ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie"

Transcrição

1 ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie KWARTALNIK 1 (43) / 2014

2 RADA NAUKOWA Kazimierz WORWA przewodniczący, Maciej TANAŚ sekretarz, Jewgenij BABOSOW, Olga BAŁAKIRIEWA, Henryk BEDNARSKI, Ramiro Délio BORGES de MENESES, Lev BUKOV- SKÝ, Danuta CICHY, Wiktor CZUŻIKOW, Nadieżda DIEJEWA, Józef FRĄŚ, Karl GRATZER, Dieter GREY, Janusz GUDOWSKI, Maria Lisa GUERRA, Renata HOTOVA, Dietmar JAHNKE, Tatiana JEFIMIENKO, Mariusz JĘDRZEJKO, Norbert KANSWOHL, Henryk KIRSCHNER, Andrej KLEMIESZEW, Anatolij KOŁOT, Wiesław KOWALCZEWSKI, Zbigniew KRAWCZYK, Vladimir KRĈMERY, Natalia KUTUZOWA, Stefan M. KWIATKOWSKI, Zbigniew LANDAU, Ella LIBANOWA, Jelena MAKAROWA, František MIHINA, Kiyokazu NAKATOMI, Janusz ROGOWSKI, Michaił ROMANIUK, Jurij S. RUDENKO, Gregory SEDEK, Władimir SUDA- KOW, Daniele STASI, Jan SZCZEPAŃSKI, Janusz TANAŚ, Besrat TESFAYE, Zachraij WAR- NALIJ, Nonna ZINOWIEWA ZESPÓŁ REDAKCYJNY Zdzisław SIROJĆ redaktor naczelny, Katarzyna BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA zastępca redaktora naczelnego, Katarzyna TOMASIŃSKA sekretarz redakcji, Ivan BALAŽ, Jerzy CHO- RĄŻUK, Jakub Jerzy CZARKOWSKI, Maciej DĘBSKI, Maria JAKUBOWSKA-NAJNIGIER, Jurij KARIAGIN, Gustaw KONOPACKI, Edyta ŁYSZKOWSKA, Agnieszka SERAFIN, Maciej SMUK REDAKTORZY TEMATYCZNI Józef FRĄŚ, Marek GRENIEWSKI, Hanna GÓRSKA-WARSEWICZ, Mariusz JĘDRZEJKO, Zdzisław NOWAKOWSKI, Jan SZCZEPAŃSKI, Maciej TANAŚ REDAKTORZY STATYSTYCZNI Brunon GÓRECKI, Tadeusz MIŁOSZ REDAKTORZY JĘZYKOWI Jęz. pol. Katarzyna BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA, Katarzyna TOMASIŃSKA, jęz. ang Małgorzata ŻYCKA, Martin LACZEK, Aleksandra PENKOWSKA, jęz. ang., ros. i ukr. Susanna KITAJEWA, jęz. ang i hiszp. Franciszek BIAŁY, jęz. ang., hiszp. i port. Ramiro Délio BORGES de MENESES, jęz. ang. i franc. Anna PENKOWSKA, jęz. ros. i białorus. TAMARA JAKO- WUK, jęz. niem. Barbara KAZUBEK, jęz. ukr. Bazyli NAZARUK, Jurij KARIAGIN, jęz. słow. i cz. Ivan BALAŽ, jęz. włoski Ireneusz ŚWITAŁA REDAKTOR TECHNICZNY Adam POLKOWSKI, DRUK I OPRAWA Fabryka Druku Warszawa, ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, tel./fax /022/ ; WYDAWCA Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. /22/ , fax /22/ ; Copyright by Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Wersja papierowa pisma jest wersją pierwotną ISSN

3 Spis treści Spis treści... 3 ROZPRAWY ARTYKUŁY STUDIA Kiyokazu Nakatomi... 7 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam A philosophical synthesis of Christianity, Buddhism and Islam Synteza filozoficzna chrześcijaństwa, buddyzmu i islamu José Henrique Silveira de Brito, Ramiro Délio Borges de Meneses...23 Estética e Ética segundo Kant Kant s Aesthetics and Ethics Estetyka i etyka Kanta S.N. Gawrow...67 Каким быть учебнику российской истории? What should be the textbook of Russian history? Jaki powinien być podręcznik historii Rosji? O.P. Mazurkiewicz...77 Традиції шанування як основа виховання в родині Традици пoчитaня кaк основа вocnитания в родинe Respect of tradition as a basic of upbringing Poszanowanie tradycji jako podstawa wychowania Marzena Dymek-Maciejewska...83 Skuteczność międzykulturowa i jej wyznaczniki Intercultural effectiveness and its determinants Mária Marinicová...93 Význam a podstata optimalizácie vyučovania v podmienkach Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove The mean and merit of the optimalization of teaching process in the field of the International School of Management Slovakia in Prešov Znaczenie optymalizacji nauczania w warunkach Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Międzynarodowej w Preszowie Irina Kowczina Технології професійної підготовки студентів Педагогічного Університету до соціально-правової діяльності під час лекційних занять Technology training of students of Pedagogical University to socio-legal activities during lectures Technologia przygotowania zawodowego studentów Uniwersytetu Pedagogicznego do działalności społecznej i prawnej

4 4 Spis treści Zdzisław Sirojć Niektóre aspekty pracy socjalnej w wielkim mieście Some aspects of social work in the big city Rafał Grupa The manager and their role in the organization Menedżer i jego rola w organizacji R.W. Diaczenko Функциональная типология и интерьер современных предприятий ресторанного бизнеса при гостиницах в столице и провинции Functional typology and interior modern catering enterprises in the capital and in the province Funkcjonalna typologia i wyposażenie wnętrz współczesnych przedsiębiorstw gastronomicznych RECENZJE KOMUNIKATY INFORMACJE Waldemar Stelmach Recenzja książki: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych. Red. naukowa prof. dr hab. Juliusz Gardawski, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa Recenzenci Zeszytów Naukowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie Informacje dla autorów

