ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ZESZYTY NAUKOWE. Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie"

Transcrição

1 ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie KWARTALNIK 1 (43) / 2014

2 RADA NAUKOWA Kazimierz WORWA przewodniczący, Maciej TANAŚ sekretarz, Jewgenij BABOSOW, Olga BAŁAKIRIEWA, Henryk BEDNARSKI, Ramiro Délio BORGES de MENESES, Lev BUKOV- SKÝ, Danuta CICHY, Wiktor CZUŻIKOW, Nadieżda DIEJEWA, Józef FRĄŚ, Karl GRATZER, Dieter GREY, Janusz GUDOWSKI, Maria Lisa GUERRA, Renata HOTOVA, Dietmar JAHNKE, Tatiana JEFIMIENKO, Mariusz JĘDRZEJKO, Norbert KANSWOHL, Henryk KIRSCHNER, Andrej KLEMIESZEW, Anatolij KOŁOT, Wiesław KOWALCZEWSKI, Zbigniew KRAWCZYK, Vladimir KRĈMERY, Natalia KUTUZOWA, Stefan M. KWIATKOWSKI, Zbigniew LANDAU, Ella LIBANOWA, Jelena MAKAROWA, František MIHINA, Kiyokazu NAKATOMI, Janusz ROGOWSKI, Michaił ROMANIUK, Jurij S. RUDENKO, Gregory SEDEK, Władimir SUDA- KOW, Daniele STASI, Jan SZCZEPAŃSKI, Janusz TANAŚ, Besrat TESFAYE, Zachraij WAR- NALIJ, Nonna ZINOWIEWA ZESPÓŁ REDAKCYJNY Zdzisław SIROJĆ redaktor naczelny, Katarzyna BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA zastępca redaktora naczelnego, Katarzyna TOMASIŃSKA sekretarz redakcji, Ivan BALAŽ, Jerzy CHO- RĄŻUK, Jakub Jerzy CZARKOWSKI, Maciej DĘBSKI, Maria JAKUBOWSKA-NAJNIGIER, Jurij KARIAGIN, Gustaw KONOPACKI, Edyta ŁYSZKOWSKA, Agnieszka SERAFIN, Maciej SMUK REDAKTORZY TEMATYCZNI Józef FRĄŚ, Marek GRENIEWSKI, Hanna GÓRSKA-WARSEWICZ, Mariusz JĘDRZEJKO, Zdzisław NOWAKOWSKI, Jan SZCZEPAŃSKI, Maciej TANAŚ REDAKTORZY STATYSTYCZNI Brunon GÓRECKI, Tadeusz MIŁOSZ REDAKTORZY JĘZYKOWI Jęz. pol. Katarzyna BOCHEŃSKA-WŁOSTOWSKA, Katarzyna TOMASIŃSKA, jęz. ang Małgorzata ŻYCKA, Martin LACZEK, Aleksandra PENKOWSKA, jęz. ang., ros. i ukr. Susanna KITAJEWA, jęz. ang i hiszp. Franciszek BIAŁY, jęz. ang., hiszp. i port. Ramiro Délio BORGES de MENESES, jęz. ang. i franc. Anna PENKOWSKA, jęz. ros. i białorus. TAMARA JAKO- WUK, jęz. niem. Barbara KAZUBEK, jęz. ukr. Bazyli NAZARUK, Jurij KARIAGIN, jęz. słow. i cz. Ivan BALAŽ, jęz. włoski Ireneusz ŚWITAŁA REDAKTOR TECHNICZNY Adam POLKOWSKI, DRUK I OPRAWA Fabryka Druku Warszawa, ul. Zgrupowania AK Kampinos 6, tel./fax /022/ ; WYDAWCA Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel. /22/ , fax /22/ ; Copyright by Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Wersja papierowa pisma jest wersją pierwotną ISSN

3 Spis treści Spis treści... 3 ROZPRAWY ARTYKUŁY STUDIA Kiyokazu Nakatomi... 7 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam A philosophical synthesis of Christianity, Buddhism and Islam Synteza filozoficzna chrześcijaństwa, buddyzmu i islamu José Henrique Silveira de Brito, Ramiro Délio Borges de Meneses...23 Estética e Ética segundo Kant Kant s Aesthetics and Ethics Estetyka i etyka Kanta S.N. Gawrow...67 Каким быть учебнику российской истории? What should be the textbook of Russian history? Jaki powinien być podręcznik historii Rosji? O.P. Mazurkiewicz...77 Традиції шанування як основа виховання в родині Традици пoчитaня кaк основа вocnитания в родинe Respect of tradition as a basic of upbringing Poszanowanie tradycji jako podstawa wychowania Marzena Dymek-Maciejewska...83 Skuteczność międzykulturowa i jej wyznaczniki Intercultural effectiveness and its determinants Mária Marinicová...93 Význam a podstata optimalizácie vyučovania v podmienkach Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove The mean and merit of the optimalization of teaching process in the field of the International School of Management Slovakia in Prešov Znaczenie optymalizacji nauczania w warunkach Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Międzynarodowej w Preszowie Irina Kowczina Технології професійної підготовки студентів Педагогічного Університету до соціально-правової діяльності під час лекційних занять Technology training of students of Pedagogical University to socio-legal activities during lectures Technologia przygotowania zawodowego studentów Uniwersytetu Pedagogicznego do działalności społecznej i prawnej

4 4 Spis treści Zdzisław Sirojć Niektóre aspekty pracy socjalnej w wielkim mieście Some aspects of social work in the big city Rafał Grupa The manager and their role in the organization Menedżer i jego rola w organizacji R.W. Diaczenko Функциональная типология и интерьер современных предприятий ресторанного бизнеса при гостиницах в столице и провинции Functional typology and interior modern catering enterprises in the capital and in the province Funkcjonalna typologia i wyposażenie wnętrz współczesnych przedsiębiorstw gastronomicznych RECENZJE KOMUNIKATY INFORMACJE Waldemar Stelmach Recenzja książki: Rzemieślnicy i biznesmeni. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych. Red. naukowa prof. dr hab. Juliusz Gardawski, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa Recenzenci Zeszytów Naukowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie Informacje dla autorów

5 ROZPRAWY ARTYKUŁY STUDIA

6

7 Kiyokazu Nakatomi ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie Nr 1 (43) / 2013 Wyższa Szkoła Handlowa w Chibie (Japonia) Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam Hoy en día, las diferencias entre en las diversas creencias religiosas han creado el caos, los conflictos se suceden en todo el mundo y el abismo entre los protagonistas va aumentando. Por ejemplo, hay un fuerte conflicto entre Judíos y Musulmanes, y además, después del ataque de Estados Unidos a Irak, se ha recrudecido la confrontación entre el mundo Cristiano y el Musulmán en la que los suicidas en Irak se inmolan diariamente. El propósito de este artículo es expresar mis ideas sobre un principio filosófico que resolvería dicha confrontación y acortaría las distancias entre ellos. Hago referencia a mi libro, Filosofía de La Nada y del Amor 1. En él, para establecer el principio de la nada y del amor, investigué sobre el tema la nada (nothingness) a lo largo de todas las épocas y me di cuenta que la nada conduce al infinito, a la eternidad, al Ser trascendente que es Dios, y al amor en un proceso continuo. Lo primero que hay que hacer es establecer un puente filosófico entre el Este y el Oeste. Lao-Tzu y Chang-tzu en la antigua China exponen que la nada es el origen de la creación y la corriente infinita de la vida. En otras palabras, es la nada lo que no podemos definir mediante el lenguaje y la realidad, la corriente de la vida más allá de la materia. En el presente artículo el concepto de realidad es similar al concepto de realidad de Bergson en la filosofía Europea. La de Bergson es también una corriente 1 Publicado por Hojuku Company, Tokio, en 2002.

8 8 Kiyokazu Nakatomi de consciencia y vida (duración pura) más allá de la materia. La corriente de la consciencia no está definida por mecanismo alguno, por lo tanto, es denominada indeterminación y libertad más allá del lenguaje. Esto significa la nada. El método usado por Bergson es la intuición filosófica y el de Lao-tzu es Zabou (meditación). Esto refleja la unidad del sujeto humano. Este procedimiento es muy importante. Sin él, solo hay una enumeración de la filosofía Oriental y Occidental. Más aún, sin el método intuitivo, el hombre dependería únicamente de la filología. Se necesitarían de dos a tres siglos para estudiar exhaustivamente este tema y la conclusión sería una obviedad. Como la diferencia de lenguaje es muy notable, no podemos encontrar una base común filosófica entre Oriente y Occidente. Pero la nada como realidad y la intuición como método me capacita para establecer la teoría de la Filosofía de La Nada y del Amor. Heidegger también intuyó la nada. Recopiló la filosofía Europea desde Platón a Husserl, por lo tanto fue el filósofo más grande del siglo XX. Pero al adoptar la lógica Europea, no pudo asir la nada como realidad a una edad más avanzada. Entonces, el Heidegger filósofo dio paso al Heidegger poeta. Fue un fracaso para Heidegger y para la filosofía europea. Mi filosofía quiere romper el bloqueo de la filosofía contemporánea y sintetiza las filosofías Oriental y el Occidental. Se llama Principio de La Nada y el Amor. En este principio, me propongo sintetizar las tres religiones, que son; la Cristiana, Budista y Musulmana. Este principio, creo que posibilitaría la reconciliación entre estas tres religiones, creando así un nuevo horizonte entre la religión y la filosofía. La Creación a partir de La Nada En el Génesis del Antiguo Testamento se describe la Creación partiendo de La Nada. El autor es Moisés. Esto significa que Moisés intuyó La Nada y entonces escribió La Creación basándose en su intuición de la nada. Antes de la Creación había no-existencia en el sentido material. El movimiento del Espíritu de Dios sobre la superficie del agua corresponde a la fluctuación de la nada en la teoría cuántica. Este es un aspecto muy peculiar que no puede ser definido ni por las matemáticas ni por la física. Al producirse el primer destello de luz, sobrevino el Big Bang. La Creación a partir de la nada está en conformidad con el principio cuántico de la

