in pr c di p 1. r s ms, ms, r Sprn Cntrl já, ms bn r Chu ns Chu dã. nhr! 8 6 g Dus. s vs ns chu çãs, çs rã. chu dig Chu bên s t fru tus ns s mr. 6 çãs, s b céus. vs vs çãs zn bên gr n céus si s bên r céus; vs di ms, mém. 12 g t bn já ms ts chu Dus. G ts 8

39 Cm Minh Vz Slm 142 Vrnr Gir, 1980 Sprn Cntrl 4 vz vz minh nh 4 S su cl S cm nh min m nhr, nh Tnr Bix Cm m l x Din c. pli t s nh din t prs u, trr 7 p l Qun s tu Ti ti m 2.. mi pri c v és mi, 14 s r nh mu r sim fli mim cl mu 1. m Ó ri tu s S s t sã n pis qui çã. nhr, tr r n nh n d. ts. s ri nhr, n rã. jus m, u s cs r Tu di t fú tã vn n nh c mu cl c m ri Vm, S su v tã m lh à gi mi mã tn 20 mu pí r Mu tr s cr, O t cl ri m ti bm! fu nh n fi r. mui t s Oh, Ti: nã cn m t gr vm v vrr m ç,. Li b há vrr mr nã gir. fr m tn j: m zs qu há qum u vm t mi nh l t li c r 26 9

40 Cmig Hbit t S n f lr tás gri t,ó -t ns, sl vm, crs g h v t s 1. Vm 2. nhr! g n Tnr Bix l Ms bi J vs s ri grn is Pr. dn Ri! p S vr S z! çã cm tr mim, tr qu C cm; v di n! s há Qu Nã vs Cn mi r tr Dus! cn l nhr, Sprn Cntrl 4. J ni sus, u tis sn nhr s mi c çã! mi Vm çã; r m qum t n çã; r sur h T f cm mu ms t t çã. çã. çã. c n tr p n g h n Vm, Oh!!m bi Dus zr zr E cr bi qu f çã! tir xul s çã, Pr t fi m pr çã! bi tr tu Dus Cris sus! pr t t rs nh vm zr n h 8 É bi g h r, m cm vém gui v r! ri r 40

41 Cm grcr Mu Tribu ndré Cruch Chrls F. Brwn Sprn Cntrl mns l qu fi p vm tns qu m cr gr Tnr Bix C mim bm trr n tns, mi v lhõs zs js mr tu s ó mim. pr 6 qun Dus mu pr dã m ri só 11 qu sr, qu sr nã p p prs c tn gr n ti x Dus Dus ri ri, Dus ms ti. ms ms 16 Fi 8 12 pr sl fz. nós qu n Fi n 22 tn qu cruz ri cruz

42 r 26 su m. rs ru p vu qu Su m. ru m, tu p vu m, tu r sl rs sim, tn Dus vr Qu nós fz! r ri qu 29 Dus ms pr gir sur vá r qui vr nhr, s 4 rr um t ri mu S p cl s n qu sim, n cruz s sim. sl Fi cruz já 9 Fi já ru m, vu p Su tu rs 4 tu sl m. qu r m. p rs m, vu ru su r ri Dus nós sim, tn ms Dus pr 46 fz. qu 42

43 Cm Tu Qurs tu, li és tu u; su r, s v m C nhr, qu tu Tnr Bix Sprn Cntrl S su rs, s Qu cum pr m m trns br fr tu vn mim. fim, qu, m t té 9 4

44 Cnt s Bênçãs Sprn Cntrl Tnr Bix tu rá S. T. 1. T. C. 2. Ts. l pr 4 2 S d d s v Tns c S j tu s gs pr c Edwin Othl Excll ( ) 4 2 vã. vr? ti. l ss mágs, trist é tu li t fr c u frt Cn t s mui ts bn çãs, di z- s Cn t s mui ts bn çãs, nã du Su di n u xí li cr ri pr s qun Dus já lgr s di s ps s rr t g lr dã fi n di mã. Vm fz. rás. nl. zê-ls, sã. dr? qui, S cm É cruz p nã t s u m d gin Cnt s bnçãs, cnt qunts ds um vz. vz. rás, ml, sã, s ln r jul gs s d qu tns nims! Dus s V rás cm sur m cn há s s gu c bids d di E vrás surprs qun Dus já fz. 44

45 Crir Dus Twil Pris Gry Rhs sn Tnr Bix s = 60 n Sprn Cntrl 4 l Tu Fi fi cr p sm lh p 4 um pr vr mp sn Dus. r nr r O su pr i 6 Cr t mu s r qu r fi sus, d ji i mil hu fz Cr n s s Ri ls p mr f r 12 sim t Vu pu xl Dus, rr r gu Dus. T i tã tr, mp 18 Cr cm t és. r = 80 sn 2 s r mu vr t és sm sr, mu l Cr v Dus. i vm s di Cris f Pr 45

46 v 29 is Pr tr ms m tu h sr j t tu. sr su br, tu um 4 pu r Dus. ff Dus, tã r és. Vu t r i i rr xl Cr t Cr vr Mu l cm és gu Dus. sn 9 gu vm sn crsc. vr Cr i r mp Cm Cris mu tr, sr. r vr l Dus. 4 4 rit. sr. Cris i 44 Cr mu Mu vm és 46

47 Cri O Ri Shrn Dmzz Cmp Kirklnd, Tm Fttk ri, s 4 Tnr Bix Sprn Cntrl mp Ri Tnr Bix Ri, i Sprn Cntrl 4 r t S nhr, = 72 Fr 4 4 C Dus, 4 mf ns E 10 l, c nu r, r M crsc. s Dus lhi m Cn lh s. ri rá, rá. p sm c, 16 rá, ri n ri n r pr n s r lhi f Ri, Dus, t Cn r, Ri ri, = 80 S Fr nhr, i M r 2 C s 47

48 E rá, c, nu ri l, lh 29 c n ns Dus s. m n C C ri r p Ri, rá. Cntrcn i r Ri, rá, r sm pr i n ri 6 s S Dus, Ri S lh s M s r Dus, ris, r, Ri t s. s Fr nhr, ri, r, nhr. Cn lhi r Fr lhi M Cn 42 t 48

49 c nu m E 47 m s. nu ri ri ns l, lh c, c, n n rá, rá, ns E c l, Dus Dus ri sm sm ff C r r i ri r ff C i r p p 5 rá, rá, n n ri ri rá. rá. pr pr n n Dus, t Cn Fr Fr Dus, t s lhi Cn Ri, Ri, r s ri, nhr, ri, nhr, Ri s Ri lhi r, M S S s r, 60 49

50 c, c E nu ns c, Dus m 65 ns s. Dus l, E l, m r M lh nu c s. lh n ri n 71 n rá, n ri rá, n n rá, ri ri ri rá, rá, rá, n ri n ri n rá, ri rá, rá, ri ri n rá, sm ri pr n rá, l, rá. nu n Dus ri r 76 p sm p ri ns c rá. n pr m ri n fff E r rá, 50

51 82 sm Ri! c, pr, pr ns s 51

52 Cris Já Rssusciu i, fru; u; i! i! i! l l l Gr 2. U 1. Cris. s m 2 4 Sprn Cntrl Tnr Bix 2 4 n cruz sus s ci hi vz já ns n rs mr mr un sus vz J m br U S Ri, ru; fu: grn nós tri l l l i! t pr 5 i! i! g cn mr bi Pis Ms m Tu l l 9 quiz i! v s s xr, tá, tá! t i! r su à l i! l gr i! rs pr sl l n pr 1 rá, dá! vr! l ri Sl E i! çã ç P i! sm pr v c 52

53 Cris Vi Pssr H. H. Jnnr r J Há s h rn d l 1. in Sprn Cntrl p m J n d l p du Há Há 8 6 tr? dn p p ci sus r r guém guém Tnr Bix sus sl cn vr? in guém 8 6 j l. 2. trr? rn su s ps ps mis s, di h s é S sm s, E Cris qu v nh Eis Pis V sr! sr! ps di c nh x p mãs h ds, l, tn di mr rr su 5 nhr j j j tá p sr! l r n, O p r h ri l Cris mn tá Ei Ó pr s, ; sm sm ps cl ps sr! Cris t pr. mr! su Oh! ps di 11 mr pis vn r s h tu çã cul j t, ch cs ps é tu Cris r i c sr! qu h nu brn ch Ó sr! rn ss j h Vm j gr i pr. nã Qu ç Cris h sr, j sr. Ps mr sr, Cris ps ps trns br j sr, sr, h ps j Cris sr. ps ps h s 17 ps Ms l sr. O j s Sim,, ps. h sr. sr! dn dn h ps si tr j 22 cn ps 5

54 Dá-m Mis Fé Sprn Cntrl Tnr Bix Dá m mis fé pr qu mu chr s mnt s t ni t pss du rr 4 tu l gri, qu é mi nh fr ç, bm c 8 ch gr; Dá m mis fé cr t z qu u ps s s ps s bên çãs qu h si qu um di j u nã vã ps s vr, m ti ms s p p rr 4 2 gr p l fé u vn c ri. 4 2 ch r ri, 18 Nã v t 4 2 O im ps sí vl nã v t mr, tu é 4 2 pns n últim vz. mr. ps 54

55 pr h crê; n 21 qu tm sí fé mm h vl mm Dus zr Dus qu grs qu l f nun qu lh, mi ls m r 24 crê c rá qu du Dus p 27 dr. nã qu pr r l mr à mi fr sm, fé m s 1 tr 1. mis nh, ç c r, Dá u m 4 fli cr, S çõs r m nhr, ms tn p vm, mis m nã ó j qu tn r n Dá 8 cr m 4 2 qu cn p t sus r mis fé tr; qu tn m