5 ROZPRAWY ARTYKUŁY STUDIA

6

7 Kiyokazu Nakatomi ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie Nr 1 (43) / 2013 Wyższa Szkoła Handlowa w Chibie (Japonia) Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam Hoy en día, las diferencias entre en las diversas creencias religiosas han creado el caos, los conflictos se suceden en todo el mundo y el abismo entre los protagonistas va aumentando. Por ejemplo, hay un fuerte conflicto entre Judíos y Musulmanes, y además, después del ataque de Estados Unidos a Irak, se ha recrudecido la confrontación entre el mundo Cristiano y el Musulmán en la que los suicidas en Irak se inmolan diariamente. El propósito de este artículo es expresar mis ideas sobre un principio filosófico que resolvería dicha confrontación y acortaría las distancias entre ellos. Hago referencia a mi libro, Filosofía de La Nada y del Amor 1. En él, para establecer el principio de la nada y del amor, investigué sobre el tema la nada (nothingness) a lo largo de todas las épocas y me di cuenta que la nada conduce al infinito, a la eternidad, al Ser trascendente que es Dios, y al amor en un proceso continuo. Lo primero que hay que hacer es establecer un puente filosófico entre el Este y el Oeste. Lao-Tzu y Chang-tzu en la antigua China exponen que la nada es el origen de la creación y la corriente infinita de la vida. En otras palabras, es la nada lo que no podemos definir mediante el lenguaje y la realidad, la corriente de la vida más allá de la materia. En el presente artículo el concepto de realidad es similar al concepto de realidad de Bergson en la filosofía Europea. La de Bergson es también una corriente 1 Publicado por Hojuku Company, Tokio, en 2002.

8 8 Kiyokazu Nakatomi de consciencia y vida (duración pura) más allá de la materia. La corriente de la consciencia no está definida por mecanismo alguno, por lo tanto, es denominada indeterminación y libertad más allá del lenguaje. Esto significa la nada. El método usado por Bergson es la intuición filosófica y el de Lao-tzu es Zabou (meditación). Esto refleja la unidad del sujeto humano. Este procedimiento es muy importante. Sin él, solo hay una enumeración de la filosofía Oriental y Occidental. Más aún, sin el método intuitivo, el hombre dependería únicamente de la filología. Se necesitarían de dos a tres siglos para estudiar exhaustivamente este tema y la conclusión sería una obviedad. Como la diferencia de lenguaje es muy notable, no podemos encontrar una base común filosófica entre Oriente y Occidente. Pero la nada como realidad y la intuición como método me capacita para establecer la teoría de la Filosofía de La Nada y del Amor. Heidegger también intuyó la nada. Recopiló la filosofía Europea desde Platón a Husserl, por lo tanto fue el filósofo más grande del siglo XX. Pero al adoptar la lógica Europea, no pudo asir la nada como realidad a una edad más avanzada. Entonces, el Heidegger filósofo dio paso al Heidegger poeta. Fue un fracaso para Heidegger y para la filosofía europea. Mi filosofía quiere romper el bloqueo de la filosofía contemporánea y sintetiza las filosofías Oriental y el Occidental. Se llama Principio de La Nada y el Amor. En este principio, me propongo sintetizar las tres religiones, que son; la Cristiana, Budista y Musulmana. Este principio, creo que posibilitaría la reconciliación entre estas tres religiones, creando así un nuevo horizonte entre la religión y la filosofía. La Creación a partir de La Nada En el Génesis del Antiguo Testamento se describe la Creación partiendo de La Nada. El autor es Moisés. Esto significa que Moisés intuyó La Nada y entonces escribió La Creación basándose en su intuición de la nada. Antes de la Creación había no-existencia en el sentido material. El movimiento del Espíritu de Dios sobre la superficie del agua corresponde a la fluctuación de la nada en la teoría cuántica. Este es un aspecto muy peculiar que no puede ser definido ni por las matemáticas ni por la física. Al producirse el primer destello de luz, sobrevino el Big Bang. La Creación a partir de la nada está en conformidad con el principio cuántico de la

9 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 9 nada. La ciencia, que afronta la nada en el extremo de la existencia, obedece el principio de la nada en un contexto físico de ensayo-error. Werner Heisenberg enunció el principio de incertidumbre de la teoría cuántica y Alexander Vilenkin insistió en La Creación a partir de la nada como una teoría física. Desde el punto de vista de la física, la nada se sitúa en dos mundos extremos. El primero es el mundo de la micro-nada, que es más pequeña que la longitud de Planck. La longitud de Planck es el límite de lo medible en Física. Pero hay una posibilidad de que exista una apertura espacio-temporal. El otro es el fin del universo. Se dice que el universo tiene entre 12 y 15 billones 2 de años de edad. Durante ese tiempo la luz ha viajado durante todo este tiempo en un universo que además está en expansión. No podemos confirmar cual es el límite o el fin del universo. Hay una posibilidad de existencia y de la nada. Estos dos mundos, el de la micro-nada y el fin del universo, son La Nada Absoluta. Si el hombre dice que es, entonces existe. Si el hombre dice que no es, entonces no existe. El hombre no puede confirmarlo mediante la física. Incluye y trasciende la existencia relativa y la nada. Por lo tanto es La Nada Absoluta. El Antiguo Testamento, que incluye la Creación a partir de la nada, es el libro sagrado del Cristianismo, el Judaísmo, y es la base del Islam. Si alguien leyera el Korán podría reconocer la influencia de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Hay muchas citas de la Biblia, también habla de la Creación a partir de La Nada. Desde un punto de vista ortodoxo del Islam, se dice que el este perfecciona el Judaísmo. En la medida que el Islam depende del Judaísmo, el Islam hereda la creación a partir de la nada. En realidad hay varias descripciones de esto en el Korán. En el capítulo 19, en la Sura de Maryam, en los versículos 8 y 67 se dice 3 : (8) Así lo ha dicho tu Señor, eso es simple para Mi; igual que una vez te creé y no eras nada, (67) Es que no recuerda el hombre que fue creado antes cuando no era nada? En estos versículos se dice que el hombre fue creado de la nada. Significa que la Creación del hombre es igual a la creación del universo. Si el hombre no hubiera 2 N.d.T Miles de millones en Europa