9 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 9 nada. La ciencia, que afronta la nada en el extremo de la existencia, obedece el principio de la nada en un contexto físico de ensayo-error. Werner Heisenberg enunció el principio de incertidumbre de la teoría cuántica y Alexander Vilenkin insistió en La Creación a partir de la nada como una teoría física. Desde el punto de vista de la física, la nada se sitúa en dos mundos extremos. El primero es el mundo de la micro-nada, que es más pequeña que la longitud de Planck. La longitud de Planck es el límite de lo medible en Física. Pero hay una posibilidad de que exista una apertura espacio-temporal. El otro es el fin del universo. Se dice que el universo tiene entre 12 y 15 billones 2 de años de edad. Durante ese tiempo la luz ha viajado durante todo este tiempo en un universo que además está en expansión. No podemos confirmar cual es el límite o el fin del universo. Hay una posibilidad de existencia y de la nada. Estos dos mundos, el de la micro-nada y el fin del universo, son La Nada Absoluta. Si el hombre dice que es, entonces existe. Si el hombre dice que no es, entonces no existe. El hombre no puede confirmarlo mediante la física. Incluye y trasciende la existencia relativa y la nada. Por lo tanto es La Nada Absoluta. El Antiguo Testamento, que incluye la Creación a partir de la nada, es el libro sagrado del Cristianismo, el Judaísmo, y es la base del Islam. Si alguien leyera el Korán podría reconocer la influencia de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Hay muchas citas de la Biblia, también habla de la Creación a partir de La Nada. Desde un punto de vista ortodoxo del Islam, se dice que el este perfecciona el Judaísmo. En la medida que el Islam depende del Judaísmo, el Islam hereda la creación a partir de la nada. En realidad hay varias descripciones de esto en el Korán. En el capítulo 19, en la Sura de Maryam, en los versículos 8 y 67 se dice 3 : (8) Así lo ha dicho tu Señor, eso es simple para Mi; igual que una vez te creé y no eras nada, (67) Es que no recuerda el hombre que fue creado antes cuando no era nada? En estos versículos se dice que el hombre fue creado de la nada. Significa que la Creación del hombre es igual a la creación del universo. Si el hombre no hubiera 2 N.d.T Miles de millones en Europa

10 10 Kiyokazu Nakatomi sido creado, el universo no hubiera sido nombrado. Las diferentes expresiones de las que el universo es sujeto dependen de la existencia de la humanidad. Referirse a la Creación del hombre o al universo significa una misma cosa. En pocas palabras, el hombre y el universo han sido creados de la nada. La Creación significa creación a partir de la nada 4. Además Muhammad dijo en la sura número 29 o de La Araña; (18) Pero es que no ve como Allah crea una primera vez y luego de nuevo? Realmente eso es fácil para Allah. En este pasaje, Toshikiko Izutu, un experto Japonés de primera clase en Islamismo, añadió la palabra nada. En Japón, como el Budismo y Sintoísmo están tradicionalmente arraigados en la población, los japoneses no pueden comprender el concepto de la Creación a partir de la nada. Es por ello que Toshikiko Ituzu añade la palabra nada (nothingness) en el Korán. Antes de nada, he de decir que considero la nada como la esencia de Dios. Allah es el único y absoluto Dios Todopoderoso. Como centro de todas las cosas, es trascendente. Allah es tan absoluto que el hombre no puede describirle mediante forma o lenguaje alguno. Allah está más allá de la materia y del lenguaje. Si el hombre dice que es, existe. Si el hombre dice que no es, entonces no existe. La nada incluye y trasciende la existencia relativa y la nada. Lo llamamos la Nada Absoluta. Si el hombre dice que el Dios Todopoderoso existe, entonces ha de definirlo mediante el lenguaje. Pero, es imposible de definir perfectamente a Dios con el lenguaje. Es más probable que el hombre defina la totalidad del mundo por tan solo una parte de él. Por otro lado, si el hombre dice que Dios no existe, entonces el hombre tiene que explicar la no-existencia de Dios. Es imposible explicar la no-existencia de Dios perfectamente mediante el lenguaje. Es como jugar con la idea. Por lo tanto, digo que Dios es La Nada Absoluta que trasciende la existencia y la no existencia. Muhammad intuyó La Nada Absoluta. En este sentido, el negó que tuviera forma o expresión concreta. Una muestra de esto es que en las ilustraciones, la cara de Muhammad está blanqueada y ha perdido toda expresión. Aún más, no hay pinturas o 4 Las Confesiones de San Agustín, Vol. 12, Capítulo 7.

11 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 11 estatuas de él en las mezquitas Islámicas. Esto una muestra de vacuidad y de la nada. Muhammad también intuyó la nada. De jóvenes, tanto Buda como Salomón afrontaron nihilismo y la nada, Muhammad experimentó la tristeza de la vida, la carencia de unos padres, su juventud estuvo marcada por la oscuridad y la nada. Lo mismo ocurrió con Confucio en la China antigua. Confucio también experimentó la ausencia de padres, la oscuridad y la nada. Sus biografías son muy parecidas. Muhammad perdió a su padre en un viaje cuando nació. A los seis años se quedó huérfano al perder a su madre. Más tarde, cuando tenía ocho, su abuelo, que era quien le mantenía, también murió. Luego pasó a estar bajo la tutela de un tío. La infancia de Muhammad es muy similar a la de Confucio, quien, aunque huérfano, estudió y trabajó duramente como oficial de rango menor. Con el tiempo alcanzó la posición de Ministro de Justicia. El mismo Muhammad, también huérfano, trabajó duramente en una caravana. Pero, el gran sabio de la humanidad no se abandonó al infortunio mientras afrontaba las dificultades de la vida. Debido a la generosidad de su esfuerzo mientras trabajaba en la caravana, se casó con Khadija, que era una acaudalada viuda. Fue ella quien apoyó a Muhammad en su vida y en su trabajo. Tuvieron siete hijos, pero cuatro de ellos murieron. Durante esta época,sufrió el peso de la oscuridad y la pena fruto de la pérdida de los hijos, afronta la nada. Al intuir la nada volvió la cara a Dios, el Ser transcendente, y aceptó la revelación en una cueva cuando tenía cuarenta años. En el capítulo 96 del Korán 5, o Sura del Coágulo, los versículos 1-5 dicen: (1-5) Lee en el nombre de tu Señor que ha creado! Ha creado al hombre de un coágulo. Lee, que tu señor es el más generoso! El que enseñó por medio del cálamo. Enseñó al hombre lo que no sabía. Dios, que creó al hombre de un coágulo de sangre, le enseñó a escribir lo que no sabía mediante una caña cortada o cálamo. En el capítulo 74 o Sura del Arropado, los versículos 1-7 dicen: 5 96, 1-7.

12 12 Kiyokazu Nakatomi (1-7) Oh, tú que te arropas! Levántate y advierte! Y a tu señor engrandece. Y tu vestido purifícalo. De lo abominable aléjate. No des esperando recibir más. Y sé constante con tu Señor. En esa época, Muhammad había vuelto la cara al infinito, a la eternidad y al Ser trascendente que es Dios, y tomó nota de sus experiencias que se convirtieron en el Korán. Fue tan inusual y poderosa la experiencia de haber intuido a Dioque se sintió enloquecer. Este tipo de experiencia trascendental ocurre a menudo en la historia. Pablo, que era un fuerte opresor de los cristianos, quedó ciego en su camino a Damasco. Durante tres días, habiendo perdido la vista, sufrió la oscuridad, una ausencia total de luz, pero sintió la presencia de Jesucristo y de la nada. Juana de Arco que también volvió la cara al Ser trascendental que es Dios, cuando a los diecisiete años prometió luchar contra el Ejercito Inglés y liberar Orleans. Nietzsche intuyó el nihilismo, la nada y la repetición eterna (eterno retorno)a seis mil pies de altura, en las tierras altas de Sils-María en Suiza. Nietzsche también intuyó la nada, luego continúa hasta el infinito, la eternidad, el ser trascendente que es el superhombre (en al caso de Nietzsche), y el amor (amor fati). Yo lo llamo Principio de la Nada y el Amor, como queda explicado en mi libro. Los sabios de la humanidad experimentaron también este principio. Reconocemos que la nada es el germen situado en las raíces del Cristianismo, Judaísmo e Islam. La nada (nothingness) como palabra negativa En el Budismo no se habla de la Creación a partir de la nada (Buda rehuía de las teorías sobre la creación del universo), pero la nada como una palabra negativa funcionaba lógicamente y pre-lógicamente. Por definición, nada (nothingness) significa ninguna cosa (no-thing). La partícula negativa no se proyecta en nothingness como ninguna lo hace en nada. La palabra Kuu (despertar espiritual) funciona

13 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 13 de manera análoga en el Budismo. Kuu significa la nada (nothingness). El principio de la nada alcanza también al Budismo. Hay dos argumentos que apoyan esta afirmación. El primer argumento se basa en la experiencia nihilista de Buda. Aunque era libre y próspero como príncipe, no acababa de estar satisfecho con su vida. Un día, al encontrarse a unenfermo,a un muerto, y a un anciano, se sintió inútil, sin valor, y percibió la nada. Mirando su futuro alcanzó a ver el final de su destino. Entonces renunció a su familia y se propuso buscar la verdad. El segundo argumento apunta a la función negativa de la palabra nada (nothing). A través de un entrenamiento muy estricto, Buda alcanzó el Kuu (despertar espiritual). Esto es la capacidad de no desear nada (nothingness of desire), de no esperar nada (nothingness of hope), de no poseer nada (nothingness of possesion); es la nada en forma de vida y de muerte.de acuerdo con la visión popular, Buda predicó a sus discípulos la teoría delengi, que es el conocimiento de que las cosas de este mundo están sujetas a relaciones de causa-efecto a lo largo de un ciclo sin fin. Además de esta, también predicó otras teorías. Pero yo insistiría en una nueva interpretación. En la teoría del Engi, algo no puede existir por sí mismo. En el proceso del conocimiento, la nada, como ausencia de subsistentia 6, funciona como el movimiento de nuestro pensamiento. Mediante el, podemos explicar Shohoumuga 7 y Shogyu-Mujou 8. Así como Buda intuyó la nada, durante una semana disfrutó del estado o condición de la nada o Satori (despertar espiritual), la ausencia de todo deseo a través de la negación de la nada. Después de esta experiencia, predicó el Kuu, Shohoumuga and Shogyo- Mujou. Este nuevo principio también funciona en la Biblia. Antes del comienzo del mundo, no había nada. El universo fue creado a partir de la nada. Quiere decir que Moisés intuyó la nada. Después de Moisés, Salomón, también experimentó la nada. Por esta razón exclamó: Vanidad de vanidades! Todo es vanidad. El significado de la palabra original hebel 9 se refiere a un breve aliento que se desvanece en vano. El aliento, un simple y breve aliento, simboliza la vanidad y la carencia de la condi- 6 N.d.T Del Latín. Permanencia, conservación. En inglés permanence. 7 N.d.T Shohoumuga. En inglés selflessness. Ausencia de ego, desinterés por uno mismo. 8 N.d.T Shogyo-Mujou. En Inglés uncertainty. Incertidumbre. 9 N.d.T Hebel. En inglés vapor, a mere breath. Vapor, un simple aliento.