56 42 é s mn t pr u crs cr, s guin sm pr m frn 45 t, cm tu sl v çã r pu s mu c r çã imps- O imps O. Dá m mis fé. 56

57 Kthrin mli Drth Cn Schlgl Dscnç ó lm Jhn Julius Christin Siblius ( ) Sprn Cntrl Tnr Bix Ds cn s, ó Prs s gu, ó Cn fi, ó sm qui xr t, Dus gui u t s tu S nhr, m tá té gri vl ri, há s til! vz r, tu fi cl c cruz; sim! rr. l rr ls l l l Di Cn Sm J s n t m:eis m:o m: x fi r, sus! fim. lr! tri h S nhr l lh é stri s cu r vm ch gn ; r,! P cin Ms n I rás S nhr mr ti cui d, g r Dus tu fu tu r, nm má gs, g z rás, cntn t ps cm l s Cris v,, Prs Cn Ds ss s fi cn gu, ó, ó s, ó l l l Pr D t in pis g d rá cl g tus m z, ps vn pz, n s mr céu pi f m, m m; nhl! rz! mr! mi Su g É i mu E qu é mis s l g r há c mn prn ls s 57

58 Dus K. Lidks E. Gii pp Sprn Cntrl Sl Du Dus! f Tnr Bix Sn Dus! À nhr! tu m, mf n S Dus! é ti v gm pis fi 6 m rs f ms i s, mf tu n 10 p tu O p fi i r s, ó fi O t. zs ns mn tu r lhs f p cm O ms trr ns tu 1 s, ó cm i mr. mr. grn ns Dus, Dus, Ms grn vm, vm, mn trr 58

59 r i mns, ó Dus, mstrr ns vm cm grn mr. Glóri S f ff 4 7 nhr cn tms su mr mr v ms. vms. v ms. Gló ri, ri, Glóri Snhr cn tms Glóri S nhr cn tms ff 4 7 s su mf su mr Gló ri, ri S S nhr. nhr. Qul jn t m ni t s cu pr cu rn z, r sim minh'lm Dus pr cu r p pis l m cnduz. pp pp 4 7 mf ff É 4 7 É

60 4 4 7 cr qu pr v si cr ff u si qu pr v pp 6 dim. 9 4 p Em qu tu bm pr pr su, su, p s tás. s tás. l c mi c nh prs sguir; minh prs sguir; Qun hi r tu sn lr; Sin p rém br v pr ti ri. ff Tu ir, P Snhr nã tu vz ch rém f Prém si, mr qu Dus fi zr é bm, ni 4 7 u t 60

61 46 50 cl r mf dim. fi crá n tr n p lr Dus. ff mém! mém! mém! pp mém! ppp mém! 61

62 Dus s ntigs Sprn Cntrl Tnr Bix 6 12 Dnil Crn Rbrts E 1. Dus 2. Já. Tu Cm s n p B n ps v, ó E ti s Dus, gs, rs Gm tém rl ni B r, çã, cr C/G s qu à t m cm Tu p B/F s di E/G F sus4 trs d gr r d m ns s E ti dã p l tu n F pli cn pln F B dã; duz; r; Fm E/B cu fs tu j t r m D S s E/G cn t ms vr é li m sm pr n Bm cin ns ns E sus4 fr ns su B sus4 tu di grn B t s l ti ln s s t ss B 7 r G E vr. çã. cr. E mã z, br, t i, ds F/E r H trns Willim Wrrm Cm F Bm/F céu gui vm ins fr E g j és fr F sus4 pi pr t E mém. sus f m F 7 r t l 62

63 Dus stá n Tmpl b c pl, s Tnr Bix di n, ci t, tm b m r tn tá Sprn Cntrl n Cris l s n 2. p n r t. r tm 1. pl, tá Vm, ms ss ns cu ni p fí su Pi ins Dus c tm tru Din pl, v vl, t. n dá Cr 6 s fi bi tr in cn cri cn h gu. ms! t tr tu n mn r çõs R Sr rn rá Ms s prs t, sn ns vs tr i ns p O su cruz tís fí ru li bn Es ms! n, di xn gu; t; qu Cm f l r gr lhu s, si zr pr vr, rn Cm 11 cl n m c mr si ci, tá pi h! Es mn n pl! n ri tl s pi mr s 16 ci; E Dus l s su tm tm tá tm n s r, mr, pl! fru F n! plí vr cm t, pl! su tul tá p Cris 6

64 Eis-m Ó Slvr qui Sprn Cntrl Tnr Bix Srh Puln Klly, Willim Btchlr Brdbury ( ) 1. Eis m, ó Sl v 2. Fr c m br. Sub ju g m 4. Eu r mi 5. T m m S r n pn p c nhr J qui! sr; sr, r, sus! Cr Mui m m Fz p l pr pn sub m di m n dr m s c cn fr tr p Tu p R n ti g m 8 Ti! çr; r! r. z, Sr Sl Grn Tu Sm v i v s é é r nú u pr s sr til, pr ç t v, sm Tu c sm v pr r t lr, mr dã, çã, mr, ms E in tu, Tu pr m ti m c tn v r pl ti ç cn n v, ó mu ti, s su Sl S S gr ji v nhr! nhr! çã! çã! r. 64

65 Eis Escrv Rsgtd ss r cn tu Grn g d pr rs ç mim n r, j v u s, 5. g, vl, rn p cr tu tr g mi r, ti 1. T Vi r qu Sprn Cntrl su pr v r 'Stás Qu Tnr Bix ti n mr tu c t Cris p tr; nhr; ps tus s céu! Já mis sn s c. cruz, sm br ju r m Eis pr d! u; v g m l fi tã gr fr v m pri qu Nã L s p cn só pr ti r, nhr ri! S S r, pr u sn S sr fi pr r cr pz tu cr. vm, gu vu u nm d ó t, vs n ri t, ti vr t s mu cn li tu r fi Vm, ti nr. t, g rás tu. nhr, vr. sus. pró ti 5 J mr t; pr tu Tn s trs ms sim fi 9 qu mim pu c 1 mir Pr ti tu mu d r r t! nã ps 65

66 El é Exlt ri! Tnr Bix n C t G E pr mf F F/ 8 6 mf E l é xl t f t v 8 6 Eu Ri l é xl B xl céu. F Sprn Cntrl C/E B/D v m Su nhr. 6 D/F f D ff ri. n E sm l é S C mp F/ vr t B xl su Gm C pr F C/E céu C fi B nr. pr Gm Tr sn D 7 1 sm cm m. d gl F m m ri ri su Dm m r n C/E t Ri céu. céu. 19 E n F t Ri E C Gm E C xl t xl xl F n E t xl Gm l é l é 66

67 El é Jvá Btty J. Rbinsn Gry Rhs S J vá çã Sprn Cntrl Sl Sprn Dus J nhr S Tnr Bix l é p vá Dus d cri l ó E E nhr d r p R l é tr S nhr rs t l ch n; qu rr. Gi s S E tu 4 nhr J l é lm, Dus nhr Sh ã, grn 9 E br Eu su, Dus vá Uh. S d pz su, qu l ó é Dus qu r Eu S Uh. nhr l tu Uh. Is n; p 1 t rs E tr rr. l é i. i. l l t E i; t l t Cn l t Cn S 17 Cn i; Cn 67

68 22 26 nhr El é Snhr J J vá Dus vá p Dus p r s. Uh. r s; El é Snhr qu E l é pr v r 1 t J p p rsturr. rstu rr. vá Ji rh. O ns s Slvr, nss Ms si s. Su Filh nu Uh. qui ts t munhu. El é S Sim, ts munhu. t 5 9 nhr qu t p rsturr. Cnt l Uh. P rsturr. Cnt l Cn i, t cn t l l i! i! E l é Sp. sl Cn S nhr J vá i, t cnt l l Dus p r s; i! i! Cnt l E l é S 68

69 4 47 nhr qu t p rs tu rr rs tu tmp - rr. 1. Cn t E l é S nhr J vá - rr. l- 2. qu rr rit. E l é S nhr p rs tu rr. qu t p 69

70 Em Ti Eu Encntr, Ó Dus, Td Pz JHFF n u tr, cn pz Em Ti Dus, d d ó qu u r Tnr Bix Sprn Cntrl qu trns d pz, vr. d t m 4 br trns pr J sus z Minh g l r, Ti, 8 m céu. nhr, J T S m gr, m g ch Ti d pz, Cr t Tu sus. és 12 fn minh d. mi nh su Tu, 1. Tu nhr, d. és 17 S 70

71 ls c giõs trns trns J minh pz. às tis, sus pr br d d t 2 m r S jr lin cn 27 T m n M dim, Tu ris s nhr. tr s r, fz lí sr s m i n Tu ris trns jr tr s t sus pr lí 1 J dim, P m lin 2. u, v l, céu; Cnt Cr 2x. ç, ju fr 6 fr s s minh bi Ti n r m nhr. c R S 71

72 Encntri O Grn mr Márci. F. Olir grn qu tri C r s G C cn En Tnr Bix r; mr D Sprn Cntrl mr, d; ri qu m cu mr à r c 5 qu mr sn C trz qu qu Qu s Dm f ds, G C 7 c ti cn G F 9 cl F fli r m 10 fr m, çã cl m m, c l l E fz t çr r cn m n mr i ri vr pz. l 15 d cn tr J sus, mr qu 20 mns n ti, cruz; lin fi li 72