10 10 Kiyokazu Nakatomi sido creado, el universo no hubiera sido nombrado. Las diferentes expresiones de las que el universo es sujeto dependen de la existencia de la humanidad. Referirse a la Creación del hombre o al universo significa una misma cosa. En pocas palabras, el hombre y el universo han sido creados de la nada. La Creación significa creación a partir de la nada 4. Además Muhammad dijo en la sura número 29 o de La Araña; (18) Pero es que no ve como Allah crea una primera vez y luego de nuevo? Realmente eso es fácil para Allah. En este pasaje, Toshikiko Izutu, un experto Japonés de primera clase en Islamismo, añadió la palabra nada. En Japón, como el Budismo y Sintoísmo están tradicionalmente arraigados en la población, los japoneses no pueden comprender el concepto de la Creación a partir de la nada. Es por ello que Toshikiko Ituzu añade la palabra nada (nothingness) en el Korán. Antes de nada, he de decir que considero la nada como la esencia de Dios. Allah es el único y absoluto Dios Todopoderoso. Como centro de todas las cosas, es trascendente. Allah es tan absoluto que el hombre no puede describirle mediante forma o lenguaje alguno. Allah está más allá de la materia y del lenguaje. Si el hombre dice que es, existe. Si el hombre dice que no es, entonces no existe. La nada incluye y trasciende la existencia relativa y la nada. Lo llamamos la Nada Absoluta. Si el hombre dice que el Dios Todopoderoso existe, entonces ha de definirlo mediante el lenguaje. Pero, es imposible de definir perfectamente a Dios con el lenguaje. Es más probable que el hombre defina la totalidad del mundo por tan solo una parte de él. Por otro lado, si el hombre dice que Dios no existe, entonces el hombre tiene que explicar la no-existencia de Dios. Es imposible explicar la no-existencia de Dios perfectamente mediante el lenguaje. Es como jugar con la idea. Por lo tanto, digo que Dios es La Nada Absoluta que trasciende la existencia y la no existencia. Muhammad intuyó La Nada Absoluta. En este sentido, el negó que tuviera forma o expresión concreta. Una muestra de esto es que en las ilustraciones, la cara de Muhammad está blanqueada y ha perdido toda expresión. Aún más, no hay pinturas o 4 Las Confesiones de San Agustín, Vol. 12, Capítulo 7.

11 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 11 estatuas de él en las mezquitas Islámicas. Esto una muestra de vacuidad y de la nada. Muhammad también intuyó la nada. De jóvenes, tanto Buda como Salomón afrontaron nihilismo y la nada, Muhammad experimentó la tristeza de la vida, la carencia de unos padres, su juventud estuvo marcada por la oscuridad y la nada. Lo mismo ocurrió con Confucio en la China antigua. Confucio también experimentó la ausencia de padres, la oscuridad y la nada. Sus biografías son muy parecidas. Muhammad perdió a su padre en un viaje cuando nació. A los seis años se quedó huérfano al perder a su madre. Más tarde, cuando tenía ocho, su abuelo, que era quien le mantenía, también murió. Luego pasó a estar bajo la tutela de un tío. La infancia de Muhammad es muy similar a la de Confucio, quien, aunque huérfano, estudió y trabajó duramente como oficial de rango menor. Con el tiempo alcanzó la posición de Ministro de Justicia. El mismo Muhammad, también huérfano, trabajó duramente en una caravana. Pero, el gran sabio de la humanidad no se abandonó al infortunio mientras afrontaba las dificultades de la vida. Debido a la generosidad de su esfuerzo mientras trabajaba en la caravana, se casó con Khadija, que era una acaudalada viuda. Fue ella quien apoyó a Muhammad en su vida y en su trabajo. Tuvieron siete hijos, pero cuatro de ellos murieron. Durante esta época,sufrió el peso de la oscuridad y la pena fruto de la pérdida de los hijos, afronta la nada. Al intuir la nada volvió la cara a Dios, el Ser transcendente, y aceptó la revelación en una cueva cuando tenía cuarenta años. En el capítulo 96 del Korán 5, o Sura del Coágulo, los versículos 1-5 dicen: (1-5) Lee en el nombre de tu Señor que ha creado! Ha creado al hombre de un coágulo. Lee, que tu señor es el más generoso! El que enseñó por medio del cálamo. Enseñó al hombre lo que no sabía. Dios, que creó al hombre de un coágulo de sangre, le enseñó a escribir lo que no sabía mediante una caña cortada o cálamo. En el capítulo 74 o Sura del Arropado, los versículos 1-7 dicen: 5 96, 1-7.

12 12 Kiyokazu Nakatomi (1-7) Oh, tú que te arropas! Levántate y advierte! Y a tu señor engrandece. Y tu vestido purifícalo. De lo abominable aléjate. No des esperando recibir más. Y sé constante con tu Señor. En esa época, Muhammad había vuelto la cara al infinito, a la eternidad y al Ser trascendente que es Dios, y tomó nota de sus experiencias que se convirtieron en el Korán. Fue tan inusual y poderosa la experiencia de haber intuido a Dioque se sintió enloquecer. Este tipo de experiencia trascendental ocurre a menudo en la historia. Pablo, que era un fuerte opresor de los cristianos, quedó ciego en su camino a Damasco. Durante tres días, habiendo perdido la vista, sufrió la oscuridad, una ausencia total de luz, pero sintió la presencia de Jesucristo y de la nada. Juana de Arco que también volvió la cara al Ser trascendental que es Dios, cuando a los diecisiete años prometió luchar contra el Ejercito Inglés y liberar Orleans. Nietzsche intuyó el nihilismo, la nada y la repetición eterna (eterno retorno)a seis mil pies de altura, en las tierras altas de Sils-María en Suiza. Nietzsche también intuyó la nada, luego continúa hasta el infinito, la eternidad, el ser trascendente que es el superhombre (en al caso de Nietzsche), y el amor (amor fati). Yo lo llamo Principio de la Nada y el Amor, como queda explicado en mi libro. Los sabios de la humanidad experimentaron también este principio. Reconocemos que la nada es el germen situado en las raíces del Cristianismo, Judaísmo e Islam. La nada (nothingness) como palabra negativa En el Budismo no se habla de la Creación a partir de la nada (Buda rehuía de las teorías sobre la creación del universo), pero la nada como una palabra negativa funcionaba lógicamente y pre-lógicamente. Por definición, nada (nothingness) significa ninguna cosa (no-thing). La partícula negativa no se proyecta en nothingness como ninguna lo hace en nada. La palabra Kuu (despertar espiritual) funciona