14 14 Kiyokazu Nakatomi ción o cualidad de permanencia o conservación. Es la nada en la forma de carencia de permanencia. El concepto de Kuu (despertar espiritual)va más allá del Budismo. Se puede aplicar a la Biblia. Desde un punto de vista muy común, el Budismo, Cristianismo y el Islam son religiones independientes. Pero la nada, como ausencia de permanencia relaciona el despertar espiritual o Kuu del Budismo, con la vanidad de la Biblia. El concepto se puede aplicar en muchos casos, por ejemplo, podemos explicar el principio de incertidumbre en la física cuántica y la auto-identidad de contradictorios absolutos 10 en la filosofía de Nishida que es la primera filosofía original de Japón. Actualmente, Kitaro Nishida ( ) es un personaje popular en Japón, pero dado lo voluminoso de su obra 11 y su dificultad, la mayoría de la gente no ha podido evaluarle correctamente. Se requiere paciencia y mi nuevo principio. En un sentido, el sobrepasó la filosofía de Heidegger and Karl Jaspers. Estableció una cosmología original similar a la Teoría de la Relatividad de Einstein (Intuición y Reflejo en el auto-conocimiento) 12. Por supuesto que se basó enla teoría cuántica. Se basaron Heidegger y Karl Jaspers en la teoría de la relatividad y de la cuántica? No, ellos no. Nishida se enfrentó a la relatividad y a la teoría cuántica y construyó su cosmología que es eterna, sin principio ni final. Este es su logro más significativo además de la pura experiencia y la nada absoluta. Aunque empezó como profesor de instituto en una pequeña ciudad, estudió con ahínco filosofía por sí mismo y como resultado de sus excelentes logros, llegó a ser profesor en la Universidad de Kioto, pero perdió a su mujer y a sus cinco hijos. El también se enfrentó al sufrimiento en la vida, a la nada en forma de muerte. Debido a esta amarga experiencia, se entregó ardientemente a la práctica de la meditación Zen Budista. La pura experiencia es apertura infinita, es la duración pura de Bergson. Desarrolla la nada absoluta como el horizonte de la conciencia. Al final, cae en la Lógica del Lugarde La Nada Absoluta 13. Comprender esto último no es fácil. El mismo estaba confundido y perdido debido a la fenomenología de Husserl. 10 N.d.T Del Inglés; Self-identity of absolute contradictories. 11 Obrascompletas, 19 volúmenes, Iwatami Shotem. 12 N.t.T. Del ingles; Intuition and Reflection in self-awareness. 13 N.d.T. En ingles; Logic of the Place of Absolute Nothingness.

15 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 15 El proceso es muy complicado. Estando su vida inmersa en la tristeza, en la nada, se casó con una mujer cristiana llamada Koto Yamada. Experimento el amor abnegado de su esposa, el amor de Dios. En su último ensayo The Logic of Place and the Religious World View habla sobre la realidad religiosa (ser trascendente) e intentó sintetizar Budismo y Cristianismo. La palabra clave es la auto identidad de los contradictorios absolutos. Explicaba el absurdo de los términos opuestos en el mundo. Pero era tan difícil de comprender que la posterior evaluación sobre la Síntesis de las Religiones no fue nada exitosa. Lomás importante es el grito que, con el triste recuerdo de sus hijos pesándole en el fondo de su corazón, eleva hacia Dios. Grito que es de amor. Su filosofía se revela en mi principio de la nada y el amor. Desde la intuición de la nada, continuamos al infinito, a la eternidad, y al Ser trascendente que es Dios, el amor. Amor Actualmente, el concepto de sexo libre se ha extendido por el mundo, Eros baila salvajemente. Pero dicha situación no es buena. Libertad y responsabilidad deben ir de la mano. Aún más, los sexos están conectados con el nacimiento de la vida y con la vida misma. Si el hombre no le da al sexo la consideración necesaria, esta simplificando la vida. Debemos pensar en la decadencia de la moralidad en el Imperio Romano. Si Confucio fuera testigo de la decadencia actual, se decepcionaría profundamente y se llenaría de coraje. Quien le abrió la puerta a dicha decadencia? Confucio también intuyó la nada. Al ser huérfano, tuvo que sufrir la nada en forma de carencia de amor paternal. Después superó serios contratiempos antes de ser Ministro de Justicia como mencioné anteriormente. Como en todo momento era consciente de su ignorancia, se lanzó en busca de la verdad con pasión y así aprendió sobre la importancia de la moralidad y del amor. A esto le llamó Jin 14. Hablando en general, Jin (virtud perfecta, benevolencia) es honestidad, lealtad, y consideración. El significado de honestidad es lealtad hacia uno mismo y hacia los demás, no 14 N.d.T. Jin. En inglés perfect virtue, benevolence, honesty, loyalty, thoughtfulness. Virtud perfecta, benevolencia, honestidad, lealtad, consideración.

16 16 Kiyokazu Nakatomi tener deseo de engañar. Y la consideración es para uno mismo y para los demás (no desear para los demás lo que no quieres para ti). Pero hay una paradoja misteriosa. La siguiente frase es muy famosa. Hsien, un discípulo de Confucio, preguntó: Quien se ha liberado de la ambición, de la presunción, del resentimiento y de la codicia, ha llegado a la plenitud de la humanidad? 15 El Maestro respondió: Ha logrado algo difícil, pero si es la plenitud de la humanidad o no, no lo sé 16. Cuál puede ser el significado de estas palabras? El fundador del Confucianismo parece no saber cuál es su posición central. Es muy misterioso. En general, desde el punto de vista de la lógica y la Filosofía Europea, no se puede entender. Es como si Jesucristo dijera; No sé lo que es el amor. Si el hombre quiere entender el significado de sus misteriosas palabras, tiene que aceptar la dignidad de la benevolencia y practicarla. Confucio raramente predicó sobre la benevolencia. El Maestro rara vez hablaba de provecho, destino o humanidad 17. Confucio no era un mercader, por lo tanto no hablaba del provecho. Sobre la interpretación del destino, Sorai Ogyuu ( ), que fue un famoso escolar Confucionista de la época Edo, interpretó el destino como vida. Según Sorai, la benevolencia implicaba dignidad de vida. Su pensamiento constituyó la base espiritual del Shogunato Tokugawa. Por ello, un típico guerrero japonés (samurái) no hablaba mucho. La frase siguiente da origen a esta idea. El Maestro dijo: La firmeza, la resolución, la simplicidad y el silencio nos acercan a la humanidad 18. También dijo: Escucha la Vía al amanecer y muere satisfecho al atardecer. En estas sentencias, podemos encontrar resoluciones (similares a las de la muerte en Heidegger) sobre la verdad y la benevolencia. Contra estas sentencias, la siguiente es típica del hombre superficial. El Maestro dijo: La charla ingeniosa y las maneras afectadas rara vez son signos debondad 19. Como Confucio era un oficial de rango menor, conocía muy bien el mundo y la naturaleza de la burocracia. El hombre que 15 N.d.T Humanidad en el sentido de benevolencia, no de un conjunto de seres humanos. 16 XIV IX XIII I-3.

17 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 17 le hace la pelota a su jefe es un buen ejemplo. Por ello enseñó a sus discípulos a hablar sin usar palabras ingeniosas ni maneras afectadas. No predicó la benevolencia de manera positiva. Solo los discípulos más impacientes le preguntaban, y él les contestaba de la manera más idónea según sus personalidades e intelectos. Las respuestas variaban. Algunas veces el significado de benevolencia es Chuu-jo (honestidad y consideración), o Ai (amor al prójimo), o Rei (cortesía, ser un buen hijo y un joven obediente). Después de pensarlo mucho Confucio dijo que no sabía lo que era la benevolencia. Por supuesto que era difícil ponerla en práctica. La definición de benevolencia varía. Significa que la benevolencia no es algo absoluto, sino relativo. No es amor absoluto lo que practicó Jesucristo. Confucio conocía la dignidad de las acciones y de las obras pero no pudo dedicar su cuerpo a la cruz. Al final de su vida soportó muchas dificultades e intuyó el cielo que se dice que es la nada. El Maestro dijo 20 : Ya no quiero hablar más. Zigong (Tzu-kung) preguntó: «Maestro, si tú no hablas, cómo podremos, pobres de nosotros, ser capaces de transmitir ninguna enseñanza? El Maestro respondió: Acaso habla el Cielo? Sin embargo, las cuatro estaciones siguen su curso y las cien criaturas continúan naciendo. Acaso habla el Cielo? El significado de esta cita es que el Cielo está en silencio. En la antigua China el Cielo era el Ser trascendente que controlaba el movimiento del mundo con su archipoder infinito. Es la nada como realidad. Posteriormente alcanzó el estado de Sei (santidad, sabio) que salva a toda la gente. El estado de Sei es más alto que el de Jin. El pensamiento de Confucio se puede explicar por este nuevo principio. También se puede aplicar al Jihi (misericordia) de Buda. Jihi es amar a todos los seres vivientes como una madre ama a su hijo. Pero el Jihi de Buda está formado no solo por la teoría sino, también, por la batalla contra las tentaciones del diablo. Buda fue tentado por el Diablo como Jesucristo 21. Según Sanyutta-nikaya 22, hay varias tentaciones de naturaleza sexual, reali- 20 XVII Mateo Diálogo de Buda con el Diablo II, traducido por Hajime Nakamura. Librería Iwanami IV. Capítulo 3, pasage 5, hijas.