73 c sin nm m, mr tã nã r, s pu 26 r, qu s fz J p vl rá rr. qu 1 cm mr p mu p cm sus in fr i 5 mis pri qu qu cn t l t n pró mr mr qu é n cruz; rr t, cr m qu tã s C vu; mr? mr sl 9 s gr m grn tu 4 c r, cm m x ci c prs sr p fí s nhr, S mr vrs, l cri gr m C mim 47 r? pr 1. r? p 2. c 7

74 Enqun, Ó Slvr sus, s li ti mus r brir, qu mr, qun li r t tu tis vr lhs f J v Sl T r, 2. lr, bi pr En pã,, ó mul tis Tnr Bix À vm zn 1. Sprn Cntrl tr Pã u s sus, J S n vr; 8 l lém, tu; S nhr, mim, Vm, és mu r. mim! R dã; r d s pis, sim, bus tis c f D D ti, nhr, ti, zr, m 74

75 Espíri Trin Dus Dnil Ivrsn, 1890 Gr W. Riut s mim. r ri pí Es pí Es ti Sprn Cntrl n vm Tnr Bix br Dus, Tri m, 6 s Dus, cn vm br brn t Qu Tri m fr trns m, s m, trns mim. n l m! ri Dus, s mim. pí vm Tri n 12 Es d br br mém. 75

76 Estvã s n F li 2. Es D /F G vã. J 1. t C m s Dm 7 ã fir bém p, s cn lhu u tm s m E tm céus céus G Viu qu : bm bri, lh pr br rl n fs U s: ; p vn v Fi lh S m m r ci s, f nhr, g ni r Dus mn ri Cr Pi; br c s: 7 sim, biu li Dus! m cn d céu zs cl grn pn tl! s vns sl ti céu c s u is! cris Nun rm ris; 10 b Um c, h di mil! mm Ri mis s u mis su rl, tn s Dus l ri j nu g n ls r pr qu qu tm bém Sprn Cntrl p S Eu vr nhr Tnr Bix ri p li bém Eu rm. qu r tá tm sn Eu m s d s tm r s vr 4 r r bém vr! r vr! r nhr bém ri qu qu tm S Eu 76

77 Eu r vr! nhr bém qu qu vr! r S tm bém Eu tm 77

78 Eu nã Pss Fugir Tu Espíri ps ri. Eu gir Nm Sprn Cntrl fi t tu pí nã fu s dis Es Tnr Bix cr tn S u tu s m cr s té u si céus 6 s mr. qu bir su bis 1 li s Ms ss s u s qu tu v tás. mr r d, d l si li m tu t s ni rá. sim mã 20 in m d s m Ms gui n rá. bri t 26 rá l tu z r mi g s c c cu mi 78

79 Eu Qur Sr, Snhr m Nwn Tullr Flá Sns s v nhr Tnr Bix ns Sprn Cntrl, r m qu C Eu sr, m um S v. li br z d mi mãs 7 f nh Qu n r; sr, r um 1 Eu v sr, n r qu v. qu s u 79

80 Eu Su Michl W. Smith L. Wyn Hillird Pul Frrin, nhã, M Es tr Tri Sprn Cntrl L l Eu D mp d Riz d b Tnr Bix su ã dá. Eu Eu su mp m f g, Ju 6 m l ç c Ô O su. su. Eu su. r fim, d Eu 12 Eu Pri su. m. mi vr mf ti úl fi u Eu mp Eu 18 su Dus, P Cr Eu l i su, r. vr su; l, l n v, mf Pis Pis sur sur çã, ri n tr çã, sur çã, rs 25 rs qu v qu ri Rs ri tr v su su 80

81 céus, nhr céus, s céus s s S S ris, ris, Ri, nhr nhr s s S Eu mém, 0 Ri Ri t, mn mn t, mém. su su Eu mp Eu qu, Sn, P s, r é Dus Sn Sn, su Sn mf Eu é s rá, 5 sm, Dus pr r qu Eu qu Eu qu Eu su. su, f Eu su! Eu su, su, 41 Eu su, su Eu Eu su, rs ri su v su qu çã, mn t, 47 n tr v, Pis qu l Sn, mém,, su Eu mém; ris, s Ri nhr S 5 Sn céus, s su Eu 81

82 58 Dus, P r s qu r, qu é smpr s rá. ff Eu su, Eu 64 su, Eu su, qu Eu su, Eu su! fff Eu su! 82

83 Exlt Sprn Cntrl Tnr Bix mp 6 Nós s tms qui bm di nt Ti tu grn mr cl r nós mf E xl t sim n trn Tu stás, mf pr smpr Tu s rás! Rndy Vr, Jy Rs Tm Fttk, Cmp Kirklnd nós s msp v Tu! Pr smpr Tu s Pl mf rás! Ri s ris, és Sbrn Dus. s qui Cris só Tu és prclmn qu és Ri chi pr, cm hnr rtidã. tã dign ns m s Pi. vr! 'Stms Nss Dus Rnr vms 8

84 cm crsc. rr Cm vr! 27 ns sim, D vr! hi vr! ns hi dã. cm r és f E r Ch s Ri p xl r i t s tás! n sim, tr hn ris n ti Tu Dus. és dig E b n só r 8 xl Cris Tu t n ff n vr! sim crsc. s tã Dus. ris n S i ti b s és tás! 44 Ri dã. p s Sim, hn Tu tr r n r cm Ch r r Cris és Cris és tã tã Sim, és dig 49 só Tu n, Tu Tu Cris Sim, só só n Tu és dig 84

85 E 54 s n tr xl t vr! E fff fff xl n D tás! n s tr D tás! vr! t n Tu Tu sim sim n! n! N n tr tr vr! 59 n Dig J sus! xl t E sim vr! 85

86 Exlt, Ó Dus, Sj O Tu Nm Tnr Bix xl t Cm pr, f E Sprn Cntrl, = 112 t xl v ti Mis ln t, ó Dus! ri xl gr Lu 9 cm mp = 100 tr s tu Cn çõs v 17 rs, m dã n n ri tr s s n tus n p vs. t tu pis ul ps d tr 2 mr tr céus, vr ul s s é grn tu t n Dus tu ó s s 29 céus, E xl, ps mf crsc. S s mu nhr. m, tu j 86

87 6 ri s s tn d s br nós. E xl t, ó Dus, sj tu n 4 m, ri s s tn d s br nós. tu = 112 Tmp Exlt ri = 100 Mis ln mf ntr s n çõs s tus Luv ri cm gr v rs, ti dã pis é tu n Cn t m n tr s p vs. grn tu vr d ultrpss céus, ultrpss s céus, mu S nhr. E tu mr xl 87

88 nós. tu, 70 s br n m, j ó tu d Dus, t ri s s s E xl tn Lrg = 96 S ó m, t tn n ri nós. 78 d Dus, tu, br j s tu s s fff ff E crsc. ó rit., xl 86 tmp t Dus! xl t, 88

89 Expiru Dus Pi c m Ms. lh fi pi Ex Tnr Bix Sprn Cntrl mis Nã p ru! m Dus r n m 5 Bn gu Fi sn tr cm tã c l s s s r su. qu ni im v pl Eis 10 l mr fi di p in vs r., ru Sl 15 En m Ms sr. p v mr! pr su v grs tr d! trns Grn gu vu, 21 qum c ci s qun nu! pés li sus fi m u cru cn n fr s, ns pr 27 prn, m r mim dr lh p u sim m pis Cris su 89

90 mim su ns pis 2 P sn gu. pr lh gu. sn m u prn dr r 90

91 Find-s Est Di Sprn Cntrl Tnr Bix Fin d s s t di, Cm s mu p c s Gur d m ri nhi r P ls pis mi gs, qu u n p mu Pi t n tris ln l sn m t t u. ci mr li, Sm brs vs pr ms pr dã t qu s fr p l mr di 6 ti p ns ç, rs, n c brm já pr mr qui rs cn gr çs t s fr d céus. ti. tr. ri. Ó Su Ó J hu tn J sus m t sus bn n s di fr tn ci, c, t s li tu mi c mi g s vr m mã, S nh p ti 12 tás ml nhr. çã u m Mn nã ss d s t s tris gu m g t r ni t fli dur t, nh m vu s tu sm r n Cn pr mir pz s tur m r l b pz. l. r. çã. 91

92 ugust Ludwig Srm, 1891 Grçs Du Pr Est Vid pr s t l zul c s fri Jhn lfrd Hultmn ( ) Sprn 4 Cntrl Tnr Bix Gr çs u Gr çs p P l cruz ls mn d, t, p l bm pr nu fi nl qu r v ; vns qu há tm bém; rs sur ri çã; 4 u p l fu tu r pr tu qu ps su. P ls bên çãs r r r ss c mi nh s s pi nhs qu ls têm. P ls ni ts s t mr qu é sm m mr, tr s Gr çs P ls P l di d, p l pz n c r çã. P l lá gri m vr ti d, p l fli çã. l qu bri lhu, l qu é sm pr. P p P ls gr l pr l m çs r v c rspn d tr n l di ds, gr çs u d sp rn d, sm pr gr mds, p l d, pls s cn p l pr dã. ç qu f lhu. çs hi dr. 92