13 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 13 de manera análoga en el Budismo. Kuu significa la nada (nothingness). El principio de la nada alcanza también al Budismo. Hay dos argumentos que apoyan esta afirmación. El primer argumento se basa en la experiencia nihilista de Buda. Aunque era libre y próspero como príncipe, no acababa de estar satisfecho con su vida. Un día, al encontrarse a unenfermo,a un muerto, y a un anciano, se sintió inútil, sin valor, y percibió la nada. Mirando su futuro alcanzó a ver el final de su destino. Entonces renunció a su familia y se propuso buscar la verdad. El segundo argumento apunta a la función negativa de la palabra nada (nothing). A través de un entrenamiento muy estricto, Buda alcanzó el Kuu (despertar espiritual). Esto es la capacidad de no desear nada (nothingness of desire), de no esperar nada (nothingness of hope), de no poseer nada (nothingness of possesion); es la nada en forma de vida y de muerte.de acuerdo con la visión popular, Buda predicó a sus discípulos la teoría delengi, que es el conocimiento de que las cosas de este mundo están sujetas a relaciones de causa-efecto a lo largo de un ciclo sin fin. Además de esta, también predicó otras teorías. Pero yo insistiría en una nueva interpretación. En la teoría del Engi, algo no puede existir por sí mismo. En el proceso del conocimiento, la nada, como ausencia de subsistentia 6, funciona como el movimiento de nuestro pensamiento. Mediante el, podemos explicar Shohoumuga 7 y Shogyu-Mujou 8. Así como Buda intuyó la nada, durante una semana disfrutó del estado o condición de la nada o Satori (despertar espiritual), la ausencia de todo deseo a través de la negación de la nada. Después de esta experiencia, predicó el Kuu, Shohoumuga and Shogyo- Mujou. Este nuevo principio también funciona en la Biblia. Antes del comienzo del mundo, no había nada. El universo fue creado a partir de la nada. Quiere decir que Moisés intuyó la nada. Después de Moisés, Salomón, también experimentó la nada. Por esta razón exclamó: Vanidad de vanidades! Todo es vanidad. El significado de la palabra original hebel 9 se refiere a un breve aliento que se desvanece en vano. El aliento, un simple y breve aliento, simboliza la vanidad y la carencia de la condi- 6 N.d.T Del Latín. Permanencia, conservación. En inglés permanence. 7 N.d.T Shohoumuga. En inglés selflessness. Ausencia de ego, desinterés por uno mismo. 8 N.d.T Shogyo-Mujou. En Inglés uncertainty. Incertidumbre. 9 N.d.T Hebel. En inglés vapor, a mere breath. Vapor, un simple aliento.

14 14 Kiyokazu Nakatomi ción o cualidad de permanencia o conservación. Es la nada en la forma de carencia de permanencia. El concepto de Kuu (despertar espiritual)va más allá del Budismo. Se puede aplicar a la Biblia. Desde un punto de vista muy común, el Budismo, Cristianismo y el Islam son religiones independientes. Pero la nada, como ausencia de permanencia relaciona el despertar espiritual o Kuu del Budismo, con la vanidad de la Biblia. El concepto se puede aplicar en muchos casos, por ejemplo, podemos explicar el principio de incertidumbre en la física cuántica y la auto-identidad de contradictorios absolutos 10 en la filosofía de Nishida que es la primera filosofía original de Japón. Actualmente, Kitaro Nishida ( ) es un personaje popular en Japón, pero dado lo voluminoso de su obra 11 y su dificultad, la mayoría de la gente no ha podido evaluarle correctamente. Se requiere paciencia y mi nuevo principio. En un sentido, el sobrepasó la filosofía de Heidegger and Karl Jaspers. Estableció una cosmología original similar a la Teoría de la Relatividad de Einstein (Intuición y Reflejo en el auto-conocimiento) 12. Por supuesto que se basó enla teoría cuántica. Se basaron Heidegger y Karl Jaspers en la teoría de la relatividad y de la cuántica? No, ellos no. Nishida se enfrentó a la relatividad y a la teoría cuántica y construyó su cosmología que es eterna, sin principio ni final. Este es su logro más significativo además de la pura experiencia y la nada absoluta. Aunque empezó como profesor de instituto en una pequeña ciudad, estudió con ahínco filosofía por sí mismo y como resultado de sus excelentes logros, llegó a ser profesor en la Universidad de Kioto, pero perdió a su mujer y a sus cinco hijos. El también se enfrentó al sufrimiento en la vida, a la nada en forma de muerte. Debido a esta amarga experiencia, se entregó ardientemente a la práctica de la meditación Zen Budista. La pura experiencia es apertura infinita, es la duración pura de Bergson. Desarrolla la nada absoluta como el horizonte de la conciencia. Al final, cae en la Lógica del Lugarde La Nada Absoluta 13. Comprender esto último no es fácil. El mismo estaba confundido y perdido debido a la fenomenología de Husserl. 10 N.d.T Del Inglés; Self-identity of absolute contradictories. 11 Obrascompletas, 19 volúmenes, Iwatami Shotem. 12 N.t.T. Del ingles; Intuition and Reflection in self-awareness. 13 N.d.T. En ingles; Logic of the Place of Absolute Nothingness.

15 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 15 El proceso es muy complicado. Estando su vida inmersa en la tristeza, en la nada, se casó con una mujer cristiana llamada Koto Yamada. Experimento el amor abnegado de su esposa, el amor de Dios. En su último ensayo The Logic of Place and the Religious World View habla sobre la realidad religiosa (ser trascendente) e intentó sintetizar Budismo y Cristianismo. La palabra clave es la auto identidad de los contradictorios absolutos. Explicaba el absurdo de los términos opuestos en el mundo. Pero era tan difícil de comprender que la posterior evaluación sobre la Síntesis de las Religiones no fue nada exitosa. Lomás importante es el grito que, con el triste recuerdo de sus hijos pesándole en el fondo de su corazón, eleva hacia Dios. Grito que es de amor. Su filosofía se revela en mi principio de la nada y el amor. Desde la intuición de la nada, continuamos al infinito, a la eternidad, y al Ser trascendente que es Dios, el amor. Amor Actualmente, el concepto de sexo libre se ha extendido por el mundo, Eros baila salvajemente. Pero dicha situación no es buena. Libertad y responsabilidad deben ir de la mano. Aún más, los sexos están conectados con el nacimiento de la vida y con la vida misma. Si el hombre no le da al sexo la consideración necesaria, esta simplificando la vida. Debemos pensar en la decadencia de la moralidad en el Imperio Romano. Si Confucio fuera testigo de la decadencia actual, se decepcionaría profundamente y se llenaría de coraje. Quien le abrió la puerta a dicha decadencia? Confucio también intuyó la nada. Al ser huérfano, tuvo que sufrir la nada en forma de carencia de amor paternal. Después superó serios contratiempos antes de ser Ministro de Justicia como mencioné anteriormente. Como en todo momento era consciente de su ignorancia, se lanzó en busca de la verdad con pasión y así aprendió sobre la importancia de la moralidad y del amor. A esto le llamó Jin 14. Hablando en general, Jin (virtud perfecta, benevolencia) es honestidad, lealtad, y consideración. El significado de honestidad es lealtad hacia uno mismo y hacia los demás, no 14 N.d.T. Jin. En inglés perfect virtue, benevolence, honesty, loyalty, thoughtfulness. Virtud perfecta, benevolencia, honestidad, lealtad, consideración.