18 18 Kiyokazu Nakatomi zadas por el Diablo a través de tres hijas llamadas; Lujuria, Dolor y Placer 23. La primera vez, las hijas del diablo aparecen directamente y tientan a Buda, pero Buda no les hace caso. La segunda vez, las hijas del diablo se le aparecen transformadas en tres chicas y vuelven a tentarle, pero Buda sigue sin hacerles caso. La tercera vez, las hijas del Diablo se transforman en trescientas vírgenes y le tientan otra vez. Pero Buda no les hace caso. La cuarta vez, las hijas de Diablo se transforman en trescientas mujeres que dan a luz a un bebe, pero Buda, que ha alcanzado el estado de Kuu 24, no lo advierte. La quinta vez, las hijas del Diablo se transforman en trescientas mujeres que dan a luz a dos bebés. La sexta vez, las hijas del Diablo se transforman en trescientas mujeres de mediana edad. Al final, se transforman en trescientas mujeres de edad avanzada. Buda es tentado sexualmente por las hijas del Diablo. El poder de la tentación es grande. Las hijas del Diablo dicen: Nosotras podríamos romper el corazón de todos los sacerdotes y monjes que no están libres de deseo, hacerles vomitar sangre caliente, enloquecerles y confundir sus espíritus. Igual que las cañas azules se cortan, se secan, luego se marchitan y mueren. La tentación sexual es muy peligrosa y todas las personas son tentadas de esta manera y, Buda, no fue una excepción. Su deseo fue tentado por 1800 mujeres hermosas. Aunque Buda conoce el placer y el éctasis, puede vencer la tentación. Es impresionante como se describe la lucha entre el deseo y la debilidad humana. En el siguiente diálogo entre Buda y las hijas del diablo se muestra el estado de iluminación de Buda. Por qué meditas en este triste bosque? Piensas en recuperar tu propiedad? Cometiste un crimen en la villa? Por qué no te asocias con los habitantes de la villa? Por qué no hace amigos? El Maestro Buda respondió: 23 N.d.T. Lust, Discomfort, Pleasure. 24 Despertar espiritual o iluminación.

19 Una síntesis filosófica del Cristianismo, Budismo e Islam 19 He vencido a un ejército de hermosas e insinuantes formas, estoy solo pensando sobre esta hazaña, lleno de calma espiritual y feliz iluminación. Por lo tanto no me asocio con nadie. Nunca hago amigos. Entonces, una de las hijas del diablo, Dolor, le dice el siguiente poema: Aunque un monje en su aprendizaje tiene muchas cosas que hacer en el mundo, cómo puede cruzar las cinco corrientes (la pasión mundana de los ojos, de los oídos, de la nariz, de la lengua y del cuerpo) y aún más, la sexta? Cuántas veces meditas? Cómo te libras de los mundanos pensamientos del deseo? El Maestro sagrado dice: Mi cuerpo es luz, mi corazón ha alcanzado la iluminación, yo no vivo en la ilusión de la existencia. Manteniéndome fresco y sin vínculos, conozco la verdad y medito sin pensar, libre de cólera o recuerdos de maldad y tristeza. Así, el monje en entrenamiento cuya raíz está en la existencia, ha cruzado 25 las cinco corrientes y se enfrenta a la sexta corriente. Después de mucha meditación, el hombre se libera de los deseos mundanos. Este estado de iluminación espiritual está constituido por la nada de la ilusión, la nada de los amigos, la nada de los vínculos, la nada de la cólera, la nada de los recuerdos. Es con este estado de calma espiritual con el que Buda cruza o trasciende a las seis corrientes e intuye la nada. Aquí, la nada funciona como palabra negativa. Buda alcanzó el Kuu (despertar espiritual) mediante la intuición de la nada. El Kuu es unidad de dharma, que es el Ser trascendente, la verdad infinita y eterna del universo. Desde la nada, Buda alcanzó el infinito, la eternidad, el Ser trascendente, el amor (Jihi o misericordia). De esta manera,confucio y Buda intuyeron y anticiparon el amor de la Cruz de Jesús por la humanidad. Jesús también intuyó la nada en forma de ausencia de vida, como cuando prevé su muerte en el bosque de Gethsemani. Jesús fue a todas las ciudades y pueblos enseñando en sus sinagogas, predicando la buena nueva del Reino y sanando a los enfermos, aunque el predicó y practicó el amor a Dios, después de la última cena tuvo que aceptar su destino. Gethsemani está al este de Jerusalén, al pie del Monte de los Olivos. En aquel lugar, se arrodilló y oró diciendo. 25 N.d.T. Ha trascendido a las cinco corrientes.

20 20 Kiyokazu Nakatomi Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo; pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra 26. En esta oración, rechaza dos veces el cáliz de su destino. Qué es el cáliz del destino? Por qué Jesús, único Hijo de Dios y Salvador, desea evitar el cáliz. Se rebela Jesús ante Dios?En esta rebeldía, podemos encontrar la existencia de Jesús. Durante la Pasión de Jesús no hay palabras, solo el dolor de la existencia. Tenemos que aceptar el dolor y el sufrimiento por la Cruz. Este era el castigo más atroz que se infligía en el Imperio Romano. Gruesos clavos eran clavados a través de las manos y de los pies con un martillo. Antes, Jesús fue azotado. Jesús intuyó La Pasión, el sufrimiento, la muerte y la nada. Su sufrimiento era tan intenso que el sudor era como gotas de sangre. Entonces un ángel se apareció para darle fuerza. La razón por la que el sufrimiento fue tan grande es que Jesús se echó sobre los hombros los pecados de la humanidad, pasada y futura. La muerte de Jesús no es una muerte simple. Es la expiación de los pecados de la humanidad. Por ello aceptó el dolor y el sufrimiento. Debido a la traición de Judas, Jesús fue apresado y juzgado. Aunque era inocente, fue flagelado y le hicieron llevar una Cruz a cuestas. Entonces fue crucificado. Eloi, Eloi, lama sabachtani que se traduce como; Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado? 27 Y dando un fuerte gritó expiró. La Cruz de Jesús es la materialización de la nada en forma de muerte. Después de cientos de años, Jesús materializó el amor de Dios en la cruz. Muhammad también intuyó la nada. Inmediatamente sintió la presencia del Ser trascendente; Allah, que es infinito y eterno. Quedó registrado en el Korán. Allah es tan misericordioso que creó el mundo y al hombre. Muhammad aceptó el amor de Allah. La materialización de este amor toma cuerpo en la práctica de las cinco austeridades del Islam 28. Muhammad predicó el amor a Allah y la práctica de los Cinco 26 Lucas 22, Nueva Versión Internacional. 27 Marcos 15, 34. Nueva versión Internacional. 28 N.d.T. Cinco Pilares del Islam: Shahadah (profesión de fe), Salat (cinco oraciones diarias), Zakat (limosna), Sawm (ayuno), Hajj (peregrinación a la Meca).

Planejamento estratégico

Planejamento estratégico espaço ibero-americano espacio iberoamericano Planejamento estratégico Quem somos, onde queremos ir e como chegaremos lá são indagações necessárias em todas as escolas Como qualquer empresa, instituições

Leia mais

32 explican como un enfrentamiento de raíces étnicas entre árabes y africanos, la realidad 33 es más compleja. 34 Hay que tener en cuenta el

32 explican como un enfrentamiento de raíces étnicas entre árabes y africanos, la realidad 33 es más compleja. 34 Hay que tener en cuenta el Cambio climático 1 En el año 2007 el cambio climático logró por fin situarse en la agenda política global 2 como uno de los grandes problemas que afronta la humanidad. Así lo reflejaron las 3 conclusiones

Leia mais

ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE ESPANHOL

ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE ESPANHOL ROTEIRO DE RECUPERAÇÃO DE ESPANHOL Nome: Nº 7º ano Data: / /2015 Professor: Nota: (valor: 2,0) 1º semestre Neste semestre, sua média foi inferior a 6,0 e você não assimilou os conteúdos mínimos necessários.

Leia mais

2 POEMAS DE SANTA TERESA D ÁVILA

2 POEMAS DE SANTA TERESA D ÁVILA 2 POEMAS DE SANTA TERESA D ÁVILA traduzidos por Wanderson Lima VIVO SEM EM MIM VIVER Vivo sem em mim viver e tão alta vida espero Vivo já fora de mim depois que morro de amor, porque vivo no Senhor, que

Leia mais

Guião E. 1.º MOMENTO Intervenientes e tempos

Guião E. 1.º MOMENTO Intervenientes e tempos Proposta de Guião para uma Prova Disciplina: Espanhol, Nível de Iniciação, 11.º ano (A2) Domínio de Referência: Viajes y Transportes Duração da prova: 15 a 20 minutos Guião E 1.º MOMENTO Intervenientes

Leia mais

Conteúdo: Aula: 11.1. Pretérito Indefinido x Pretérito Imperfeito LÍNGUA ESPANHOLA CONTEÚDO E HABILIDADES DINÂMICA LOCAL INTERATIVA

Conteúdo: Aula: 11.1. Pretérito Indefinido x Pretérito Imperfeito LÍNGUA ESPANHOLA CONTEÚDO E HABILIDADES DINÂMICA LOCAL INTERATIVA Aula: 11.1 Conteúdo: Pretérito Indefinido x Pretérito Imperfeito 2 Habilidades: Combinar o pretérito indefinido com o pretérito imperfeito para fazer descrição. 3 Pretérito Imperfecto de Indicativo É um

Leia mais

SUMÁRIO GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO: UM OLHAR A PARTIR DA ADMINISTRAÇÃO... 2

SUMÁRIO GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO: UM OLHAR A PARTIR DA ADMINISTRAÇÃO... 2 SUMÁRIO GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO: UM OLHAR A PARTIR DA ADMINISTRAÇÃO... 2 A IMPORTÂNCIA DO CONTEXTO GEOECONÔMICO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA PARA A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA... 3 QUÉ

Leia mais

ESCUELAS INTERCULTURALES BILINGUES DE FRONTERA: UNA MIRADA HACIA LA FORMACIÓN DOCENTE

ESCUELAS INTERCULTURALES BILINGUES DE FRONTERA: UNA MIRADA HACIA LA FORMACIÓN DOCENTE ESCUELAS INTERCULTURALES BILINGUES DE FRONTERA: UNA MIRADA HACIA LA FORMACIÓN DOCENTE Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes Universidade Federal de Goiás brasucaya@yahoo.com.br A partir del primer semestre

Leia mais

S A N C H O I, R E Y D E P O R T U G A L

S A N C H O I, R E Y D E P O R T U G A L Í N D I C E NOTA DE APERTURA.............................. ) 7 ( NOTA DE ABERTURA............................. ) 11 ( PRÓLOGO.................................... ) 15 ( PREFÁCIO....................................