93 Sprn Cntrl Tnr Bix f Grn é O Snhr nhr! E l é Grn é Snhr Grn é S nhr! In cli ri Cri smpr lgrmn t! r nós cri ni vs Tr r humil mn t! çã. R g zi ji! p Eis D c qu vm su, strls pln ts. sg mr su mndr. Mntnhs s sf rã, 29 cri çã lh prz. Grn é S r çã! mã sl, Jus é m sus lis. Tufõs s clmm, nds bcmn, ss srs br rã bs clhi t ts. O sl di ri g, s cn, ni t m di fz. Grn é S f 9

94 t nhr, Ri lá s ni ns m S Grn r n céus b Dus. su tn sn p p ris é i d mn js Bn 8 su m su su r vl s m c mr, m m rá d br. mr bn su Su s c vr. nhr. cm Vin m vl c 4 sá mr Sn r. pn m mr pl m rá S dis é in l é H pl s s vr. H ms U n n t m cn r! s nós Sl ni s t vz! Cn v m 49 ms nu n n s S H 54 nhr! S s r! s n H S Dus! Sl nhr! ns H v nhr! ff s 94

95 Grn é O Snhr, Sn Jus Sprn Cntrl 5 Tnr Bix Grn é Snhr, é fi Grn é S nhr sn jus m p r, l, ns slvu; Pl grç prvu qu é hv r ms crr mr. n mr. Grn é Snhr, é 10 dign ri! Grn é Snhr, d rms vr! Grn é Snhr! vz lvn vz lvnti, vz lvnti, vz lvn 15 vz lvn ti, Dus cnti. vz lvn ti. ti. ti, Dus cn ti. Grn é S nhr! Grn é S nhr! 2 Grn é S nhr sn jus m p r, hv r ms Grn é S nhr sn jus m p r, crr trz n 95

96 qu é pr gr P gr é fi ns 27 l nhr, é S nhr, Grn vu vu vu; l, qu é S mr. mr. Grn O, pr sl é pis fi ç ç p l l é nhr, é S ri! nhr, r S d vr! n é mr. mr. ms Grn dig é 1 Grn Grn Dus ti. Dus ti. ti. vz ti, nhr! vn ti. l l vn vz vz ti, vz ti, vz l l vn l S nhr! ti, cn vn vn l Grn vz S é é cn vn 6 S nhr! Grn é n ri! S é é nhr, Grn dig 42 é l Grn 48 vz vz vn nhr! é ti. l nhr, S vr! S d ms vn r ti, Grn 96

97 Grn S 5 S S Grn ff nhr! nhr. é é Grn é nhr! S fff Grn é nhr! nhr! Grn é S 97

98 Jruslém Etrn Sérgi P. F. Ms tu tu m r, s lém br v s s p lém r, tr n, r, s Bix m m s cr tr s n, tr tu J 1. J 2. ru ru ru v J 1. J 2. ru ru ru ru s s i n, n, ru J 1. J 2. J 1. J 2. p s br rás, s Sprn br i s s i s m cr m lém s m v lém s p m p m lém s Cntrl n, tr lém br rás, s v cr n, tr s n, lém s tr Tnr r, lém rás, n, tu s tr tr rás, i cr ni t m t h ri cn rá ri su su ri. nh m t su rá ni ti cn c bi r r r r m m m m rã rã lém, rã p r sm Dus v Dus mi p ci r ru ru çõs ru ru çõs çõs çõs N ci N s s s s N J J N J J h h h h p p d mns pr.. pr. 6 p p p p p p c cn pr. r. s s s ti ri h mi h r rã t m bi bi r c d mns d mns d mns su v m rá ni rá lém, lém, v sm Dus v Dus lém, pr. nh sm s ti cn h r t cm t cm t cm t cm c ti ni. sm bi 98

99 c c ri ris c m n trr, tr tr ris tr m n m u c tr ris ris i n m u 11 su ri ri trr ri p su su trr su i rã s s s.. nh nh r n d rr rr d mi p,, n rã n ci ci d rr rr d tu Oh, pr mi tu r lh lh dr dr pr D su s D s ru trr i ntrr rã lh D pr su, fi n n s, su s, ru ru s lh dr fi fi s tu tu c su pr Oh, s i n, s D s, s i n ru n m n rã, n fi dr d r d r d tus p tus ru s su ci s lém. s D rr mi Pz, mi Pz, mi Pz, mi s ci dr ru dr Prín Prín s ci pr lh Ri. tu Ri, dr fi dr fi lém. Ri. lém. Ri. lém. Ri, s D s E J J J Pz, Ri. lém. D s D J tu tu tu Prín 15 dr Ri, tu p s dr Prín p tu J rr E n rr ru tu s ru tus lém. ru s r rr s, p tus r d s su tu dr fi dr fi J E n s E n- s, su su s rr ru, ru rr ru, ru, ru, n lh Ri, s ci s s pr lh pr lh pr tu tu s tu tu s E s 99

100 lém. lém! s dr tu J J Ri. J J Ri. Ri. Ri. s lém. tu ss rr ru rr ru J J Pz, mi Pz, mi Pz, mi Pz, Ri, Ri, J 19 ci tus p tus p ru s ci s ci s ci s r d r d r d r d tus p tus p s ru lém. s tu Ri. ru lém! lém. s 1. slém! tu s- ru tu tu s tu rr Tu ru rr 2. Tu mi s- lém! J ru Ri. tu s Ri, Ri, dr Prín dr Prín Prín dr Prín 100

101 Jruslém Excls Sprn Cntrl Tnr Bix Brnrd Cny J ru É cruz qu t Ó s c lém cl pátri m x mi s, gl ; grn d, tu g ri mns m z rá ti; R n r, s mu! Cn lxnr C. Ewing l Cr i r, tu Ó s pá tri r sp' s s 6 11 rn p j já tr r ç s, d, tri qu n ln g n h bi t qu s s tu bu cn vê; çã, fz; r ts é E s Cm b lh s nh s qui; vr. tu; R Qu E ri d ci br qu m ti tr Dus, qu t r din g xul d mi di t, z t, cn n m, f b qu tu ls m ins qu mu pi g tm pl p p r gri liz sm pr rs, r, ms l n s fé. çã! rás. l n 101

102 Jsus, Smpr T m Sprn Cntrl Tnr Bix Willim Fthrsn 7 14 vr qu é só = 80 mp mp tu. Jsus, smpr t m Mu mstr di mr t, mu Cris, mu Ri. n, mf prqu si qu és mu; Snhr mu Dus, 22 t m pr qu tu mr nã tm fim. Eu t m pr qu Em crsc. f smpr hi mrt Ri. ti cn fi n tu Dbrh Crisr Dnnis Crisr f liz u t rn mr rs pr smpr hi t pr mim; ç pr sm pr t mf mu u ri; Eu t m n pr d,

103 lém. n vr smpr hi pr r t tm mr n t 8 ri bém; g mu mr v mu Cris pr crsc. pr t, sm 45 sm, ti ri; pr hi crsc. f Ri. Ri. mp mr Sm mu Cris mu pr hi t, p, 5 10

104 Jus és Snhr tus sn ns És nhs. dig c s mi n m ds Tnr Bix nhr, Jus Sprn Cntrl S és, s v tás s Pr pr Bm s tu Bm s s t in s qu tás cm, cm, qu qu nhr, v t in cm, v tás, pr s v cm, 7 s pr s brs. qu t in S t in Bm d. l 15 qu i! i! s t in v l vr cm l m i! 104

105 Sprn Cntrl Tnr Bix Juss Sns Jnn Gnçlvs qui Juss sns sã s c minhs Tus. Hnr v rs ms t dr s t ms pr t rr, hn r v rs qu r ms t dr Ri u Jus s nivr s Tu és jus fi l, brilh ri n ds 8 9 s mnhãs. sn s sã s c 8 6 mi nhs Tus, hn r v rs ms t dr Qu tu gr ç tu grn mr Tu grn cr qum mr. ns sm pr n qur qu fr, qu ssim pssms n d trilhr E ssim ps s ms. Sã tus c m tus cminhs mi nhs,

106 hnr vr. s mnhãs. ms t dr, dr, 42 sã tus cmi 8 6 Ri u nivr s tu és Jus Fi l, Juss sns sã s c minhs tus. ms t dr. brilh ri n ds Hnr v rs 8 6 nhs. Hnr v sã tus cminhs. rs Juss sn s Juss sns ms t dr

107 Lg Mnhã ristu Pirs Jr. Nlsn Rdrigus d Silv m nhã L vz g cr, bus t qu r u mr Sprn Cntrl 4 r, sn tu 4 4 tu Tnr Bix 4 12 mu s r mr tir. p t E br l m grr vr, cn s c r çã r tu r mim. guir Pis 20 s há t tu qun m tu tu t Vu tr. s bm t bs r qun fim. 27 fim n E s sl té, di t mr fr, r m s ni t t Uh. vr. d ri, t, r bri Uh. ri tu lh cu Ms vr Uh. 5 ri, 107

108 z. u mu J sus. 41 nhr çs s cn tus s, br E m S 108

109 Lu Dus, Snhr crsc. n sus i Lu f S Tnr Bix l, Dus, rá nhr, tris m n á Sprn Cntrl mp hi t rn r p Céus, 7 Tr xul vr! f gri ns c vs, ti f l l 2. l i, l i, 14 i! 1. vm, S mp mf l i, i, l qu l nhr 21 l l i, i, i! l l l l l i, i, f i, n i, i, crsc. i, l l l i, i, l i! js i, cn ó ti, i! crsc. p t S n ti l nhr qu 29 rn xul f çõs, vm, rit. ff c 109