16 16 Kiyokazu Nakatomi tener deseo de engañar. Y la consideración es para uno mismo y para los demás (no desear para los demás lo que no quieres para ti). Pero hay una paradoja misteriosa. La siguiente frase es muy famosa. Hsien, un discípulo de Confucio, preguntó: Quien se ha liberado de la ambición, de la presunción, del resentimiento y de la codicia, ha llegado a la plenitud de la humanidad? 15 El Maestro respondió: Ha logrado algo difícil, pero si es la plenitud de la humanidad o no, no lo sé 16. Cuál puede ser el significado de estas palabras? El fundador del Confucianismo parece no saber cuál es su posición central. Es muy misterioso. En general, desde el punto de vista de la lógica y la Filosofía Europea, no se puede entender. Es como si Jesucristo dijera; No sé lo que es el amor. Si el hombre quiere entender el significado de sus misteriosas palabras, tiene que aceptar la dignidad de la benevolencia y practicarla. Confucio raramente predicó sobre la benevolencia. El Maestro rara vez hablaba de provecho, destino o humanidad 17. Confucio no era un mercader, por lo tanto no hablaba del provecho. Sobre la interpretación del destino, Sorai Ogyuu ( ), que fue un famoso escolar Confucionista de la época Edo, interpretó el destino como vida. Según Sorai, la benevolencia implicaba dignidad de vida. Su pensamiento constituyó la base espiritual del Shogunato Tokugawa. Por ello, un típico guerrero japonés (samurái) no hablaba mucho. La frase siguiente da origen a esta idea. El Maestro dijo: La firmeza, la resolución, la simplicidad y el silencio nos acercan a la humanidad 18. También dijo: Escucha la Vía al amanecer y muere satisfecho al atardecer. En estas sentencias, podemos encontrar resoluciones (similares a las de la muerte en Heidegger) sobre la verdad y la benevolencia. Contra estas sentencias, la siguiente es típica del hombre superficial. El Maestro dijo: La charla ingeniosa y las maneras afectadas rara vez son signos debondad 19. Como Confucio era un oficial de rango menor, conocía muy bien el mundo y la naturaleza de la burocracia. El hombre que 15 N.d.T Humanidad en el sentido de benevolencia, no de un conjunto de seres humanos. 16 XIV IX XIII I-3.

17 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 17 le hace la pelota a su jefe es un buen ejemplo. Por ello enseñó a sus discípulos a hablar sin usar palabras ingeniosas ni maneras afectadas. No predicó la benevolencia de manera positiva. Solo los discípulos más impacientes le preguntaban, y él les contestaba de la manera más idónea según sus personalidades e intelectos. Las respuestas variaban. Algunas veces el significado de benevolencia es Chuu-jo (honestidad y consideración), o Ai (amor al prójimo), o Rei (cortesía, ser un buen hijo y un joven obediente). Después de pensarlo mucho Confucio dijo que no sabía lo que era la benevolencia. Por supuesto que era difícil ponerla en práctica. La definición de benevolencia varía. Significa que la benevolencia no es algo absoluto, sino relativo. No es amor absoluto lo que practicó Jesucristo. Confucio conocía la dignidad de las acciones y de las obras pero no pudo dedicar su cuerpo a la cruz. Al final de su vida soportó muchas dificultades e intuyó el cielo que se dice que es la nada. El Maestro dijo 20 : Ya no quiero hablar más. Zigong (Tzu-kung) preguntó: «Maestro, si tú no hablas, cómo podremos, pobres de nosotros, ser capaces de transmitir ninguna enseñanza? El Maestro respondió: Acaso habla el Cielo? Sin embargo, las cuatro estaciones siguen su curso y las cien criaturas continúan naciendo. Acaso habla el Cielo? El significado de esta cita es que el Cielo está en silencio. En la antigua China el Cielo era el Ser trascendente que controlaba el movimiento del mundo con su archipoder infinito. Es la nada como realidad. Posteriormente alcanzó el estado de Sei (santidad, sabio) que salva a toda la gente. El estado de Sei es más alto que el de Jin. El pensamiento de Confucio se puede explicar por este nuevo principio. También se puede aplicar al Jihi (misericordia) de Buda. Jihi es amar a todos los seres vivientes como una madre ama a su hijo. Pero el Jihi de Buda está formado no solo por la teoría sino, también, por la batalla contra las tentaciones del diablo. Buda fue tentado por el Diablo como Jesucristo 21. Según Sanyutta-nikaya 22, hay varias tentaciones de naturaleza sexual, reali- 20 XVII Mateo Diálogo de Buda con el Diablo II, traducido por Hajime Nakamura. Librería Iwanami IV. Capítulo 3, pasage 5, hijas.