Leia mais

Convocatoria: envío de trabajos al próximo número de la Revista Académica PROCOAS AUGM Año 2013

Convocatoria: envío de trabajos al próximo número de la Revista Académica PROCOAS AUGM Año 2013 Convocatoria: envío de trabajos al próximo número de la Revista Académica PROCOAS AUGM Año 2013 ISSN 1852 8538 El Comité de Procesos Cooperativos y Asociativos - PROCOAS -, de la Asociación de Universidades

Leia mais

Resolução da Questão 1 (Texto Definitivo)

Resolução da Questão 1 (Texto Definitivo) Questão Muito do pioneirismo das ideias de Saussure advém do fato de o autor ter sido o primeiro a mencionar a natureza social da língua, como se pode observar no seguinte excerto do Curso de Linguística

Leia mais

DESAFIO PORTUGUÊS SHERLOCK HOLMES

DESAFIO PORTUGUÊS SHERLOCK HOLMES DESAFIO PORTUGUÊS SHERLOCK HOLMES O mestre da investigação Tenho uma profissão especial. Creio que sou o único do mundo. Sou um detetive que dá consultas. Aqui em Londres existem muitos detetives trabalhando

Leia mais

FUNDAÇÃO CONSELHO ESPANHA BRASIL

FUNDAÇÃO CONSELHO ESPANHA BRASIL FUNDAÇÃO CONSELHO ESPANHA BRASIL UN SELLO DE CALIDAD EN LAS RELACIONES BILATERALES FUNDAÇÃO CONSELHO ESPANHA BRASIL UM SELO DE QUALIDADE NAS RELAÇÕES BILATERAIS FUNDAÇÃO CONSELHO ESPANHA BRASIL diseño

Leia mais

Conteúdo: Aula: 12.1. Imperativo afirmativo - verbos regulares LÍNGUA ESPANHOLA CONTEÚDO E HABILIDADES DINÂMICA LOCAL INTERATIVA FORTALECENDO SABERES

Conteúdo: Aula: 12.1. Imperativo afirmativo - verbos regulares LÍNGUA ESPANHOLA CONTEÚDO E HABILIDADES DINÂMICA LOCAL INTERATIVA FORTALECENDO SABERES Aula: 12.1 Conteúdo: Imperativo afirmativo - verbos regulares 2 Habilidades: Dar conselhos e sugestões usando o imperativo afirmativo. 3 Indica uma ação habitual ocorrida no passado, mas que pode perdurar

Leia mais

Vocabulário e frases chave

Vocabulário e frases chave Vocabulário e frases chave la tradición La sociedad moderna tiende a desvincularse de las tradiciones. a tradição A sociedade moderna tende a se afastar das tradições. la cultura Las distintas culturas

Leia mais

1001 PALAVRAS 1001 DEBATES - CLUBE DE LEITURA/CULTURA EM LÍNGUA PORTUGUESA-

1001 PALAVRAS 1001 DEBATES - CLUBE DE LEITURA/CULTURA EM LÍNGUA PORTUGUESA- 1001 PALAVRAS 1001 DEBATES - CLUBE DE LEITURA/CULTURA EM LÍNGUA PORTUGUESA- 1. APRESENTAÇÃO 2. OBJECTIVOS 3. METODOLOGIA 4. PÚBLICO 5. LOCAL 6. CALENDÁRIO 1. Apresentação O Clube 1001 Palavras 1001 Debates

Leia mais

Teste de diagnóstico de Espanhol 8º ano nível A2 MATRIZ

Teste de diagnóstico de Espanhol 8º ano nível A2 MATRIZ AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS PROFESSOR JOSÉ BUÍSEL Teste de diagnóstico de Espanhol 8º ano nível A MATRIZ COMPETÊNCIAS TIPOLOGIA DE EXERCÍCIOS ESTRUTURA COTAÇÃO OUVIR/ LER / ESCREVER Audição de texto.

Leia mais

LÍNGUA ESPANHOLA. El caso del agua extraviada en Marte

LÍNGUA ESPANHOLA. El caso del agua extraviada en Marte LÍNGUA ESPANHOLA INSTRUÇÃO : As questões de número 25 a 30 referem-se ao texto abaixo. El caso del agua extraviada en Marte 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Leia mais

MATERIAL CANDIDATOS. Textos y Fichas

MATERIAL CANDIDATOS. Textos y Fichas MATERIAL CANDIDATOS Textos y Fichas Comercio Chile - China De acuerdo a un informe de Aduanas, China se consolidó como el principal destino de las exportaciones chilenas con embarques por US$ 8.257 millones

Leia mais

AS QUATROS HABILIDADES LINGUÍSTICAS DA LÍNGUA ESPANHOLA: FALAR, OUVIR, LER E ESCREVER E SUAS COMPETÊNCIAS.

AS QUATROS HABILIDADES LINGUÍSTICAS DA LÍNGUA ESPANHOLA: FALAR, OUVIR, LER E ESCREVER E SUAS COMPETÊNCIAS. AS QUATROS HABILIDADES LINGUÍSTICAS DA LÍNGUA ESPANHOLA: FALAR, OUVIR, LER E ESCREVER E SUAS COMPETÊNCIAS. Kássia Kiss Jacinto De Paula 1 Antonio Carlos Batista Da Silva Neto 2 Monique Ferreira Barbosa

Leia mais

Relatório: MAUS-TRATOS COM IDOSOS

Relatório: MAUS-TRATOS COM IDOSOS Relatório: MAUS-TRATOS COM IDOSOS Autores - Sarah Esteves de Carvalho, Letícia Namie Yamada e Manoela Niero Batista. Orientadora Joseane Ribeiro Londrina, 2013 Sumário : 1.Resumos Português... pág. 03

Leia mais

XHEKPON. Dossier de Imprensa. Site da Revista HOLA www.hola.com

XHEKPON. Dossier de Imprensa. Site da Revista HOLA www.hola.com XHEKPON Dossier de Imprensa Site da Revista HOLA www.hola.com Marian Camino licenciada em Economia e especializada em Economia Internacional, mas com verdadeira paixão e vocação pelo mundo da beleza e

Leia mais

Discapacidad Argentina, Brasil y Paraguay

Discapacidad Argentina, Brasil y Paraguay Prueba Piloto Conjunta sobre Discapacidad Argentina, Brasil y Paraguay Comitê do Censo Demográfico, IBGE Brasil Taller de Cierre y Conclusiones del Grupo de Trabajo Ronda Censos 2010 de la CEA-CEPAL CEPAL

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO JAMILLE ARNAUT BRITO MORAES HABILIDADES METALINGUÍSTICAS E SUAS INTERCORRÊNCIAS NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS Salvador

Leia mais

La República Argentina y la República Federativa del Brasil, en adelante, las Partes;

La República Argentina y la República Federativa del Brasil, en adelante, las Partes; Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo y la Aplicación de los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear en Materia de Reactores, Combustibles Nucleares, Suministro de Radioisótopos

Leia mais

Por la Comisión Organizadora Local: Lorenzo J. Blanco Nieto (Coordinador General) Ricardo Luengo González (Coordinador de Actas)

Por la Comisión Organizadora Local: Lorenzo J. Blanco Nieto (Coordinador General) Ricardo Luengo González (Coordinador de Actas) INTRODUCCIÓN En el XI Simposio de la Sociedad Española de Educación Matemática, celebrado en la Universidad de La Laguna en Septiembre de 2007, se acordó la celebración en Badajoz del XII SEIEM. Su ubicación

Leia mais

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO Edital 16/2015 Campus São João del-rei

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO Edital 16/2015 Campus São João del-rei Tema 01: GÊNERO E TIPOLOGIA TEXTUAL Para Luiz Antônio Marcuschi (2002), os gêneros textuais são artefatos culturais construídos historicamente pelo ser humano, textos materializados que usamos em nosso

Leia mais

Presentación del VI ENAPOL / Apresentação do VI ENAPOL Elisa Alvarenga

Presentación del VI ENAPOL / Apresentação do VI ENAPOL Elisa Alvarenga Presentación del VI ENAPOL / Apresentação do VI ENAPOL Un nuevo Encuentro Americano toma existencia entre nosotros: el VI ENAPOL. A continuación, les presentamos el boletín que será nuestro medio para

Leia mais

LETRAS - ESPANHOL (LICENCIATURA) NOTURNO

LETRAS - ESPANHOL (LICENCIATURA) NOTURNO assinatura do(a) candidato(a) Admissão por Transferência Facultativa 2. a Transferência Facultativa/2010 LETRAS - ESPANHOL (LICENCIATURA) NOTURNO Segunda Etapa Prova Dissertativa LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

Leia mais

ENTRE LA CASA DA AMÉRICA LATINA Y

ENTRE LA CASA DA AMÉRICA LATINA Y ENTRE LA CASA DA AMÉRICA LATINA Y La CASA DA AMÉRICA LATINA, es una institución de derecho privado sin ánimo de lucro, con sede en la Avenida 24 de Julho, número 1188, en Lisboa, Portugal, representada

Leia mais

Acervo Ponto de Memória Espanha (2011) Ficha técnica entrevista Marcia Traducción al español/ portugués: Elisa Duarte Revisión: Juan Antonio Peláez