110 Luvms-t, Ó Dus Willim Pn Mcky r Dus, r t f sus, p l l Es t, ó S ls v v i z. Dus; t, ó t, ó qu Cr Dus. Vm 4. Lu Lu Lu s v chr Sprn Cntrl 4 4 m píri c p su pr ó n Qu r J Fs ms ms ms ns, Tnr Bix t Dus, nhr, rs, p, n s l tr vs si ri d mr mr. 5 i! céus. ns dis zr tr t Cris p fi ms tir ns nós, cn sn i c vs tã, mr duz. rn cruz. mn n T gr ç l mém. ms i! sm 11 ms. pl fim; im Tu r 110

111 Luvr Su Nm Smpr E Mus nhr. S Tnr Bix ri, vu d cn = 90 Sprn Cntrl tr ri d l cn vu lá pr 5 mr. tr Eu tu, qu vã ds l s bis cm m vá c çã bên sm su pis cn 9 lin mf vr sm m l Eu ds qu mp n pr, pr, u. vu pr 4 2 sl mf Eu x su n Dus vr u mi m tru u m u v çã. m cl vu vr mp pr 17 mr. su sm pr, m vu Os mp sm u n pr, cm mr. su n cl lhs 22 mp Em nhr S s dm fi js qur ps t rs tr pr zm sm 111

112 qu ms v nhr 26 t m S vu mr. vr. há mf Eu p i nã ri g N ri m n sm pr, sm su vr cl u 0 m u Dus mi crsc. v mf pis u pr, sl pr 4 2 tru 4 2 m x vu vr pr, pr u 4 sm su pr, m n cm çã. mf Eu n su sm m vu vr mp Qu nh 8 c mun r nhr ri mr. ç S pró pri Fi c d grn m é mr, 4 su lh su v qu u pis vr prn mp i sl ns 112

113 crsc. h j in tr c jun Pi. u clmi Dus m u u sm pr, pr sm pr, mp u Sl: tnr u brín Eu vu f vr su n m sm pr, f pr sm pr, pis 4 2 trux m sl v çã. Eu vu vr su 4 2 vu vr Eu vu vr n m 4 2 f Vu su vr n m cm su n su n m m sm mr. sm pr, pr, pr sm pr, sm pr. 4 2 mf pis 11

114 6 crsc. Eu cl mi Dus m u u tru x m 4 2 tru sl v çã. Eu vu vr u cl mi Dus m u u 4 2 x m sl v çã f Vu mr. mr. vr mp Eu su vu n m su n m sm vr su n sm pr, m pr, sm pr. pr sm pr. cm mr. Eu rit. vu Eu vu vr Eu vr su n m cm vu vr su su n m cm n m cm mr. (- mr.) 114

115 Mis Pr Jsus nhã, sm r m bál Mis pr t, tu cu d br, gr, z, tm, nh l M O u mi pr é s ch m. Mis 1. s 2. S pr tr má Sprn Cntrl Tnr Bix J pln m sus n pr l gs rs vm mi J s Em Su N rr; sus; bm; n bm sim ti nhr cn é S s tn chi mu nhs, s t r p s, c J pn cruz s é sus s vu mn l ri m l lí v b é r ls çs sl s ns u v br qu s sus l qu qu qu mis mis mis l l b b b pr pr pr Nã Nã!!! u u u mis mis mis j j j ri só s qu c nun vm s 6 é é é l l l! si, si, c br Pis Pis Pis ps J 9 mu bm x s quã s és cr é g mi mi s mi quã x Nã pli ps cr pli ps g J quã x sus; pli g cr f v sus! v c Sim és c c u mu u v J J n lr f lr c 12 tu Ms ri sus; f n J t t u bm sus! J tu ri sus; t ri f Ms sus! 115

116 Mis Purz Dá-m Philip Pul Bliss, 1874 n r pu pru pu dá fz fz z t r mis Mis Mis 2. Mis. Mis 1. Mis mis mis r ml, m, m, sá çã 8 6 Sprn Cntrl bi, m Tnr Bix ns m m, cl sus; nhr; ji sn m m tu fir 8 6 S J c s Ms rn gr p p mu n p fé r ri d, ç, fé tr, i z çs n s t 6 cn Mis Mis mis mis mis Cris mí mis mis mis tris Mis l; r; cruz. ts,, ni, n n l fr g ti. mr. çã. 12 mil Mis céu, d r r. cr; çã, prn gr mis sr Mis g z m m ân hu t fi lh, si mis m mis mis l, 116

117 Mis Qu Mrlhs Lnny Wlf Phil Prkins Tnr Bix sr, Cn lhi s r Prín Fr sus Dus, Sprn Cntrl mp ns m pr t tu p ci J d s tã m um ri mr dr r 4 Pi c ns p Pz cs c s qu mis. J qu grn Cris Ds mp j nã bri é 7 sus rá m sus tã s fi l. fim, tu cum pr 10 J n Dus priu O ns j qu mu m t 4 2 pr r 4 2 M r mim. h. l sr qu r p fs sn cn 14 qu mis su sr m mui mui lh qu s i s pis Dus nr, gi E l é mu mis 19 ps 117

118 nhi! mf bm qu cn l n tu s 2 mis, mui mis N'E tri qu qu cu r lh chi: s M pr r n'e mui só, v pr ci crsc. v, l 28 s é mis mim, pr lh gr é s Dus l rá: pr sm mi Dus qu s 2 M r s r Uh. Cris l 1. brr mim. mp é qu um Ri 6 d di pr ri um 42 Uh. m s m liz qun pis mm f r nu fr m si h. fz h 118

119 46 m m Sim, qum E pnsr qum E l l é é qum u qum u su. su ( qum u 4 2 su) 4 2 M Cris qu 60 pr é cur mis pr mim, pr v mim. qu pr Dus mil gr ci s é s v só smpr s n'e ff ritrd. N' l n cn l chi: rá! M r Mr lh f tri tmp tu crsc. pc pc lh s, s Dus, mui p 64 ff r s Dus é qu Cris é pr mim! M r 119

120 mim! mim! fff 69 s pr Pr é lh 120

121 Mstr O Mr s Rvlt mr, vr! mir! O E O ns j j ds h v p su dã cn céu t b g vs tur çã mi z s qu céu r mu r pr r c tã ch tr, tr, tr, s mr grn gu Tnr Bix Sprn Cntrl 8 6. Ms 1. Ms 2. Ms 8 6 s m m t, z ç, n qur pz b r tris vl t nn nh'l cl brm fin cu tr nã t im qu vs, m m sim rá vm um qu qu g, tr dr; d f s r! 6 ms s t pl nã ml mi dá r r r dir! t c m n s ds c v rá c Ms P qum mr Fi s m n ms? ó r: m p sl Nã D n tr, r m S P mr sim ts cu n sub mir? s g vm E s tn n m d ç, ch Ms gu g, c v ds prs r pr s ó gir? dir! mu. r ri 12 ti ms tr, r, ns ir? céu, já t bm m p mn ç, s s mu 18 mr, r i Ss gi! l dr: h n S p c mns mn s j ni Ms m 24 nu tr céu gus ml, p nã tr qu mr! gê v gr l Pis á tis 121

122 vr: r vm dr: Ss vs p mn c s gi! u 29 Ss s mu s gi! Ss s s vs gi! u Cn sl 122

123 Mu Pc Rsgt Ir Dd Snky ( Guilhrm Luiz s Sns Frrir, 1898 tn di si p R tn m m n. Mu 1. S 2. h nh l u fi su 8 9 c ç mi vz d m t, t t Sprn Cntrl Tnr Bix só 8 9 v d t, mi tm Cm rs g d, pr ci tu cruz ln Tu r, mr; mr, sr fl li t ns r gui s ç, vrs nhr! tu m r. t xi c u li m m qun S c Vm! 5 m ti t, pr r nh tris m S t, s ch v v mr in vn ç m mu nhr! sus, Ó, J t m r: bi pr, in sm r, fim! t sm h pi bm mim! Eu pl 11 12

124 Mil Glóris Tu pr sn S j sus nhr m. N s xl n m sn Sl sm J Sprn Cntrl Tnr Bix t r. j S 5 nhr. xl bm. Tu sn E N m n t sm É bm. Sl És s pr v m m, t E j sm xl pr s xl sm n s J Tu 10 sus. m j J E ó n pr t B Tu ri lá 15 Ó sus. ó m n qu h lá bi Tu bi ri, n m ts ts ó qu h J sus. Tu J 124

125 J sus. 2. sus 4 2 ri, xl ri, sus. ri Gló Gló J Gló C ri, ri J 4 2 J 19 E 1. sus! sus. 4 2 ri ri s ti ri, r. Gló ri. 1. E 2. p ri, sus n Cris tá s vs sus! D ri, Gló J ri,, d ri. J t ri, r ri, ri, 25 Cris Gló Gló sus jr n ri, ri. Fi E ri. mr r l é ms ri, ns v cr T 2. E 1. E c sn r, ó ns n ri, c r céu Sl ri. r. rr. ri, ri. ri l s pr u. nhr. ri, cm lá ri, l Gló ri, pr s ri, rs ms Pi tá p vm g g E qum ns Gló ri, E v 2 n Gló v Gló p p s gr ri, vs cn p br ti ri trr r ri, ns r pr n cm bu 9 ri, rs, p v s v i lh, Fi cm su cr Gló r gr Sl grn bir c ri, qu s pis pr ri. Cris sus ns t, m bus g r sl p p i su r pr j t ri r r j cm ls ss l t i j vu rn J t crn nu Pi gr sn l ms, c S, t vns qu ri, 125