18 18 Kiyokazu Nakatomi zadas por el Diablo a través de tres hijas llamadas; Lujuria, Dolor y Placer 23. La primera vez, las hijas del diablo aparecen directamente y tientan a Buda, pero Buda no les hace caso. La segunda vez, las hijas del diablo se le aparecen transformadas en tres chicas y vuelven a tentarle, pero Buda sigue sin hacerles caso. La tercera vez, las hijas del Diablo se transforman en trescientas vírgenes y le tientan otra vez. Pero Buda no les hace caso. La cuarta vez, las hijas de Diablo se transforman en trescientas mujeres que dan a luz a un bebe, pero Buda, que ha alcanzado el estado de Kuu 24, no lo advierte. La quinta vez, las hijas del Diablo se transforman en trescientas mujeres que dan a luz a dos bebés. La sexta vez, las hijas del Diablo se transforman en trescientas mujeres de mediana edad. Al final, se transforman en trescientas mujeres de edad avanzada. Buda es tentado sexualmente por las hijas del Diablo. El poder de la tentación es grande. Las hijas del Diablo dicen: Nosotras podríamos romper el corazón de todos los sacerdotes y monjes que no están libres de deseo, hacerles vomitar sangre caliente, enloquecerles y confundir sus espíritus. Igual que las cañas azules se cortan, se secan, luego se marchitan y mueren. La tentación sexual es muy peligrosa y todas las personas son tentadas de esta manera y, Buda, no fue una excepción. Su deseo fue tentado por 1800 mujeres hermosas. Aunque Buda conoce el placer y el éctasis, puede vencer la tentación. Es impresionante como se describe la lucha entre el deseo y la debilidad humana. En el siguiente diálogo entre Buda y las hijas del diablo se muestra el estado de iluminación de Buda. Por qué meditas en este triste bosque? Piensas en recuperar tu propiedad? Cometiste un crimen en la villa? Por qué no te asocias con los habitantes de la villa? Por qué no hace amigos? El Maestro Buda respondió: 23 N.d.T. Lust, Discomfort, Pleasure. 24 Despertar espiritual o iluminación.

19 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 19 He vencido a un ejército de hermosas e insinuantes formas, estoy solo pensando sobre esta hazaña, lleno de calma espiritual y feliz iluminación. Por lo tanto no me asocio con nadie. Nunca hago amigos. Entonces, una de las hijas del diablo, Dolor, le dice el siguiente poema: Aunque un monje en su aprendizaje tiene muchas cosas que hacer en el mundo, cómo puede cruzar las cinco corrientes (la pasión mundana de los ojos, de los oídos, de la nariz, de la lengua y del cuerpo) y aún más, la sexta? Cuántas veces meditas? Cómo te libras de los mundanos pensamientos del deseo? El Maestro sagrado dice: Mi cuerpo es luz, mi corazón ha alcanzado la iluminación, yo no vivo en la ilusión de la existencia. Manteniéndome fresco y sin vínculos, conozco la verdad y medito sin pensar, libre de cólera o recuerdos de maldad y tristeza. Así, el monje en entrenamiento cuya raíz está en la existencia, ha cruzado 25 las cinco corrientes y se enfrenta a la sexta corriente. Después de mucha meditación, el hombre se libera de los deseos mundanos. Este estado de iluminación espiritual está constituido por la nada de la ilusión, la nada de los amigos, la nada de los vínculos, la nada de la cólera, la nada de los recuerdos. Es con este estado de calma espiritual con el que Buda cruza o trasciende a las seis corrientes e intuye la nada. Aquí, la nada funciona como palabra negativa. Buda alcanzó el Kuu (despertar espiritual) mediante la intuición de la nada. El Kuu es unidad de dharma, que es el Ser trascendente, la verdad infinita y eterna del universo. Desde la nada, Buda alcanzó el infinito, la eternidad, el Ser trascendente, el amor (Jihi o misericordia). De esta manera,confucio y Buda intuyeron y anticiparon el amor de la Cruz de Jesús por la humanidad. Jesús también intuyó la nada en forma de ausencia de vida, como cuando prevé su muerte en el bosque de Gethsemani. Jesús fue a todas las ciudades y pueblos enseñando en sus sinagogas, predicando la buena nueva del Reino y sanando a los enfermos, aunque el predicó y practicó el amor a Dios, después de la última cena tuvo que aceptar su destino. Gethsemani está al este de Jerusalén, al pie del Monte de los Olivos. En aquel lugar, se arrodilló y oró diciendo. 25 N.d.T. Ha trascendido a las cinco corrientes.

20 20 Kiyokazu Nakatomi Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo; pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra 26. En esta oración, rechaza dos veces el cáliz de su destino. Qué es el cáliz del destino? Por qué Jesús, único Hijo de Dios y Salvador, desea evitar el cáliz. Se rebela Jesús ante Dios?En esta rebeldía, podemos encontrar la existencia de Jesús. Durante la Pasión de Jesús no hay palabras, solo el dolor de la existencia. Tenemos que aceptar el dolor y el sufrimiento por la Cruz. Este era el castigo más atroz que se infligía en el Imperio Romano. Gruesos clavos eran clavados a través de las manos y de los pies con un martillo. Antes, Jesús fue azotado. Jesús intuyó La Pasión, el sufrimiento, la muerte y la nada. Su sufrimiento era tan intenso que el sudor era como gotas de sangre. Entonces un ángel se apareció para darle fuerza. La razón por la que el sufrimiento fue tan grande es que Jesús se echó sobre los hombros los pecados de la humanidad, pasada y futura. La muerte de Jesús no es una muerte simple. Es la expiación de los pecados de la humanidad. Por ello aceptó el dolor y el sufrimiento. Debido a la traición de Judas, Jesús fue apresado y juzgado. Aunque era inocente, fue flagelado y le hicieron llevar una Cruz a cuestas. Entonces fue crucificado. Eloi, Eloi, lama sabachtani que se traduce como; Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado? 27 Y dando un fuerte gritó expiró. La Cruz de Jesús es la materialización de la nada en forma de muerte. Después de cientos de años, Jesús materializó el amor de Dios en la cruz. Muhammad también intuyó la nada. Inmediatamente sintió la presencia del Ser trascendente; Allah, que es infinito y eterno. Quedó registrado en el Korán. Allah es tan misericordioso que creó el mundo y al hombre. Muhammad aceptó el amor de Allah. La materialización de este amor toma cuerpo en la práctica de las cinco austeridades del Islam 28. Muhammad predicó el amor a Allah y la práctica de los Cinco 26 Lucas 22, Nueva Versión Internacional. 27 Marcos 15, 34. Nueva versión Internacional. 28 N.d.T. Cinco Pilares del Islam: Shahadah (profesión de fe), Salat (cinco oraciones diarias), Zakat (limosna), Sawm (ayuno), Hajj (peregrinación a la Meca).