Acervo Ponto de Memória Espanha (2011) Ficha técnica entrevista Marcia Traducción al español/ portugués: Elisa Duarte Revisión: Juan Antonio Peláez Acervo Ponto de Memória Espanha (2011) Ficha técnica entrevista Marcia Traducción al español/ portugués: Elisa Duarte Revisión: Juan Antonio Peláez Certo. Em espanhol me apresento, certo? Logo, tentaremos

Leia mais

PLAN DE INNOVACIÓN COMPLEXO LAGUNAR MEDITERRANEO EPAGRI 0055-48-36260577-88010490

PLAN DE INNOVACIÓN COMPLEXO LAGUNAR MEDITERRANEO EPAGRI 0055-48-36260577-88010490 PLAN DE INNOVACIÓN Título Plan de Innovación LAGUNA- PROJETO DE RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO COMPLEXO LAGUNAR Nombre Rutero/Rutera ROTA INTERCOTINENTAL DE APRENDIZAGEM- TRAMO Organización o institución

Leia mais

Prova Escrita de Espanhol

Prova Escrita de Espanhol EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 139/2012, de de julho Prova Escrita de Espanhol 10.º e 11.º Anos de Escolaridade Iniciação bienal Prova 47/1.ª Fase Critérios de Classificação 6 Páginas

Leia mais

ENEM / Língua espanhola. Instituto Educacional Mayrink Vieira Ensino Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Prof: Valdiene A Gomes

ENEM / Língua espanhola. Instituto Educacional Mayrink Vieira Ensino Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Prof: Valdiene A Gomes ENEM / Língua espanhola Instituto Educacional Mayrink Vieira Ensino Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Prof: Valdiene A Gomes A matriz de referência Aferição das estruturas mentais com as quais construímos

Leia mais

Cachorros das ruas. Polvo. Dente do rato. Pego no flagra. Que marcou. Toda minha vida. Colher dos frutos. E sem mãos. E eu sem bico.

Cachorros das ruas. Polvo. Dente do rato. Pego no flagra. Que marcou. Toda minha vida. Colher dos frutos. E sem mãos. E eu sem bico. Cachorros das ruas Pedro Granados Leila Yatim Tradução I Pulpo Diente de la rata Descubierto infraganti Acto oscuro antiguo Radicalmente inmoral Que ha marcado Toda mi vida Coger de los frutos En la otra

Leia mais

Aula 15.2 Conteúdo. Cores Estações do Ano Expressões de gostos e preferências Verbos gustar e preferir LÍNGUA ESPANHOLA CONTEÚDO E HABILIDADES

Aula 15.2 Conteúdo. Cores Estações do Ano Expressões de gostos e preferências Verbos gustar e preferir LÍNGUA ESPANHOLA CONTEÚDO E HABILIDADES A A Aula 15.2 Conteúdo Cores Estações do Ano Expressões de gostos e preferências Verbos gustar e preferir 2 A A Habilidades Aumentar vocabulário referente a cores e estações do ano em espanhol. Expressar

Leia mais

BOLETÍN GENERAL DE LA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA ANPEPP RELATORÍA DE LA MESA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA

BOLETÍN GENERAL DE LA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA ANPEPP RELATORÍA DE LA MESA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA I ENCUENTRO BINACIONAL DE INVESTIGADORES BRASIL COLOMBIA: BOLETÍN GENERAL DE LA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS- GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA ANPEPP RELATORÍA DE LA MESA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA Participantes:

Leia mais

Projetos compartilhados

Projetos compartilhados espaço ibero-americano espacio iberoamericano Projetos compartilhados OEI inicia o Programa Arte-educação, Cultura e Cidadania e o Projeto Ibero-americano de Teatro Infantojuvenil A aprendizagem da arte

Leia mais

Cuestionario sobre los servicios de salud de los inmigrantes en Saitama

Cuestionario sobre los servicios de salud de los inmigrantes en Saitama Cuestionario sobre los servicios de salud de los inmigrantes en Saitama Este cuestionario es parte de un proyecto de investigación del Instituto de Antropología Médica de la Universidad de Waseda. Este

Leia mais

Vectores. Sentido de un vector. (origen) al punto B (extremo). Dirección de un vector

Vectores. Sentido de un vector. (origen) al punto B (extremo). Dirección de un vector Vectores Un vector fijo es un segmento orientado que va del punto A (origen) al punto B (extremo). Elementos de un vector Dirección de un vector La dirección del vector es la dirección de la recta que

Leia mais

DEUS ESTÁ MORTO. A LEITURA DE MARIA ZAMBRANO DESSA AFIRMAÇAO RESUMO

DEUS ESTÁ MORTO. A LEITURA DE MARIA ZAMBRANO DESSA AFIRMAÇAO RESUMO DEUS ESTÁ MORTO. A LEITURA DE MARIA ZAMBRANO DESSA AFIRMAÇAO Nara Rela RESUMO O objetivo do presente texto é apresentar um primeiro estudo da leitura que a filósofa espanhola Maria Zambrano faz da frase

Leia mais

PROCESSOS DECISÓRIOS RELATIVOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE

PROCESSOS DECISÓRIOS RELATIVOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NOS PROCESSOS DECISÓRIOS RELATIVOS AOS CUIDADOS DE SAÚDE Prof. Dr. Gustavo Pereira Leite Ribeiro gustavoleiteribeiro@gmail.com Sumário da exposição: I. Quem é adolescente? II.

Leia mais

Plan de Estudios 2002

Plan de Estudios 2002 CONSTRUCCIÓN I Plan de Estudios 2002 hormigones y morteros hormigón / introducción el hormigón a. introducción: el diseño de arquitectura con hormigón b. el hormigón en estado endurecido c. el hormigón:

Leia mais

Monismo metodológico....y sus Modismos metodológicos

Monismo metodológico....y sus Modismos metodológicos Monismo metodológico...y sus Modismos metodológicos Puntos a considerar para mejores prácticas en nuestros trabajos cientificos El espíritu de la duda (nuestra mayor herencia) Caminamos del NUESTRO sentido

Leia mais

Prova Escrita de Espanhol

Prova Escrita de Espanhol EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/04, de 26 de Março Prova Escrita de Espanhol 12.º ano de Escolaridade Iniciação trienal Prova 747/2.ª Fase 5 Páginas Duração da Prova: 1 minutos.

Leia mais

SERIE CURSOS DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA / 2010 CURSO DE NEGÓCIOS

SERIE CURSOS DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA / 2010 CURSO DE NEGÓCIOS SERIE CURSOS DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA / 2010 CURSO DE NEGÓCIOS Curso dirigido a estudantes e profissionais que necessitem aprender espanhol no âmbito empresarial e comercial. Neste curso, o

Leia mais

UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular LÍNGUA ESPANHOLA Ano Lectivo 2010/2011

UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular LÍNGUA ESPANHOLA Ano Lectivo 2010/2011 Programa da Unidade Curricular LÍNGUA ESPANHOLA Ano Lectivo 2010/2011 1. Unidade Orgânica Ciências da Economia e da Empresa (1º Ciclo) 2. Curso Turismo 3. Ciclo de Estudos 1º 4. Unidade Curricular LÍNGUA

Leia mais

SOLICITUD DE PENSION DE SOBREVIVENCIA / SOLICITAÇÃO DE PENSÃO DE SOBREVIVENCIA

SOLICITUD DE PENSION DE SOBREVIVENCIA / SOLICITAÇÃO DE PENSÃO DE SOBREVIVENCIA CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL RCH / BRASIL 3B ACORDO DE SEGURIDADE SOCIAL ENTRE A REPÚBLICA DE CHILE E A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SOLICITUD

Leia mais

FACULDADE DE LETRAS UNIVERSIDADE DO PORTO

FACULDADE DE LETRAS UNIVERSIDADE DO PORTO FACULDADE DE LETRAS UNIVERSIDADE DO PORTO SEMINÁRIO DE INVESTIGAÇÃO EM MUSEOLOGIA DOS PAÍSES DE LÌNGUA PORTUGUESA E ESPANHOLA SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN MUSEOLOGÍA DE LOS PAÍSES DE HABLA PORTUGUESA

Leia mais

Colégio SOTER - Caderno de Atividades - 7º Ano - Espanhol - 2º Bimestre

Colégio SOTER - Caderno de Atividades - 7º Ano - Espanhol - 2º Bimestre 1) Responda a las preguntas: a) Qué tipo de invitación es esta? b) Cuál es la fecha y horario? c) Quiénes son los personajes? d) Dónde será la fiesta? e) Qué se pide? 2) Confecciona una invitación de cumpleaños

Leia mais

ACS Assessoria de Comunicação Social

ACS Assessoria de Comunicação Social Protocolo entre o, Ciência e Tecnologia da República Argentina e o de Educação da República Federativa do Brasil para a promoção do ensino do Espanhol e do Português como segundas línguas O, Ciência e

Leia mais

MEMÓRIA VISUAL DO VELHO OESTE PAULISTA: REGISTRO HISTÓRICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA VANGUARDA CAFEEIRA

MEMÓRIA VISUAL DO VELHO OESTE PAULISTA: REGISTRO HISTÓRICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA VANGUARDA CAFEEIRA MEMÓRIA VISUAL DO VELHO OESTE PAULISTA: REGISTRO HISTÓRICO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA VANGUARDA CAFEEIRA MEMORIA VISUAL DEL VIEJO OESTE PAULISTA: HISTÓRICO Y PRESERVACIÓN DE ACCIONISTAS DE VANGUARDIA

Leia mais

TEMA GERADOR E PEDAGOGIA DA ALTERNÂCIA: UMA ABORDAGEM SOCIO- HISTÓRICA

TEMA GERADOR E PEDAGOGIA DA ALTERNÂCIA: UMA ABORDAGEM SOCIO- HISTÓRICA TEMA GERADOR E PEDAGOGIA DA ALTERNÂCIA: UMA ABORDAGEM SOCIO- HISTÓRICA Maria Inêz Cescon Secretaria Municipal de Educação de Jaguaré-ES 1 Eliene Cássia Santos Pretti Secretaria Municipal de Educação de

Leia mais

ESPANHOL. 1 Introdução

ESPANHOL. 1 Introdução ESPANHOL 1 Introdução Em atenção ao uso e à funcionalidade da língua, na elaboração da prova de Espanhol como língua Estrangeira (E/LE) do Vestibular/2015 da Universidade Federal de Santa Catarina, a banca

Leia mais

MATERIAL CANDIDATOS. Textos y Fichas

MATERIAL CANDIDATOS. Textos y Fichas MATERIAL CANDIDATOS Textos y Fichas Intercambio Brasil Argentina Sector Automotriz Cuando la industria automotriz argentina esperaba una flexibilización de los intercambios con Brasil, la decisión se pospuso.