126 Gló ri. vs n p ri, ri, Vlt à ltr D Gló Gló ri. 45 ri. ri, t ri, sus ri. s ri ri, ri, ri, ri, ri, ri, Gló ri. Cris Gló F u. br. nhr. tó J ri, r ri, ri, ti nhr ri. ri. p di ri, ri. 5 r di pr, S sm mém. mém. r. 126

127 N Trr bnçd Esu Bulh l s m pr ns fu cn p cn D f vr c tu n D m ds d su; mr, zr, cl 4 tr Tnr Bix r m n gri sn vm g tr mi tir r g c li 4. N 4. N 1. C 2. Sn n Sprn Cntrl Sl qu c u; r, zr, til d s v pr ls n bri r bn ç s, h! gm pr r ps su mus d s ss ns n s m céus céu qu grn s tr l r Oh! dã. vã. sã. çã. B su ch sã; rã, dã mã, l gui fl tri lí ti 5 ts s qu n dn p mur mul só ru fru sm qu fn cis rs un bun pr nã t mr! cn lém (Qu t n mn D l v lhn r mr, j 10 t c ls i áu br r, ti tr nl, ri qu lr l. vs v hi 15 sr), tr pr 127

128 Nã Dsnims, Dus Prvrá Wltr Stillmn Mrtin, 1904 Cill Durf Mrtin, 1904 rá ms! pr rá rá rá Dus Dus Dus Dus v ms, v r, çõs, vm! rá, n ti; v v v v pr pr pr m s 2. C 8 6 brr ns pr s t nã 1. ni rs, ti; 8 6 ti; Ns Sprn Cntrl pi s, l l l l tu ti; S 4. pr. Nã s v ti ln Tnr Bix Dus rs, ti. ti. t t ss v v 5 l l l pr pr vs pr pr ti, ns t tn rá, s lh Pi Dus Dus Dus ti. lém, Dus ti. v v s rá rá rá rá grn mr, çõs, su já s pr vn bn tu t s tu tu p Dus su l rá cui d c r ns sb 11 rá, j Dus ti. cm (pr x n ti.) mis pr mr; l i t rá v tu r, 128

129 Nst Hr Clmr h J t p cl n Sprn Cntrl mr sn l si cs r Tnr Bix gu Ns sus Dá pn t t. di Pi. M ó l c s tus c pã m c 9 ti, n pés m ti, pz é s és s n, sus. Dá tu S 14 J li mn Tu. mu pã bm r. ti, bm mim cn mi sã mi pr qu r. nhr. 20 qu u s ti tr m Uh! mu 1. zs n sã ti Dá Em ti r, sl N fi 2. s D mi çã. cn vm m 28 m v ti. p nh 129

130 grn h Ru Ri! tr v ri ri. t ni bi mu 4 s d Lá tu Sn Es ri 2. Gló pí! s Ru tl. ri cris s! u ri r, 10

131 O Bm Psr fr di r mi su 1º 2º Sprn v v c nh c g, fé; Sl r c c Sl r r c sm c g, g, r, mu dr; dr; r, bm mu mi mi sm mi r é mi mi mi pr n c bm mi g, g, g, sá di ms c Qu 1. Qu c Ps pr r v v Sl l 4. v v di ms fr 1. Sl 2. Sl Sl r r r. 2. Qu. Qu 4. r Sl pr n v fé; c m tr r vr; r g, g, v é Tnr Bix bi qu Ps l mi nh vr; m tr Sl Sprn Cntrl mi r vés cn s ç z l sr. br t m pr l dá z lém u cn d mui g N vz p zr., t;, pé. 5 g tr n brs; m tê Ln Qu Su tris ri v ci fr Sprn ns sm n qun d mr su r. t pr mr, mr, su su n in Cn in S S fi n Cn nhr, n fru nhr, fi 9 fru n sm 1 nh, mém. tris z s c t mi t sm mu ri mr. gui 11

132 Ó Cris Pã d Vid Hns L Hsslr ( ) Ricr Hln ( ) Jhnn Sbstin Bch ( ) r, nós, és Pã sn Pã ns r céu. D tm v tn ss t O Pi Ó Ó d E sus d tu Sprn Cntrl u ms bém Cris lá! ci s Tnr Bix tr ti d d, qul Cris d! d, n Pã fr! t. S és u! ms l s 6 sis sm gr ti ns l ms, nm nhr. Sm l mr ns gr ti pr gu z Pi ns vz. pr ns Em ms, ms tu qu bém, s nã l tm gr c tm ti, tn u, qui ch D vr. céu. r, çu pã i mr 11 r, m ns r; ns p fr pr mti. ms qui mém. d li Sus qu d nós vn ms sm qu s qu sn nm mn n vr r çs, ln ms 12

133 O Dus Qum Srms Lucin M. C.Simr é fr n b ms Sprn Cntrl Dus lh, t sr O qum é Tnr Bix t Dus ms r sr fi sm ns mis. Dus nã O Dus l; O j p qum é E mr; sr 7 pr l ms Dus r, um Dus é qum Dus nhr, ms c S 10 pr Nós ti, tn d É ns Ps gur é r, s r. bm cm mr; cui pr ms tn c ti, tns nhr, d vs, tus qum ms S 15 Nós sr S 1

134 O qui. 19 pr t vr sr ms ms s qum tu Dus Fin 2 vr, ms ss põ m bis v um n qum lá ns Dus sr ri. O Dus s dá 26 ms pr ns tó sm qum sr tá ms P 29 sn tr pr n sn su pr t qui sn nós. tir u 2 vz, ç, c su ms p p r r tm s 5 tn- pr Nós D.S. l Fin cn ms plr lhs 4 2 m 4 2 ds mãs. sus 14

135 O Fg Rnvr Jhn Mhr Rndll Dnnis Sprn Cntrl E Um mr f rá Tnr Bix qu ch c qu cm ms g ns i tis. fi r c s r pu i Tl qul fi ps rá ri li u cr. n n 6 lr sr r, um tr 12 ç tr. su O R br r gr ms rá v n i nós pr c s p 18 su tu rá çõs f g s r, n rá Lim c r v nós, m R fr fi d Dus. trns sr. rá rá 24 vr. ms ns m E n s r ri rr im r qu 0 E pl rá nr. s i r S pu 15

136 nu. ms si J Nã b 7 p Cris qu c vr há ds l d n s qu mis sl v rá sus çã. gu pr tr S 4 ms, tr nã ns ci Su sn u. fr t s rá. Su t d 49 fz sus r, r p fr m R O cs, l n v g d çõs r ms c rá p Lim r su s nós. f m tu 55 rá trns sr. 61 rá vr ns Dus. fi s rá m ri fr E E n R rá rr qu r i nr. r 67 pu pl mém. s im 16

137 O Nv Céu Jul. Drif. plh Pnn Tnr Bix Sprn Cntrl m v v r Sl u Du v Dus Céu; n ms Dus r mf ms m tr Es Céu v ti mf nã n s rá, 5 xis r n r. tr v t t mis f rá. v é ti mis Céu xis mr 11 s s r tm N t tr nã bém s ci ci d 15 d S mf O t nh, lis nhr, g d ci vn fz. S u f nhr, t sn 20 pp C qu pr nhr. s B lh S ns v N ri bri S Dus 17

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumnt utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm ttlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. ncntrn rrs qulqur

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren Hymnrium ur de strels & 2 Pdrinho Sebstião Prtituren RINH O MR - 2009 Prodution: Mrco rcie Imperil Prtituren: isele rcie Imperil irigentin: isele rcie Imperil www.ceflupedrmr.org ur Prte www.ceflupedrmr.org

Leia mais

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção.

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção. »» ======================= & 2 4 _ Dor me, ne 1. Dorme, neném ném, Letr: Pe. José Dis ourt SSP Músic: Ir. Egnd Roch II Soo: Edur Tostto d Mtt ======================= & Que m mãe Dor es _ tá me fe qui.

Leia mais

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR O Sonho de Renato O Sonho de Renato a e i o u A E I O U so nho de Re na to Eu sou Renato Valadares Batista. Tenho 14 anos. Sou filho de Pedro Batista e Luzia Valadares.

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ«

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ« œ œ 1) chei teu cminh (bertur) Segur minhs mãs! Miss n Interncin d rinç Letr e músic: dith Serr & c m j _ œ. j 1 chei teu c mi nh, te_en cntrei, Se nhr. u vim de v g & _ j ri nh, ms che guei, Se nhr. Se

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

(Às Co missões de Re la ções Exteriores e Defesa Na ci o nal e Comissão Diretora.)

(Às Co missões de Re la ções Exteriores e Defesa Na ci o nal e Comissão Diretora.) 32988 Quarta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ou tu bro de 2003 Art. 3º O Gru po Parlamentar reger-se-á pelo seu regulamento in ter no ou, na falta deste, pela decisão da ma i o ria absoluta de seus mem

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

========================

======================== œ Um uz n montnh Miss Quresm crinçs (d "Liturgi 1" Puus) 1) Há um uz á n estrd (bertur) t nh, B b B b Letr e músic: Mri Srnberg & bc m _ Há u m uz á n es tr d, u m uz á n mon & b u m uz no mr: É sus que_i

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

O filho que eu quero ter

O filho que eu quero ter filho que eu que ter Toquinho inícius Mor Arrno: Roberto Rodrigu q = 68 # #. # n b.... 1. É co 1. É co 1. É co Œ 5. mum pen vi. mum pen vi gen te so nhr eu sei Qun vem oien teio ve o se trns formr Num

Leia mais

PALMA. Catálogo de QRCode. 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode. 3. Comece a aula. www.programapalma.com.