Ciência da Informação múltiplos diálogos

Ciência da Informação múltiplos diálogos Isidro Fernández-Aballí - Maria Cecília Londres Fonseca - Ana Virginia Pinheiro - Emir José Suaiden - Johanna W. Smit - Solange Puntel Mostafa - Sidney Barbosa - Thomaz Froeblich Ciência da Informação

Leia mais

ÉTICA DA INFORMAÇÃO CONCEITOS ABORDAGENS APLICAÇÕES. Gustavo Henrique de Araújo Freire (Org.)

ÉTICA DA INFORMAÇÃO CONCEITOS ABORDAGENS APLICAÇÕES. Gustavo Henrique de Araújo Freire (Org.) ÉTICA DA INFORMAÇÃO CONCEITOS ABORDAGENS APLICAÇÕES Gustavo Henrique de Araújo Freire (Org.) Ideia João Pessoa 2010 Apoio: NORMALIZAÇÃO Ediane Toscano Galdino de Carvalho (UFPB/DCI) Edilene Toscano Galdino

Leia mais

VOLUMEN 2 NÚMERO 2 2013. Revista Internacional de. Humanidades Médicas. HUMANIDADESMEDICAS.com

VOLUMEN 2 NÚMERO 2 2013. Revista Internacional de. Humanidades Médicas. HUMANIDADESMEDICAS.com VOLUMEN 2 NÚMERO 2 2013 Revista Internacional de Humanidades Médicas HUMANIDADESMEDICAS.com Revista Internacional de Humanidades Médicas VOLUMEN 2, NÚMERO 2, 2013 REVISTA INTERNACIONAL DE HUMANIDADES MÉDICAS

Leia mais

Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul

Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul J o a n a M a r i a P e d r o e C r i s t i n a S c h e i b e W o l f f (Organização) Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul Ilha de Santa Catarina Editora

Leia mais

I S S N 1 6 7 9-6 7 4 8. Visualidades. Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual

I S S N 1 6 7 9-6 7 4 8. Visualidades. Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual I S S N 1 6 7 9-6 7 4 8 Visualidades Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual Vol. 4, n.1 e 2: Jan-Dez/2006 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Reitor Edward Madureira Brasil Pró-Reitora de Pesquisa

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE LETRAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE LETRAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO DE LETRAS CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA SOB A PERSPECTIVA DA POÉTICA CLÁSSICA Bruna Dahm dos Santos Professora Orientadora: Drª Márcia Ivana de Lima

Leia mais

EDITORIAL. Ângela Leite

EDITORIAL. Ângela Leite Percursos & ideias - nº 3&4-2ª série 2011-2012 revista científica do iscet EDITORIAL Não deixa de ser curioso que em pleno século XXI, no ano de 2012, a produção que ganhou o Óscar para melhor filme seja

Leia mais

CASO 1: MENSAJES SMS PARA LA BUSQUEDA DE OPORTUNIDADES POR JOVENES

CASO 1: MENSAJES SMS PARA LA BUSQUEDA DE OPORTUNIDADES POR JOVENES COMUNICACIONES MÓVILES Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA CASO 1: MENSAJES SMS PARA LA BUSQUEDA DE OPORTUNIDADES POR JOVENES Estudio de caso de jóvenes participantes del Proyecto 0800 Rede Jovem (Red Joven)

Leia mais

Timbre de papel de carta do Barão do Rio Branco, que inclui seu lema Ubique Patriae Memor, Em todo lugar lembrar-se da Pátria

Timbre de papel de carta do Barão do Rio Branco, que inclui seu lema Ubique Patriae Memor, Em todo lugar lembrar-se da Pátria Timbre de papel de carta do Barão do Rio Branco, que inclui seu lema Ubique Patriae Memor, Em todo lugar lembrar-se da Pátria O Barão do Rio Branco visto por seus contemporâneos Ministro de Estado das

Leia mais

UNIVERSIDADE DE LEÓN Departamento de Ciências Biomédicas Tese de Doutoramento Vol. I

UNIVERSIDADE DE LEÓN Departamento de Ciências Biomédicas Tese de Doutoramento Vol. I UNIVERSIDADE DE LEÓN Departamento de Ciências Biomédicas Tese de Doutoramento Vol. I A Adequabilidade dos Serviços de Segurança e Higiene no Trabalho às Forças Armadas e GNR La Adecuación de los Servicios

Leia mais

mcluhan mcluhan McluhaN MCLUHAN MCLUHAN MCLUHAN

mcluhan mcluhan McluhaN MCLUHAN MCLUHAN MCLUHAN 100 ANOS DE mcluhan mcluhan McluhaN MCLUHAN MCLUHAN MCLUHAN JANARA SOUSA, JOÃO CURVELLO E PEDRO RUSSI (ORGANIZADORES) 100 anos de McLuhan C394 100 anos de McLuhan / organizadores Janara Sousa, João Curvello,

Leia mais

SOBRE OS MÍSTICOS MODERNOS A PROPÓSITO DE XUL SOLAR

SOBRE OS MÍSTICOS MODERNOS A PROPÓSITO DE XUL SOLAR SOBRE OS MÍSTICOS MODERNOS A PROPÓSITO DE XUL SOLAR Maria Bernardete Ramos Flores * RESUMO: O presente artigo foi apresentado na Mesa Redonda Religiões, Religiosidades e sensibilidades artísticas, integrando

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS JIMENNA ROCHA CORDEIRO GUEDES

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS JIMENNA ROCHA CORDEIRO GUEDES UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS JURÍDICAS JIMENNA ROCHA CORDEIRO GUEDES CONCILIAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA NO BRASIL: ENTRE A FLEXIBILIZAÇÃO E A INDISPONIBILIDADE DOS

Leia mais

MARCOS LEITE GARCIA* Introdução

MARCOS LEITE GARCIA* Introdução A HISTÓRICA DISTINÇÃO ENTRE ÉTICA PÚBLICA E ÉTICA PRIVADA E SUA INCIDÊNCIA NA : A CONTRIBUIÇÃO DE CHRISTIAN THOMASIUS THE HISTORICAL DISTINCTION BETWEEN PUBLIC ETHIC AND PRIVATE ETHIC AND ITS INFLUENCE

Leia mais

Viajar para saber: a sabedoria prudente em A montanha mágica e a sabedoria cética em El viaje vertical

Viajar para saber: a sabedoria prudente em A montanha mágica e a sabedoria cética em El viaje vertical Viajar para saber: a sabedoria prudente em A montanha mágica e a sabedoria cética em El viaje vertical Travelling to know: the prudent wisdom in The magic mountain and the skeptical wisdom in El viaje

Leia mais

Doenças endêmicas: abordagens sociais, culturais e comportamentais. Rita Barradas Barata Roberto Briceño-León (org.)