Leia mais

02 de Febrero de 2011 / 02 de Fevereiro de 2011

02 de Febrero de 2011 / 02 de Fevereiro de 2011 Argentina Clarín Tras la cumbre de Cristina y Dilma, Timerman admitió que la Argentina le preocupa el déficit con Brasil Tras la cumbre que mantuvieron ayer las presidentas Cristina Fernández de Kirchner

Leia mais

A CRIAÇÃO DO MUNDO-PARTE II

A CRIAÇÃO DO MUNDO-PARTE II Meditação Crianças de 10 a 11 anos NOME: DATA: 03/03/2013 PROFESSORA: A CRIAÇÃO DO MUNDO-PARTE II Versículos para decorar: 1 - O Espírito de Deus me fez; o sopro do Todo-poderoso me dá vida. (Jó 33:4)

Leia mais

Texto I EL CONGRESO DE BRASIL ASESTA UN DURO GOLPE A LA PRESERVACIÓN FORESTAL

Texto I EL CONGRESO DE BRASIL ASESTA UN DURO GOLPE A LA PRESERVACIÓN FORESTAL Texto I EL CONGRESO DE BRASIL ASESTA UN DURO GOLPE A LA PRESERVACIÓN FORESTAL Los verdes denuncian que detrás de la reforma hay una ofensiva de los especuladores de tierra y de los grandes latifundistas.

Leia mais

Curso de Discipulado

Curso de Discipulado cidadevoadora.com INTRODUÇÃO 2 Este curso é formado por duas partes sendo as quatro primeiras baseadas no evangelho de João e as quatro últimas em toda a bíblia, com assuntos específicos e muito relevantes

Leia mais

Convenção de autoras e autores 1

Convenção de autoras e autores 1 Convenção de autoras e autores 1 A revista é uma publicação em espanhol, porém, artigos em português e inglês também serão aceitos. Os volumes consistem de três seções muito bem diferenciadas. A primeira

Leia mais

Sistema de Gestão Integrado. La herramienta presenta una tendencia más fuerte hacia:

Sistema de Gestão Integrado. La herramienta presenta una tendencia más fuerte hacia: Descripción de herramientas 15 SGI Sistema de Gestão Integrado I Breve descripción 1. Nombre de la herramienta Sistema de Gestão Integrado- Integração das normas ISO-9001,9002,14001 e OHSAS 18001. 2. Objetivo

Leia mais

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO UnC CURSO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL URBANO E RURAL ROBERTO CORRÊA DA SILVA

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO UnC CURSO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL URBANO E RURAL ROBERTO CORRÊA DA SILVA UNIVERSIDADE DO CONTESTADO UnC CURSO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL URBANO E RURAL ROBERTO CORRÊA DA SILVA Plano Diretor como Indicador de Políticas Públicas para o Desenvolvimento do Município de São Bento

Leia mais

Disponível em: http://www.chile.com. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado).

Disponível em: http://www.chile.com. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). La cueca chilena La cueca es la danza nacional de Chile, la protagonista de las celebraciones y festividades criollas. Su origen no está claramente definida, ya que investigadores la vinculan a culturas

Leia mais

KANT E A FACULDADE DE JULGAR

KANT E A FACULDADE DE JULGAR KANT E A FACULDADE DE JULGAR 1 KANT E A FACULDADE DE JULGAR Em reflexäo, a dupla funåäo do JuÇzo e a relaåäo entre entendimento, sentimento e razäo. Por Ulisses da Silva Vasconcelos* A RELAÄÅO ENTRE NATUREZA

Leia mais

3. o ANO ENSINO MÉDIO. Prof. a Areane Kanawati Prof. o Felipe Lopes

3. o ANO ENSINO MÉDIO. Prof. a Areane Kanawati Prof. o Felipe Lopes 3. o ANO ENSINO MÉDIO Prof. a Areane Kanawati Prof. o Felipe Lopes Unidade IV Trabalho A trajetória humana, suas produções e manifestações 2 Aula 10.1 Conteúdo O emprego verbal: Formas pessoais (indicativo,

Leia mais

A educação pela infância em Manoel de Barros

A educação pela infância em Manoel de Barros Giselly dos Santos Peregrino A educação pela infância em Manoel de Barros Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção

Leia mais

Filosofia - Introdução à Reflexão Filosófica

Filosofia - Introdução à Reflexão Filosófica Filosofia - Introdução à Reflexão Filosófica 0 O que é Filosofia? Essa pergunta permite muitas respostas... Alguns podem apontar que a Filosofia é o estudo de tudo ou o nada que pretende abarcar tudo.

Leia mais

Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos; e Ele passou a ensiná-los dizendo... Mateus 5.

Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos; e Ele passou a ensiná-los dizendo... Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos; e Ele passou a ensiná-los dizendo... Mateus 5.1-2 E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha

Leia mais

idav RENAULT VERSÃO PORTUGUÊS

idav RENAULT VERSÃO PORTUGUÊS Manual de atualização do rádio Media NAV ULC Duster, 26/04/203 Page of 0 VERSÃO PORTUGUÊS O software do rádio está em constante evolução. E, como é de se esperar, as versões mais recentes corrigem alguns

Leia mais

25 Analise as proposições abaixo quanto à sua veracidade (V) ou falsidade (F).

25 Analise as proposições abaixo quanto à sua veracidade (V) ou falsidade (F). LÍNGUA ESPANHOLA INSTRUÇÃO: As questões de número 25 a 33 referem-se ao texto abaixo. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Oviedo, capital mundial

Leia mais

VESTIBULAR 2015.1 REDAÇÃO/LÍNGUA ESPANHOLA

VESTIBULAR 2015.1 REDAÇÃO/LÍNGUA ESPANHOLA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ Comissão Executiva do Vestibular VESTIBULAR 2015.1 REDAÇÃO/LÍNGUA ESPANHOLA 2 a FASE-1 o DIA: 07 DE DEZEMBRO DE 2014 DURAÇÃO: 04 HORAS INÍCIO: 09 horas TÉRMINO: 13 horas

Leia mais

A Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno Mental e o Ministério Público

A Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno Mental e o Ministério Público A Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno Mental e o Ministério Público Bruno Alexander Vieira Soares Promotor de Justiça de Defesa da Saúde/BH Coordenador da Coordenadoria de Defesa das Pessoas

Leia mais

XI Encontro de Iniciação à Docência

XI Encontro de Iniciação à Docência 4CCHLADELEMT01 RESUMO REFLEXÕES E RELATOS DE EXPERIÊNCIAS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM E/LE Wannessa Fadja Dinoá (1); María del Pilar Roca (3) Centro de Ciências Humanas, Artes e Letras/Departamento de

Leia mais

CONV E N IO M U L T ILATERAL I B E R O A M E R ICANO D E S E G U R I D A D S O C IAL CONVENÇÃO MULTILATERAL IBERO-AMERICANA DE SEGURANÇA SOCIAL

CONV E N IO M U L T ILATERAL I B E R O A M E R ICANO D E S E G U R I D A D S O C IAL CONVENÇÃO MULTILATERAL IBERO-AMERICANA DE SEGURANÇA SOCIAL CONV E N IO M U L T ILATERAL I B E R O A M E R ICANO D E S E G U R I D A D S O C IAL CONVENÇÃO MULTILATERAL IBERO-AMERICANA DE SEGURANÇA SOCIAL IBERO-5 Certificado de prórroga de desplazamiento temporal

Leia mais

O equipamento de ski perfeito para viver os Andes. El equipo de nieve perfecto para vivir Los Andes

O equipamento de ski perfeito para viver os Andes. El equipo de nieve perfecto para vivir Los Andes O equipamento de ski perfeito para viver os Andes El equipo de nieve perfecto para vivir Los Andes Em Valle Nevado Ski Rental, você vai encontrar a mais completa linha de equipamentos de esqui de montanha,

Leia mais

Entrevista a Larissa Alberti, dramaturga e atriz do Grupo Teatro Público (Belo Horizonte, Minas Gerais)

Entrevista a Larissa Alberti, dramaturga e atriz do Grupo Teatro Público (Belo Horizonte, Minas Gerais) Entrevista a Larissa Alberti, dramaturga e atriz do Grupo Teatro Público (Belo Horizonte, Minas Gerais) Por Skype, en el día 26 de abril de 2016 1. Cuál es la motivación que os movió a poner en marcha

Leia mais

ESPANHOL Vestibular UFU 1ª Fase 05 Junho 2011

ESPANHOL Vestibular UFU 1ª Fase 05 Junho 2011 ESPANHOL Vestibular UFU 1ª Fase 05 Junho 2011 QUESTÃO 21 Leia o seguinte fragmento extraído do texto e assinale a alternativa que NÃO apresenta um equivalente para a expressão destacada. Pero el mira todo

Leia mais

Temario Serie 1. Introducción / Lección 1. Competencias: Gramática: Vocabulario: Las Introducciones. Nombres Tudo bem!