PALMA. Catálogo de QRCode. 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode. 3. Comece a aula. www.programapalma.com. R PALMA Programa de Alfabetização na Língua Materna Inovação, Educação e Soluções Tecnológicas Catálogo de QRCode www.programapalma.com.br 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

FOI DEUS QUEM FEZ VOCÊ

FOI DEUS QUEM FEZ VOCÊ FOI DEUS QUEM FEZ OCÊ AMELINHA Arr Neton W Mcedo Crmo Gregory c c c Deus que fez vo - Deus quem fez vo - Deus quem fez vo- c Deus quem fez vo - J De-us 4 Deus quem fez vo - Deus quem fez vo - J Deus quem

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Missa Ave Maris Stella

Missa Ave Maris Stella Missa Av Maris Stlla Para coro a calla a quatro vozs SATB Notas sobr a comosição A rsnt comosição constituis a artir d um ordinário da missa m latim ara coro a quatro vozs a calla, sm divisi Sorano, Alto,

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

GASTRONOMIA. Cer ti fi que-se de que está es cre ven do de acor do com o tema pro pos to e dê um tí tu lo a seu tex to.

GASTRONOMIA. Cer ti fi que-se de que está es cre ven do de acor do com o tema pro pos to e dê um tí tu lo a seu tex to. GASTRONOMIA Instruções Cer ti fi que-se de que está es cre ven do de acor do com o tema pro pos to e dê um tí tu lo a seu tex to. Res pe i te mar gens e en tra das de pa rá gra fo. Use as in for ma ções

Leia mais

n o m urd ne Hel e n o mis

n o m urd ne Hel e n o mis Em nosso cotidiano existem infinitas tarefas que uma criança autista não é capaz de realizar sozinha, mas irá torna-se capaz de realizar qualquer atividade, se alguém lhe der instruções, fizer uma demonstração

Leia mais

URBANISMO COMERCIAL EM PORTUGAL E A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DAS CIDADES

URBANISMO COMERCIAL EM PORTUGAL E A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DAS CIDADES LEITURAS URBANISMO COMERCIAL EM PORTUGAL E A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DAS CIDADES [Carlos José Lopes Balsas (1999), Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica, Ministério da Economia, ISBN: 972-8170-55-6]

Leia mais

Correção da fuvest ª fase - Matemática feita pelo Intergraus

Correção da fuvest ª fase - Matemática feita pelo Intergraus da fuvest 009 ª fase - Matemática 08.0.009 MATEMÁTIA Q.0 Na figura ao lado, a reta r tem equação y x no plano cartesiano Oxy. Além dis so, os pontos 0,,, estão na reta r, sendo 0 = (0,). Os pontos A 0,

Leia mais

Hinário Monoteísta. Versão Preliminar

Hinário Monoteísta. Versão Preliminar Hinário Monotíst Vrsão Prliminr Hinário Monotíst Vrsão Prliminr Univrso Monotíst www.monotist.org Introdução Prliminr Qun o povo d Isrl siu Egito s concntrou os pés Sini, Moisés subiu o Crir pr buscr instruçõs

Leia mais

Casa, acolhida e libertação para as primeiras comunidades

Casa, acolhida e libertação para as primeiras comunidades PNV 289 Casa, acolhida e libertação para as primeiras comunidades Orides Bernardino São Leopoldo/RS 2012 Centro de Estudos Bíblicos Rua João Batista de Freitas, 558 B. Scharlau Caixa Postal 1051 93121-970

Leia mais

Resolução feita pelo Intergraus! Módulo Objetivo - Matemática FGV 2010/1-13.12.2009

Resolução feita pelo Intergraus! Módulo Objetivo - Matemática FGV 2010/1-13.12.2009 FGV 010/1-13.1.009 VESTIBULAR FGV 010 DEZEMBRO 009 MÓDULO OBJETIVO PROVA TIPO A PROVA DE MATEMÁTICA QUESTÃO 1 (Prova: Tipo B Resposta E; Tipo C Resposta C; Tipo D Resposta A) O gráfico abaio fornece o

Leia mais

CD CIA DE JOÃO BATISTA - 1. PREPARAI O CAMINHO INTR: C9 SOMOS UM POVO CLAMANDO POR JESUS QUE VENHA O SEU REINO SOBRE NÓS

CD CIA DE JOÃO BATISTA - 1. PREPARAI O CAMINHO INTR: C9 SOMOS UM POVO CLAMANDO POR JESUS QUE VENHA O SEU REINO SOBRE NÓS C CI JOÃO BTIST - 1. PRPRI O CMINHO INTR: SOMOS UM POVO CLMNO POR JSUS QU VNH O SU RINO SOBR NÓS VOZ OS SUS PROFTS S OUVIRÁ m7 PRPRI O CMINHO O SNHOR COMO UM NOIV O SU NOIVO SPRR C NSIMOS SU VOLT ÓH JSUS,

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

José Maurício Nunes Garcia ( )

José Maurício Nunes Garcia ( ) José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) ântico de Zacarias PM 0 Edição: Antonio amos coro, órgão (choir, organ) 12. Antonio amos licenciado ara Musica Brasilis, Rio de Janeiro, 2017 ântico de Zacarias Benedictus

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO 1. RESULTADOS QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO 1.1- QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO: AMOSTRA REFERENTE AS

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10 QUESTÃO 1 VESTIBULAR FGV 2010 JUNHO/2010 RESOLUÇÃO DAS 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA DA PROVA DA TARDE - MÓDULO DISCURSIVO São curiosos os números. Às vezes é mis útil rredondá-los do que trblhr com seu vlor

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

SE QUE ELE ME CONDUZ. Refrões orantes. Padre Valdecir Ferreira

SE QUE ELE ME CONDUZ. Refrões orantes. Padre Valdecir Ferreira SE QUE ELE ME CONDUZ Refrões orantes Padre Valdecir Ferreira »»»» AMANHECEU Inspirado em Elisabete da Trindade Solo: Pe. Valdecir & # G G 6 8 Œ.. Œ. 5 + B b dim {.. A ma nhe ceu! & # Am Œ.. D Am. D D.

Leia mais

Medley Forró 2. œ œ # œ œ œ œ #.

Medley Forró 2. œ œ # œ œ œ œ #. Roteiro e adapta: Edu Morelenbaum e Rold Valle Ú 106 sa Branca 4 2 Luiz Gonzaga # # 6 # # # # # 12 # # # # # # 18 # # # # # 24 0 Quan-do_o - # iei # # de São Jo - ão - - - a # ter - ra_ar - D # Eu per-gun

Leia mais

Quero um Novo Lar پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 0 پ0 0 پ0 3پ0 0 پ0 3 پ0 0

Quero um Novo Lar پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 0 پ0 0 پ0 3پ0 0 پ0 3 پ0 0 1 3 پ0 7 _ پ0 7 _ پ0 7 _ & 4 7 A. ز E 7 1 j j پ0گ7? 4 n #_ n _ L? Mi - nha ca -sa e -ra ve - ha nپ0ٹ0o po - di - a su - por - tar پ0ˆ7. _ eu me 4 پ0 7 پ0 8 & E 7 G 6 /A A _.. nnn_ n پ0ˆ7_ j j j j G j پ0گ7

Leia mais

Resolução de Matemática da Prova Objetiva FGV Administração - 06-06-10

Resolução de Matemática da Prova Objetiva FGV Administração - 06-06-10 QUESTÃO 1 VESTIBULAR FGV 010 JUNHO/010 RESOLUÇÃO DAS 15 QUESTÕES DE MATEMÁTICA DA PROVA DA MANHÃ MÓDULO OBJETIVO PROVA TIPO A O mon i tor de um note book tem formato retangular com a di ag o nal medindo

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

VESTIBULAR UNICAMP 2010-1ª FASE - NOVEMBRO/2009

VESTIBULAR UNICAMP 2010-1ª FASE - NOVEMBRO/2009 VESTIBULAR UNICAMP 2010-1ª FASE - NOVEMBRO/2009 Comentário da Redação Nes te ano, a pro va de Re da ção da Uni camp foi ex ce len te. Em pri me i ro lu gar, pelo res pe i to ao for ma to tra di ci o nal

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

A Gonçalves no México I N F O R M A

A Gonçalves no México I N F O R M A I N F O R M A Novembro de 2007 Depois de atuar por quase três anos no México com um escritório comercial, a Gonçalves investe em uma unidade industrial no país, que entrará em operação no início de 2008.

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

O Sacrifício da Cruz

O Sacrifício da Cruz O Sacrifício da ruz 6 ø 4 4 Intenso q = 61 9. r. r m b sus4 6 Ó. m Œ. r J 1.u ø. r o - lho pa - ra_o céu, bus - M7.. can - do com - preen-der o sa - cri - fí - cio do Sal - va - dor em meu lu - gar ø ø

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Vamos Subir Nova Voz

Vamos Subir Nova Voz c c Vamos Subir Nova Voz 2 Letra e Música: Lucas Pimentel Arr: Henoch Thomas 2 5 2 to Eu-pos tem - po te-nho ou vi - do a pro- 2 g g 8 mes - sa de que vi - rás pra res -ga -tar os fi-lhos Teus Nem sem-pre

Leia mais

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA "Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua Lei". Sl.119.18 PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL - JANEIRO 01 Gn 1-3 Sl 1 02 Gn 4-7 Sl 2 03 Gn 8-10 Sl 3 04 Gn 11-13 Sl 4 05 Gn 14-17 Sl 5 06

Leia mais

Vamos à Casa do Senhor

Vamos à Casa do Senhor Vmos à s do Senhor Miss com crinçs, inspird em Smos ( "Vmos à s do Senhor") (derno de prtiturs) oordenção: Ir. Miri T. Koing œ 1) u me egrei! Smo 121 (bertur) Xote Vmos à cs do Senhor (Miss com crinçs,

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Correção da Unicamp ª fase - Matemática feita pelo Intergraus

Correção da Unicamp ª fase - Matemática feita pelo Intergraus da Unicamp 010 ª fase - Matemática 13.01.010 UNIAMP 010 - MATEMÁTIA 1. Uma confeitaria produz dois tipos de bo los de fes ta. ada quilograma do bolo do tipo A consome 0, kg de açúcar e 0, kg de farinha.