Doenças endêmicas: abordagens sociais, culturais e comportamentais. Rita Barradas Barata Roberto Briceño-León (org.) Doenças endêmicas: abordagens sociais, culturais e comportamentais Rita Barradas Barata Roberto Briceño-León (org.) SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros BARATA, RB., and BRICEÑO-LEÓN, RE., orgs.

Leia mais

Terra Livre. Mudanças Globais

Terra Livre. Mudanças Globais Terra Livre Mudanças Globais Associação dos Geógrafos Brasileiros Diretoria Executiva Nacional (Gestão 2000/2002) Presidente Dirce Maria Antunes Suertegaray (Porto Alegre/RS) Vice-Presidente Antônio Carlos

Leia mais

Turismo. Artigos. Entrevista. O que esperam as empresas dos profissionais recém graduados?

Turismo. Artigos. Entrevista. O que esperam as empresas dos profissionais recém graduados? Revista EducAIRES - Publicação voltada para estudantes e pesquisadores estrangeiros na Argentina Distribuição gratuita - Año 1 - Número 0 - Janeiro 2015 - República Argentina - Circulação: 10.000 revistas

Leia mais

"O que é ser índio hoje?" A questão indígena na América Latina/Brasil no início do século XXI

O que é ser índio hoje? A questão indígena na América Latina/Brasil no início do século XXI Diálogos Latinoamericanos "O que é ser índio hoje?" A questão indígena na América Latina/Brasil no início do século XXI Profa. Dra. Paula Caleffi 1 O presente texto tem como objetivo traçar uma análise

Leia mais

ALETHEIA. Revista de Psicologia Nº 37 - Jan./Abr. 2012 ISSN: 1981-1330. Presidente Adilson Ratund Vice-Presidente Jair de Souza Junior

ALETHEIA. Revista de Psicologia Nº 37 - Jan./Abr. 2012 ISSN: 1981-1330. Presidente Adilson Ratund Vice-Presidente Jair de Souza Junior ALETHEIA Revista de Psicologia Nº 37 - Jan./Abr. 2012 ISSN: 1981-1330 Presidente Adilson Ratund Vice-Presidente Jair de Souza Junior Reitor Marcos Fernando Ziemer Vice-Reitor e Pró-Reitor de Extensão e

Leia mais

---- Distribuido Inicialmente na Rede emule/edonkey ----

---- Distribuido Inicialmente na Rede emule/edonkey ---- Para mais ebooks visite http://www.elinks.up.to ---- Distribuido Inicialmente na Rede emule/edonkey ---- Visite tambem o Site PootzForce: http://www.pootzforce.cjb.net Você sabia? Hoje o espanhol é o principal

Leia mais

CONEXIÓN MIGRANTE La voz del pueblo en movimiento

CONEXIÓN MIGRANTE La voz del pueblo en movimiento CONEXIÓN MIGRANTE La voz del pueblo en movimiento SÃO PAULO, MARZO 2013 AÑO 4, NUMERO 16 DISTRIBUCIÓN GRATUITA YUNSA 2013 Seminário apontou propostas para uma Política Municipal de Migração em São Paulo

Leia mais

BRASIL BRASIL ESTE É O PAÍS ESTE ES EL PAÍS

BRASIL BRASIL ESTE É O PAÍS ESTE ES EL PAÍS BRASIL BRASIL ESTE É O PAÍS ESTE ES EL PAÍS A CHAVE DO FUTURO LA LLAVE DEL FUTURO Toda candidatura olímpica, por tradição, é postu- ambiental, tecnológico, infraestrutural. E assim, as La tradición dicta

Leia mais

,,,;;; MEDtANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

,,,;;; MEDtANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Rihw5N INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN OEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS ;; <

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL BRASÍLIA DF 2006 Ministério da Educação Secretaria de Educação Especial Departamento de Políticas de Educação Especial Coordenação Geral de Articulação

Leia mais

IDÉIAS POLÍTICAS DE JOHN LOCKE (1632-1704)

IDÉIAS POLÍTICAS DE JOHN LOCKE (1632-1704) IDÉIAS POLÍTICAS DE JOHN LOCKE (1632-1704) Ricardo Vélez Rodríguez Coordenador do Centro de Pesquisas Estratégicas Paulino Soares de Sousa, da UFJF. Rive2001@gmail.com Os aspectos essenciais da concepção

Leia mais

HOMEM-SEM-HISTÓRIA. A NARRATIVA COMO CRIAÇAO DE CIDADANIA Marcio Mariath Belloc

HOMEM-SEM-HISTÓRIA. A NARRATIVA COMO CRIAÇAO DE CIDADANIA Marcio Mariath Belloc ISBN: Dipòsit Legal: T.1208-2011 ADVERTIMENT. La consulta d aquesta tesi queda condicionada a l acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net)

Leia mais

CORRUPÇÃO ADMINISTRATIVA E MECANISMOS DE CONTROLE EXTERNO: Discussão doutrinária principiológica

CORRUPÇÃO ADMINISTRATIVA E MECANISMOS DE CONTROLE EXTERNO: Discussão doutrinária principiológica UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ UNIVALI PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E CULTURA PROPPEC CENTRO DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E JURÍDICAS CEJURPS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

Leia mais

/ Ensaio de Sociologia /

/ Ensaio de Sociologia / LEITURA DA TEORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESDE O PONTO DE VISTA DA SOCIOLOGIA DO CONHECIMENTO / Ensaio de Sociologia / Por JACOB (J.) LUMIER E-Book Monográfico /Série Ciência e Tecnologia/ Área de Comunicação

Leia mais

IMMANUEL KANT. Fundamentação da Metafísica dos Costumes 70 TEXTOS FILOSÓFICOS

IMMANUEL KANT. Fundamentação da Metafísica dos Costumes 70 TEXTOS FILOSÓFICOS IMMANUEL KANT Fundamentação da Metafísica dos Costumes 70 TEXTOS FILOSÓFICOS 1 2 Pôr o leitor directamente em contacto com textos marcantes da história da filosofia através de traduções feitas a partir

Leia mais