Temario Serie 1. Introducción / Lección 1. Competencias: Gramática: Vocabulario: Las Introducciones. Nombres Tudo bem! Temario Serie 1 Introducción / Lección 1 Introducciones Nombres Tudo bem! Las Introducciones > muito prazer, tudo bem, com licença Vocabulario: com licença por favor obrigado, obrigada muito prazer bom

Leia mais

Antonio Parreiras: pinturas e desenhos (2012) estudo de caso 4. Curso de Capacitação para Museus Sisem Módulo Curadoria

Antonio Parreiras: pinturas e desenhos (2012) estudo de caso 4. Curso de Capacitação para Museus Sisem Módulo Curadoria ANTONIO PARREIRAS - PINTURAS E DESENHOS Arte rasil nob uma história na Pinacoteca de São Paulo imagem da capa Manhã de inverno, 1894 óleo sobre tela 102 x 152 cm Pinacoteca do Estado de São Paulo Transferência

Leia mais

MEDIADORES TECNOLÓGICOS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES. CARTOGRAFIA DE UM CASO FRENTE AOS DESAFIOS NO CONTEXTO AMAZÔNICO

MEDIADORES TECNOLÓGICOS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES. CARTOGRAFIA DE UM CASO FRENTE AOS DESAFIOS NO CONTEXTO AMAZÔNICO MEDIADORES TECNOLÓGICOS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES. CARTOGRAFIA DE UM CASO FRENTE AOS DESAFIOS NO CONTEXTO AMAZÔNICO Jucimara Canto Gomes, Zeina Rebouças Corrêa Thomé Universidade Federal do Amazonas jucimaracanto@hotmail.com

Leia mais

DISSERTATIVA. D06 Professor. Espanhol CADERNO DE PROVA. Instruções. Atenção!

DISSERTATIVA. D06 Professor. Espanhol CADERNO DE PROVA. Instruções. Atenção! CADERNO DE PROVA DISSERTATIVA Prefeitura de Florianópolis Secr. Mun. de Educação/Secr. Mun. da Administração Concurso Público Edital n o 009/05 http://educa05.fepese.org.br D06 Professor Espanhol Instruções

Leia mais

O CONCEITO DE MATÉRIA NA FILOSOFIA KANTIANA DA NATUREZA

O CONCEITO DE MATÉRIA NA FILOSOFIA KANTIANA DA NATUREZA O CONCEITO DE MATÉRIA NA FILOSOFIA KANTIANA DA NATUREZA Gilberto do Nascimento Lima Brito* 1. INTRODUÇÃO Nossa pesquisa consistirá em analisar o conceito de matéria na filosofia da natureza de Immanuel

Leia mais

APRENDENDO A APRENDER MATÉRIA: ESPANHOL. Professora: Aline Caroline Rodrigues Clase 3) Qué vamos a estudiar?

APRENDENDO A APRENDER MATÉRIA: ESPANHOL. Professora: Aline Caroline Rodrigues Clase 3) Qué vamos a estudiar? APRENDENDO A APRENDER MATÉRIA: ESPANHOL Professora: Aline Caroline Rodrigues alineacr25@gmail.com Clase 3) Qué vamos a estudiar? La diferencia entre mi y mí, Tu y Tú; (A diferença entre mi e mi, tu e tu)

Leia mais

XHEKPON. THE BEAUTY BLOG - Eleito o melhor. Dossier de Imprensa. Blog de Beleza pela Revista ELLE e Revista Marie Claire em Espanha

XHEKPON. THE BEAUTY BLOG - Eleito o melhor. Dossier de Imprensa. Blog de Beleza pela Revista ELLE e Revista Marie Claire em Espanha XHEKPON Dossier de Imprensa THE BEAUTY BLOG - Eleito o melhor Blog de Beleza pela Revista ELLE e Revista Marie Claire em Espanha Susana Garcia autora e editora do blog de beleza THE BEAUTY BLOG, apesar

Leia mais

IMPORTÂNCIA DA POESIA NO ENSINO DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA

IMPORTÂNCIA DA POESIA NO ENSINO DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA IMPORTÂNCIA DA POESIA NO ENSINO DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA Valmíria Paulo de Araújo (Autora) 1 Universidade Federal da Paraíba Antonio Pereira da Costa Neto (Coautor) 2 Universidade Federal da

Leia mais

5ª Lição: O que o Islam? As Crenças Essenciais do Islam

5ª Lição: O que o Islam? As Crenças Essenciais do Islam 5ª Lição: O que o Islam? As Crenças Essenciais do Islam Existem muitos aspectos da crença nos quais aquele que adere ao Islam deve ter firme convicção. Desses aspectos, os mais importantes são seis, conhecidos

Leia mais

Palavras-chave: Educação, sujeitos-sócio-históricos, diversidade.

Palavras-chave: Educação, sujeitos-sócio-históricos, diversidade. REFLEXÕES SOBRE UMA AÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COMO EIXO ARTICULADOR PARA PROCESSOS EDUCATIVOS INCLUSIVOS, NÃO SEXISTAS E RESPEITOSOS COM A DIVERSIDADE. Ila Maria Silva de Souza 1 Resumo: O presente texto

Leia mais

BRASÍLIA DF IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIA RESUMO

BRASÍLIA DF IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIA RESUMO BRASÍLIA DF 2010 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO POR COMPETÊNCIA RESUMO O processo de formação de pessoas é bastante complexo e difícil, pois normalmente os Lideres responsáveis pela transmissão do conhecimento,

Leia mais

Sumário. Motivo 1 A fé sem obras é morta - 9. Motivo 2 A Igreja é lugar de amor e serviço - 15. Motivo 3 O mundo tem fome de santidade - 33

Sumário. Motivo 1 A fé sem obras é morta - 9. Motivo 2 A Igreja é lugar de amor e serviço - 15. Motivo 3 O mundo tem fome de santidade - 33 1 a Edição Editora Sumário Motivo 1 A fé sem obras é morta - 9 Motivo 2 A Igreja é lugar de amor e serviço - 15 Motivo 3 O mundo tem fome de santidade - 33 Santos, Hugo Moreira, 1976-7 Motivos para fazer

Leia mais

Roteiro leva jovens da rede pública à Espanha

Roteiro leva jovens da rede pública à Espanha espaço ibero-americano espacio iberoamericano Roteiro leva jovens da rede pública à Espanha Paulo de Camargo* Alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental participaram do concurso Escola, Roteiro e Cinema,

Leia mais

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO http://biblioteca.clacso.edu.ar

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO http://biblioteca.clacso.edu.ar Educação do campo e democratização da educação superior no Brasil Titulo Barbosa, Lia Pinheiro - Autor/a; Autor(es) Buenos Aires Lugar CLACSO Editorial/Editor 2014 Fecha Colección Universidades; Educação

Leia mais

FAMÍLIA E ESCOLA: uma participação interativa no contexto da Educação Infantil RESUMO

FAMÍLIA E ESCOLA: uma participação interativa no contexto da Educação Infantil RESUMO Revista Eventos Pedagógicos v. 2, n. 1 (2. ed. rev. e aum.), p. 42-49, jan./jul. 2011 FAMÍLIA E ESCOLA: uma participação interativa no contexto da Educação Infantil Anne Kelly Hetzel de Araújo Anastácio

Leia mais

ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DA OFICINA PARA ALUNOS DO 3º ANO

ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DA OFICINA PARA ALUNOS DO 3º ANO ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DA OFICINA PARA ALUNOS DO 3º ANO Alayse Alcântara de Oliveira 3 (UFS) Márcia de Jesus Araujo 4 (UFS) CONSIDERAÇÕES INICIAIS O referido trabalho é fruto do grupo de pesquisa intitulado

Leia mais

O Ensino da Língua Estrangeira nas Escolas Públicas e a Distância 1.

O Ensino da Língua Estrangeira nas Escolas Públicas e a Distância 1. O Ensino da Língua Estrangeira nas Escolas Públicas e a Distância 1. Antonio Veras Nunes 2 RESUMO - O presente artigo pretende compreender o que são crenças no ensino de Língua Estrangeira, nas escolas

Leia mais

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y SOCIOLOGÍA Tesis Doctoral La Imagen de un Destino Turístico como Antecedente de la Decisión

Leia mais

CILINDROS DE SILICONA PARA LA DECORACIÓN CERÁMICA CILINDROS DE SILICONE PARA A DECORAÇÃO CERÂMICA [ ES PT ]

CILINDROS DE SILICONA PARA LA DECORACIÓN CERÁMICA CILINDROS DE SILICONE PARA A DECORAÇÃO CERÂMICA [ ES PT ] CILINDROS DE SILICONA PARA LA DECORACIÓN CERÁMICA CILINDROS DE SILICONE PARA A DECORAÇÃO CERÂMICA [ ES PT ] Los cilindros System 2 System es desde siempre un sinónimo de decoración, gracias a Rotocolor

Leia mais

PROBLEMAS DE VALIDADE DA LEI DE ANISTIA BRASILEIRA (LEI N. 6.683/79)

PROBLEMAS DE VALIDADE DA LEI DE ANISTIA BRASILEIRA (LEI N. 6.683/79) UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA FACULDADE DE DIREITO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PROBLEMAS DE VALIDADE DA LEI DE ANISTIA BRASILEIRA (LEI N. 6.683/79) LAURO JOPPERT SWENSSON JUNIOR PIRACICABA/

Leia mais

Considerações acerca da Fundamentação da Metafísica dos Costumes de I. Kant Liberdade, Dever e Moralidade

Considerações acerca da Fundamentação da Metafísica dos Costumes de I. Kant Liberdade, Dever e Moralidade Notandum 14 http://www.hottopos.com CEMOrOC Feusp / IJI Univ. do Porto 2007 Considerações acerca da Fundamentação da Metafísica dos Costumes de I. Kant Liberdade, Dever e Moralidade Marcos Sidnei Pagotto

Leia mais

Resolução da Questão 1 Item I Texto definitivo

Resolução da Questão 1 Item I Texto definitivo Questão No Curso de linguística geral, Saussure opõe a língua à fala; porém, ele mesmo reconhece que a língua não se realiza senão na fala. Além disso, a fala é feita por meio de frases, que,

Leia mais

ÍNDICE DA PROGRAMAÇÃO ANUAL ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL

ÍNDICE DA PROGRAMAÇÃO ANUAL ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL LÍNGUA PORTUGUESA / LENGUA PORTUGUESA LEITURA / LECTURA: Leitura oral utilizando: pontuação, entonação e ênfase / Lectura oral utilizando: puntuación, entonación y énfasis EXPRESSÃO ORAL / EXPRESIÓN ORAL:

Leia mais