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

RELAÇÕES ENTRE MUNDO RURAL E MUNDO URBANO Evolução histórica, situação actual e pistas para o futuro

RELAÇÕES ENTRE MUNDO RURAL E MUNDO URBANO Evolução histórica, situação actual e pistas para o futuro RELAÇÕES ENTRE MUNDO RURAL E MUNDO URBANO Evolução histórica, situação actual e pistas para o futuro João Ferrão Resumo As visões recentes sobre o mundo rural revelam grande permeabilidade à ideia de património

Leia mais

HABERMAS E A ESFERA PÚBLICA: RECONSTRUINDO A HISTÓRIA DE UMA IDEIA

HABERMAS E A ESFERA PÚBLICA: RECONSTRUINDO A HISTÓRIA DE UMA IDEIA HABERMAS E A ESFERA PÚBLICA: RECONSTRUINDO A HISTÓRIA DE UMA IDEIA Filipe Carreira da Silva Resumo Este artigo tem por objectivo discutir a noção de esfera pública proposta por Jürgen Habermas. Para tanto,

Leia mais

O RESTAURANTE NO FIM DO UNIVERSO

O RESTAURANTE NO FIM DO UNIVERSO O RESTAURANTE NO FIM DO UNIVERSO DOUGLAS ADAMS O RESTAURANTE NO FIM DO UNIVERSO Volume Dois da Série O MOCHILEIRO DAS GALÁXIAS A Jane e James, agradecimentos profundos; a Geoffrey Perkins, por realizar

Leia mais

LÍNGUA PORTUGUESA MÓDULO 1. Fonética e Fonologia. Professora Rosane Reis

LÍNGUA PORTUGUESA MÓDULO 1. Fonética e Fonologia. Professora Rosane Reis LÍNGUA PORTUGUESA Professora Rosane Reis MÓDULO 1 Fonética e Fonologia Por que devemos aprender fonética? Porque precisamos conhecer mais profundamente como as palavras faladas são representadas pela escrita,

Leia mais

Correção da fuvest ª fase - Geografia feita pelo Intergraus

Correção da fuvest ª fase - Geografia feita pelo Intergraus Q.01 GEOGRAFIA O conflito envolvendo Geórgia e Rússia, aprofundado em 2008, foi marcado por ampla repercussão in ter na - ci o nal. Ou tros con fli tos, en vol ven do pa í ses da ex-união So vié ti ca,

Leia mais

Correção da Unicamp 2010 2ª fase - Geografia feita pelo Intergraus. 12.01.2010

Correção da Unicamp 2010 2ª fase - Geografia feita pelo Intergraus. 12.01.2010 UNICAMP 2010 - GEOGRAFIA 13. Ob serve o gráfico abaixo e responda às questões: a) Indi que a(s) re gião(ões) do glo bo com ta xa de es pe ran ça de vi da ao nas cer in fe ri or à mé dia mun di al, nos

Leia mais

a minha FÉ NACIONAL DOS ACÓLITOS PEREGRINAÇÃO 1 Maio 2013 PARA A ASSEMBLEIA CÂNTICOS /snacolitos + INFO INFO:

a minha FÉ NACIONAL DOS ACÓLITOS PEREGRINAÇÃO 1 Maio 2013 PARA A ASSEMBLEIA CÂNTICOS /snacolitos + INFO INFO: EU sei em quem pus a minha FÉ Tm 1, 1 PEREGRINAÇÃO NACIONAL DOS ACÓLITOS 1 Maio 01 CÂNTICOS PARA A ASSEMBLEIA /snacolitos + INFO INFO: www.acolitos.liturgia.pt 0 Introdução A equipa do Serviço Nacional

Leia mais

COASTAL TOURISM, ENVIRONMENT, AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT

COASTAL TOURISM, ENVIRONMENT, AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT RECENSÃO COASTAL TOURISM, ENVIRONMENT, AND SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT [Lígia Noronha, Nelson Lourenço, João Paulo Lobo-Ferreira, Anna Lleopart, Enrico Feoli, Kalidas Sawkar, e A. G. Chachadi (2003),

Leia mais

Fa la de Ben to Ser ras, co bra dor de bi lhe tes, nas ci do e mo ra dor em Amo rins:

Fa la de Ben to Ser ras, co bra dor de bi lhe tes, nas ci do e mo ra dor em Amo rins: Fa la de Ben to Ser ras, co bra dor de bi lhe tes, nas ci do e mo ra dor em Amo rins: «Diz que quer con tar tu do dos prin cí pios? Dos prin cí pios a gen te nun ca sa be. Quan do é o ca so de se lhe pôr

Leia mais

MODALIDADES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS QUADROS SUPERIORES NAS EMPRESAS

MODALIDADES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS QUADROS SUPERIORES NAS EMPRESAS MODALIDADES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DOS QUADROS SUPERIORES NAS EMPRESAS João Pedro Cordeiro Resumo O presente artigo versa sobre as práticas de gestão de recursos humanos pelas empresas, e mais especificamente

Leia mais

QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA

QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1, 00 2 3 4 Li Be 6, 94 9, 01 11 12 Na Mg 22, 99 24, 31 19 20 K Ca 39, 10 40, 08 37 38 Rb Sr 85, 47 87, 62 55 56 Cs Ba 132, 91 137, 33 87 88 Fr Ra 223,

Leia mais

ÍNDICE EPI. Por departamento / Seção. Botas e Calçados Luvas Óculos Segurança e Proteção e e 197.

ÍNDICE EPI. Por departamento / Seção. Botas e Calçados Luvas Óculos Segurança e Proteção e e 197. Ferramentas Elétricas Ferramentas Ferragem EPI Agronegócio Hidráulica Elétrica Químicos e Impermeabilzantes Pintura ÍNDICE Por departamento / Seção EPI Botas e Calçados Luvas Óculos Segurança e Proteção

Leia mais

Manual do Usu rio Perfil Benefici rio Portal Unimed Centro-Oeste e Tocantins

Manual do Usu rio Perfil Benefici rio Portal Unimed Centro-Oeste e Tocantins Manual do Usu rio Perfil Benefici rio P gina 1 de 13 1. Introdu 0 4 0 0o Est e do c u m e n t o te m co m o obj e ti v o de m o n s t r a r pa s s o a pa s s o as prin ci p a i s fu n ci o n a l i d a

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

andréa del fuego os malaquias

andréa del fuego os malaquias andréa del fuego os malaquias 1 Serra Morena é ín gre me, úmi da e fértil. Aos pés de la vi vem os Malaquias, ja ne la com ta manho de porta, porta com autoridade de madeira escura. Corre, Adolfo! Donana

Leia mais

Índice FICHAS. As cinco letras (vogais gráficas) Ficha 10 Letras z / q. 21 Ficha 11 Letras h / x

Índice FICHAS. As cinco letras (vogais gráficas) Ficha 10 Letras z / q. 21 Ficha 11 Letras h / x Índice FICHAS PÁG. LEITURA, ESCRITA E INICIAÇÃO À EDUCAÇÃO LITERÁRIA GRAMÁTICA ESCRITA ORALIDADE Ficha 1 As cinco letras (vogais gráficas) Ficha Os ditongos Ficha Letras p / t 7 Ficha 4 Letras l / d Ficha

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U. A n t o n i o P a i m

O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U. A n t o n i o P a i m 1 O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U S U M Á R I O A n t o n i o P a i m I n t r o d u ç ã o 1. S i s t e m a p ro p o r c i o n a l n a E u r

Leia mais

"Dorme enquanto eu velo"

Dorme enquanto eu velo poesia: Fernando Pessoa q = 60 6 "Dorme enquanto eu velo" para voz e piano legato Dor Patrícia Lopes J - me en. quan - to eu ve - lo Dei - xa me -. - so nhar 11. Na - da'em mim é ri - so - nho. 1. Que

Leia mais

Av. Tor res de Oli vei ra, 255 Ja gua ré - São Pau lo - SP (11) Rua Pa dre Car va lho, 730 (11) Pi nhei ros - São Pau lo - SP

Av. Tor res de Oli vei ra, 255 Ja gua ré - São Pau lo - SP (11) Rua Pa dre Car va lho, 730 (11) Pi nhei ros - São Pau lo - SP Serigrafados Bisotados Temperados Laminados Av. Tor res de Oli vei ra, 255 Ja gua ré - São Pau lo - SP (11) 2827-2100 Rua Pa dre Car va lho, 348 Pi nhei ros - São Pau lo - SP (11) 2142-8588 Rua Pa dre

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

MÓDULO 2 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 2 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (10º ANO) Programa iniciado 2015/2016 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais